Svovl fra skibe dræber flere end biler og kraftværker

Danskernes sygdom og dødelighed er stærkt påvirket af den internationale skibstrafik i farvandene omkring Danmark.

For mens udledningerne af luftforurening fra hele Danmark medfører sundhedsudgifter på 3,9 mia. kr. om året, påfører den internationale skibstrafik fra Østersøen, Nordsøen samt de indre danske farvande danskerne så mange sygdomme og dødsfald, at den årlige regning løber op i 6,1 mia. kr, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen medfører de samlede danske udledninger sundhedsudgifter på 31 mia. kr. om året i landene omkring os men kun 3,9 mia. kr. i Danmark.

Til sammenligning påfører skibstrafikken omkring Danmark de europæiske lande årlige sundhedsudgifter på 182 mia. kroner, heraf 6,1 mia. kr. i Danmark. Det handler både om hjerte-/kar-sygdomme, luftvejslidelser og lignende.

Tallene overrasker leder af statens forskningscenter for energi, miljø og sundhed (CEEH), professor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.

»Det er en enorm stor omkostning som følge af udledninger fra skibstrafikken. Skibene udsender masser af svovlholdige gasser og partikler, der påfører danskerne en mængde forskellige sygdomme, som forkorter vores levetid,« forklarer Kaas til Jyllands-Posten.

Beregninger kommer også fra CEEH, og det er seniorforsker Jørgen Brandt fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under Aarhus Universitet, der står bag.

Superavanceret modelberegning giver forskerne svar

Forskerne har ifølge Jyllands-Posten udviklet et af verdens mest avancerede modelsystemer til beregning af, hvad luftforureningen koster.

Deres system er koblet sammen med vejrudsigterne, så man kan lave prognoser for, hvad forureningen vil betyde de kommende døgn, ligesom det kan bruges til at se, hvad det vil betyde, hvis man f.eks. laver en miljøzone i København, eller gør partikelfiltre på bilerne tvungne.

Alle beregninger er endnu ikke på plads, men de største udledere af luftforurening er kortlagt - det vil sige den internationale skibstrafik, biltrafikken og kraftværkerne, mens f.eks. brændeovne mangler.

Mærsk skyld i enorm udledning

Forureningen fra den internationale skibstrafik er så stor en bidragyder til forureningsomkostningerne i Danmark, fordi skibene udleder svovlforurening med sulfatpartikler fra skibenes fuel-olie.

Ingeniøren har tidligere skrevet om, at Mærsks skibsflåde alene udleder lige så meget svovldioxid som ni milliarder biler - eller 12 gange klodens samlede antal af personbiler - hvilket netop skyldes skibenes brug af fuelolie, selvom der har været filtre til at fjerne svovlen på markedet i 20 år.

»Det er netop den slags forurening , der forbindes med nogle af de sundhedseffekter, som vejer tungest i den samlede økonomiske opgørelse,« forklarer Mikael Skou Andersen til Jyllands-Posten.

Sundhedsberegningerne er dog behæftet med nogen usikkerhed, siger Jørgen Brandt.

»Men størrelsesordenen er rigtig. Vi har brugt minimumtal, og nogle er formentlig større end det, vi har regnet os frem til,« siger han.

Beregningerne her skal bruges til at fastslå, hvilke energiformer det bedst kan betale sig at satse på rent klimamæssigt, hvis man også medregner omkostningerne i forhold til klimaet.

Over 100 danskere dør i København om året

Eksempelvis er det i dag klart billigst at bruge kul til at skaffe energi i direkte omkostninger, men hvis man blot lader kulkraftværkerne betale et par hundrede kroner for hvert tons af drivhusgassen CO2, de sender ud i atmosfæren, vil det pludselig være vindmøller og varmepumper, der er den billigste energikilde.

Professor i folkesundhed ved Københavns Universitet, Steffen Loft og ekstern underviser i luftforurening ved DTU, Kåre Press-Kristensen, har tidligere vurderet at der døde mellem 100 og 1.000 i København om året på grund af skibsforurening.

Hvert år sejler cirka 100.000 skibe gennem danske farvande, og alene i Øresund passerede 36.187 skibe i 2006 med en samlet dødvægtstonnage på 288,2 millioner. Det svarer til cirka 1.800 af verdens største containerskib, Emma Mærsk.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endnu en god grund til at lade være med at købe unødvendige produkter fra Kina eller andre steder. Mindre forbrug betyder, udover mindre forurening, at du beholder pengene i lommen, kan arbejde kortere tid ( eller tage et sjovere, dårligere betalt job). Og den sparede tid kan bruges på "leg" Feks bygge sit hus (om), bygge vindmølle, elbil, fiskestang, stjernekikkert, havebassin, whatever. Livskvalitet....

 • 1
 • 0

Endnu en god grund til at lade være med at købe unødvendige produkter fra Kina eller andre steder. Mindre forbrug betyder, udover mindre forurening, at du beholder pengene i lommen, kan arbejde kortere tid ( eller tage et sjovere, dårligere betalt job). Og den sparede tid kan bruges på "leg" Feks bygge sit hus (om), bygge vindmølle, elbil, fiskestang, stjernekikkert, havebassin, whatever. Livskvalitet....

Som taget ud af "min bibel" :-) Som en engang sagde: "All work and no play makes Jack a doll boy"

 • 1
 • 0

Svovl er jo den ene bestandel af god gammeldags krudtblanding og er en særdeles aktiv del af energien heri. Så kunne det ikke være muligt at tilføre svovlen i udstødningsgasserne lidt salpeter og på skidtet futtet af i en genforbrænding ? En vildt ide--men måske er der en der har den endelige løsning herud fra ?

 • 0
 • 0

Det er manglende logik, der er årsag til at skibe forurener som katastrofer. Vi forlanger rene biler, i det mindste så rene som muligt, som er krav som vi stiller til raffinaderier, at vore brændstoffer skal være så rene som muligt. Samtidig glemmer vi med vilje alt om, om hvor de frasorterede affaldsstoffer bliver af. De er så giftige, at raffinaderierne ikke gerne vil betale prisen for at deponere dem. Derfor tilsætter raffinaderirne disse stoffer til særlige brændstoffer, og disse brændstoffer bliver foræret bort til rederier, måske endda med en lille betaling vedlagt varen, for at slippe af med den. Aftalen er, at skibene skal sørge for at afbrænde skidtet langt borte, og som skibene gør, men som intet hjælper, fordi samtlige skibe fra samtlige søfarende lande på planeten afbrænder lortet langt borte, det vil sige også tæt ud for Danmarks kyster.

Med garanti ønsker ingen danske skibsredere denne situation, for de lever sandsynligvis personligt med deres familier nær Øresund, et sted der burde være dejligt, men som er allermest luftforurenet. Deres problem er, at hvis de putter rent brændstof i deres skibe, kan de ikke konkurrere imod russere og japanere og kinesere og så videre - Medmindre at samtlige skibe bliver pålagt meget store straffe for at udlede sådant møg.

Et godt eksempel på at vi er nogle narrehatte, at vi venter på at nogen i verden skal snøvle sig sammen, for der er intet der forhindrer os i at stille krav om rent brændstof i danske farvande. Fordi: Det er ganske sikkert, at alle skibe har mindst én ventil at dreje på, således at skibe på få minutter kan skifte til at afbrænde brændstof fra en anden tank med rent brændstof i. Kaptajnerne der sejler i vore farvande tænker: »Fint, dette er bare det naive Danmark, her er der ikke tjek på noget, altså lad os skynde os at afbrænde vor allermest giftige møgolie.«

Samtidig, i Danmark, kører vi i vore rene personbiler, som er ufattelig idioti, fordi den selvsamme luftforurening, der var i vore brændstoffer, rammer os ude fra havet. Det svarer til, i gigantisk skala, at opdele alt skrald i A og B, for dernæst at kyle begge dele på den samme mødding. Der er ingen undskyldning, dette er ikke bureaukraters skyld, det er polidisk fadæse, som skyldes vælgerne, det vil sige os selv.

 • 0
 • 0

Endnu engang kan vi konstatere at fornuft og omtanke ikke er det vigtigste når vi skal have transporteret de mange ofte unødvendige varer rundt i verden. Der kører Elektriske tog rundt i verden fra Narvik til Kina og hvis det var den sunde fornuft der herskede var der for længst lavet planer for transport af jernbanen. Der kører i dag gennemgående El. drevne godstog igennem Danmark fra Norge, Sverige til Tyskland og der kører også El. drevne godstog fra Tyskland til Kina, de er hurtigere end skibs trafikken og forurener næsten ikke sammenlignet med skibstrafikken.

Der burde være en miljøafgift på transport, afhængig af afstand, det ville sikre at mest muligt produceredes lokalt til glæde for miljøet og medarbejderne der ikke skulle bruge så meget tid på transport til og fra arbejde.

 • 0
 • 0

Carsten, skal det forstås sådan, at f.eks. det svovl (og andre urenheder) der renses ud af diesel og fyringsolie, tilsættes fuel olie, som så sælges til skibsfarten?

I så fald har netop indførselen af krav til landtransport og fyringsoli jo bare flyttet problemet til et sted vi har svært ved at regulere.

Sidst, så er det ikke noget lille Danmark skal gå ind i, men hvor EU skal lave bestemmelser for skibe som anløber europæiske havne og sejler i europæisk farvand.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Fint nok med opmærksomhed på røgen fra skibe. Her i Frederikshavn ligger der ofte skibe i dok på værftet, og her driver svovlholdige røgskyer ind over byen og slår ned helt op til et par kilometer inde i byen, når motorerne prøvekøres - ofte på tung fuelolie. Man kunne dog ønske sig, at brændeovne blev omfattet af samme opmærksomhed og nidkærhed. Her bliver en stor del af hele Danmarks befolkning jo generet. For her sker udledningen af en endnu større mængde partikler og farlige gasser i helt andet og meget større omfang end i trafikken - og det er ufiltreret og direkte i hovedet af beboerne i byområder og villakvarterer, hvor ophold udendørs, ikke kun for allergikere, samt udendørs tørring af tøj, ophold i egen have og på egen terrasse mildest talt er problematisk pga. naboens eller egen brændeovnsrøg. Lytter regeringen mon til Det Økologiske Råds anbefalinger ang. problemerne med brændeovnsrøg ????

 • 0
 • 0

Pudsigt hvor nemt det kan gøres. For nogle år siden tvang Ystad Kommune Bornholmstrafikken til at benytte mindre af den forurenende olie og fluks, når færgerne nærmer sig Ystad, skiftes der om til dette - og tilbage igen, når færgerne sejler tilbage til Bornholm.

 • 0
 • 0

Ja, men gør det nu noget, er der nok mange der spørger. Røgen fra naboens brændeovn kryber nu ofte ind i næsen, men hvad så? Jo - Sundhedsforskeren prof. Steffen Loft, der citeres i artiklen, har netop offentliggjort følgende i MUTATION RESEARCH vedrørende Wood Smoke Particulate Matter (WSPM): "In conclusion, WSPM generated more DNA damage than traffic-generated PM per unit mass in human cell lines, possibly due to the high level of polycyclic aromatic hydrocarbons in WSPM. This suggests that exposure to WSPM might be more hazardous than PM collected from vehicle exhaust with respect to development of lung cancer." Hovsa, var det en ting, som man med rette kan se bort fra i beregningen af luftforureningen over Danmark og dennes skader på folk? Det har været kendt i flere år, at brændeovnsrøg ikke kun består af partikler, men også indeholder kræftfremkaldende PAH, som Loft nævner. Og i øvrigt dioxin, der aktiverer andre kræftfremkaldende stoffers virkning. En skøn cocktail.- Først antog man, at dieselpartikler var det helt store problem, nu skal skibstrafikken overskygge det mest pinlige, der skyldes gammeldags skovromantik, hvor mange gode naboer kunne handle mere fornuftigt. - Og endelig: Hvornår vågner miljø- og sundhedsøkonomerne?

 • 0
 • 0

Tidligere undersøgelser viste at i 2002 døde mere en 60000 mennesker pga. emissioner fra skibsfarten. Udover at verdens skibsfart udleder mere end 1100 millioner tons CO2 om året – udleder den globale skibsfart 97 gange mere SOx end den globale luftfart, og 213 gange så meget som hele verdens bilpark.

Et 8000-TEU containerskib vil, på én enkeltrejse (28 dage) fra Shanghai til Hamborg, udlede lige så meget SOx som 31 millioner biler. Det betyder at blot 24 sådanne skibe udleder lige så meget SOx som verdens samlede bilpark.

Det er tvingende nødvendigt at reducere skibsfartens udledninger."

 • 0
 • 0

Det bedste er at brænde skidtet af på et dansk elværk hvor svovlet kan tages ud som gibs. Det var næsten det vi gjorde før 73. Så har vore dynamiske folkestyre fået ændret dette til en blanding af naturgas og kul som stort set sviner og koster det samme som svær fyringsolie og det er den reelle ændring der er sket i Dansk Energipolitik siden 73. Problemet løser heldigvis sig selv i og med at der ikke er så meget olie tilbage.

 • 0
 • 0

Fint nok med opmærksomhed på røgen fra skibe. Her i Frederikshavn ligger der ofte skibe i dok på værftet, og her driver svovlholdige røgskyer ind over byen og slår ned helt op til et par kilometer inde i byen, når motorerne prøvekøres - ofte på tung fuelolie. Man kunne dog ønske sig, at brændeovne blev omfattet af samme opmærksomhed og nidkærhed.

Jamen det gør vi da også, der er stort set ingen restriktion på hverken skibe eller brændeovne :)

 • 0
 • 0

Inden man forkaster og forbander skibstrafik langtvæk er det vel nødvendigt at se på forholdet mellem den flyttede mængde gods og så de skadelige udledninger. Jeg vil ikke gøre mig klog på emnet, men hvis man rent hypotetisk sagde, at man ville flytte den samme mængde gods med lastbiler som mærsks "store Emma" flytter vil det dog blive til en del lastbiler og så vidt jeg ved er det mere effektivt med få store motorer end med mange tusind små. Er der nogen der har nogen tal for de her godstransport/forrurening forhold

 • 0
 • 0

Ecospec has developed a method to remove carbon dioxide, nitrogen oxides, sulphur oxides and soot from ship exhausts with a widely available resource for ships - seawater. The process, called CSNOX, uses electrolysis and ultra-low frequency waves to raise the alkalinity of sea water to a pH of 10 up from 8.1. Seawater is pumped into a tank, the alkalinity is raised and then the seawater is sprayed into the exhaust funnel of the ship. The dirty water is then collected, filtered and processed before being returned to the ocean.

http://www.ecogeek.org/content/view/2634/81/

 • 0
 • 0

"Det er ganske sikkert, at alle skibe har mindst én ventil at dreje på, således at skibe på få minutter kan skifte til at afbrænde brændstof fra en anden tank med rent brændstof i"

Jeg ved ikke hvorfor Carsten Scherrebeck Møller virker så overbevist om, at søfolk er onde mennesker, der kun har til hensigt at forurene mest muligt. Specielt kaptajner synes tilsyneladende at være ondskaben selv.

Jeg skal ikke påberåbe mig ekspertstatus her, men selv jeg, med mine få års sejlerfaring i den danske handelsflåde, kan da se, at ovenstående citat er noget af det tåbeligste der længe er sagt i denne sag. For at gøre det helt klart; Carsten Scherrebeck Møllers udtalelse er aldeles usand.

Transport til søs er, med ganske stor margin enda, den absolut mest miljøvenlige transportform set pr. ton gods transporteret.

Kan der gøres noget for at reducere forureningen fra skibfarten; JA.

Bør der gøres noget; JA.

Og bliver der gjort noget; JA JA JA, se blot Projekt Green Ship of the Future.

At bringe debatten ned på dette niveau er aldeles uklædeligt

 • 0
 • 0

Skal man lede længe efter. Der er tilsyneladende nogle på bloggen der lader galden flyde uden at sætte sig væsentligt ind i sagerne. Det er flere gange bevist at skibstrafik er klart den billigste form for transport per enhed, herunder også med hensyn til forurening. Men, hvis man skeler til enkelte forureningskilder som svovl kan sagtens finde nogle der er større for skibsfarten, MEN DER GØRES SKAM MEGET FOR AT BEGRÆNSE DETTE.

 • 0
 • 0

Søg efter SECA på IMO's hjemmeside: Svovlindholdet i fuelolie til skibsbrug er globalt set begrænset til 4.5%, men i SECA områder er dette begrænset til 1.5%, og EU har vedtaget en yderligere begrænsning på sigt til endnu lavere grænser. Og dette overholdes idet skibene ellers risikerer tilbageholdelse med endog meget store omkostninger til følge.

 • 0
 • 0
Carsten, skal det forstås sådan, at f.eks. det svovl (og andre urenheder) der renses ud af diesel og fyringsolie, tilsættes fuel olie, som så sælges til skibsfarten?

Bare lige for en god ordens skyld: Det svovl, som man i olieraffinaderierne fjerner fra benzin og diesel bliver ikke tilsat de tungere oliefraktioner som antydet i et tidligere indlæg. Den fjernede svovl (som befinder sig på en helt anden form end i olien, nemlig som elementært svovl) bliver omdannet til kommerciel svovlsyre eller ammoniumthiosulfat, som der er et stort marked for til bl.a. fremstilling af kunstgødning.

 • 0
 • 0

skeler til enkelte forureningskilder som svovl kan sagtens finde nogle der er større for skibsfarten, MEN DER GØRES SKAM MEGET FOR AT BEGRÆNSE DETTE.

kan du fortælle mere? dokumentation?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten