Svindel og fejl stopper tilskud til hulmursisolering

En kontrol af 62 huse, der er blevet hulmurisoleret, har afsløret væsentlige fejl i 37 af sagerne. Det får nu energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) til at stoppe udbetaling af tilskud til hulmursisolering.

»Antallet af fejl er alt, alt for højt. Situationen er så alvorlig, at vi ikke kan køre videre med ordningen,« siger ministeren til Ritzau/Metroexpress.

Læs også: BAGGRUND: Presset øges på omdiskuteret energispareordning

Tilskuddet udbetales af energiselskaberne, der af politikerne er blevet forpligtet til at gennemføre en vis mængde energibesparelser hvert år. Men særligt hulmursisolering har været i fokus på grund af mistanke om snyd med udførelsen og indberetningen af energibesparelserne. Desuden er energiselskaberne blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at kontrollere ansøgningerne om støtte.

Advaret om svindel i 2015

Allerede i april 2015 advarede en række repræsentanter for energibranchen Energistyrelsen om, at der blev svindlet med energispareordningen. I et internt arbejdspapir fra den arbejdsgruppe, som repræsentanterne deltog i, som DR kom i besiddelse af, blev fire svindelmetoder gennemgået:

  • Det samme projekt indberettes af både kunden og den virksomhed, der udfører arbejdet. På den måde bliver tilskuddet udbetalt to gange.
  • Det samme projekt indberettes til to eller flere energiselskaber, så tilskud udbetales flere gange.
  • I ansøgningen undervurderes husets isoleringstilstand, så den beregnede besparelse bliver større. Det udløser et større tilskud.
  • Det isolerede areal overdrives i ansøgningen, så man opnår større tilskud.

Læs også: DR: Styrelse slettede kritik af energispareordning

Skærpet kontrol på vej

Sidste i år begyndte flere medier, heriblandt DR, at sætte fokus på hulmursisolering og på, at der ikke bare blev svindlet med tilskud, men også med udførelsen, så husene slet ikke blev hulmursisoleret. Men på det tidspunkt havde regeringen og energiselskaberne allerede at indgå en aftale om, at ‘styrke tilsynet med energispareindsatsen'.

Og den nye undersøgelse, udført af rådgivningsvirksomheden Ingeniørteam for Energistyrelsen, viser, at der er god grund til mere kontrol.

Overdrev isoleret areal med 100 procent

Ingeniørteam besøgte 50 husstande. 44 af disse var tilfældigt udvalgt, og 6 var udvalgt pga. mistanke om fejl. Desuden lavede ingeniørerne dokumentgennemgang på 12 yderligere sager.

Læs også: Energiselskaber pumper besparelser kunstigt op

I 44 tilfældigt udvalgte sager fandt konsulenterne mindst én fejl i 20 af sagerne: I 11 huse var det indberettede isolerede areal for stort. I 2 af disse sager var der målt over 100 procent forkert, og i en enkelt var der målt over 50 procent forkert. I 13 huse var angivelsen af husets isolering før hulmursisoleringen forkert, og i 4 huse var isoleringen ikke udført godt nok.

I de 6 sager, hvor der var mistanke om fejl, fandt konsulenterne fejl i 5 af husene.

Fejl i 37 ud af 62 sager

Efterfølgende gennemgik Energistyrelsen sagerne og fik supplerende oplysninger fra energiselskaberne. Resultaterne af kontrollen viste, at der i 37 af de i alt 62 kontrollerede sager var mindst én væsentlig fejl.

»Så jeg har aftalt med energiselskaberne, at vi indfører et midlertidigt stop for tilskuddet i foreløbig tre måneder - indtil Energistyrelsen og energiselskaberne har fundet en løsning, som der kan være tillid til,« siger Lars Christian Lilleholt til Ritzau/Metroexpress.

Kan blive meldt til politiet

Energistyrelsen skal nu vurdere, om sagerne skal have yderligere konsekvenser for energiselskaberne, isoleringsfirmaerne og kunderne.

»Hvis der direkte er tale om bevidst snyd, er der mulighed for at politianmelde dem, der står bag,« siger Lars Christian Lilleholt til Ritzau/Metroexpress.