Sverige vil tillade terapeutisk kloning

Sverige er stærkt på vej til at tillade terapeutisk kloning. Det svenske Videnskabsråd anbefaler efter to års arbejde, at svenske forskere skal have lov til at klone menneskelige ægceller til brug i behandling.
Hvis de svenske politikere vælger at følge Videnskabsrådets anbefaling, vil Sverige blive det andet land i verden, der lovliggør terapeutisk kloning. For et år siden besluttede Storbritannien at gå enegang i det kontroversielle spørgsmål. En række andre lande herunder Tyskland, Norge og Østrig er gået den anden vej og har indført love, der forbyder enhver form for kloning af menneskelige fosterceller.

Når det videnskabeligt er interessant at kunne klone et menneskeligt æg, hænger det sammen med, at ægget efter en række delinger vil udvikle sig til de såkaldte stamceller, der har potentialet til at blive til en hvilken som helst af de over 200 forskellige specialiserede celletyper - blodceller, knogleceller og nervevæv osv. - som et menneske består af.

Forsøg med dyr har vist, at stamceller har en forbløffende evne til at helbrede ødelagt væv. Og da de fleste sygdomme herunder kræft, sukkersyge, gigt, Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom reelt skyldes sygt cellevæv er perspektiverne ved denne behandlingsform enorme.

Men samtidig er ægkloning etisk kontroversielt. Mange opfatter terapeutisk kloning som forskning i det tidligste menneskeliv. Desuden er den teknik, det svenske Videnskabsråd nu vil tillade, grundlæggende den samme, som kan bruges til at lave kloner af hele mennesker.

Videnskabsrådet foreslår, at en tilladelse af terapeutisk kloning i Sverige skal ledsages af en lov, der forbyder kloning af mennesker.