Sverige raser over fund af væksthormon i dansk-importerede grise

2. juli 2014 kl. 10:1636
Sverige raser over fund af væksthormon i dansk-importerede grise
Illustration: Das Buro.
Efter fundet af et udgået væksthormon på et dansk slagteri i sidste uge er diskussionen om dansk svineproduktion blusset op igen i Sverige.
Artiklen er ældre end 30 dage

Fund af væksthormonet diethylstilbestrol (DES) i en gris’ urin har fået Danish Crown til at tilbagekalde et stor parti svinekød fra Fjernøsten og forskellige destinationer i Europa, herunder Sverige. Fødevarestyrelsen gjorde fundet i fredags ved et rutinetjek på Danish Crowns slagteri i Sæby i Nordjylland. Tre supermarkedskæder i Sverige måtte trække produkter tilbage - alt 21,6 ton kød.

I går rullede debatten så i Sverige om, hvorvidt Sverige overhovedet skal importere dansk svinekød. Politikerne er enige om, at svenskerne bør købe mere svensk produceret kød og boykotte det danske. Den tidligere miljø- og landbrugsminister i Sverige Eskil Erlandsson udtrykte i går sin stærke modvilje mod dansk svineproduktion i Aftonbladet, udtrykte utilfredshed med den danske kødproduktion og opfordrede til køb af mere svensk kød i stedet for dansk.

Stoffet diethylstilbestrol (DES) er forbudt og er ikke blevet brugt siden 1970’erne. Det blev brugt som vækstfremmer og er en kunstig version af østrogen, det kvindelige kønshormon.

Ifølge Fødevarestyrelsen blev det forbudte stof ikke fundet i svinene, men i urinen. I en pressemeddelelse skriver de:

»Der blev ved kontrollen ikke fundet tegn på brug af forbudte stoffer i besætningen, hvilket tyder på, at fundet skyldes en forurening.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

De har nu nedlagt forbud mod, at der bliver flyttet dyr fra besætningen.

I griseurinen blev der fundet 1,3 mg diethylstilbestrol ud af 1 kg urin, hvilket er meget lidt.

Den svenske socialdemokrat og formand for Miljø- og Landbrugsudvalget i Sverige Matilda Ernkrans ønsker at se meget mindre dansk svinekød på svenske tallerkener de næste år. Hun vil dog gerne importere dansk kød, hvis kvaliteten er i top.

»Og Danmark er bedre til at producere økologisk kød,« siger hun Aftonbladet.

36 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
36
10. juli 2014 kl. 09:42

@Allan Astrup,

Når landbrugets organisationer, landbrugslobby'en og Landbrugsavisen, fortsætter med at rose danske landbrugsprodukter og benægter alle skandalerne, så mister Dansk landbrug troværdighed i hele Verden - og det koster i det lange løb mere end at rydde op nu!

Jeg savner fortsat dokumentation for postulaterne om, ar dansk landbrug leverer skadelige produkter - det kunne da være interessant at få det frem! Jeg savner dokumentation for fejl i det materiale, jeg henviste til. Var der DES i vedkommende besætning eller var der ikke? Du er åbenbart uenig med min reference, men har intet at bygge det på udover et par uldne bemærkninger.

Jeg savner eksempler på hvilke skandaler, som dansk landbrug har benægtet eksistensen af. Bare et par enkelte. Dansk landbrug hviler på et videnskabelig grundlag, hvor fodring, gødskning mv. hviler på et omfattende forsøgsarbejde hvor der er fuld dokumentation. Det er derfor noget af en omvæltning at støde på indlæg, der tilsyneladende ikke bygger på samme principper, men mere på rygter.

35
9. juli 2014 kl. 22:09

Det ændrer ikke noget i resten af teksten.

Pånær lige det med "inficere"? Forurene eller lignende ville bedre kunne bruges.

Jeg tror det er de mest yderligtgående der har fordel i at "salte" og sætte "lus i skindpelsen". Der er sporbarhed tilbage til besætning, hvor der ikke er fundet antydning af gentagelse, trods intensivering. Alene dette forhold burde vække en vis skepsis til denne ene afvigelse.

34
9. juli 2014 kl. 21:53

Jeg skrev forkert, MRSA skulle have været DES. Det ændrer ikke noget i resten af teksten.

33
9. juli 2014 kl. 21:08

@Jensen Denne tråd omhandler ikke MRSA, måske derfor misforståelsen. Væksthormon DES, smitter ikke, derfor er det yderst betænkeligt at der kun findes dette ene. Men ét er nok til at "smide grus i maskineriet". Hvilket efterhånden er det eneste logiske der kan drages, nemlig: "saltning".

32
9. juli 2014 kl. 18:47

@ damgaard Denne enkelte gris er jo en stikprøve fra en enkelt besætning, så man må jo formode at flere ikke-undersøgte dyr fra besætningen også var inficerede, så det er forkert at bagatellisere og sige at det kun var een gris, der var inficeret med MRSA. Og så er der alle de andre ikke-undersøgte besætninger. En stikprøve kan jo kun afsløre toppen af isbjerget. Det er umuligt at tage prøver og analysere hele produktionen af millioner af svin, men myndighederne vil tilsyneladende intensivere overvågningen.

31
9. juli 2014 kl. 18:04

Så vidt jeg kan læse pressemeddelelsen er det ikke samme prøver, der er genanalyseret, men nye prøver formentlig fra andre grise i besætningen, der er analyseret.

Det kan være en fejl, derfor burde der være dobbeltprøver som ved sportsfolk. Under alle omstændigheder er det alt for mystisk med kun at finde én enkelt urinprøve fra én gris og så ikke at finde flere. Det giver ikke mening med at bruge væksthormon til et enkelt dyr(eller enkelte), da det ville koste ekstra tid. Men det giver god mening for svinemodstandere at "salte" prøverne for at fremme korstoget mod svin(eller landbruget). Men det er også spekulation, dog sandsynlig.

30
9. juli 2014 kl. 16:05

Så vidt jeg kan læse pressemeddelelsen er det ikke samme prøver, der er genanalyseret, men nye prøver formentlig fra andre grise i besætningen, der er analyseret.

29
9. juli 2014 kl. 15:23
28
9. juli 2014 kl. 13:59

@Per Din kilde er Landbrugsavisen, som altid støtter landbruget og kan bortforklare alting.

Det fremgår klart af myndighedernes hjemmeside at det første fund var reelt, men selvom senere prøvetagninger af andre dyr ikke har bekræftet det første fund, så skærper man kontrollen. Det ville man nok ikke gøre, hvis resultatet af den første analyse ikke havde noget på sig!

Iøvrigt kan landbruget være ligeglad med, hvad jeg skriver. Det der betyder noget er at markederne mister tilliden til kvaliteten af de danske landbrugsprodukter og stopper med at købe dem. Når landbrugets organisationer, landbrugslobby'en og Landbrugsavisen, fortsætter med at rose danske landbrugsprodukter og benægter alle skandalerne, så mister Dansk landbrug troværdighed i hele Verden - og det koster i det lange løb mere end at rydde op nu!

27
9. juli 2014 kl. 11:33

@Allan,

Det er let at sige, men mit udgangspunkt er at der er fundet et meget farligt forbudt stof i et svin og styrelsen har jo bekræftet fundet.

Flere indlæg har bekræftet H. C. Andersens 2 fortællinger om 1 fjerr, der blev til 5 høns - sqamt Kejserens nye Klæder. Sandheden om denne historie er, at der intet er fundet overhovedet.

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/7/4/NyetestForbudtstofikkehossvineproducent.htm?Fag=N

Igen en bekræftelse af, at en række debattører står på spring for at falde over dansk landbrug hver gang medierne har en negativ historie at bringe.

Og så må vi bede om en dokumentation for påstanden om, at dansk landbrug producerer skadelige produkter. Hvilke produkter er skadelige? Det mest skadelige ved danske produkter er vist den, at mange spiser for meget af den?

25
5. juli 2014 kl. 20:06

Derfor er AAJ's udfald og beskyldninger mod producenter m.fl. aldeles utidig, usympatisk og tydeligt dogmatisk funderet mere end baseret på de foreliggende oplysninger

Det er let at sige, men mit udgangspunkt er at der er fundet et meget farligt forbudt stof i et svin og styrelsen har jo bekræftet fundet. Det er muligt at jeg er dogmatisk i mit krav om sunde levnedsmidler, men det står jeg ved! Og hvis det danske landbrug producerer skadelige og ulovlige produkter, så er jeg nødt til at kritisere dette. Jeg ved godt at landbrugslobby'en vil støtte og forsvare landbruget ligegyldigt hvad dette gør og svine kritikere til - men det må jeg leve med.

23
5. juli 2014 kl. 19:41

Til Allan Astrup Jensen

Hvis grisen var slagtet i Tyskland så havde de danske myndigheder ikke stået for prøveudtagning!!! Prøv lige at klap hesten.

Med hensyn til til et af dine tidligere indlæg hvor du fantaserer om at myndighederne skulle have analyseret gentagne gange på den samme prøve inden man tager affære så skal man være klar over at ved hovedparten af det analysearbejde der skal udføres er tiden en faktor - derfor reagerer myndighederne og efterfølgende dobbelttjekker og laver yderligere undersøgelser - baseret på forsigtighedsprincip - i myndighedernes udmeldinger har der hele vejen igennem været antydninger af at fundet måske ikke er reelt - selvfølgelig kan der ske fejl af forskellig slags også hos myndigheder og de laboratorier de bruger.

Derfor er AAJ's udfald og beskyldninger mod producenter m.fl. aldeles utidig, usympatisk og tydeligt dogmatisk funderet mere end baseret på de foreliggende oplysninger

19
4. juli 2014 kl. 22:18

Økologi, og debat om dyrevelfærd/gift/grundvand/grænseværdier m.m.m. ville sådan omtrent uddø. Så hellere konventionelle os og snyde myndigheder, så vi kan få nogle saftige debatter, og ikke leve i økologisk hellighed der vel ender ud i bordbøn og selvtilfredshed. Livet ville være ulideligt hvis vi alle overholdt færdelsloven og gav plads for en balanceret kvallitativkvantitativ natur. Lad os få gang i abefesten og ikke sidde og synge salmer, tømmermændene kommer først i morgen - tag ikke bekymringerne på forskud, lev i nuet. Lev som et natursvin og dø glad.

18
4. juli 2014 kl. 18:14

Man må gå ud fra at laboratoriet ved de første analyser lavede dobbeltbestemmelser og gemte noget af prøven til senere kontrolanalyser. Er disse prøver også analyseret eller er det kun nye prøver? Har man analyseret det hjemkaldte svinekød fra besætningen eller er det kun den nuværende besætning, der er undersøgt? Hvor lang tid gik der fra grisen forlod stalden til contamineringen blev opdaget? Landmanden kan have stoppet med at bruge stoffet i mellemtiden? Hjemmesiden giver intet svar på alt dette. Men da man vil intensivere kontrollen, må man jo tro på at fundet var reelt.

17
4. juli 2014 kl. 17:11

Fødevarestyrelsen oplyser nu på sin hjemmeside, at den i sidste uge fandt det forbudte stof DES i et dansk slagtesvin. Svinebesætningen, som svinet kom fra, blev derefter lukket og der blev iværksat en tilbagetrækning. Fødevarestyrelsen fik samtidig udtaget en række prøver – ingen af analysesvarene indeholder DES. Efter fundet gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrol i den pågældende svinebesætning. Der blev ved kontrollen ikke fundet tegn på brug af forbudte stoffer. Fødevarestyrelsen har desuden udtaget en lang række prøver af dyr, drikkevand, gylle og foder for at finde frem til, hvor stoffet kunne stamme fra. Analysesvarene viser intet indhold af DES.

Såeh, der er nok nogen lige nu, der grubler over, hvordan i alverden analysen, fra et enkelt svin, kunne være positiv - forurening, fejlkalibrering, falsk positiv, alt muligt. Hvis man selv har stået i et laboratorium er det ret indlysende, at der er en del fejlmuligheder her. Jeg fandt selv ret tidligt ud af, at jeg ikke havde såkaldt komparative kompetencer på dette felt.

Det skal ikke være et forsvar for en svineproduktion med rutinemæssig antibiotikabehandling, resistente bakterier, og andre problematiske produktionsmetoder. Men ret skal være ret. Der har formentlig ikke været DES i svinet. Det ville være uansvarligt, hvis ikke fødevarestyrelsen havde grebet ind, tilbagekaldt kød, og offentliggjort analyseresultatet. Men netop når vi lever i et informationssamfund, bør vi kunne håndtere disse informationer med en vis koldblodig distance, herunder en nøgtern analyse af hvorfor svenskerne har interesse i at blæse sagen op, og selv modstå fristelsen til at køre diskussionen helt op i det røde felt, sådan lige med det samme.

16
3. juli 2014 kl. 08:21

Som prævention i fattige lande, også da det forlængst var forbudt i Vesten. Tænk på alle de fattige kvinder, som diktatoriske styrer brugte mod minoriteter... Eller af bedrevidende vesterlændinge, der mener fattige i Ulande formerer sig for meget.

(Kilde: Germaine Greer: "Sex and destiny")

Der er noget, der undrer mig i denne historie: Der er fundet éet dansk svin med DES. Men hvor kommer det svin fra? Er det dansk som i fra Polen, Litauen- eller hvor der ellers er "danske" svinefarme?

Svenskerne kører pt en hetz mod dansk svinekød, men vaskede ellers selv deres kyllinger (kødet af de slagtede dyr) i klor (salmonella-forebyggelse). At den danske "dyrevelfærd" omkring svin er meget lille, det kan jeg forstå, at man ikke bryder sig om!

Mvh Tine PS: Svin er ligeså intelligente som hunde, men holdt man hunde som svin- ville man få en bøde! (Ja dyreværnsloven er lidt for large til tider)

15
2. juli 2014 kl. 22:16

"De endelige analysesvar og svaret på foderanalyserne vil foreligge i næste uge." i linket til pressemeddelelsen fra fødevarestyrelsen.

14
2. juli 2014 kl. 21:55

Utroligt hvordan Jan Damgaard kan tale udenom og afspore debatten. Der er landmænd i Danmark som bruger et ulovligt væksthormon, som er ekstremt sundhedskadeligt, og dermed udsætter de befolkningen i ind- og udland for en urimelig helbredsrisiko. Har du problemer med det? eller synes du at disse landmænd er uskyldige og ikke har gjort noget galt?

Du ønsker flere undersøgelser, og når de bekræfter anvendelsen, så finder du sikkert på en anden undskyldning. Landmanden vidste sikkert ikke bedre. Kendte nok ikke indholdet i det produkt han gav dyrene. Eller han var lige ved at gå fallit osv. Det er synd for ham!

12
2. juli 2014 kl. 16:34

Jeg kan huske at det har været fremme at DES brugtes (ulovligt eller lovligt) til husdyr i USA, som nu også i DK. Måske solgt over nettet? Det er iøvrigt svært overhovedet for myndighederne at forbyde noget som helst i USA pga. retsystemet, så det ville undre mig om DES var forbudt til grise. Jeg har ikke tid til at undersøge.

10
2. juli 2014 kl. 15:37

At antyde at alle landmænd er forbrydere, er vist langt ude

Det gør jeg heller ikke, men da det er toppen af isbjerget man finder er der formentlig 10 syndere mere. DES bruges vist stadig i landbruget i USA. Det er nok her synderne har fået inspiration. Men det er landbruget og deres organisationers ansvar som helhed at sådanne ting sker. Derfor bør de for deres egen skyld rydde op eller satse på økologisk drift.

9
2. juli 2014 kl. 15:09

.. at vente på kontrolerende analyser, og evt. dobbeltkontrol af positiv analyse ved et andet analyseinstitut(hvis et sådant findes). Skulle der være sket fejl et sted med urinprøvetagningen og rapportering af analyseresultatet, idømmes vel også lang fængselsstraf? At antyde at alle landmænd er forbrydere, er vist langt ude. For ellers havde der været mange positive prøver af et stof, der blev udfaset i 1970'erne i landbruget (I USA, har ikke kendskab til brugen i EF eller DK dengang)

Som enhver kan slå op så har det været benyttet til andet i forbindelse med kræftbehandling:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11502463

8
2. juli 2014 kl. 14:51

Svinelandbruget graver sin egen grav ved at levere kød med hormonrester, antibiotikarester og resistente bakterier. At et stof som DES anvendes i 2014 er chokerende. Det er et af de allermest kendte og farligste cancerstoffer, som er potent kræftfremkaldende i kønsorganer i både kvinder og mænd. Det er så uansvarligt at synderen bør idømmes en lang fængselsstraf. Det var godt at kontrollen fangede det, men som alle ved er det kun et stikprøvekontrol, som fanger toppen af isbjerget. Der er formentlig 10 andre landmænd som bruger stoffet og ikke er afsløret. Man forstår svenskerne, og andre lande følger op sammen med danske forbrugere. Vi bliver nødt til at boykotte svinekød indtil landbruget tager sig sammen.

7
2. juli 2014 kl. 11:59

Det er da godt at FVST er i-stand til at finde et ulovligt stof i en gris, og derved give indtryk at det fungere i Danmark. Det underlige er som jeg ser det er at det overhovedet fremkommer i urinen i en gris, når det er forbudt også kan man jo derfra diskutere om systemet er godt.

6
2. juli 2014 kl. 11:44

Hvad man ikke ved har man ikke ondt af, kommer mig lidt i hu.

4
2. juli 2014 kl. 11:13

Det er normalt at man leder efter stilbener og lignende stoffer i netop urin, da det er lettere at analysere for dem her, koncentrationerne er også højere end de vil være i kød. Da det er et forbudt stof må det slet ikke være til stede.

2
2. juli 2014 kl. 10:59

Ang. "at fundet skyldes en forurening"

Hvordan kan der ske forurening med et stof som det har været forbudt at bruge i 40 år? Der burde jo ikke være en eneste forureningskilde tilbage ...

1
2. juli 2014 kl. 10:42

"Sverige raser over fund af væksthormon i dansk-importeret kød" er ret misvisende, når stoffet ikke er fundet i kød, men i urinen fra et enkelt (?) svin. Det er lidt uklart, hvad det egentlig betyder, "at fundet skyldes en forurening", men der menes måske en forurening sket under prøveudtagningen, eller under analysen? Det ville være en interessant journalistisk opfølgning.