Sverige: Bisphenol A skal ud af kasseboner nu

Det hormonforstyrrende stof bisphenol A skal ud af kvitteringer og billetter inden årets udgang og udfases fra fødevareindpakninger inden 2020. Sådan lyder meldingen i en ny rapport fra det svenske miljøministerium.

Den svenske regerings undersøger på området, Anders Turesson, anbefaler at afvente det igangværende EU-arbejde på området indtil 2017. Hvis det da hverken ser ud til, at EU indfører tilstrækkeligt restriktive love, eller at en udfasning sker af sig selv, så bør Sverige indføre nationale forbud mod stoffet.

Særligt bisphenol A-eksponering fra termisk papir, der bruges til kvitteringer fra supermarkeder og lignende, skal standses så hurtigt som overhovedet muligt, mener de svenske miljømyndigheder.

»Udredningen viser, at det er muligt at reducere menneskers eksponering for bisphenol A betragteligt. Men for at det kan lykkes, er det nødvendigt at fjerne stoffet fra kvitteringer så hurtigt som muligt. Desuden skal det fjernes fra de indvendige overflader af metalbeholdere til mad og drikkevarer. Så hurtigt som muligt – men senest i 2020,« siger Anders Turesson i en pressemeddelelse fra det svenske miljø- og energiministerium.

Læs også: DTU: EU-grænse for bisphenol A er 70 gange for høj

Bisphenol A bruges oftest til at fremstille plasttypen polycarbonat, hvori stoffet er bundet tæt sammen i en polymer. I termisk papir – og dermed kvitteringer og billetter – indgår bisphenol A som farvefremkalder i sin frie form.

Det betyder, at stoffet langt enklere forurener omgivelserne, og det svenske forskningsinstitut Jegrelius meldte i 2010 ud, at der er 1.000 gange mere frit tilgængeligt bisphenol A i en kassebon end i en sutteflaske af polycarbonat, der er forbudt i Danmark.

Læs også: Bisphenol A fra kasseboner går direkte i blodet

Rapporten fra det svenske miljøministerium kommer ikke med et klart bud på, hvad der skal træde i stedet for bisphenol A. Men i forbindelse med termisk papir lister den en række mulige erstatninger, og det er vigtigt i denne sammenhæng, da flere alternativer til bisphenol A i de senere år også er blevet erklæret sundhedsskadelige af forskere fra hele verden.

Anders Turesson anfører, at der er flere BPA-fri alternativer til termisk papir på det svenske marked. Mellem dem er produkter baseret på stoffer fra urin produkter, der anvender ascorbinsyre som farvefremkalder i stedet for bisphenol A. Han understreger samtidig vigtigheden af, at BPA ikke blot erstattes med noget tilsvarende.

»Det er helt essentielt, at BPA-udfasningen ikke fører til, at kemikaliet erstattes af stoffer, der har skadelige egenskaber. Eksempelvis andre bisphenoler,« hedder det i rapporten.

Læs også: Forskere slår alarm: Også alternativet til bisphenol A er skadeligt

På fransk initiativ behandler EU netop nu et forbud mod at bruge bisphenol A i termisk papir. Den svenske undersøger regner med, at spørgsmålet færdigbehandles på EU-plan inden årets udgang, og ellers lyder anbefalingen altså på et nationalt forbud.

Herhjemme har der ikke været tale om at forbyde bisphenol A i kasseboner.