Sverige bestiller forundersøgelse af 100 km lang tunnel direkte til Tyskland

Sveriges storindustri orker ikke længere at sende jernbanegods gennem Danmark. Entreprenørvirksomheden Skanska er derfor i fuld gang med forundersøgelserne til en jernbanetunnel direkte fra Skånes sydligste spids til Tysklands østersøkyst.

Svenske industrikredse har talt varmt for den direkte tunnel i årevis, men det er først nu, at planlægningen bliver så konkret, som det er tilfældet med Skanskas forundersøgelse. Sverige-Tyskland-tunnelen indgår dog fortsat ikke i den officielle svenske infrastrukturplanlægning.

Dele af svensk erhvervsliv har længe ytret utilfredshed med Danmarks sendrægtighed over for at bygge en fast jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som ville kunne give svenskerne en mulighed for at sende jernbanegodset uden om de overfyldte skinner på begge sider af Øresundsbroen. Der har været embedsmandssamarbejde mellem Danmark og Sverige siden 2010 om perspektiverne for en sådan fast forbindelse. Men Helsingør-Helsingborg-tunnellerne optræder fortsat ikke på listen over prioriterede danske infrastrukturprojekter.

Sårbarheden i det nuværende net blev desuden understreget, da et godstog i november blev afsporet og efterfølgende ødelagde den enkeltsporede skinnestrækning mellem Vojens og Vamdrup og dermed reelt satte jernbanegodsets ’motorvej’ mellem Sverige og Tyskland ud af spillet i mere end 15 døgn.

Der er lidt under 100 kilometer fra Skånes sydligste spids til den tyske fastlandskyst. Det ville i givet fald blive verdens suverænt længste jernbanetunnel, med en god margen ned til nummer to på listen, som ifølge Wikipedia er Seikantunnellen mellem de to japanske øer Honshu og Hokkaido.

Forundersøgelsen skal om få uger præsenteres af Skanskas designchef, Robert Stuk, og dermed give politikere og øvrig offentlighed et indtryk af opgavens kompleksitet via omfattende analyser af de geologiske forhold under Østersøens vandmasser.

»Anlægsteknisk set er der ikke umiddelbart noget, der skulle umuliggøre projektet,« siger Robert Stuk til avisen Dagens Industri.

Han vurderer, at anlægsomkostningerne i givet fald vil ligge på ca. 90 milliarder danske kroner, hvilket er markant mindre end et tidligere overslag på 150 mia. kr. for projektet. En gennemførelse vil ifølge Skanska-direktøren indebære, at både den svenske stat og private aktører bidrager til finansieringen.

Også i Norge er der stor interesse for projektet, hvor trafikplanlæggere – med de norske oliemilliarder i ryggen - i årevis har talt varmt for etableringen af en højhastighedsjernbane med start i Oslo og videre sydpå med 350 km/h og stop i Göteborg – forbi København – og direkte til Berlin, München, Milano og Rom.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis de vil have en bro kan de jo bare bygge en, det må under alle omstændigheder være billigere end en tunnel og det er jo også kun dem der har brug for den.

 • 2
 • 8

Ja en Helsingør-Helsingborg løsning, havde aldrig fået en chance ned igennem alle de rige snobbers for og baghaver langs en del af strækningen/skinneføringen.

Det næste er, så om Tyskerne overhovedet vil bygge mere der oppe i deres "baggård", - allerede nu er der meget øffen over Femern alene, men ellers må Nordmændene bruge lidt af deres olie-milliarder til at gøde den tyske jord lidt. ;)

 • 5
 • 1

..en noget snæversynet kommentar! Der vil være mange positive effekter af endnu en øresundsforbindelse og opgradering af jernbane - og endelig kører togene jo ikke gratis gennem Danmark. Det giver langt bedre mening at få gods over Helsingør - Helsingborg, og så 'bare' lade svenskerne / nordmøndene klare finansieringen. Samme model som Femern!

 • 7
 • 2

Jeg så lige at de to ting der holder betalingsbalanceoverskuddet oppe er: 1) danske skibe (der er Mærsk) 2) olje (det er også Mærsk)

Hr. Mærsk er død, og man kan gætte på at selskabet bliver langsomt internationaliseret. Hvad skal vi nu leve af? Hvis svenskerne gennemfører den tunnel bliver Danmark marginaliseret trafikmæssigt, vi forbliver et halvt vedhæng til Tyskland. Hvis vi ikke finder en mere proaktiv holdning til transitruter gennem Danmark er det løb kørt.

 • 3
 • 1

Lad svenskerne bygge en bro over Helsingør, og finansiere en del af Fehmarn forbindelsen. Så bygger vi en bro Hundested - Rørvig, og en Kattegatbro fra Sjællands Odde til Ebeltoft (alternativt den længere rute over Samsø fra Kalundborg til Hou).. Derved er der en ultrahurtig forbindelse fra Jylland over det allernordligste Sjælland til Sverige. Og Svenskerne kan komme både den ene og den anden vej til Tyskland..

København - Aarhus på godt en time Aarhus - Helsingborg på en time Helsingborg til Fehmarn på cirka en time

Der bliver i øvrigt sparet en masse trafik omkring trekantsområdet, så der kan man lade borgmestrene beholde deres IC tog-stop på Aarhus - Odense ruten. Og vi behøver ikke poste så mange penge i moderne jernbaner og stadig større motorveje der i området..

Så bliver vi da alle glade!

(PS: De nyanlagte jernbaner skal selvf. være planlagt til 350+km/t, til når IC4, IC5... IC31 skandalerne er overstået, og DSB forstår at købe hyldevarer af højhastighedstog)

 • 0
 • 5

... og bygge nogle ekstra spor så vi får 4-6 spor fra Frederikshavn til trekant-området og 4 spor sydpå til Flensburg.

Så kan vi bygge en jernbanetunnel Göteborg-Frederikshavn.

Det er på en måde godt nok at slippe for andres trafik - men hvis vi nu kan tjene nogle penge på transitten er det jo godt nok. Endvidere har vi jo også brug for selv at få transporteret nogle varer.

Hvis vi nu kunne gå sammen med de nordiske brødrefolk kunne vi måske få noget bedre sammenhængende trafik til en billigere penge.

 • 4
 • 0

Det tydeliggjorde tyskerne allerede, med prioriteringen af øst-korridorrerne frem for Femern/Danmark. Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt at Danmark ikke sætter mere ind på for alvor at forbinde København med Hamburg, som er Europas 5. rigeste region. Det bliver interessant at se hvad Folketinget finder på, når korte flyvninger i EU kommer under restriktioner.

 • 4
 • 0

Meget rigtigt. Det kan være en fejl i fremtiden stadigt at satse på et 1 strenget system. Måske "Juelsminde/Samsø" også skal ses i denne sammenhæng ?

 • 1
 • 0

Skal D.K. bare være en korridor for Svenskerne? Kan jernbanen fra Helsingør klare presset? Koster banen til Tyskland kun sølle 100 milliarder? Svarene er nej!

Ren pression fra Svenskernes side. Når man tænker på Fehmern broen og problemerne med at udvide jernbanenettet i Tyskland, så må man grine!

 • 1
 • 1

Ret mig, hvis jeg har misforstået noget:

1: Øresundsforbindelsen blev placeret ved københavn, i stedet for en fornuftigere forbindelse ved Helsingør. 2: Svenskerne gik kun med til at financiere Øresundsforbindelsen, hvis Danmark forpligtede sig til at sørge for, at der blev etableret en Fehmarn-forbindelse. 3: Tyskerne har "lugtet lunten" og i dag "hænger" Danmark på en stor del af financieringen af Fehmarn forbindelsen pga sin aftale med Sverige.

På den baggrund synes jeg det er udmærket, at svenskerne har opgivet og laver deres egen forbindelse, for så slipper Damnmark ud af Fehmarn forpligtelsen. Så lad os straks stille projektet i bero.

 • 0
 • 1

Hvorfor ikke lade ruten gå over Bornholm? Det kunne være en hængebro fra Sverige og tunnel videre... Altså nu vi alligevel er ude i de eksotiske forslag.

 • 0
 • 1

Det bliver interessant at se om tunellen bliver til noget, for hvis ,vågner Köbenhaverne op som en del af udkants Danmark. Nästen alt handel i Skandinavien vil i så fal gå forbi Danmark.

 • 3
 • 0

Vi har i Danmark valgt at sjofle jernbanen. Helt iorden hvis vi får smæk. Hvis vi ikke engang kan finde ud af vores egen trafik og at elektrificere stækningerne, hvilken tillid skulle udlandet have til os?

Problemet med os danskere er vores selvforståelse. Vi opfatter os selv som det mest udviklede land i Verden, af Guds nåde de mest vise, som alle andre skal lære af. Bl.a. derfor har vi Verdens højeste udviklingsbistand. Og derfor lærer vi aldrig af udlandet.

 • 5
 • 3

Inden sådan sag om helsingør / borg været 6 gange rundt på xbrog, så har svenskerne boret tunnelen. Så kræver det ydeligere opgradering af spor på sydsjælland, alternativt sønderjylland.

 • 1
 • 1

Det giver langt bedre mening at få gods over Helsingør - Helsingborg, og så 'bare' lade svenskerne / nordmændene klare finansieringen. Samme model som Femern!

Helt fint hvis Sverige vil betale, men i så fald skal det være hele vejen til Ishøj.

Glem alt om at der ligger jernbanespor på kystbanen, der er ikke plads til mere, og nye spor gennem tæt by vil være betydeligt dyrere end en ny jernbane fra en afgrening på den nye Ringstedbane et sted i Ishøj og op til Helsingør.

 • 1
 • 1

Vil du vente og se Carsten Henneberg eller vil du göre noget ? Svenskerne er lidt tveksamme til den Danske evne at löse problem hurtigt og smidigt. Ta jernbanebroen over limfjorden som et eksempel. Hvis de borrer en tunnel til Tyskland får danmark store problem og isär Jylland..desvärre. Peter Hansen var inde på noget...läs indläg lidt längere oppe.

 • 0
 • 1

Ja selvfølgelig skal der ny bane til - og Ring 5 er klart det rigtige.. Problemet er bare at ingen tør!

Og hvis vi ud over en brugerfinansieret forbindelse over den lille pyt vand, ofrer en snes milliarder på en ny jernbane, så kommer der nogen fra den anden ende af landet der føler sig snydt hvis ikke de får samme sum til et område uden trafikgrundlag.

Jeg tror ikke det er fordi de ikke tør, jeg tror bare ikke de orker at der skal kastes grus i maskineriet indtil hovedlandet får et tilsvarende beløb.

Heller ingen i Nordsjælland vil have en jernbane de ikke selv får gavn af, du får Jylland og Fyn på nakken fordi de føler sig snydt, og de Nordsjællandske kommuner på nakken for de er ikke interesseret i støj eller at få delt deres arealer i øst og vest for banen.

Der kommer hurtigt eksempler på borgere der får dobbelt så langt til sognehuset, skolen eller den lokale brugsforening på den anden side af banen.

Og så støjer det jo ganske forskrækkeligt.

 • 1
 • 0

Går vejen udenom samfundet hved vi hvad der sker. Effektiv logistick giver fordeler og der bliver Danmark en stor tabere hvis de bygger tunellen. Angående hallandsåsen kan Svenskerne med foredel lade et Kinesiskt firma bygge tunellen.

 • 0
 • 0

Uden at have regnet i detaljer kunne Svenskerne ikke for egen regning lægge helt nye spor på Sjælland, opføre ny jernbanebro til Falster, opføre Femern Bælt forbindelsen og ny Helsingborg/Helsingør tunnel for 99 milliarder ?

Såfremt det er rigtigt, så må der være basis for en deal på, at alle transporter i transit gennem Danmark fra Norge/Sverige afregner med det Svensk/Norske konsortium, og dem der kun rejser til og fra Danmark uden at tage videre til Sverige afregner med den danske stat. Så ville der komme lidt tiltrængt økonomisk aktivitet, infrastruktur og varig indtægt til statskassen.

 • 3
 • 0

Jeg får det til 74 km i lige linie fra Skånes sydspids nærheden af Trelleborg til Rügens nordligste punkt. Og strækningen går under et havområde med vanddybter ned til 45 m. Jeg tror ikke på at det kan bygges til 100 mia kr. Det vil aldrig kunne betale sig selv hjem igen.

 • 0
 • 0

er 50 km lang og kostede efter 6 år, fra 1988 til 1994 126miliarder kr. Den tænkte svenske tunnel skulle være dobbelt så lang og betales med nutidskroner og man skal have tyskerne til at udvide jernbanen fra Stralsund og samt overbevise de samme tyske biologer som vi slås med, om forurening af havbunden, selv om området er kendt for hypoxia i Arkonabasinnet ;o)

 • 2
 • 0
 • 0
 • 0

Der er faktisk trace fra Helsingør til Roskilde, som har broer men ingen skinner. Den enkelt sporede strækning blev allerede påbegyndt i 1930, men blev aldrig færdig. Sidste år begyndte man så på at rive broerne ned. Da Bane Danmark skulle spare. Så man kunne bare have vedtaget at bygge strækningen dobbelt sporet, som der var opkøbt areal til og så have kommet igang. Men politikerne vil hellere have veje og motorveje der aldrig bliver vedligeholdt, for det får de ikke lov til at klippe snore over ved.

 • 4
 • 0

Jeg ser ingen nødspor til redningsfolk, og det ville være ret langt at gå hvis tunnellen er blokeret i begge åbninger, så ville det være ideelt at have små forbindelsesrør mellemhovedledningerne hvis man vil spare en nødtunnel væk.

Jeg har endnu ikke glemt "popkornsskandalerne" dvs beton som er af ringe kvalitet og "popper" ved lav temperaturpåvirkning, fx ved små brande inde i tunnellen, som en dansk tunel også er lavet af, velvidende at det er ringe beton og man burde have lært af den engelske kanal-tunnel-ulykke.

 • 0
 • 0

Hvis en sådan svensk tysk forbindelse primært skal tjene godstransport,kan man pille containerne af trailere og jernbanevogne og så puste dem gennem rør med en invendig diameter på lidt over tre en halv meter.Forbindelsen bliver billigere og det må man så opveje mod de øgede håndteringsomkostninger.Svenskere og tyskere er ret gode til ubåde og det her minder lidt om det.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten