Svenskerne sprænger kalk i rasende fart inden tilladelsen udløber søndag

29. oktober 2021 kl. 14:389
Svenskerne sprænger kalk i rasende fart inden tilladelsen udløber søndag
Illustration: Cementa.
Udvinding af kalk truer miljøet. Svensk cementproduktion i fare.
Artiklen er ældre end 30 dage

Sprængningseksperter i kalkbruddene nær Cementas cementfabrik i Slite på Gotland har haft mere end rigeligt at se til siden 6. juli, hvor den svenske Mark- och Miljööverdomstol afgjorde, at cementproducenten ikke vil få forlænget tilladelsen til at bryde kalk i bruddene ved fabrikken.

Kalk er et centralt element i produktionen af cement, og ifølge en artikel fra Dagens Nyheter har Cementa derfor sprængt kalk i dobbelt tempo den sidste måned op til tilladelsens ophør 31. oktober.

En konsekvensanalyse fra brancheforeningen Byggforetagen konkluderede i juli, at naturbeskyttelsen af bruddet og den følgende mangel på kalk ville føre til et tomt kalklager hos cementproducenten inden nytår. Brancheforeningen konkluderede desuden, at det på kort sigt er praktisk umuligt at erstatte den mængde cement, som normalt produceres på Cementas fabrik, med import fra udlandet: Cementas fabrik dækker nemlig 75 % af den svenske efterspørgsel på cement. Ifølge brancheforeningen vil infrastrukturprojekter blive ramt som de første, og derefter vil det forplante sig til resten af byggebranchen, hvor 200.000 - 400.000 job vil være i fare.

Underdrev miljøkonsekvenser

Cementa fik i første omgang godkendt sin ansøgning om fortsat kalkudvinding hos Mark- och Miljödomstolen i januar, men flere organisationer klagede over afgørelsen. I juli afgjorde den højere retsinstans Mark -och Miljööverdomstolen, at det nulalternativ, som Cementa havde brugt i sin ansøgning, var forkert, og at det havde ført til undervurdering af miljøkonsekvenserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På baggrund af de økonomiske konsekvenser, nedlægningen af Cementas drift ville afføde, forlængede den svenske regering derfor Cementas udvindingstilladelse i august – men forlængelsen af udvindingstilladelsen blev imidlertid omstødt af den svenske højesteret:
»Miljøkonsekvensanalysen (i Cementas ansøgning, red) vurderes at indeholde mangler, der gør, at den ikke kan bruges til at tage stilling til virksomhedens påvirkning af miljøet,« skriver den svenske højesteret på sin hjemmeside.

Ifølge flere eksperter, som fagmediet Ny Teknik har interviewet, er der risiko for, at grundvandet sænkes mere, end Cementa har beregnet, og at saltvand derfor kan trænge ind i grundvandet. Det er et alvorligt problem på Gotland, hvor grundvandsniveauerne i løbet af sommermånederne var usædvanligt lave.

Cementa forsvarer sin position i Dagens Nyheter (https://www.dn.se/ekonomi/cementa-raknar-dagarna-snart-upphor-tillstandet/) med henvisning til, at virksomheden oprindeligt ansøgte om at bygge et vandrensningsanlæg og lave en dæmning om til et drikkevandsreservoir. Ifølge virksomheden selv vil dæmninger og kalkbrud på sigt være velegnede til vandlagring, som ellers er en mangelvare på Gotland.

Ifølge en rapport fra Rambøll bestilt af den svenske regering vil det imidlertid være meget dyrt, logistisk svært og mere miljøbelastende – i hvert fald på kort sigt. Forsyningsmulighederne ser dog bedre ud, hvis man ser fire til 10 år ud i fremtiden. Med den tidsramme kan import erstatte svensk cementproduktion, men det vil gøre cement dyrere og øge miljørisici.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
30. oktober 2021 kl. 09:54

dit ord udgør en personfikseret vurdering, intet andet

Nej, det er min absolut bedste vurdering af “indholdet” i dine indlæg.

En vurdering der åbenbart er ret generelt udbredt - tæl tomlerne.

Personfikseret ville være, hvis jeg forsøgte at analysere på grunden til den massive strøm af sludder fra dig, så det vil jeg undlade.

8
30. oktober 2021 kl. 09:30

Din viden om grundvand er ikke eksisterende Kurt, hvorfor vedbliver du med det faktaforladte sludder.

Det eneste der er at forholde sig til i din kommentar, det er ordet sludder, men vi befinder os i et teknisk forum, og dit ord udgør en personfikseret vurdering, intet andet, men lad os så bevæge os ind i den filosofiske virkelighed:

Siden det grønne NARkotikum hash fik sit gennembrud, kan man ikke påstå at de ingeniørmæssige bedrifter som Danmark har leveret, har været noget som det store udland kunne lære af eller benytte. Men ved at se placeringen af tommelfingre, kan det tyde på du er heppekorets guru, og det er da noget.

7
30. oktober 2021 kl. 09:08

Nu skal Mark og miljø domstolen kun se på hvad der sker på det aktuelle sted ikke på alt andet. Den svenske regering kan ved lov tilsidesætte afgørelsen men kommer i problemer med den svenske grundlov på det område. Hvordan evt. importeret cement fremstilles er ikke en del afvspørgsmålet eller noget svensk lov kan definere. I så fald burde der jo være massere af virksomheder som er flyttet ud af DK fordi deres produktion ikke kunne overholde danske miljøkrav jo trækkes tilbage da deres produktion i udlandet forurener mere. Men igen er det ikke noget dansk lov kan regulere eller tvinge virksomheder til at gøre.

Problemet for Sverige er at de ikke kan importere nok cement udefra i en lang årrække og der er meget få steder i Sverige hvor man producere cement så man kan ikke bare skrue op for produktionen. Sagen er principiel da det handler om om staten kan tilsidesætte en domstols afgørelse eller ej og hvis de kan hvad er kravene forvar kunne gøre det.

5
29. oktober 2021 kl. 21:03

I deres iver efter at beskytte naturen bedst muligt tage de fat i alle den slags sager og flueknepper den til døde.

Forurener det her, Ja. Ødelægger det noget lokal natur. Ja. Kan vi stoppe det. Ja.

Men hvad gør vi så?

Kan Sverige fortsætte uden cement produktion, og hvor skal den cement så komme fra?

Sverige må nu importerer millioner af tons cement. Fra lande som sandsynligvis har en mere hårdhændet miljø politik, og arbejdskraft politik.

Med langt større transport, med følgende forurening.

Så for at komme et lille lokalt problem imøde, så skaber de nu et kæmpe problem, som vil have langt større miljø og naturkonsekvenser, alle mulige andre steder.

Behold cementproduktione hjem, hvor de kan holde øje med den og sikrer det bliver fremstillet så "pænt" som muligt.

4
29. oktober 2021 kl. 17:36

Og hvori består sammenhængen mellem arsen, sprøjtegift og mikroorganismer på den ene side, og saltvand i grundvandet på Gotland på den anden side?

Arsen er et naturligt forekommende mineral, og det er det eneste mineral i drikkevand, som kan være sundhedsskadeligt. Men på den anden side tåles grundvand med organisk gift i lidt højere dosis, når at grundvandet har et indhold af arsen, det er jo logisk.

Sprøjtegift og mikroorganismer, hvor har du det fra?

Ligemeget hvor, så vil saltvand i grundvand (under landjord) kun optræde, hvor at der forbruges mere grundvand, end områdets nedbør (ved nedsivning) kan supplere med. Eksempelvis findes der områder i Spanien med meget store kunstvandingsanlæg, som forbruger af grundvandet. I Spanien er vandfordampningen så stor, så at der skal voldsomme mængder ferskvand (og voldsomt energiforbrug) til at sikre plantevækst, men jeg er bange for at man vil erfare at der da på et tidspunkt kommer til at optræde saltvand i grundvandet, selv et stykke inde i landet, og så går planterne ud, fordi 95% af landjordens planter tåler ikke højt NaCl- saltindhold.

2
29. oktober 2021 kl. 16:31

Og hvori består sammenhængen mellem arsen, sprøjtegift og mikroorganismer på den ene side, og saltvand i grundvandet på Gotland på den anden side? Saltvand gør vandet udrikkeligt (og rimeligt korroderende). Det skal afsaltes, eller man skal hente vand et andet sted. Hvor? Israel har visse erfaringer med afsaltning i stor skala, men bruger de ikke solens varme? Eller var det i forrige århundrede?

Dyrene i naturen generes i første omgang ikke af saltet grundvand. Ikke før man begynder at rense og drikke overfladevand på Gotland.

1
29. oktober 2021 kl. 15:49

Færdsel, bevægelse, bearbejdning, menneskeskabt eller naturlig deformation af sedimenterne har og vil til alle tider bevirke at grundvandets indhold af mineraler er større på en planet med liv, end hvor alt er dødt eller ubevægeligt.

Da jeg startede på gymnasiet og vi var kommet ind i kemilaboratoret, sagde en af pigerne, åh hvor er der mange flasker med gift herinde, lærerens kommentar var at mineralers giftighed er minimal i forhold til dem som indregnes under organisk kemi, og han sagde at her på laboratoret kommer vi ikke til at beskæftige os med organisk kemi eller biologiske processer.

Her i landet findes små områder, vistnok mest i nordjylland, hvor at drikkevandets indhold af arsen er så højt, at det er usundt for dem som ikke er vant til det, men organisk forurening har ødelagt næsten alt vores grundvand. Kun desinfektion med UV-behandling gør den oppumpede væske ugiftig, men i begrænset omfang, og dyrene ude i naturen har ikke chance for at få UV-behandlet drikkevand.