Svenskerne snubler i umoden ERTMS-teknologi

Mens teknologigiganterne Alstom og Thales er i gang med forberedelserne til at indføre ERTMS-signalteknologi på fjernbanen, har ERTMS udviklet sig til noget nær et skældsord i Sverige.

Da Ingeniøren ringer til godsoperatøren Green Cargos kommunikationschef, har han netop modtaget indberetning om, at hele to godstog tidligere på dagen blev udsat for en uvarslet nødbremsning som følge af en systemfejl i ERTMS-systemet. På det ene af godstogene var nødbremsningen så kraftig, at der blev slebet hjulflader på op til 60 mm på alle hjul, hvilket betyder, at hele togstammen skal sendes i depot til udbedring af skaderne.

De svenske ERTMS-strækninger har således været ramt af så mange tekniske problemer, at passagerer såvel som godsbanens kunder i industrien har vendt jernbanen ryggen. Og operatørerne er frustrerede over, at de bliver pålagt store ekstraudgifter til udstyr, uden at den nye teknologi resulterer i et bedre produkt for den enkelte passager eller godskunde. Toget kommer ikke hurtigere frem på en ERTMS-strækning sammenlignet med en strækning med gammeldags signalteknologi.

Frustrede operatører

En af de operatører, der har mærket konsekvenserne, er Norrtåg på Botniabanan. Her kan teknisk chef Olle Tiderman sagtens se, at ERTMS-signalteknologien principielt set er det rigtige valg som fremtidens signalstandard.

»Men der er begået store fejl her i Sverige. Jernbanemyndighederne har indført ERTMS-teknologi alt for hurtigt og uden en samlet plan for, hvordan tingene skulle passe sammen,« siger Olle Tiderman og fortsætter:

»Myndighederne har fejlagtigt betragtet ERTMS som en færdig teknologi, hvor man bare kunne vælge et produkt, montere teknikken og trykke på start-knappen. Det var årsagen til alle problemerne. Man skulle have behandlet det som det udviklingsprojekt, der egentlig var tale om,« fastslår Olle Tiderman.

Godsoperatøren Green Cargo har været hårdt ramt på en anden ny ERTMS-strænking, Västerdalsbanan.

»Vi har oplevet problemer som driftsstop i trafikken, pludselige nødbremsninger af enkelte godstog og perioder med fartbegrænsninger. Det har betydet, at vi i perioder har måttet transportere gods på lastbiler i stedet for med toget,« siger kommunikationschef Mats Hollander.

En af de helt store virksomheder ved Botniabanan, papirfabrikken Metsä Board Husum, har således skruet kraftigt op for transporterne på lastbil som en direkte konsekvens af problemerne på Botniabanan.

Drypvis introduktion

Sverige har grebet ERTMS-indførelsen helt anderledes an end den ERTMS-udrulning, som er i støbeskeen i Danmark. Svenskerne har udrustet en håndfuld delstrækninger med ERTMS-teknologi leveret fra forskellige producenter. Der er ERTMS på Botniabanan, Ådalsbanan samt Västerdalsbanan, og sidst i 2012 kommer også Haparandabanan og citytunnelen i Malmø med.

Den højt prioriterede EU-godskorridor fra Sverige i nord til Italien i syd skal være udrustet med ERTMS på den svenske strækning Stockholm-Malmø senest i 2020. Men problemerne på de allerede ERTMS-udrustede strækninger har været massive:

De mest omfattende problemer vedrører de såkaldte STM-moduler, der omsætter STC-signalerne til togets ERTMS-udrustning. STM-modulerne kan ikke sikre problemfri kørsel fra en ERTMS-strækning og videre ind på en ATC-strækning.

Botniabanan åbnede med store tekniske problemer, hvilket betød, at der kunne køre langt færre tog på strækningen end planlagt. Efter to års drift fungerer tingene tilfredsstillende, men der er fortsat problemer med STM-modulerne.

På Ådalsbanan måtte Västtrafiks nye Reginatogsæt stå stille i ét år på grund af problemer med STM-modulerne.

Også Västerdalsbanan har været ramt af problemer.

Fakta: Konsekvenser af ERTMS-problemerne

En ERTMS-rapport fra Trafikverket opremser en række konsekvenser af problemerne:

Planerne om den næste store ERTMS-udrulning, Stockholm-Malmø med planlagt start i 2014, skal sættes i bero.

Der skal gøres mere for at sikre en bedre teknisk kvalitet på det tekniske ERTMS-udstyr til installering i det enkelte lokomotiv.

Det svenske erhvervsministeriumskal genoverveje beslutningen om, at godsoperatørerne selv skal finansiere implementeringen af ERTMS-udstyr i lokomotivflåden. Godsoperatøren Green Cargo har på nuværende tidspunkt udstyret seks diesellokomotiver og ét el-lokomotiv med ERTMS on-board-udstyr.