Svenskere installerer de første moduler til verdens største bølgekraftanlæg

Med godt to års forsinkelse i forhold til tidsplanen har det svenske bølgekraftselskab Seabased i starten af juli installeret de første ti absorbere på hver 25 kW ud for den svenske kyst knap 100 kilometer nord for Gøteborg.

Operationen, hvor de ti enheder blev placeret og forankret til bunden, tog ifølge selskabet to døgn.

De ti absorbere får følge af yderligere 30 enheder i de næste par måneder. Derefter skal de 40 enheder, som altså får en samlet effekt på 1 MW, forbindes til en specialudviklet undervands-transformerstation, der omformer strømmen fra de 40 absorbere til vekselstrøm af netkvalitet.

Et søkabel, som allerede er lagt ud, transporterer strømmen i land.

Bølgekraftparken, som hedder Sötenæs Wave Power, er planlagt til at rumme hele 420 enheder og dermed en effekt på 10,5 MW, hvilket skal gøre den til verdens største bølgekraftværk. Parken forventes at kunne producere 25 GWh om året.

Læs også: Startskuddet lyder til 10,5 MW bølgekraftanlæg ud for Sveriges kyst

Projektet finansieres i et samarbejde mellem Seabased og energiselskabet Fortum, der kommer til at eje og drive værket. Den svenske stat har ifølge projektets hjemmeside bidraget med 113 millioner kroner ud af et samlet budget for parken på 210 mio. kroner.


Som vi tidligere har beskrevet, består hver enhed af en bøje og et syv meter højt og ti ton tungt generatorhus, der sættes ned på bunden. Når bøjen bevæger sig op og ned i bølgerne, trækker og skubber den en særlig permanent magnetiseret, lineær generator, som genererer strøm.