Svenske vejrvarsler skelner mellem land og by

En dejlig forårsdag i Kiruna, maj 2009. Illustration: Jack Globetrotter, CC-BY-SA3.0

Når der falder 20 centimeter sne ude på landet i det nordlige Sverige, påvirker det dagligdagen i Norrlandet langt mindre, end hvis der faldt 20 cm sne midt i Göteborg eller Malmö. Men selvom det samme vejr kan have meget forskellige følger i det geografisk og demografisk vidt udstrakte Sverige, har udsigten til en given høj nedbørsmængde eller vindstyrke hidtil udløst samme varsel fra det statslige svenske meteorologiske og hydrologiske institut, SMHI.

Det statslige svenske meteorologiske og hydrologiske institut, SMHI, udsender nu varsler i farverne rød, orange og gul, formet som hhv. trekant, rombe og cirkel – med rød trekant som den alvorligste advarsel. Illustration: SMHI

Men fra i dag udsendes varslerne om farligt vejr baseret på den forventede påvirkning af det område, der har udsigt til at blive ramt. Formålet med de nye vejrvarsler er, at samfundet – fra regioner, länsstyrelser og kommuner til erhvervsliv og enkelte borgere – skal kunne opbygge et bedre kriseberedskab

»Varslerne skal have mere fokus på konsekvenserne af et uvejr, og tanken er, at det vil gøre det lettere for offentligheden at forberede sig. Alt efter hvor i landet man bor, kan der komme varsler ved andre vejrforhold end der gælder i dag,« siger Caroline Wahtlberg, meteorolog på SMHI til Sveriges Radio.

SMHI begyndte at arbejde med det konsekvensbaserede varslingssystem i 2019, og ændringen af vejrvarslingssystemet har været varslet siden januar i år. Samtidig med ændringen til konsekvensbaserede varsler har SMHI ændret på udformningen af varslingsniveauerne, så man i stedet for klasse 1, 2 og 3 nu sender varslinger ud i farverne rød, orange og gul, formet som hhv. trekant, rombe og cirkel – med rød trekant som den alvorligste advarsel.

SMHI understreger, at alle tre kategorier betyder, at vejret kan have konsekvenser ude i samfundet, som borgere, myndigheder og virksomheder bør forberede sig på.

Gul, orange eller rød advarsel

Her hvad de tre kategorier betyder, hvis du skulle være i Sverige og modtage et vejrvarsel:

Gul varning
Vad ska du göra?

• Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära

• Konsekvenser för samhället.
• Vissa risker för allmänheten.
• Vissa skador på egendom och miljö.
• Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

Vad ska du göra?

• Undvik att exponera dig för vädret.
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

• Allvarliga konsekvenser för samhället.
• Fara för allmänheten.
• Allvarliga skador på egendom och miljö.
• Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

Vad ska du göra?

• Avstå helt från att exponera dig för vädret.
• Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

• Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
• Stor fara för allmänheten.
• Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
• Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Kilde: Sveriges Radio/SMHI

Emner : Meteorologi