Svenske ingeniører udskifter de danske skinner

Illustration: Banedanmark

Det politiske pres for igennem en årrække at slanke DSB og Banedanmarks organisationer har haft den effekt, at landets sporejer i dag ikke kan finde tilstrækkelig teknisk ekspertise inden for landets grænser.

Men i Sverige er der dygtige ingeniører at få, og de tekniske udfordringer ved at udskifte de danske skinner og signaler trækker svenskerne til landet.

»Det var chancen for at arbejde med den allernyeste signalteknologi og skabe noget, der ikke er set før nogen steder, der betød noget,« siger Erik Almgren, en af de svenske ingeniører, der er blevet ansat i Banedanmark. Den højere danske løn kom i anden række.

Banedanmark, der i færd med en total fornyelse af spor og signaler, lokker svenskerne med store projekter, teknologiske udfordringer og den stærke danske krone.

»Vi har brug for både halv- og heltunge teknikere. De hænger ikke på træerne i Danmark, så vi har kigget over sundet for at tiltrække nye kræfter,« siger områdechef i Banedanmark, Peter Sonne.

Banedanmark har i første omgang indrykket annoncer i svenske fagtidsskrifter, men overvejer bl.a. at deltage på jobmesser for at øge interessen for at arbejde i Danmark.

I IDA siger formanden for Ansatte Ingeniørers Råd, Ole Høyer:

»Der går ikke en uge, hvor vi ikke har en henvendelse fra en svensk ingeniør, der søger rådgivning om en kontrakt fra et dansk firma. Vi har en aftale med vor svenske søsterorganisation om at rådgive deres medlemmer, der arbejder her i landet, ligesom de svenske ingeniører umiddelbart kan blive gæstemedlemmer hos os.«