Svenske atomkraftværker kan ikke holde til jordskælv

Rammer et kraftigt jordskælv Sverige, er der risiko for, at det kan gå om ikke så galt som i Fukushima, så i hvert fald galt nok.

Det viser en stresstest af landets tre atomkraftværker, som myndighederne har gennemført efter krav fra EU.

Testen viser, at brandberedskabet ikke er dimensioneret på en måde, der vil kunne klare, hvis flere reaktorer sætter ud på en gang som i Fukushima. I alt har de tre svenske værker ti reaktorer i drift.

Heldigvis er Sverige ikke tilnærmelsesvis så stort et jordskælvsland som Japan, og det fremgår ikke, om der skal strammes op efter testens udførelse.

Ifølge en pressemeddelelse på Strålesikkerhedsmyndighedens hjemmeside skal testen munde ud i en rapport, som regeringen modtager i midten af december. Enhedschef Jan Hanberg siger dog i pressemeddelelsen, at det er noget, der skal gøres noget ved.

På den positive side har de svenske værker efter atomulykken på Three Mile Island fået installeret havarifiltre, som sørger for, at radioaktive stoffer kan filtreres væk, hvis der sker en ulykke. Derfor vil selve den miljømæssige påvirkning formentlig være lille, siger Jan Hanberg.

Dokumentation

Den svenske stresstest
Artikel i Politiken

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Uden at gå helt i panik, hvad er så den reelle objektive sandsynelighed for at et kraftigt jordskælv rammer Sverige, og har der været fortilfælde?

 • 0
 • 0

Svenska reaktorer har filter så att ett övertryck i reaktorerna kan släppas ut utan att radioaktivt avfall följer med.

 • 0
 • 0

Det var tsunamin som stoppade dieselkraftverken vilket orsakade katastrofen i Fukushima.

Det är än mindre risk för så starka tsunami i Sverige och bäst av allt, reservkraftverken skulle klara det.

Dessutom lagrar inte Sverige använt bränsle på taket av reaktorerna...

Det lagras under Östersjön i bergrum, liten risk att kylningen där skulle upphöra.

Slutsatsen är att om de fyra skadade reaktorerna i Fukushima vore byggda exakt som Barsebäck, så skulle ingen dyr sanering behövts.

Det är verkligen sjukt att Sverige stängde Barsebäck i förtid, den kapital och miljöförstöringen kan bara slås av krig.

Men jag kan glädja er i Danmark, Barsebäck är planerat för fyra reaktorer, svensk industri får inte bygga nya då dagens ägare inte vill att priset på el ska falla, men jag lobbar för att svensk industri ska få bygga två stora reaktorer på Barsebäcks område.

Ryska GenIII av samma modell som byggts i Indien till priset $1,3We nu i Bulgarien och Taiwan och Kalingrad med fler platser.

Eller AP1000, eller APR-1400 om de modifierar så att modellen tål härdsmälta likt EPR, EPR om priset faller från $2.9/We till $2.1/We.

Troligen blir AP1000 bäst om de köps 2015 för driftstart 2018.

Jag gissar att de kan komma ner till $1.6/We om än de hävdas att $1.2/We kan nås med god lönsamhet då alla fabriker i Kina är klara.

Den planeras ju för att masstillverkas och monteras av fabrikstillverkade moduler (upp till 230 delar ska på kort tid monteras till en komplett reaktor).

Danmark kan se fram emot låga priser på elektricitet redan 2020 (men er regering ser ju till att det knappast kommer medborgarna till godo).

Visst är det konstigt att elektricitet och drivmedel är de viktigaste varorna för välfärd och välstånd, ändå beskattar numer våra politiker de hårdast?

 • 0
 • 0

Svenska reaktorer har filter så att ett övertryck i reaktorerna kan släppas ut utan att radioaktivt avfall följer med.

Tak, for svaret. Sidder dette filter på trykbeholderen eller på selve betonomslutningen?

 • 0
 • 0

Det giver ikke mening at snakke om, hvor stor faren for jordskælv er i Sverige, for Sverige er for stort til at et jordskælv i Skåne vil udgøre en fare i Nordsverige og omvendt. Det er nødvendigt med præcis viden om, hvor forkastningerne går under og nær Sverige for at sige noget fornuftigt om den fare, jordskælv udgør for A-kraftværkerne. Derudover skal man vide, hvor kraftige jordskælv disse forkastninger kan udløse.

Det samme gælder for tusnamier: Også her bliver man nødt til at kigge på hvert A-kraftværk for sig.

 • 0
 • 0

Derudover skal man vide, hvor kraftige jordskælv disse forkastninger kan udløse.

Helt korrekt, som det står i linket til dmi. Det er først ved jordskælv over styrke 6 der kan give problemer, der er ingen forkastninger i området der kan udløse de energimængder. Og igen er der ingen risiko for nødgeneratorerne skulle falde ud.

 • 0
 • 0

Thomas spørger: "Sidder dette filter på trykbeholderen eller på selve betonomslutningen?" - Filtret er stort som reaktoren og står ved siden af. - Det er forbundet med de rum, hvor man regner med aktivt lækage f. eks maskinsalen. Aktivt lækage er f. eks. tritium. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tritium

Selve reaktordelen til og med PS ventilerne er nu opgraderede til 7 på Richterskalaen.

Risiko for store skader kan også opstå ved vandstandsændringer, men så vil befolkningen være mere udsat end KK ligesom i Japan.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Thomas spørger: "Sidder dette filter på trykbeholderen eller på selve betonomslutningen?" - Filtret er stort som reaktoren og står ved siden af. - Det er forbundet med de rum, hvor man regner med aktivt lækage f. eks maskinsalen. Aktivt lækage er f. eks. tritium. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tritium

Selve reaktordelen til og med PS ventilerne er nu opgraderede til 7 på Richterskalaen.

Risiko for store skader kan også opstå ved vandstandsændringer, men så vil befolkningen være mere udsat end KK ligesom i Japan.

Mvh Tyge

Tak for svaret. Et noget fordyrende apparat må man tro, men rart at have i nødstilfælde.

 • 0
 • 0

Jordskred er langt hyppigere, mens de kraftigste jordskælv der har været registreret ligger på 4-5. De fleste mærkes dog ikke. http://www.dmi.dk/dmi/hvad_er_richterskalaen Dette var sandsynligvis også kendt da kraftværkerne blev projekteret.

Hej Jan

Så læs her:

http://da.wikipedia.org/wiki/Jordsk%C3%A6l... Citat: "... Geologiprofessor Jens Morten Hansen har dokumenteret, at Læsø drejede om sin egen akse og sank i havet for ca. 4.500 år siden i bronzealderen, formodentlig under et jordskælv på 7-8 på richterskalaen. Læsø genopstod for højst 3.000 år siden. Han mente, at der er siden dengang har været kraftige jordskælv gennemsnitligt en gang hver 300-400 år. Han hævdede også, at atomkraftværket Barsebäck er fejlplaceret, og at det ville have været ulovligt i USA at placere et a-kraftværk i en tilsvarende risikozone.[5][6][7] ..."

-

14 mars 2011, Skalvet 1904 Sveriges värsta på tusen år: http://www.svd.se/kultur/understrecket/ska... Citat: "... Full panik utbröt då Sverige drabbades av ett jordskalv för etthundra år sedan. Skalvhärden den 23 oktober 1904, då Norge fortfarande var svenskt, låg några kilometer under havsbottnen i Oslofjordens södra del. [b]Tidigare det året hade Skandinaviens första seismograf installerats i Uppsala, men där kunde man inte räkna fram magnituden för Oslofjordskalvet; pendeln i seismografen hoppade ur led![/b] Men skalvet uppmättes av seismograferna i Dorpat (Tartu), Leipzig, Göttingen, Hamburg, Edinburgh och några till. Det hade magnituden 5,4 och var sannolikt det kraftigaste skalvet i vårt land under det senaste årtusendet. Vad hände i Sverige den där dagen för 100 år sedan? ... Vid ett skalv med intensiteten VII rasar puts och stuck från väggar och tak. [b]Vid 1904 års skalv nåddes inom ett mindre område intensitet VIII.[/b] ... [b]Området med intensitet VIII sträckte sig från kusten i norra Bohuslän med sex-sju mils bredd mot sydost till Lidköping, nästan till Skara och i söder förbi Vänersborg till fyra mil nordväst om Borås. Av geologiska orsaker hade Vätterns södra och västra strandområden lika hög intensitet.[/b] ... Ett våldsamt jordskalv vid Norges kontinentalsluttning för 7 250 år sedan utlöste ett gigantiskt submarint jordskred, Storeggaskredet, som genererade tsunamivågor som var 50 meter höga när de bröt in över Skottlands och Englands nordöstra kuster och begravde stenåldersboplatser. ... Inget finskt skalv har överträffat Oslofjordskalvet 1904, men sommaren 1626 skadades ändå Peltamos kyrkas väggar så illa av ett jordskalv att kyrkan måste byggas om. ..."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten