Svensk forskning: Viruspartikler spreder sig i hospitals ventilationssystem

Illustration: Rigshospitalet

Et hold svenske forskere har fundet viruspartikler i Universitetshospitalet i Uppsalas ventilationssystem flere etager væk fra de afdelinger, hvor coronapatienterne indlægges.

Det viser resultaterne af undersøgelsen er nu blevet publiceret i det fagfællebedømte, videnskabelige tidsskrift Natures Scientific Reports.

Forskerne kunne ikke afgøre smitsomheden af de fundne viruspartikler. Men ifølge forsker og læge i infektionssygdomme på hospitalet, Erik Salaneck, tyder det på, at en luftbåren infektion udgør en større risiko, end man hidtil har troet.

Han påpeger, at resultaterne ikke handler så meget om en øget smitterisiko længere oppe i en bygning, men i langt højere grad modbeviser teorien om, at de større vandpartikler fra hosten eller nysen ender på gulvet en til to meter fra en patient, som ellers ligger til grund for afstandskravene.

»Det er de sikkerhedsafstande, der også er specificeret inden for sundhedsvæsenet. Og for os betyder det, at i et lukket rum, hvor luften ikke ændrer sig meget, hvilket den ikke gør her, må vi faktisk tænke, at en til to meter ikke er nok i den situation,« siger han til Sveriges Radio.

Læs også: Coronaforvirring efter advarsler: Skoler savner ventilationsvejledning

Viruspartikler rejste fire etager op

Forskerne podede i april og maj ventilationsåbningerne på hospitalets coronaafdelinger og andre dele af ventilationssystemet og testede deres prøver for SARS-CoV-2-generne N og E. Her fandt de henholdsvis syv og fire ud ad de i alt 19 undersøgte ventilationsåbninger.

Derudover fandt forskerne viruspartikler i hospitalets centrale ventilationanlægs HEPA-filter, som ligger fire etager længere oppe på bygningens på ottende etage. Her fandt de begge gener.

Læs også: DSB vil undersøge om covid-19 smitter under Storebælt

På billedet herunder ses et overblik over Universitetshospitalet og de dele af ventilationssystemet, som forskerne undersøgte.

A. Et overblik over de undersøgte covid-19-afdelinger. Prikkerne indikerer nogenlunde placeringen af ventilationsåbningerne. Røde prikker indikerer de ventilationsåbninger, hvor RNA fra SARS-CoV-2 blev detekteret i mindst en ud af to prøver. Blå prikker indikerer negative resultater i to ud af to prøver. B. Et overblik over Universitetshospitalet. Rød: Ambulant covid-19-afdeling. Gul og blå: Covid-19-afdelinger på hospitalets gang 1 og 2 med 19 rum i alt. Lilla: Ottende etage med bygningens centrale ventilationsanlæg og HEPA-filtre. Illustration: Scientific Reports
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 • snarere, at diverse fagfolk stædigt har fastholdt, at denne virus IKKE er "luftbåren".

Måske er dette "fund" indirekte med til at underbygge hvorfor denne virus, på mystisk vis, tilsyneladende, er vandret mellem minkfarme i det blæsende Jylland.

Men det er da uhyggeligt - også rent principielt, at sygehusets afdelinger ikke er bedre isoleret for luftbåren smitte. Hvad med vores gamle og nye sygehuse ?

 • 8
 • 1

Kunstig tvungen ventilation er et områder der kræver den største tekniske opmærksomhed omkring filtersektionerne. Som gammel vedligeholdschef vil jeg tillade mig at nævne, at artiklen nok nærmere påpeger et teknisk vedligeholdsproblem, snarere end at den viser noget nyt om hvordan virus spredes i luften. Ved tvungen ventilation, udsugning - indblæsning, er lufthastigheden i lukkede rum ofte af en størrelse der IKKE tillader microdråber at "falde ned på gulvet" indenfor en eller to meter fra afgangsstedet. Faktisk er det jo meningen, at ventilationen netop SKAL fjerne dårlig luft ! Det er derfor ikke så mærkeligt at smitten kan spredes ud fra sådanne rum. Læren må være, at tvungen ventilation under denne COVID-smitte enten skal stoppes helt, eller der skal sættes særligt ind på vedligehold af især filtersektionerne og deres evne til at tilbageholde virus. Og dette ikke mindst i situationen hvor filtre udskiftes, hvor denne operation i sig selv kan sprede smitten ud på den forkerte side af filterkammeret - hvis ikke der decinficeret. Dette gælder selvsagt overalt - også udenfor hospitalssektoren. Undervisningslaboratorier o.s.v.

 • 10
 • 1

Opblanding af indblæsning og udsugning? Medmindre man bruger en rotations veksler er der vel ikke opblanding af udsugnings luft og indblæsnings luft eller?? Hvis ikke der er en opblanding, kan man vel ikke flytte smitte fra en stue til en anden? Da det er "rent" luft udefra der bliver blæst ind.

 • 4
 • 0

Energisparetiderne fordrer genbrug af energi, i form af recirkulation til max 1000 ppm CO2, eller roterende vekslere med samme overflader i brug på begge sider. Kun effektive og vedligeholdte filtre kan i sådanne anlæg forhindre virusspredning. Der er også andre metoder så som vandbårne energiflyttere, men disse er ikke gængs p.g.a. prisen og den lavere virkningsgrad.

Om dråbeformet smitte kontra luftbåren. Nu kan dråber jo være meget små, og disse er faktisk også luftbårne såfremt der er tilpas med luftstrøm. Så hvad er forskellen ?

 • 4
 • 0

Jeg er enig i, at som ikke fagmand er det svært et forstå forskellen på luftbåren og dråbebåret. Begreberne har været brugt som inforstået kategorisering...

Jeg mener tidligere at have rejst dette i forbindelse med artikler på ing.dk. Jeg mener at have set en definition som gik på "størrelsen" af partiklen. Det virker ret arbitrært, men har øjensynlig betydning for hvordan sagen håndteres.

Så hvis der dømmes dråber, så skulle de falde ned på omkring 2 meter (passende høj fration ville jeg tro). Hvis der dømmes luftbåren, mindre, så svæver de øjensynligt.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten