Svensk biotekbranche søger politisk indflydelse

Præcis som sveriges it-branche har det, vil den svenske bioteknologibranche nu have sin egen kommission, som skal rejse spørgsmål inden for regeringen, der er vigtige for den bioteknologiske industri. Det skriver det svenske ingeniørblad Ny Teknik.

Hans Nyctelius, vicedirektør i brancheforeningen Sweden Bio, siger, at Sveriges position især inden for medicinsk forskning er god, men at andre lande er hastigt på vej. I en handlingsplan, der er overrakt til regeringen, foreslår Sweden Bio derfor en række foranstaltninger for at øge væksten i svensk bioteknik. Vigtigst er det, at der allerede i foråret nedsættes en kommission på 4-5 personer med tilknytning til regeringen, skriver Ny Teknik.

Sweden Bio foreslår blandt andet en øget satsning på medicinsk forskning og en koncentration af ressourcerne til områder, hvor svensk forskning er stærk. Man foreslår også at oprette en fond på 200 mio. svenske kroner til uddeling blandt meget unge nystartede biotek-virksomheder og en fond på 3-400 mio. kroner i risikovillig kapital samt skattefradrag for udgifter til forskning på området.

»Blandt beslutningstagere er der stor interesse for bioteknik, men hidtil har Sverige ikke vedtaget så aktive foranstaltninger, som mange andre lande,« siger Hans Nyctelius.