Supersygehus i Bispebjerg bliver opført som Sliding Puzzle

Et stort og komplekst byggeri på en meget lille grund. Sådan karakteriserer projektets direktør selv den opgave, som han sammen med rådgivere og entreprenører snart kaster sig over.

Etableringen af et topmoderne, 5 milliarder kroner dyrt supersygehus på en tæt bebygget sygehusgrund på Bispebjerg kan også sammenlignes med spillet Sliding Puzzle.

»Vi griber det an efter de samme principper som spillet med 15 brikker, hvor der mangler en brik, og hvor man hele tiden bytter rundt. Sådan bliver billedet på Bispebjerg,« siger projektdirektør Claes Brylle Hallqvist.

Med andre ord bliver der skabt ledig plads ved på skift at bygge nyt, flytte funktioner på hospitalet, rive ned, bygge nyt osv.

Hallqvists projektorganisation består indtil videre af én mand. Men i løbet af sommeren når den op på 25, vurderer han. Og i eftersommeren og fortløbende derefter kommer udbuddene i en lind strøm.

For nu skal det etapevist nedrevne, opbyggede og fornyede supersygehus på Bispebjerg, sammen med et nyt supersygehus på bar mark i Hillerød erstatte de nuværende hospitaler i Helsingør, Hørsholm, Frederikssund og på Frederiksberg. Det er S, V, SF og R netop blevet enige om.

Kroppen ud, sindet ind

Mens Nordsjællands sygehus, der skal betjene knapt 400.000 borgere skal opføres fra grunden i Hillerød, er opgaven på Bispebjerg, der bliver områdehospital for omkring 400.000 i byen inklusive Freriksberg, langt mere kompliceret.

På Bispebjerg skal en række bygninger rives ned for at blive erstattet af helt nye og lave bygninger. Ifølge ingeniør og projektdirektør Claes Brylle Hallqvist er målet en nyfortolkning af det gamle.

2025 er deadline. Så skal somatikken, dvs. kroppens sygdomme, være flyttet ud af Martin Nyrops gamle hospital, der skal frigøres til psykiatri, fordi de gamle bygninger er lettere at bygge om til psykiatri end til moderne somatik.

I hovedtræk bliver den sydlige del af grunden til voksenpsykiatri, den østlige til børnepsykiatri og den nordlige til et nyt, moderne somatisk hospital.

»Først opfører vi en relativt stor behandlings- og sengebygning, så vi kan tømme en række af vores sengebygninger. Vi kommer til at bygge meget tæt, dvs. 15 cm fra eks bygninger. Så kan vi renovere de tidligere sengebygninger til brug for psykiatrien, og så kan psykiatrien flytte osv. Derfor kommer byggeprojektet til at vare 15 år,« forklarer Claes Brylle Hallqvist.

Vedtagelse 25. maj

Men formelt skal den politiske aftale bekræftes med en vedtagelse i regionsrådet. Det sker 25. maj, og så bliver Moe & Brødsgaard og Arkitemas plan over, hvad der er muligt og umuligt at udføre på grunden offentliggjort.

I løbet af sensommeren kommer de første udbud og derefter fortløbende igennem efteråret. I første omgang drejer det sig om koblingen mellem organisation og byggeri, logistik, patientflow, lagerstyring, dvs. optimering af byggeriet.

»Det er jo et meget stort og komplekst projekt på en meget lille grund, så min tanke er at bryde den mastodont op i små og meget forskellige bidder, afhængigt af, om det er psykiatri eller hospital, og udbyde til en række rådgivere med spidskompetence på de enkelte områder,« siger Claes Brylle Hallqvist, som derfor afviser brug af totalrådgiver.

Der skal bygges en ny akutmodtagelse, ny hovedindgang med patientrådgivning, nye central operationsafdeling, ambulatorierne skal bygges om og udvides, og der skal ombygges sengestuer til en- og tosengsstuer med badeværelser.

Nyrops nord-syd-gående akse, der er et centralt element for komplekset, bliver bevaret. Det samme gør hospitalets smukke omgivelser, Glæsels haveanlæg fra 1913, til glæde for bl.a. hospitalets mere end 3.000 ansatte.

Økonomisk presset region

Anlægsprisen for hospitalerne i Hillerød og Bispebjerg er budgetteret til 10 milliarder kroner, der dels skal tages fra den 15 milliarder kroner store regeringspulje, dels skal finansieres af Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden, der i forvejen er presset af underskud på flere af sine sygehuse, satser på at skaffe nogle milliarder fra den sparede drift på de tre hospitaler, der nu skal sælges.

Ud over de to superhospitaler rummer Hospitalsplan 2020 også f.eks. etablering af en ny nordfløj i forbindelse med Rigshospitalet og samling af Amager Hospital på Italiensvej.

Akut- og skadestuebehandlingen bliver moderniseret med ambulancer, helikopter og telemedicin.

Planerne for de nedlagte sygehuse omfatter først og fremmest akutskadeklinikker i sundhedshuse med lægevagt i Helsingør og Frederikssund med opkobling til den fælles akutmodtagelse i Nordsjælland.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det ser i det mindste ud til at de bevaringsværdige bygninger fra forrige århundredeskifte bliver bevaret. De er da også fra et tidspunkt der som udgjorde et arkitektonisk højdepunkt i landet, også med markante bygninger som Glyptoteket, Gamle Scene, Statens Museum for Kunst og Københavns Rådhus.

Det modernistiske juks der senere er bygget kan uden videre rives ned.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten