Sundhedsstyrelsen står fast: Strålingsrapport er et partsindlæg

11. oktober 2007 kl. 16:42
En lammende kritik fra Det Europæiske Miljøagentur ændrer intet for Sundhedsstyrelsen. Den uddyber sine grunde til at kritisere en rapport om mobilstråling, som ifølge styrelsen ignorerer andre holdninger end forskernes egne.
Artiklen er ældre end 30 dage

En ensidig mistænkeliggørelse af andre holdninger end forfatternes egne.

Sådan lyder Sundhedsstyrelsens dom over en rapport om faren ved elektromagnetisk stråling fra en gruppe forskere samlet i Bioinitiative Group og med bidrag fra Det Europæiske Miljøagentur.

Sundhedsstyrelsen har allerede i et kort notat konkluderet, at arbejdet fra Bioinitative Group ikke lever op til videnskabelige standarder og mest af alt fremstår som et partsindlæg.

Det korte notat var sparsomt med eksempler og medførte, at direktøren for Det Europæiske Miljøagentur, professor Jacqueline McGlade, i kraftige vendinger kritiserede Sundhedsstyrelsen for ikke at udføre sit arbejde og bevidst overse en byrde beviser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med et nyt og udvidet notat håber Sundhedsstyrelsen at råde bod på beskyldningerne om ikke have læst Bioinitiative Groups rapport ordentligt.

Ensidig mistænkeliggørelse

Sundhedsstyrelsen fremhæver fire eksempler på, at rapporten er kritisabel.

I det første har professor Henry Lai fra institut for medikoteknik ved universitetet i Washington undersøgt sammenhængen mellem eksponering for elektromagnetisk felter og DNA-skader og kræftfremkaldende reaktioner. Heri fremgår det, at halvdelen af de gennemførte undersøgelse viser en sammenhæng, mens den anden halvdel ikke viser nogen sammenhæng.

Henry Lai har ifølge styrelsen herefter blot foretaget en genoptrykning af enkelte af undersøgelsernes resuméer uden en kritisk gennemgang og stillingtagen til det usikre mønster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Martin Blank, lektor i cellefysik ved Columbia Universitet undersøger, hvordan myndighederne etablerer grænseværdier, og i hvilket omfang der sker en sammenblanding, når industrien finansierer forskning.

Sådan en diskussion er vigtig, skriver Sundhedsstyrelsen, men tilføjer, at den i rapporten mere fremstår som "...et led i en ensidig mistænkeliggørelse af andre holdninger til emnet." og "... at dette afsnit er et eksempel på rapportens noget ensidige tilgang til stoffet."

Hvordan Martin Blank angiveligt foretager en ensidig diskussion, konkretiserer og præciserer Sundhedsstyrelsens notat dog ikke.

Litteraturliste er ufuldstændig

Olle Johansson, lektor i neurologi ved afdelingen for neuroscience ved Karolinska Instituttet i Stockholm, undersøger beviserne for, at den elektromagnetiske stråling skulle påvirke immunsystemet. Men i den gennemgang overser den svenske lektor en række undersøgelser i sin litteraturliste:

"Eksempelvis resultater fra Dr. G. James Rubin og undersøgelser af Dr. G. Oftedal og Dr. S. Eltiti, der alle har konklusioner, der ikke stemmer overens med de konklusioner, som forfatteren drager," skriver Sundhedsstyrelsen.

Michael Kundi, professor ved Center for Offentlig Sundhed ved det medicinske universitet i Wien, gennemgår offentliggjorte epidemiologiske studier af elektromagnetiske felter og cancer hos børn. Det gør han ifølge Sundhedsstyrelsen ikke tilfredsstillende.

"Der er eksempelvis ingen diskussion af de mulige fejlkilder i undersøgelserne og som følge heraf ingen kritisk stillingtagen til spørgsmålet om, hvor stor en rolle sådanne fejlkilder spiller for de resultater, der er opnået. Kun positive resultater (mobiltelefon anvendelse øger risiko for kræft) eller resultater, der understøtter forfatternes holdning, fremhæves. Undersøgelser, der ikke har samme resultater som forfatternes egne undersøgelser gennemgås særdeles kritisk, mens undersøgelser, hvis resultater er i overensstemmelse med forfatternes opfattelse af problemstillingen, ikke kritisk kommenteres," skriver styrelsen.

Vil vejlede trods uændret bekymring

Ligesom i sin oprindelige udmelding konkluderer styrelsen derfor, at rapporten ikke giver anledning til at ændre den sundhedsfaglige vurdering af, der er skadelige effekter af elektromagnetiske felter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sundhedsstyrelsen har dog inviteret Jacqueline McGlade fra det Europæiske Miljøagentur til et møde med Sundhedsstyrelsen med henblik på at få afklaret problematikken. Og styrelsen understreger, at Bioinitiative Groups rapport er vigtig, "fordi den giver udtryk for en holdning blandt en del forskere, der frygter at de eksisterende grænseværdier er utilstrækkelige," samt at der hersker enighed på en række områder.

Blandt andet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nye boliger ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg, og at vi anvender håndfrie sæt til mobiltelefoner. Desuden arbejder Sundhedsstyrelsen på en vejledning om, hvordan man kan mindske udsættelse for elektromagnetiske stråler eksempelvis fra trådløse telefoner og netværk.

Dokumentation

BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger