Sundhedsstyrelsen siger ja tak til national stamcellebank

En offentlig stamcellebank til cirka 30 millioner kroner kan ikke betale sig. Sådan har Sundhedsstyrelsens vurdering lydt indtil for nyligt.

Men efter at man er begyndt at transplantere voksne med stamceller fra allogent (fremmed) navlesnorsblod, har forudsætningerne ændret sig, og Sundhedsstyrelsen mener nu, at der både kan være en økonomisk og behandlingsmæssig fordel i at have vores egen bank med navlestrengsblod i Danmark.

På det grundlag vurderer sundhedsminister Astrid Krag (SF), at projektet vil være økonomisk fordelagtigt efter en etableringsfase, hvor antallet af stamcelleenheder opbygges.

Tilbage står imidlertid, at ministeren mener, der ikke er penge nok i statskassen til at betale for etableringen af banken, fordi der ifølge ministerens svar til Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg er andre vigtige opgaver på sundhedsområdet, der ligger først for.

'Det står regionerne frit for at etablere en offentlig stamcellebank, hvis de finder det muligt inden for deres nuværende økonomiske ramme', skriver Astrid Krag videre.

OPP til halv pris

Endnu er det uvist, om regionerne vil løfte opgaven, som kan skrues sammen på forskellige måder.

Rigshospitalet ønsker en ren offentlig model, hvor opbevaringen af navlestrengsblod ligger på Rigshospitalet i København.

Den private navlesnorsblodbank BioBank Danmark, som er et uafhængigt datterselskab af StemCare, advokerer for en offentlig-privat løsning, som virksomheden mener kan etableres for det halve - nemlig 16 millioner kroner over fire år - af, hvad løsningen på Rigshospitalet vil koste.

I en henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg peger direktør Lisbeth Juhl Christensen på, at et samarbejde mellem BioBank Danmark og det offentlige har den fordel, at det kan realiseres med umiddelbar virkning.

Direktøren mener i øvrigt, at det offentlige kan få lige præcis den løsning, det offentlige ønsker i et OPP-samarbejde.

Sikrer bedst behandling

Rigshospitalet har to gange ansøgt om en bevilling på 31 millioner kroner til at etablere en national stamcellebank og opsamling af 3.500 prøver, men har begge gange fået afslag.

»Der er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt en økonomisk eller behandlingsmæssig fordel ved at etablere en dansk navlesnorsblodbank,« lød det i afslaget til lægerne på Rigshospitalet i 2010.

I dag er danske hospitaler henvist til at købe navlesnorsblodet i udenlandske banker, hvor en portion blod koster op til cirka 185.000 kroner.

Overlæge og leder af Rigshospitalets blodbank Morten Bagge Hansen mener, at en national bank på Rigshospitalet med egnede stamceller gør, at hospitalet hurtigt vil kunne tilbyde den bedste behandling til patienter.

»Det er vigtigt, at vi har funktionen selv, for vi udvikler værdifulde kompetencer, hvis vi selv skal dyrke og differentiere stamcellerne. Det giver os den bedste forudsætning for at være på forkant med situationen og for hurtigt at tilbyde danske patienter nye behandlinger med stamceller,« siger blodbanklederen.