Sundheden får eget institut i Aalborg

Fra 1. januar bliver sundheden væsentligere end elektronikken for de studerende, der tager civilingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Den kun halvandet år gamle uddannelse får da status som et selvstændigt institut, og der bliver oprettet 20 nye stillinger.

Den klare opprioritering af uddannelsen sker som led i universitetets strategi om at satse på medikoteknik og bioteknologi, oplyser dekan Finn Kjærsdam fra det teknisk-videnskabelige fakultet.

»Sundhedsteknologi kan nu lægge sin egen fremtidige strategi uafhængigt af Institut for Elektroniske Systemer, som det hidtil har fungeret under. Det betyder, at de studerende får et andet udgangspunkt: Fra at bruge elektronik på mennesker kommer de til at se menneskets sundhed som det væsentlige og derefter bruge elektronikken eller bioteknologien som løsning.«

Det nye institut får lektor Ole Vilhelm Larsen som leder, og hans hidtidige afdeling – Medicinsk Informatik og Billedanalyse – bliver grundstammen i det nye institut, der også skal rumme Laboratoriet for Stamcelleforskning, som Aalborg Universitet fra 1. januar formelt overtager fra Kræftens Bekæmpelse.
Fysisk forbliver laboratoriet dog i Århus, mens der næste år bygges særlige, sikkerhedsmæssigt korrekt indrettede lokaler til stamcelleforskningen ved Aalborg Universitet.

Det nye institut kommer til at beskæftige 125 medarbejdere, der vil få 18-20 nye kolleger inden for de nærmeste par år. Ni af stillingerne er som adjunkter og lektorer, resten af jobbene er endnu ikke specificerede. Med opprioriteringen af sundhedsteknologi til selvstændigt institut og de nye job er dekan Finn Kjærsdam overbevist om, at den relativt nye civilingeniøruddannelse allerede næste år vil tiltrække op mod 80 studerende. De to første år begyndte henholdsvis 32 og 56 studerende.

Aalborg Universitet anser en samlet placering af initiativerne inden for medikoteknik og bioteknologi som en central faktor for udviklingen. Derfor samles de to institutter i bygninger, der ligger klos op ad hinanden på universitetsområdet i Aalborg Øst. Dels i de nuværende bygninger, dels i et 60 millioner kroners nybyggeri på nabogrunden, med byggestart omkring sommerferien.
Dekan Finn Kjærsdam tilføjer, at Aalborg Universitet også har planer om at leje lokaler ud til nye, bioteknologiske og medikotekniske virksomheder.

Samtidig med universitetets opprioritering af sundhedsteknologi, skaber Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune bedre rammer for fremtidige samarbejder mellem civilingeniører og læger.
Adjungeret professor ved AAU, overlæge Egon Toft oplyser, at et uddannelses- og forskningscenter for sundhed ventes påbegyndt næste efterår i nærheden af Aalborg Sygehus. Forskerhuset ventes at beløbe sig til 30-40 millioner kroner, der finansieres med regionale penge og EU-midler. Her vil de civilingeniørstuderende i praktiktiden blive undervist i samme auditorier og laboratorier som sygehusets medicinstuderende, i nogle tilfælde sammen.