Succes med CO2-fangst hos Dong - men efter lukketid

Efter flere år med et tårnhøjt energiforbrug under forsøg med indfangning af CO2 på Dong Energys Esbjerg-værk har udviklerne taget et godt ryk i den rigtige retning.

For tre år siden stod de med et energiforbrug, hvor deres teknologi til CO2-fangst (CCS) slugte en tredjedel af hele anlæggets energiproduktion. Men efter det såkaldte Castor-eksperiment begyndte Dong et nyt forsøg kaldet Cesar, hvor et nyt anlæg skulle arbejde videre med de bedste erfaringer.

Det fik energiforbruget ned med 20 procent.

»Castor-projektet gav os opskriften på CCS med et lavt energiforbrug. Men først med Cesar-projektet kunne vi vise, at opskriften virkede i praksis,« siger udviklingsdirektør i Dong Energy Power Rudolph Blum.

Under Cesar-projektet har teknikkerne taget nye varianter af de såkaldte amin-absorbenter i brug. Amin-absorbenterne bruges til at trække CO2 ud af røggassen ved at føre gassen ind i en kold amin-opløsning, typisk mono-ethanol-amin, som eksperterne blot kalder MEA i daglig tale. Aminopløsningen med den indfangede CO2 bliver opvarmet og frigiver ren CO2, der så bliver komprimeret og eventuelt sendt ned i jorden.

Men de nye absorbenter, der er udviklet af norske og tyske forskningsinstitutioner, kræver mindre energi for at frigive CO2. Derfor skal anlægget bruge mindre damp, og det sparer kraftværket for energi.

Et andet trick er at optimere flere af de komponenter, herunder varmevekslere, der indgår i CCS-anlægget og sørge for, at temperaturen i de enkelte processer passer optimalt til absorbenten, fortæller Willy van Well, senioringeniør i Dong Energy Power og overprojektleder på CCS-projekterne.

Ifølge ham tyder de nyeste resultater på, at det er muligt at montere CO2-indfangningsanlæg på kraftværker og nøjes med at bruge 17 procent af energiproduktionen fra værket til CCS.

Kigger man på virkningsgraden - hvor meget el der produceres med en bestemt mængde kul - så vil montering af CCS-anlæg sænke et kraftværks virkningsgrad med mellem 7,5 og 8 procentpoint.

Men han understreger, at samspillet mellem kraftværk og CCS-anlæg er af stor betydning.

»Vi er gået i tænkeboks«

Trods de succesfulde forsøg med CO2-fangst har Dong Energy allerede for to år siden besluttet at stoppe satsning på CO2-lagring, men lod alligevel forsøgene på Esbjerg-anlægget køre færdige.

Så nu står Dong Energy med et paradoks. På den ene side har de en succes, som har kostet dem et tocifret millionbeløb at udvikle, og på den anden side har de taget en overordnet beslutning om, at CO2-lagring ikke er fremtiden.

»Vi er gået i tænkeboks omkring, hvad anlægget skal bruges til i fremtiden. Det er nu, de store demonstrationsforsøg for alvor går i gang i Europa, men det ser jo ikke ud til, at vi skal arbejde med på det,« siger Rudolph Blum

Til gengæld har en række af de 15 industripartnere, som Dong Energy arbejder sammen med om CO2-lagring, vist stor interesse for at få indsigt i Dongs erfaringer og eventuelt selv bruge værket til forsøg.

»Vi overvejer at åbne anlægget for europæiske partnere, men det er ikke gratis at køre forsøg, og jeg har ikke en eneste krone i min udviklingskasse, der står CCS på,« siger Rudolph Blum

Selv om arbejdet med CO2-lagring slutter med Cesar-projektet, så fortryder Rudolph Blum ikke beslutningen om at eksperimentere med teknologien på dansk grund.

»Vi troede, at kulkraftværkerne skulle udstyres med CCS. Derfor besluttede vi os for at skabe in-house-viden. Tanken var, at vi undgår børnesygdomme og sparer en masse bøvl med etablering af anlæggene, hvis vi havde forsøg i vores egen baghave. Det er altid den rigtige beslutning, mener jeg. Man skal selv have drejet på håndtagene. Det er meget vigtigt,« siger Rudolph Blum.

Emner : CO2-lagring
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad er det for nogle % af effektiviteten, som CCS koster? Siden der tales om damp. kan man så bruge den, som ellers bruges som fjernvarme?

Hvis ja, så er CSS på kulkraftværker vel ikke en dårlig idé alligevel? I en fremtidig energiforsyning, med vægten lagt på vind og vandkraft, så vil vi i nordeuropa komme ud for år, hvor der er brug for supplering med brændsel, som f.eks. i vinters. Da denne produktion ikke vil være tidsfølsomt, men kan produceres kontinuerligt, så passer den perfekt til kulkraft. Hvis CO2 problemet så stort set er løst, så ville kulkraftproduktion være at foretrække fremfor det mere politisk betændte gas fra Rusland.

 • 0
 • 0

Ja, det er i store træk den samme damp, som i dag bruges til fjernvarme, der bruges til CCS.

I meget runde tal er det sådan, at for at fjerne CO2 fra aminen igen, skal man bruge ca. halvdelen af lavtryksdampmængden. Når man laver maksimal fjernvarmeproduktion, bruger man al lavtryksdampen, omend noget af de på et lidt lavere trykniveau. Et CCS anlæg skal bruge dampen lidt varmere, end fjernvarmesystemet behøver, i gennemsnit. (ved fjernvarmeproduktion tager man dampen ud ved flere trykniveauer for at tilpasse den trappeformede temperaturkurve for kondensation af damp til den lineære temperaturkurve for fjernvarmevandet)

 • 0
 • 0

På et møde i Dansk Energi sidste efterår (og andre steder) var det fremme, at CCS også ville kunne bruges, når/hvis man fyrer med træ. Så ville der efter nogen's opfattelse endda netto nedsættes CO2-koncentrationen i atmosfæren. Men dette gælder kun over meget lange tidsrum (århundreder).

Her og nu (og i nogle årtier) er der derimod brug for at neutralisere aktivt den CO2, som træfyringen vitterligt forårsager - endda i større grad end kul og andre fossile energibærere. Det er IKKE gjort med på skrivebordet at erstatte det faktiske udslip på 102 kg CO2 pr. Gigajoul fra træ med et rungende nul-tal, som nogle lande har besluttet sig til rent dogmatisk.

Vi kan ikke være tjent med at korrigere naturvidenskabelige fakta gennem politisk-administrative dekreter (det minder om totalitære stater).

 • 0
 • 0

Ja, det er i store træk den samme damp, som i dag bruges til fjernvarme, der bruges til CCS.

I meget runde tal er det sådan, at for at fjerne CO2 fra aminen igen, skal man bruge ca. halvdelen af lavtryksdampmængden. Når man laver maksimal fjernvarmeproduktion, bruger man al lavtryksdampen, omend noget af de på et lidt lavere trykniveau. Et CCS anlæg skal bruge dampen lidt varmere, end fjernvarmesystemet behøver, i gennemsnit. (ved fjernvarmeproduktion tager man dampen ud ved flere trykniveauer for at tilpasse den trappeformede temperaturkurve for kondensation af damp til den lineære temperaturkurve for fjernvarmevandet)

Så kunne man lave CO2 frit eller -renset energi i nærmest alle kombinationer af energi til rådighed og behov og relativt nemt kunne få kombination af vind, vand og en lille andel fossilt, som stort set ikke udleder CO2.

Kun hvor 1) vinden ikke blæser, 2) vandreservoirerne er lave og 3) der er relativt stort behov for varme, så vil man blive nødt til at udlede CO2 fra el- og fjernvarmeforsyningen. Det ville dog være muligt at planlægge sig fra, hvis man allerede sent efteråret tog bestik af vandreservoirerne og understøttede den med en konstant drift på CCS udstyret kulkraftværker.

Det ville være “sjovt”, hvis fjernvarmes status gik fra at være et produkt, som i regnskabet gik fra at være "udnyttelse af et spildprodukt” til "eneste udleder af CO2”, når den “frarøvede” energien, der ellers ville være gået til CCS...

 • 0
 • 0

Hvor svært kan det være?:

American Chemical Society (2012, January 5). New materials remove carbon dioxide from smokestacks, tailpipes and even the air. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/... Citat: "... the group turned to solid materials based on polyethylenimine, a readily available and inexpensive polymeric material. ... After capturing carbon dioxide, the materials give it up easily so that the CO2 can be used in making other substances, or permanently isolated from the environment. The capture material then can be recycled and reused many times over without losing efficiency. ..."

 • 0
 • 0

18 Oct 2012, British engineers produce amazing 'petrol[benzin] from air' technology. Revolutionary new technology that produces “petrol from air” is being produced by a British firm, it emerged tonight. http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/fu... Citat: "... The “petrol from air” technology involves taking sodium hydroxide [NaOH] and mixing it with carbon dioxide before "electrolysing" the sodium carbonate that it produces to form pure carbon dioxide.

Hydrogen is then produced by electrolysing water vapour captured with a dehumidifier. ...."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten