Styrelse: Vikingeskibsmuseet skal renoveres
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Styrelse: Vikingeskibsmuseet skal renoveres

I december 2013 pressede stormen Bodil enorme mængder vand ind i Roskilde fjord, hvor vandstanden steg til 2,06 meter over dagligt niveau. Stormfloden blev kun holdt ude fra vikingeskibshallen takket være en ekstraordinær sikring af hallens store vinduesfacade. Illustration: Vikingeskibsmuseet/Werner Karrasch

Slots- og Kulturstyrelsen mener – på baggrund af grundige undersøgelser fra Teknologisk Institut – at Vikingeskibsmuseet i Roskilde godt vil kunne restaureres, så skibene vil kunne beskyttes for eftertiden.

Derfor vil man ikke ophæve fredning af bygningerne, sådan som museet havde ansøgt om.

Læs også: Bestyrelse vil fjerne fredning af Vikingeskibsmuseet

Til gengæld giver styrelsen museet lov til at udvide den fredede Vikingeskibshal til tre sider i forbindelse med en udvikling og fremtidssikring af museet, hvilket også er museets ønske, og som tidligere var betegnet som umuligt.

»Vores opgave er at vurdere, om museets bygninger vil kunne renoveres, så de kan passe godt på de fem uvurderlige Skuldelev-vikingeskibe. Undersøgelser fra Teknologisk Institut har vist, at Vikingeskibshallen ikke er i så dårlig stand som frygtet og derfor godt kan restaureres. Derfor kan vi som bygningsfredningsmyndighed ikke ophæve fredningen af bygningen,« siger Slots- og Kultursstyrelsens enhedschef, Merete Lind Mikkelsen.

Læs også: Ombygning skal redde Vikingeskibsmuseet

Ifølge Merete Lind Mikkelsen er det muligt at renovere facaden mod vandet, så den kan modstå fremtidige stormfloder ved at skrælle betonen af facaden ned til armeringen og udskifte den med ny beton.

Samtidig skal vinduesglas og afstivninger også skiftes – sådan som det allerede var planlagt i et stormsikrings-projekt. Det er dog aldrig blevet ført ud i livet.

»Teknologisk Institut har også kigget på selve bygningen, hvor skibene står, og hvor museets ledelse frygter, at gulvet synker. Deres undersøgelse viser, at det handler om fritspændende dæk oven på fundamentet, som blot kan understøttes med en stolpe, og at der derfor ikke er grund til bekymring,« siger Merete Lind Mikkelsen.

Læs også: Vikingeskibsmuseet tager vand ind og synker

Styrelsen vurderer, ifølge enhedschefen, at prisen for de nødvendige renoveringer kun vil beløbe sig til cirka en tredjedel af prisen på 75 mio. kroner, som museet havde anslået.

»I de 75 mio. kroner var inkluderet arbejder, som ikke havde med beskyttelse af skibene at gøre,« siger hun og tilføjer, at Slots- og Kulturstyrelsen støtter projektering af istandsættelsen.

Læs også: Vikingeskibsmuseet: Fra 'uartig beton' over mesterværk til plimsoller

Endelig har styrelsen dog givet museumsledelsen ret i, at museet er nødt til at bygge ud, hvis man skal kunne fastholde publikumsinteressen for museet og de unikke skibe:

»Vi kunne godt se, at museet ikke har udviklingsmuligheder i den nuværende bygning, og derfor har vi besluttet at give lov til udvidelse på de tre sider, der ikke ligger direkte ud til vandet,« siger Merete Lind Mikkelsen.

Teknologisk Institut har som grundlag for drøftelserne mellem Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og Vikingeskibsmuseet udarbejdet to tekniske undersøgelser, der gør rede for Vikingeskibshallens funderingstilstand, herunder tætheden af den membran, der beskytter vikingeskibene i Vikingeskibshallen mod indtrængende vand fra fjorden.

Den første tekniske undersøgelse af Vikingeskibshallen konkluderer, at »selve fundamentet som skibene står på vurderes at være stabilt. Der er ikke konstateret forhold som tyder på skadelige sætninger eller større mobilitet end normalt. Revner i dækkene mv. vurderes alle at kunne tilskrives mekanismer som ikke er relateret til sætninger af bygningen«.

I den anden undersøgelse har Teknologisk Institut set nærmere på, om Vikingeskibshallen er utæt, og om vikingeskibene er i fare.

Konklusionen lyder, at det indtrængende vand i bygningen ikke skyldes utætheder i den membran, der beskytter bygningen, men at der ved høj vandstand kan løbe fjordvand ind over membranens niveau eller gennem utætte gennemføringer. Det problem kan håndteres ved en restaurering af bygningens nordfacade.

Den nye by Vinge ligger lige ud for hvor vikingeskibene blev sænket og fundet i 60-erne i Roskilde Fjord. Har direkte S-togsforbindelse med 10 min drift, og en ny station centralt placeret. Store dele af Vinge ligger ca 20 m over niveauet i Roskilde Fjord, så det oversvømmes ikke foreløbigt.

Det nuværende mausolæum i Roskilde, kan Slot- og naturstyrelsen så benytte til in situ anskueliggørelse af stigende vandstande, og konsekvenserne af dette.

  • 20
  • 1

Enig. Men hvis man nu må udvide ved at bygge noget nyt udenpå på hver af de tre sider mod land vil man måske kunne forvandle den gamle bygning til indermure. Og hvis vandsiden får fjernet sin beton og nye vinduer har man vel de facto fjernet den gamle øjebæ og lavet nyt. Hvis fremtidige generationer så finder ud af at den oprindelig bygning er verdens 9. vidunder kan de jo passende få den fritlagt igen. Imens kan den så stå beskyttet mod vejr og vind og passende pakket ind i uforgængeligt materiale.

  • 1
  • 2