Styrelse slår alarm over kræftmistænkte fluorstoffer

Miljøstyrelsen vil arbejde for, at EU forbyder eller begrænser fluorholdige PFOS-stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. I en ny rapport konkluderer styrelsen, at PFOS og det beslægtede PFOA findes over alt på kloden, og at der er dømt til at blive mere af dem.

Rapporten konkluderer, at der er »en stigende bekymring for disse potentielle skadelige forbindelser, der nu findes som globalt udbredte forureninger i luft, vand, jord samt i flora og fauna, hvilket indikerer, at disse perfluorerede stoffer er miljømæssigt persistente og akkumulerer i dyr og mennesker.«

»Den altovervejende bekymring er, at PFOS'er og beslægtede stoffer bio-akkumulerer. PFOS og PFOA er fundet over alt på kloden, og de er så godt som ikke-nedbrydelige,« siger biolog Frank Jensen, Miljøstyrelsen.

Det er endnu ikke klarlagt, hvilken effekt PFOS og PFAO har på mennesker, men der er mistanke om, at de kan være både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Over alt på kloden, hvor der er lavet målinger, er stofferne fundet i blodet på både mennesker og dyr, viser Miljøstyrelsens rapport.

PFOS og en række beslægtede perfluorerede forbindelser bruges i en lang række af industri- og forbrugerprodukter på grund af deres specielle kemiske egenskaber, f.eks. evnen til at afvise vand og olie. PFOS kan anvendes i rengøringsmidler, voks- og polermidler, maling/lak, brandslukningsudstyr, halvledere, behandling af metaloverflader, hydraulikolier m.m.

EU-Kommissionen er på britisk initiativ undervejs med et direktivforslag om at begrænse brugen af PFOS. Rapporten fra Miljøstyrelsen bliver Danmarks bidrag til arbejdet.

»PFOS opfylder klart kriteriet for at være et højst bekymrende kemikalie, og det en reel trussel imod den britiske befolknings sundhed og for vores miljø. Jeg er bekymret over, at et sådant kemikalie stadig anvendes,« som den britiske minister for miljø, fødevarer og landbrug, Alun Michaels, har formuleret det.

Selv et forbud mod at benytte PFOS og beslægtede stof- fer kan dog ikke forhindre, at de slipper ud i atmosfæren. PFOS og PFOA er nedbrydningsprodukter og endestation for andre stoffer, de såkaldte fluortelomerer, der indgår i hundredvis af forbrugerprodukter.

Den europæiske fødevaremyndighed Efsa (European Food Safety Authority) har nedsat en videnskabelig arbejdsgruppe, der skal undersøge, om PFOS og PFOA forekommer i fødevarer og foderstoffer, og hvad der i givet fald kan være kilderne.

»Det er en stor flora af forskellige stoffer, men man må ende med at koncentrere sig om slutprodukterne. Det er ikke sikkert, at det er de her slutstoffer, der står for den største del af de biologiske effekter. De kan ligge tidligere i kæden. Men det ved vi ikke meget om,« siger det svenske medlem af arbejdsgruppen Niklas Johanson, forsker ved instituttet for miljømedicin på Karolinska Instituttet.

Herhjemme sammenligner John Christian Larsen fra Danmarks Fødevareforskning de fluorholdige stoffer med synet på DDT i 1950'erne.

»Dengang syntes man, at DDT og Lindan var dejlige ugiftige stoffer – ugiftige for mennesker, forstås. Det var de også i de doser man gav dengang. Men fordi de ophobedes lige så stille over årene, så fik man problemerne,« siger han.