Styrelse opruster for at holde NemID i kort snor

Har du lyst til at holde et skarpt øje med NemID og komme med dit bud på, hvordan samspillet mellem NemLogin og borger.dk kan gøres bedre? Så er chancen der nu.

Digitaliseringsstyrelsen søger nemlig en ‘teknisk stærk profil’, som skal indgå i et helt nyoprettet center, der får ansvaret for at holde leverandørerne op på kontrakten, og sikre en stabil drift af alle de store fællesoffentlige digitale løsninger.

Se her, hvis du vil tjekke de seneste jobtilbud for ingeniører.

De tunge it-løsninger har været holdeplads for gedigne høvl i offentligheden, blandt andet på Ingeniørens it-medie Version2, hvor kritikken mere end én gang har lydt, at de store løsninger ofte blev forsinket, som det var tilfældet med NemLogin-platformen og senest NemID til mobilen.

»Det nye center kommer blandt andet til at få ansvaret for de mindre og løbende tilpasninger - herunder også sådan noget som knopskud og tilpasninger af eksempelvis NemID. Om den nye organisering direkte kan fjerne forsinkelser, tør jeg ikke love, men jeg tør love, at kvaliteten vil være i fokus,« siger Morten Mejer-Warnich, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

Listen over digitale indgange til det offentlige er efterhånden ved at være lang, og løsningerne skal i stigende grad spille sammen. Det er baggrunden for, at Digitaliseringsstyrelsen opretter det det nye center, hvor systemforvaltningen af de mange platforme for første gang samles ét sted.

Skal kunne se ud over teknikken

Ifølge opslaget skal den nye medarbejder have ‘udpræget teknisk viden’, for opgaven bliver at holde styr på flere forskellige platforme og deres leverandører på samme tid.

»Stillingen dækker over den første af flere rekrutteringer, hvor vi løbende vil mande op på de forskellige løsninger. Vedkommende får selvfølgelig sit eget primære ansvarsområde, men der er lagt op til, at personen skal have muligheden for at bygge bro mellem de forskellige systemer,« siger Morten Mejer-Warnich.

‘Profilen’ skal både være udstyret med et sæt stærke tekniske briller, og samtidig være i stand til at navigere efter de store linjer, der ligger i myndighedens overordnede forretningsmål: Digitaliseringen og dermed effektiviseringen af det offentlige Danmark.

»Det handler grundlæggende om evnen til at kunne se lidt ud over teknikken i det enkelte system og se, hvilken større sammenhæng det indgår i,« siger Morten Mejer-Warnich.

Samtidig vil stillingen også indbefatte en løbende videreudvikling af de forskellige løsninger i samarbejde med leverandøren, men det er ikke meningen, at den kommende medarbejder skal kode videre på specifikke it-systemer.

»En af arbejdsopgaverne bliver løbende at samle al den information omkring systemet, det er muligt, så vi kan videreudvikle og tilpasse det. På den måde får vi ikke et system, der står stille i den fire til seks års periode, kontrakten løber,« siger Morten Mejer-Warnich.

Leverandørstyring skal centraliseres

Tidligere har styrelsen organiseret sig på en måde, hvor dedikerede teams havde til opgave at holde øje med driften af hver deres løsning, men den ‘silostrukturering’ skal der fra 1. august gøres op med, så det bliver nemmere at holde snor i de mange private it-leverandører.

Selv om selve teknikken bag f.eks. NemID og Digital Post fysisk set er gemt i serverrum hos leverandørerne, er det Digitaliseringsstyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at de private virksomheder lever op til de specifikke krav om oppetid og sikkerhed, der står i kontrakterne.

Det er håbet, at en samling af systemforvaltningen i ét center vil give synergi-effekter, der kan gøre fremtidens digitale Danmark endnu mere robust.

»I og med at vi nu samler alle systemerne i ét center, får vi en række medarbejdere, som arbejder med den samme logik, der på et vist niveau kan overlappe hinanden. Det giver dels en mere robust organisation, men også mere mulighed for sparring på tværs af løsningerne,« siger Morten Mejer-Warnich.

Han forklarer, at de digitale indgange til det offentlige bliver viklet mere og mere ind i hinanden. Derfor giver det god mening at centralisere systemforvaltningen.

Single sign on-løsningen NemLogin gør eksempelvis brug af NemID og skal blandt andet bruges til at logge på borger.dk, som i stigende grad skal integreres med mailsystemet Digital Post, der fra 1. november bliver obligatorisk at bruge i al kommunikation mellem borger og myndighed.

»Hvis man kigger ned over porteføljen, er der jo tætte slægtskaber mellem eksempelvis NemLogin og NemID, og der bliver mere og mere mellem borger.dk og Digital Post. Ikke fuldstændige overlap, men der er nogle snitflader, hvor vi ville kunne høste nogle stordriftsfordele ved ikke at have en organisering på tværs af kontorer,« siger han.

Se Digitaliseringsstyrelsens opslag her.