Styrelse om massiv budgetoverskridelse for Ringsted Station: »Selvfølgelig ikke godt nok«

Illustration: Banedanmark

Det oprindelige budget skulle aldrig have fået lov til at danne grundlag for ombygningen af Ringsted Station. Det siger Banedanmarks økonomidirektør, efter at det har vist sig, at regningen for at ombygge stationen bliver mere end dobbelt så stor som i det budget, Banedanmark lagde frem for den politiske forligskreds.

Ingeniøren skriver i dag, at prisen for at bygge Ringsted Station sammen med den nye Ringstedbane er steget fra 440 til 961 millioner kroner siden projektets vedtagelse. Som konsekvens har politikerne i foråret valgt en mindre omfattende model i stedet, men selv med den skrabede version slipper de altså ikke for en samlet regning på 730 millioner kroner, 290 millioner mere end den oprindeligt planlagte løsning.

Læs også: Ombygning af Ringsted Station voldsomt underbudgetteret: Fordyret med 118 procent

Den voldsomme underbudgettering har vist sig, efter at Banedanmark har gennemgået budgettet sammen med revisionsfirmaet KPMG. Banedanmark forklarer i en email til Ingeniøren, at »budgettet har været væsentligt underestimeret på en række poster, samt at detaljeringsgraden har været mangelfuld i forhold til antagelser om fysik, udførelseskompleksitet med mere«.

Druknet i kæmpeprojekt

Ingeniøren har bedt Banedanmarks økonomidirektør Peter Jonasson om at uddybe, hvordan styrelsen har formået at skyde så langt under prisen for projektet.

Han forklarer, at Ringsted Station ikke fået nok opmærksomhed, fordi stationen indgår som et delprojekt under anlæggelsen af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Det er en af tidens største jernbaneprojekter med en samlet pris på næsten 10 milliarder kroner.

»Vi har simpelthen ikke været opmærksomme på hvor kompleks, tilslutningen til Ringsted Station er, og derfor kommer vi afsted med et delprojekt, som er voldsomt underbudgetteret. Det er selvfølgelig ikke godt nok,« siger Peter Jonasson.

Budgettet har med jeres egne ord været »væsentligt underestimeret på en række poster« og »detaljeringsgraden har været mangelfuld« i flere af jeres antagelser. Har I gået mindre grundigt til værks med budgettet for Ringsted Station, end I ellers gør i jeres anlægsprojekter?

»Problemet skyldes, at Ringsted Station ikke er et selvstændigt projekt, men en delmængde af det samlede projekt København-Ringsted. Derfor får det ikke den opmærksomhed, som et projekt med den kompleksitet burde have,« siger Peter Jonasson.

»Det er ikke nogen undskyldning. Jeg kan klart konstatere, at Ringsted Station ikke har fået nok opmærksomhed, og det har vi taget konsekvensen af nu,« siger økonomidirektøren.

En beklagelig fejl

Han vurderer i dag, at fejlen skulle have været opdaget tidligere, og det er beklageligt, at det ikke er sket.

»Ligeså skulle det lave budget aldrig have fået lov til at ligge til grund for projektet. Da budgetfejlen bliver opdaget i efteråret 2017, sætter vi gang i en afdækning af problemets omfang med hjælp fra eksterne eksperter. Det er først i denne sammengæng, at omfanget af problemet bliver klart for os,« siger Peter Jonasson.

Læs også: Spøgelsesbane: Signalkaos udsætter åbningen af Ringstedbanen

For at Ringsted Station kan tilsluttes den nye Ringstedbane, skal stationens spor, sporskifter og perroner bygges om. Den nye bane skal betjenes af lyntog, intercitytog og regionaltog, der i dag kører på den stærkt trafikerede strækning mellem København og Roskilde. Som konsekvens af fordyrelserne bliver stationen ombygget i en mindre omfattende version, den såkaldte løsning 0 i stedet for 0+, som indebærer, at Banedanmark dropper at flytte to af sporene og at udvide en perron.

Banedanmark undlader også at hastighedsopgradere to spor. Det betyder, at togene ikke som planlagt kan passere Ringsted Station med 180 km/t mod de 120 km/t i dag, og det forlænger rejsetiden med et minut eller to.

Kompliceret at spærre en hovedlinje

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet meldte allerede i april ud, at forligskredsen har godkendt en alternativ løsning for Ringsted Station som konsekvens af en fordyrelse, men der ikke tidligere sat tal på den store budgetoverskridelse.

Banedanmarks Peter Jonasson forklarer, at ombygningen af Ringsted Station er særligt kompleks, fordi den ligger på hovedlinjen, der forbinder togtrafikken på tværs af landet, så hvilket gør afspærringen af stations spor vanskelig.

»For det første er Ringsted en station med mange spor, og for det andet er den en del af hovedlinjen mellem øst og vest. Det giver nogle meget komplekse spærringsmønstre, fordi strækningen ikke bare kan lukkes ned i en lang periode. Det giver en masse ekstraarbejde i forhold til, hvad vi oprindeligt havde forudsat,« siger økonomidirektøren.

Omrokeringen fra løsning 0+ til den mere skrabede version så sent i forløbet betyder også, at Banedanmark ikke kan nå ombygningen, før Ringstedbanen åbner i maj 2019. Som Danmarks Radio skrev i sidste uge, åbner banen med en midlertidig løsning, som betyder, at der i stedet for de planlagte fem tog kun kan køre to tog i timen i hver retning frem til midten af 2020.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er vel ikke overraskende for alle der har bare en smule kendskab til jernbane drift ?

Når man i sin tid valgt at bygge Ringsted banen frem for 3-4. spor Høje Taastrup-Vigerslev, var det fordi det var billigere at bygge en ny bane i nyt trace, end at bygge 3-4. spor langs en hovedbane i drift.

Man kunne overveje, om det ikke ville have været bedre, at bygge en helt ny station, på bar mark lige syd for byen. Så kunne man have fået den fulde løsning uden krydsende togveje, lige som da man byggede den nye Fredericia Banegård til åbningen af Lillebæltsbroen. Ringsted borgerne ville få længere til stationen, til gengæld ville de slippe for banen gennem byen.

  • 4
  • 0

Hvordan? Forklar!

En stor omkostning ved at ombygge den eksisterende station er at der ikke er plads til at arbejde og man skal hele tiden have spor åben for trafik gennem stationen. Det betyder at der er arbejde der skal afsluttes i små bider, og der skal etableres sporforbindelser der skal fjernes igen. Ved at bygge en ny station syd for byen vil man kunne udføre det meste arbejde uafhængigt af trafikafviklingen, og man vil kunne disponere arealet efter behovet for den færdige station, og ikke efter behovet for løbende at opretholde trafikken. Niveaufrie krydsninger er generelt besværlige at etablere på en eksisterende station, men relativt enkle ved ny anlæg.

  • 1
  • 0

Opførelsen af den niveaufri udfeltning i vest vil under etableringen få meget omfattende indvirkning på trafikken gennem RIngsted. Vi taler om et spor mellem strækningen til Næstved og stationen i Ringsted i et helt år, og meget lange total spærringer fordi hele vest-enden af stationen skal graves op. Alt det bestående skal fjernes, og der skal bygges en ny dæmning over Ringsteds Å, på hver sin side af den bestående dæmning. Under høringen af den udfletning vest for stationen som Banedanmark havde foreslået, foreslog Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen en niveaufri udfletning øst for Ringsted. Forslaget blev bakket op af mange borgere og politikere i Ringsted, som frygtede for de voldsomme gener den vestlige udfletning ville påføre byen, både under bygningen og den efterfølgende drift. Den østlige udfletningen forudsatte kun meget få og meget begrænsede ombygninger på Ringsted station. Udfletningen var trafikalt bedre løsning i forhold til den kommende Femernforbindelse. Byggeriet kunne i modsætning til Banedanmarks udfletning i vest, opføres uden nævneværdige begrænsninger i togtrafikken, på en åben mark øst for byen, og derfor også uden gener for omgivelserne.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten