Styrelse: Lastbiler og busser skal køre på komprimeret naturgas

Der ledes med lys og lygte efter effektive metoder til at nedbringe CO2-udledningen fra transportsektoren, uden at det kommer til at koste enorme summer.

Nu har Energistyrelsen opdateret beregninger fra 2007 og udpeget de mest effektive drivmidler for Danmarks biler, busser og lastbiler.

Især lastbiler og busser har ikke tidligere været grundigt analyseret, men med nye detaljerede tal har Energistyrelsen beregnet, at i perioden frem til 2020 vil komprimeret natur- og biogas være det drivmiddel, som med de laveste omkostninger kan give den tunge del af transportsektoren den største CO2-reduktion. Nummer tre i rækken er DME (dimethylether), som godt nok har en lidt højere omkostning, men en langt lavere CO2-emission end naturgas.

Naturgassen skal bane vejen for biogas

I Energistyrelsen ser specialkonsulent og ansvarlig for rapporten 'Alternative drivmidler itransportsektoren 2.0' Michael Rask naturgassen som en mulig forløber for en mere VE-baseret energisystem i transportsektoren:

»Teknologien til naturgas eksisterer og kan indføres den dag i dag. Dermed vil systemet være forberedt til den dag, hvor vi kan producere nok biogas til, at det også kan udnyttes i transportsektoren,« siger han

Men han understreger også, at mængden af biomasse generelt er begrænset, og at biogassen derfor på sigt bør overvejes reserveret til den tunge transport, hvor el ikke er et reelt alternativ.

Der er dog flere problemer, som skal løses i forhold til de lange transporter, hvor komprimeret naturgas/biogas giver for kort rækkevidde, siger Michael Rask:

»Gassen skal opbevares i tryktanke og fylder en del mere end traditionelle dieseltanke. Det kan derfor være et problem at opnå en stor nok rækkevidde for lastbilerne. Rækkevidden vil blandt andet kunne øges ved at blande diesel og gas, den såkaldte dual-fuel-teknologi, siger han og påpeger, at DME ser spændende ud, men der mangler stadig en del teknologisk udvikling.

Personbiler på el og gas

Energistyrelsens beregninger viser også, at når det gælder personbiler, så er el, bio- og naturgas er bedre alternativer end benzin og diesel i perioden frem til 2020. Andre drivmidler, som første- og andengenerations bioethanol, brint og biodiesel viser samme eller større omkostninger end benzin og diesel.

En stor del af omkostningerne ved de forskellige alternative løsninger til benzin og diesel stammer fra anskaffelser af selve køretøjet og anlæggelse af nye infrastruktur, for eksempel nye optankningssteder for naturgas.

En stor usikkerhedsfaktor i beregningerne, når det gælder CO2-udledningen, er den klimaeffekt, som pålægges biobrændstofferne for at kompensere for den alternative arealanvendelse i de tilfælde, hvor landbrugsarealerne kunne have været anvendt til fødevareproduktion. Især førstegenerations bioethanol og biodiesel på raps og palmeolie viser her meget høje miljøbelastninger.

Dokumentation

link til rapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så står vi med endnu en undersøgelse som påpeger hvad "andre" bør gøre. Denne gang fra Energistyrelsen som mener den tunge trafik bør skifte til naturgas.

Jeg er ret sikker på at vognmand-erhvervet har en anden mening - ellers havde de nok skiftet fra diesel til naturgas allerede - og hvad vil Energistyrelsen gøre ved det? Tvinge busserne (som står for meget lidt af energiforbruget) at køre på CNG? Vognmands-erhvervet er internationalt og dansk regler vil blot medføre udflagning.

 • 0
 • 0

CNG er ikke noget vidunder brændstof, det er stadig fossil, og det metan der spildes ved håndteringen er også en klimagas,

CNG er det billigste, og forventes modsat olieprodukterne at være prisstabil, der er rigtig meget af den, og så er den næsten 2-3 gange så skånsom over for miljøet som benzin olie og bioethanol.

Det er en gennemtestet teknologi der har ligget og ulmet i 40 år som nu accelererer i Tyskland, Sverige og U.K.

Tyskland har allerede åbnet mere end 900 CNG tankstationer, mange er dog tankanlæg beregnet til firmaernes egne flåder, men det offentlige net af CNG tankstationer bliver også stadig mere fintmasket, E.ON AG har 80 offentlige tankstationer.

I Tyskland koster CNG ca det halve per km, som de traditionelle brændstoffer.

 • 0
 • 0

Vognmands-erhvervet er internationalt og dansk regler vil blot medføre udflagning.

Jeg tror ikke at vognmands erhvervet vil protestere, og lastbiler til transit er jo allerede født med dualfuel, så når deres range på CNG er brugt kører de videre på diesel,

 • 0
 • 0

Kan det ikke lade sig gøre at køre med EL-drevne busser i storbyerne ??? Hvis man nedgravede spoler i alle buslommer, så busserne kunne lade op hver gang de holdt ind for at sætte passagerer af og på, på sigt kunne man nedgrave spoler i blinkfyr så man kunne lade bilen/dussen / lastbilen når den holdt for rødt. Hvis Danmark virkelig er så innovative hvorfor er det så at vi ikke ser nogle af de smarte ideer udført i hverdagen, vores udvikling går i slow motion. Vi ønsker osen ud af byerne, så lad os få EL drevne køretøjer til de kortere strækninger. Og hvis der ikke er penge til opgaverne så spørg pensionskasserne, om de vil satase nogle af deres midler.

 • 0
 • 0

Kan det ikke lade sig gøre at køre med EL-drevne busser i storbyerne ???

Tænker på faren for at CNG teknologien når at sætte sig på markedet inden vi er klar til eldrift?

Vi skal have afgiften på el ned, et nedslag på afgiften om natten, er ikke så svært eller dyrt at indføre, og et CNG afgift nedslag mens CNG teknologien indføres skal være tidsbegrænset, så skal busselskaberne nok selv regne ud hvad der bedst kan betale sig.

 • 0
 • 0

Naturgasdrevne biler i Danmark

Det blev overskriften på en forside artikel i Børsen primo 1980 – initieret af denne artikels forfatter john sommer. Jeg arbejde på det tidspunkt i sekretariatet for Koordineringsudvalgte for Indførelse af Naturgas i Danmark. Det blev etableret i forlængelse af en folketingsbeslutning i 1979 om at indføre naturgas. Læs mere om det historiske her: http://www.naturgasfakta.dk/copy_of_miljoe... I den anledning opstod der drøftelser om at anvende salthorstene som buffer-lagerplads og her opbevare den indkomne gas fra felterne. Det gav mig den ide at foreslå noget af denne ”overskudsgas” til anvendelse i køretøjer. Der var allerede på det tidspunkt gode erfaringer i flere lande. En journalist fra Børsen fik en kort info og jeg fik et møde der resulterede i at forsiden stort set blev ryddet og der tonede det nu frem med foto og overskrifter at john sommer, chef på dengang Metalindustriens Fagskole ville have Danmark til at anvende CH4 som drivmiddel i køretøjer. DONG, Bilinspektionens chef m.f. deltog på et indledende møde om dette og her blev erfaringer fra udlandet samt tankproblemer og distributionsnet drøftet. Dette ente som det vil være nogle læsere bekendt med at Danmarks første CH4 gasdrevne køretøj kom fra DanaFord. DONG gennemførte selv egne forsøg dermed på deres bilflåde - Teknologisk kom med efterfølgende, men man hørte aldrig mere dertil – der er måske nogle bland læserne af dette der har kendskab til de nogle af disse aktiviteter. Så det virker noget underligt at vi efter så mange år uden at foretages os noget nu foreslår dette hvor CH4 produktion og forventet forbrug har toppet ?

"De danske naturgasreserver rækker med det nuværende forbrug til ca. 10 år. Men reserverne kan forventes øget i takt med øget efterforskning, således at der vil være naturgas til en længere periode". Se kurven vedr. forbrug i nedenstående link.

Kilde: http://www.naturgasfakta.dk/copy_of_miljoe...

 • 0
 • 0

At køre på CNG ligger lige til højrebenet, CNG-busser kører allerede i mange europæiske storbyer. - infrastrukturen er der allerede, en tankstation består af en kompressor og en tryktank, den skal bare kobles på naturgasnettet. - ombygning af motoren fra Diesel til CNG er relativt enkel. - tanken er, som der står i artiklen, lidt mere problematisk, men ingenting i forhold til f.eks. LNG eller brint - en option er at producere vindgas når det blæser for meget. Vindgas kan ledes direkte i naturgasnettet, hvor der er masser af lagerkapacitet

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

Det er da godt, at man endelig her i DK har fået øje på, at Naturgas bruges med stor succes i Sverige og mange andre lande. Det er en bedre, billigere og fremtidssikret løsning sammenlignet med alle andre alternativer til benzin og diesel:

 • De enorme, ny-opdagede forekomster af skiffergas mange steder i verden har fordoblet naturgas-ressourcerne og allerede ført til halvering af NG prisen i Nordamerika. Den udvikling kommer også til Europa, hvor Polen snart begynder udvinding af skiffergas. Det gør al VE-fantasternes snak om udfasning også af naturgas i energiforsyningen absurd.
 • Biogas er en meget begrænset ressource og skal i øvrig renses i dyre domme for stort indhold af CO2 og andre forureninger, før den kan bruges i praksis som auto-brændstof.
 • Dimethylether fremstilles af kul eller naturgas og giver større samlet CO2 udslip en direkte brug af naturgas
 • 0
 • 0

Jeg tror ikke at vognmands erhvervet vil protestere, og lastbiler til transit er jo allerede født med dualfuel, så når deres range på CNG er brugt kører de videre på diesel,

Hvorfor skulle vongmændene IKKE protestere over at blive tvunget fra deres eget valg (diesel) overpå Energistyrelsens valg (CNG)

Hvad er det for lastbiler der er født med dual-fuel?

 • 0
 • 0
 • ombygning af motoren fra Diesel til CNG er relativt enkel.

Øh nej. Det er måske relativt enkelt at få en dieselmotor til at KØRE på naturgas, men at få den til at gøre det med emissioner indenfor lovens grænser og acceptabel brændstofforbrug er ikke enkelt og kræver design af en CNG-motor ikke ombygning af en diesel.

 • 0
 • 0

Tak for alle indlæggene som bekræfter min påstand: Vi er alle sammen meget kloge på hvad "de andre" bør gøre.

Vognmændene bør køre CNG for det er bedre ... sjovt at de selv har valgt diesel!

El-biler er bedre end benzin/diesel .. sjovt at der ikke er nogen som køber dem!

 • 0
 • 0

Øh nej. Det er måske relativt enkelt at få en dieselmotor til at KØRE på naturgas

Du har ret, jeg tænkte på en Otto-motor. Men der arbejdes på "direct injection natural gas" (DING) motorer, hvilke er Diesel-baserede og dual-fuel.

Bent.

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle vongmændene IKKE protestere over at blive tvunget fra deres eget valg (diesel) overpå Energistyrelsens valg (CNG)

Du ved også godt at den store fremhævede overskrift, er forfatterens frihed til at fange opmærksomheden, og at den i dette og så mange andre tilfælde er vildledende, er det bare indholdet i den tekst du protesterer over?

Fra lige under den misledende overskrift:

Nye beregninger fra Energistyrelsen viser, at komprimeret naturgas er en rigtig god løsning.

Det er den vi skal lægge mærke til, hvis vægten lægges på miljø forsynings sikkerhed og pris, og at teknologien er klar til udrulning, så er CNG vinderen.

Hvorfor kalder du en halvering af brændstofudgiften for tvang?

http://www.ngvaeurope.eu/qcng-trucksq-a-cl...

http://www.torquenews.com/1080/commercial-...

http://www.rff.org/About_RFF/Documents/Nat...

 • 0
 • 0

[quote] Hvorfor kalder du en halvering af brændstofudgiften for tvang? /quote]

Hvorfor kalder du vongmand-erhvervet for dumme? Hvis de virkelig kunne spare 50% kunne de nok selv have fået ideen uden en rapport fra Energistyrelsen. De er mildt sagt ret kost-fokuserede i det erhverv. Kan du forstille dig nogen form for virksomhed som ville kunne spare 50% uden selv at vide det?

 • 0
 • 0

Jeg tror en stor del af begrundelsen for at vognmændene ikke er igang er at det er en relativ stor udgift at etablere et tank anlæg, samt jeg ikke er sikker på afgift forholdene er på plads. Med afgifter på lige fod med diesel set fra forurening, samt mulighed for at tanke tror jeg flere vil få interesse.

 • 0
 • 0

Der planlægges i guds eget land en stor udrulning af naturgas stationer til lastbiler. Navistar - et større lastbilfirma og T. Boone Pickens (energi-baron) står bag initiativet, som i USA har de fordele, at det udnytter den meget billige gas i USA (fracking) og sænker importen af terror-olie ;-)

Så jeg synes da Energistyrelse skulle tage på studietur til USA, og se hvad de har tænkt sig. Det er altid værdifuldt at lære af andres erfaringer.

God ide med naturgas i bybusser. Mig bekendt støjer naturgas-motorer mindre end dieselmotorer, og bussernes støj er markant i bybilledet. Emissioner skulle efter sigende også være mindre. CO2-udledning har 3. prioritet i mine øjne, men bestemt værd at tage med!

På landevejene er det måske sværere at komme igennem med et initiativ, hvis ikke det har opbakning på EU-plan. Jeg tvivler på vognmænd vil investere i lastbiler, som kun kan bruges i DK.

Naturligvis er det vigtigt at se på tætheden af tankene, både af hensyn til klima-gas udledning (methan er 21 gange 'værre' end CO2 - måske endda endnu mere med stigende CO2-indhold i atmosfæren) og ikke mindst af brand-eksplosionshensyn.

 • 0
 • 0

Hvorfor kalder du vongmand-erhvervet for dumme?

Det kunne aldrig falde mig ind, det må stå for din egen regning.

Hvis de virkelig kunne spare 50% kunne de nok selv have fået ideen uden en rapport fra Energistyrelsen.

Nej da, og det er der også flere grunde til, den vigtigste er at vi ikke som Sverige og Tyskland har en årrække uden afgifter på CNG, uden lavere afgift i introduktionsfasen er der ikke økonomi i tankstationer, og uden tankstationer ryger fidusen med dyrere motorteknologi, et punkt der ikke betyder så meget hvis der er 100.000km+ at afskrive på om året, og du samtidig halverer din brændstof udgift, og begrænser din følsomhed ved fremtidige stigninger i olieprisen.

Gabet mellem prisen på diesel og naturgas er øget, det har man bevidst undladt at tage med i beregningerne, vi taler jo ikke om en ny rapport men en opdateret rapport, derfor fastholder man som udgangspunkt forholdet mellem brændstofpriserne, med en kommentar om at prisstigninger på olie vil smitte af på alternativerne, og at man på den måde kan sammenligne tallene uden at begynde forfra.

Rapporten tydeliggør bare at CNG er den billigste, og hurtigste måde at slippe for partikler, mindske CO2 udslippet, og øge konkurrence evnen.

 • 0
 • 0

Så jeg synes da Energistyrelse skulle tage på studietur til USA, og se hvad de har tænkt sig. Det er altid værdifuldt at lære af andres erfaringer.

Jeg tror erfaringer fra Sverige er mindst på samme niveau, og mindst lige så nemme at omsætte til Danske forhold.

 • 0
 • 0

Under krigen køret det meste af nordjyllands rutebiler på komprimeret naturgas. Europas mest moderne rutebilstation i Aalborg ( forlængst nedrevet) havde en ladestation på "1.sal hvorfra gods kunne føres ud på taget af rutebilerne. Det var denne "1,sal" der blev udnyttet til skift af naturgasflasker. Besværligt, --- men simple Simon !!!

 • 0
 • 0

@Hans Elfelt Bonnesen

Under krigen køret det meste af nordjyllands rutebiler på komprimeret naturgas.

Jeg troede kun det var Italien der havde CNG dengang, hvor stort var naturgasnettet, og hvor lå felterne, og kørte vi også dengang med 3600-4000psi?

 • 0
 • 0

Feltet lå i Frederikshavn, hvor også kompressorstationen lå. Man komprimerede ikke så voldsomt, idet er blev benyttet ganske almindelige acetylenflasker. Så vidt jeg husker, havde man et batteri på fire flasker i et stativ på taget af hver rutebil. Det klarede snildt de ture, der gik til de fjernere steder fra Aalborg ( f.eks til Hals eller til Løgstør og retur igen.

 • 0
 • 0

@Hans Elfelt Bonnesen

og kørte vi også dengang med 3600-4000psi?

Kan vi ikke bruge SI enheder så folk der er uddannet efter 1950 og ikke er i oliebranchen også kan følge med?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten