Styrelse kulegraver hormonforstyrrende svampemidler

Fødevarestyrelsen griber nu ind og undersøger mistanken om, at danskerne udsættes for hormonforstyrrende svampemidler via rester i de kornprodukter, vi spiser.

»Vi ser meget alvorligt på hormonforstyrrende stoffer, ligesom vi ser meget alvorligt på kræftfremkaldende stoffer. Derfor beder vi vores eksperter på DTU vurdere de her stoffer igen på baggrund af de nye oplysninger,« siger vicedirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen.

Den nye rapport om svampemidlerne azol-fungicider, som Ingeniøren bringer frem i dagens avis, er udarbejdet i et samarbejde mellem Afdeling for Miljøkemi på Syddansk Universitet og Fødevareinstituttet på DTU.

Undersøgelsen viser, at fire azol-fungicider virker hormonforstyrrende og fosterskadende, når de testes i dyreforsøg.

Mere end 100 tons om året

Landbruget og gartnerierne anvender hvert år mere end 100 ton aktivstof af azol-fungiciderne til at bekæmpe svampeangreb i korn, frugt, grønt og prydplanter.

Især stoffet epoxiconasol er blandt de mest anvendte svampemidler i hvede og byg. Sidste år brugte kornproducenterne tilsammen 42 ton aktivstof epoxiconazol.

Fødevarestyrelsen kontrollerer allerede i dag, hvor mange rester der er af tre ud af rapportens fire undersøgte azol-fungicider. Per Henriksen understreger, at der er meget få fund af rester fra disse stoffer.

Epoxiconazol bliver imidlertid ikke overvåget. Men det vil ændre sig i løbet af få måneder, garanterer Per Henriksen.

»Vi har længe haft planer om at få epoxiconazol ind i vores overvågning. Det arbejde har vi fremskyndet, så i løbet af et par måneder vil kunne følge med i, hvor mange rester der havner i vores fødevarer,« siger Per Henriksen.

Desuden har Per Henriksen fredag bedt eksperterne på DTU om at gennemgå risikovurderingen for de fire azol-fungicider i undersøgelsen.

»Nu venter vi i første omgang på deres videnskabelige vurdering. Mener de, at der er behov for at sænke grænseværdierne for de her stoffer, er det en sag, som vi vil tage op med kommissionen i EU,« siger Per Henriksen.