Styrelse: IC4 kan køre videre

Selvom der er fundet revner i akselhjulkasserne på flere IC4- og ét IC2-tog, så har DSB gjort tilstrækkeligt til at sikre, at kørsel med de italienske tog er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse.


»Vi har nu vurderet det materiale, som vi har modtaget fra DSB, og set på de forholdsregler, som DSB har taget. Her er der intet, der giver os anledning til at tro, at DSB ikke skulle håndtere en sikkerhedsrisiko i forbindelse med fortsat kørsel med IC4,« forklarer vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen i pressemeddelelsen.

Trafikstyrelsen konkluderede i sit første notat om sagen, at der kunne ske afsporinger, hvis der falder dele af akselhjulkassen ned i sporet. Men Trafkstyrelsen vurderer, at DSB's forholdsregler, som blandt andet består i at tjekke akselhjulkasserne hvert syvende driftsdøgn og at tage defekte tog ud af drift, er tilstrækkeligt til at sikre passagerernes sikkerhed.

Læs også: DSB piller endnu et IC4-tog med revne i akselkasse ud af drift

Styrelsen vil nu afvente, at en uafhængig assessor gennemgår DSB's risikovurdering og blandt andet vurderer, om bogierne er designet til den belastning, som de faktisk bliver udsat for.

‘Særligt bør der fokuseres på forudsætningerne for design af lejeskålen og støddæmperen, herunder om det design load, som er benyttet for dimensioneringen, adskiller sig fra den faktiske aksellast for de togsæt, som er i drift,’ skriver inspektør Christian Hacke fra Trafikstyrelsen i notatet til DSB.

DSB skal aflevere assessorens vurdering senest d. 15. maj.

Se ingeniørens fokus om IC4-skandalen

Emner : Tog