Studerende bygger autonom robot til Grønlands indlandsis for Nasa

Uden den store opmærksomhed har et Nasa-ledet projekt udviklet en autonom polarrobot, som skal køre omkring på den grønlandske indlandsis og indsamle data om udviklingen sne- og isdækket til gavn for klimaforskningen.

Greenland Rover og Goddard Remotely Operated Vehicle for Exploration and Research – eller i kort form blot Grover – er gennem de seneste uger blevet testet på Indlandsisen og blev ikke påvirket negativt af hverken temperaturer på minus 30 grader eller de tilhørende vindstød på op til 50 km/h.

Robotten er udstyret med radar, som udsender signaler, som i mødet med de forskellige lag is og sne giver forskerne mulighed for blandt andet at studere, hvor sne og is ophober sig under forskellige meteorologiske forhold.

Under det fem uger lange testforløb var forskerne navnlig spændt på, om robotten var i stand til præcist at registrere de ophobninger af is, som beviseligt fandt sted efter en særligt varm periode på Indlandsisen i sommeren 2012.

Nu viser de første evalueringer med krydstjek af de faktiske forhold, at Grover via sine radarbølger giver et helt præcist billede af tykkelsen på islaget.

Grover blev ikke skabt som et højt profileret Nasa-projekt, men tværtimod som et studenterprojekt for ingeniører på en sommerskole arrangeret af Nasa på Goddard Space Flight Center. Her blev projektet imidlertid så levedygtigt, at udviklingen kom i ’voksne’ hænder på Boise State University.

En tidlig prototype af Grover-robotten inden den afsluttende 5 ugers test på Grønland. På det tidspunkt havde robotten endnu ikke fået monteret sit solcellepanel Illustration: NASA

Robotten er som nævnt selvstyrende og modtager input fra forskergruppen i USA bestående af de koordinater, som den skal køre hen og undersøge. I testperioden var der ingen problemer med kommunikationen til robotten.

Den 363 kg tunge robot kører rundt på to bælter og har to store solcellepaneler monteret på et stativ. Panelerne gør at Grover kan operere i 12 timer mellem opladningerne.

Forskerne havde dog håbet på lidt mere, nemlig at den skulle kunne arbejde i døgndrift. De ekstreme forhold på Indlandsisen lægger dog så stort pres på de elektroniske systemer, at det tærer hårdt på batterikapaciteten og dermed reducerer mobiliteten.

»Da vi så robotten bevæge sig rundt og indsamle data på nøjagtig de steder, vi havde bedt den om, blev vi meget begejstrede. Dette er noget, som for alvor vil kunne hjælpe klimaforskningen,« udtaler Gabriel Trisca på Nasas hjemmeside. Hun er en af de forskerspirer, der har været med i udviklingen fra starten.