Stressramte skal hurtigt tilbage på arbejde

Stress opstår i mødet mellem mennesker, og derfor skal det også løses mellem mennesker. Det er en af årsagerne til, at personer med stress skal tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt.

Det mener overlæge i psykiatri. ph.d. Lars Aakerlund, der sammen med sin kollega Jesper Karle har skrevet bogen ‘Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde’.

Læs også: Ingeniøren blev syg af stress

De to psykiatere er direktører i den psykiatriske og psykologiske klinik PPclinic, hvor de behandler patienter med stress, depression og andre psykiske helbredsproblemer. Det er blandt andet erfaringer herfra, bogen bygger på.

Stressproblemer skal løses på stedet

»Man løser ikke et stressproblem derhjemme under en længerevarende sygemelding. Stress udløses ofte af forhold på arbejdet og gennem kontakt med kolleger og chefer. Derfor skal problemet også løses dér,« slår Lars Aakerlund fast.

Find nyt job her

Flere andre ting peger også på, at det er afgørende at komme tilbage til jobbet. For det første er det sundt i sig selv at være sammen med andre mennesker. For det andet er dagligdagens regelmæssige rytme gavnlig: at man passer sine sengetider og har nogenlunde faste spisetider. Sidst, men absolut ikke mindst betyder arbejdet, at man fylder hovedet med andre ting.

»Når man går derhjemme, får tankerne frit løb til at spekulere over, hvad der er gået galt, og hvad man burde have gjort. Sådanne tanker får man det dårligere af. På arbejdet kan man få aflivet misforståelser og fantasier om, hvad der er galt,« siger Lars Aakerlund.

Man bliver aldrig helt klar

Mange stressramte ender i en ond cirkel, hvor de mister døgnrytmen og kommer ud af arbejdsrutinen, mens de venter på at komme tilbage på arbejdet:

»Det svarer til at ligge i sengen og vente på, at man er klar til at løbe en tur. Det dur ikke. Man bliver mere og mere utryg og bliver først klar, når man kommer gradvist i gang,« forklarer psykiateren.

Han råder derfor til, at man vender tilbage til arbejdet, selv om det føles for tidligt. I begyndelsen kan det måske bare være to til tre timer om dagen, som langsomt trappes op:

»Man skal helst starte tidligt – eller helt undgå at stoppe, alt afhængigt af hvor dårligt man har det.«

Behov for en sygemelding

Selv om arbejdet ifølge Lars Aakerlund er den bedste medicin mod stress, erkender han, at der kan være brug for en korterevarende sygemelding for at falde til ro, men at to til tre uger som regel er tilstrækkeligt for de fleste, der bliver ramt af stress.

Nogle kan dog have brug for længere tid væk fra arbejdet, før de er klar igen. Nogle udvikler måske en depression, mens andre får angst. Begge dele kræver behandling, som ofte kan foregå, mens de stille og roligt kommer tilbage på jobbet, forklarer han.

Dumme svin bliver ikke stressede

Helt afgørende er det naturligvis, at en person, der er bukket under for stress, ikke kommer tilbage til de arbejdsopgaver eller arbejdsbetingelser, der udløste stressen.

»De skal ikke tilbage til et skånejob eller pakkes ind i vat. De skal arbejde helt ordinært, men arbejdet skal tillempes, så de kan klare det på kort og langt sigt,« tilråder Lars Aakerlund.

Mest optimalt er det naturligvis, at ingen bliver ramt af stress, men det kan være svært for den enkelte at fortælle chefen, at man ikke magter sine arbejdsopgaver eller på anden måde har svært ved at klare jobbet. Specielt på et presset arbejdsmarked, påpeger Lars Aakerlund:

»Det er sjældent de dumme svin, der går ned med stress, for de har for længst sagt fra. Det er de pligtopfyldende og venlige. De har svært at sige fra, men stress kan ikke løses alene. Det skal gøres i samarbejde med arbejdspladsen – og helst uden at sende folk hjem.«

Man kan gøre noget selv

Selv om den enkelte ikke kan fjerne de dele af arbejdet, der udløser stress, kan man godt gøre noget selv, mener Lars Aakerlund, som har et råd til den introverte type, der er mere optaget af opgaver og mindre af de kollegiale og sociale aspekter:

»Jo mere du synes, du skal knokle med dine opgaver, desto mere skal du bevidst søge kontakt med kolleger for at undgå at komme ind i en isolations­cirkel, som kan føre til stress. Tag dig tid til at gå til frokost med kollegerne, og brug tid på at tale med dem.«