Støtte til IT og biotek

EU's nyeste oplæg til det 6. rammeprogram har otte prioriterede forskningsområder, der i alt får 90 mia. kr. i perioden 2002-2006.

27 mia. kr. sættes af til teknologi til informationssamfundet og 15 mia. kr. til genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste.

Herefter følger den bæredygtige udvikling med 12,5 mia. og nanoteknologi mv. med ti mia. Mindre beløb går til luft- og rumfart, fødevaresikkerhed og borgere og styresystemer i vidensamfundet.

Endelig er 12,2 mia. reserveret til en diversekasse under overskriften "Forventede EU-behov". Her skal man dels finde midler til forskning, som ikke passer ind i de andre syv områder, og dels støtte til små og mellemstore virksomheder.

Rammeprogrammet omfatter endvidere 40 mia. kr. til bl.a. nuklear forskning og integration af nationale forskningsaktiviteter.