Stort potentiale for genbrug i elnettet

Illustration: Wikipedia

Et projekt, lavet af Dong Energys elnetselskab Radius, viser, at mulighederne for genbrug af komponenter fra elnettet er langt større end forventet.

Blandt de fordele Radius er nået frem til i projektet er blandt andet, at forsyningssikkerheden bliver højere i og med, at tingene er på lager, når der er brug for dem. Det skyldes blandt andet, at nogle komponenter er udgået.

Elektriske anlæg har en levetid på mellem 20 og 40 år. Nogle af de komponenter, der bruges hertil laves ikke længere. Så i stedet for at skulle bygge nye omkostningstunge anlæg, kan eksisterende anlægs levetid forbedres væsentligt ved at genbruge gamle komponenter eller ved reparation.

Transformere og kabelskabe bruges igen

Blandt de komponenter der kan genbruges er transformere, dele fra kabelskabe, effektrelæer, kompaktstationer, lavspændings forsyningstavler, 10 kV sikringer og 10 kV koblingsanlæg.

Det fremgår yderligere af projektet, at genbrug fremmer en positiv kultur blandt forskellige medarbejdergrupper og samtidigt giver lagermedarbejderne et kompetenceløft, da de er med til at vurdere, hvad der virker, og hvilke komponenter, der stadig har værdi.

Genbrug forlænger levetiden

Dong Energy er kommet frem til, at de kan spare mellem fire og fem millioner kroner årligt ved at implementere genbrugs-strategien.

»Besparelserne på ca. fem millioner skal ses i forhold til at købe nyt udstyr - fratrukket omkostninger til renoveringer og kontrol,« fortæller pressechef Morten Kidal og tilføjer:

»Derudover er der en besparelse på at holde anlæg kørende frem for at skifte dem ud med helt nye anlæg.«

Dong oplyser, at transformere er et centralt område, når der tales genbrug. Det vurderes, at ca. 20 procent af de transformere der hjemtages med fordel kan genbruges.

»På landsplan har Dong over 10.000 transformere med en gennemsnitlig levealder på omkring 50 år. Vi tager ca. 200 transformere hjem hvert år, og af dem genbruger vi omkring 40,« fortæller Morten Kidal.

Et andet eksempel er gamle anlæg med gamle brydere. Hvert år udskiftes mellem 200 og 300 defekte brydere. Når de gamle anlæg bliver udskiftet med nye resulterer det i, at Dong får gamle brydere på lager, som de kan bruge til at renovere gamle anlæg.

På samme måde lægges også gamle transformerstationer på et lager, hvor projektledere der skal bruge en billig transformerstation så kan tilgå dem. Der står ca. 130.000 skabe i Danmark, og ofte skal der bare skiftes en låge, som så kan pilles af de hjemtagne skabe.

Dong håber, at projektet kan være med til inspirere andre afdelinger, fremtidige projekter og også andre elselskaber på sigt.