Stort giftfund overrasker Københavns Kommune

Københavns Kommune fik sig en grim overraskelse under en renovering af Gasværksvejens Skole på Vesterbro. En måling af fugematerialet mellem betonelementerne viste et PCB-niveau på helt op til 118.000 ppm (partikel per million) og dermed langt over grænsen for farligt affald på 50 ppm.

Den høje koncentration fik kommunens miljøfolk til at undersøge, om de høje koncentrationer havde indflydelse på skolebygningens indeklima. Det havde det.

Målinger af indeluften viste en koncentration af PCB, der lå i overkanten af Sundhedsstyrelsens nye grænseværdier på 300 ng/m3.

»På enkelte steder var koncentrationen helt op til 1.900 ng/m3,« fortæller Jens Nejrup, områdechef i Københavns Miljøcenter.

Derfor har Københavns Borgerrepræsentation netop godkendt en ekstrabevilling på op til ti millioner kroner til at fjerne de PCB-holdige fuger.

»Koncentrationen af PCB var højere end forventet og frygtet, og det medfører en ekstraregning i millionklassen,« siger Kasper Jacoby, projektchef i Københavns Ejendomme under kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.

PCB'en har spredt sig

Gasværksvejens Skole består af to bygninger. Den ene er fra 1800-tallet, og derfor uden PCB. Problembarnet er en bygning fra 1968, der er bygget af betonelementer, fuget med PCB-holdig masse. De seneste ti år har bygningen været brugt som ungdomsskole og forskellige andre aktiviteter, men skal efter planen i drift som folkeskole igen fra efteråret. Den plan ser nu ud til at skride, for PCB findes ikke kun i fugerne.

»Ud over i fugerne, der nu skal udskiftes, har vi også fundet støv med PCB i ventilationssystemet. Det har siddet i mange år og er beskidt og svært at gøre rent,« fortæller Kasper Jacoby.

Skolen er bygget for præcis 40 år siden, så når der i dag er PCB-niveauer på helt op til 118.000 ppm, afslører det, hvor længe stoffet kan sidde, uden at det fordamper. Da skolen blev bygget, brugte man fugemasser, som bestod af helt op til 30 procent PCB eller 300.000 ppm.

»Det viser, at der sker en langsom afdampning af PCB, og det er disse værdier, der er interessante at undersøge i forhold til indeklimaet,« siger Kasper Jacoby.

Enkelte steder har man også fundet PCB-koncentrationer på 10 eller 50 ppm. Det indikerer, at de oprindelige PCB-fuger på et tidspunkt er blevet skiftet ud. Men samtidig viser det også, at PCB fra de oprindelige fuger er vandret ud i den omgivende beton, for senere at vandre tilbage i de nye fuger.

»Stoffet er flygtigt, og det gør det ekstra problematisk. PCB er en olie som flytter sig, og går over i andet materiale, hvor koncentrationen er lavere,« siger Jens Nejrup og fortæller, at der også er stor forskel på graden af PCB'ens fordampning, alt efter om det har siddet i fuger på solsiden eller skyggesiden.

Ifølge Niels Trap, PCB-specialist ved konsulentfirmaet Golder Associates, er det tankevækkende ved PCB-fundene på skolen, at man har fundet koncentrationer på 175 ppm på overflader som vindueskarme, skabe og vægge i bygningens lokaler.

»Det kan kun ske fordi, PCB er overført gennem luften. I princippet er det ligesom en rygerlejlighed, hvor nikotinen sætter sig,« siger Niels Trap, der har været konsulent for Københavns Ejendomme.

PCB skal kortlægges

I Københavns Ejendomme har man netop sat gang i en undersøgelse, der skal kortlægge omfanget i kommunens øvrige ejendomme.

Først kortlægger man de bygninger, der er opført i "PCB-perioden" fra 1950 og frem til 1976. Dernæst udvikler man en metode, der benytter de forskellige typer af undersøgelser, der skal til for at teste for PCB. Når resultaterne er analyseret, går man til sidst i gang med at teste de bygninger man har i kikkerten.

»Vi må få klarhed over det her. Der er så mange myter og få fakta på PCB-området,« slutter Kasper Jacoby.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Denne skole er så gammel at der har været lysstofrør med PCB, som har lækket og kan have været den vigtigste årsag til den generelle høje forurening indendørs. PCB-olien sætter som en film allevegne og er svær at fjerne, specielt i tæpper.

  • 0
  • 0

For nogle uger siden, var der en artikel i ing.dk, hvor det blev slået op som en sensation, at en blanding af to slags pesticider i landbruget var op til 5 gange så giftigt i vandmiljøet (dafnier), som det ene pesticid alene.

Selv om der aldrig i praktiske prøver har været målt værdier i noget vandløb, der bare er en pro mille af den laveste giftige værdi for dafnier - og værdier i forhold til giftigheden for mennesker er milliarder gange lavere - og mennesker for øvrigt jo ikke drikker overfladevand - så var vinklingen så dramatisk, at sagen blev taget op i folketinget - og - Hold fast: En afstemning her i ing.dk viste, at 2/3 gik ind for, at pesticider skulle forbydes i landbruget - alle pesticider!!!

Til en sammenligning ville disse afsløringer af PCB i skoler svare til, at vores drikkevand - ikke bare en enkelt bæk - var forurenet med nævnte pesticid i mængder, der til dels var større end faregrænsen.

Hvorfor laver man ikke en overskrift der siger:

"Industrien gør vores børns skoler til livsfarlige gaskamre." ?

Hvorfor er der for øvrigt ikke statsstøtte til økologisk byggeri? - Mig bekendt er der mange mennesker, der er blevet syge - bl.a. med allergi og astma - pg.a. bygningskemikalier, mens der mig bekendt ikke er beviser for, at nogen er blevet syge af at spise mad, fordi det var sprøjtet på lovlig vis.

Mvh Peder Wirstad

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten