Største danske sag om forurenet drikkevand kommer for landsretten

Statsadvokaten har besluttet at anke Byrettens dom i Danmarks største sag om vandforurening. Det bliver nu Landsretten, der skal afgøre, om Byrettens dom skal stadfæstes.

Køge-Egnens Renseanlæg fik ellers ord på, at det ikke overtrådte straffeloven, da anlægget i 2007 koblede renset spildevand med bakterier fra afføring sammen med drikkevand, der endte i hanerne hos private husstande i det nordlige Køge. Anlægget fik en bøde på 50.000 kroner for brud på vandforsyningsloven.

Selvom bøden var væsentlig mindre end de mellem 300.000 og 400.000 kroner, som anklager Finn Ravnborg lagde op til, så har renseanlægget selv anket dommen i forvejen.

Statsadvokaten vil nu gå hele sagen igennem forud for sagen i Landsretten.

»Nu skal vi mere i dybden med sagen og se på de beviser og forklaringer, der er kommet frem i Byretten,« siger vicestatsadvokat Anette Vester til Lokalavisen Køge.

Hun kommenterer ikke nærmere omkring de overvejelser, der har ført til beslutningen om at anke.

120 borgere blev syge

Sagen om vandforurening i Køge startede tilbage i januar 2007, da 7000 borgere fik et miks af såkaldt teknisk vand og rent vand i deres haner. Inden miseren blev opdaget, blev 120 borgere syge med diarre af vandet, der havde en høj koncentration af menneskeafføring og kemikalier.

Ikke kun private, men også bagerier, slagterier og restauranter i det nordlige Køge blev ramt af midlertidige lukninger på grund af forureningen.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår sagen skal køre i Landsretten.