Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Stor sundhedsrisiko ved manglende kontrolpligt hos små forsyninger

PLUS.
Illustration: Bigstock

I oktober 2017 fik mere end 40.000 danske husstande pludselig langt mindre sikkerhed for, at deres drikkevand ikke indeholder skadelige stoffer.

Daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V) valgte nemlig at implementere minimumsregler i EU’s drikkevandsdirektiv og fjernede derved den ekstra beskyttelse, som danskere med egne vandindvindinger hidtil havde haft; der var ikke længere nogen kontrolpligt for bl.a. nitrat.

De private boringer og brønde er særligt sårbare over for forurening, fordi boringerne ofte indvinder vand fra terrænnære grundvandsmagasiner med ungt grundvand. Men ministeren fastholdt, at frivillig kontrol var nok, selv om en stor undersøgelse et halvt år senere pegede på øget kræftrisiko ved nitrat-koncentrationer – til stor utilfredshed for det største oppositionsparti, Socialdemokratiet.

Nu mener eksperter og fagfolk, at det er tid til at genindføre kontrolpligten.

»Man burde straks fjerne lempelserne,« siger professor emeritus ved DTU Miljø Erik Arvin.

Han peger på, at for høje bakterietal kan give akutte effekter, men det sker ikke med overskridelser med nitrat, nitrit og pesticider.

»De giver langtidseffekter, som er uhyre vanskelige at spore tilbage til kilden. Fagfolk ved udmærket, at disse boringer gennem tiden er dem med de største forureninger af nitrat, nitrit, pesticider og bakterier,« siger Erik Arvin.

Frivillig prøvetagning fungerer ikke

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø er på samme linje:

»Man kan argumentere for, at der er større sundhedsproblemer ude i de danske køkkener, f.eks. med hygiejne i forhold til kyllinger. Men når det er sagt, er det et reelt og ret stort problem, at kontrollen med de små drikkevandsforsyninger blev droppet. Man skal kunne drikke vandet fra vandhanen uden risiko alle steder i Danmark – og med de små private vandindvindinger er der bestemt en risiko,« siger han.

Hans-Jørgen Albrechtsen henviser til den undersøgelse fra Geus, der oprindeligt kortlagde, at der var et stort problem. Den viste, at 2/3 af de små private vandforsyninger var forurenet med nitrat, bakterier eller pesticider, og i 2008 bekræftede en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen det billede.

»Der er ingen grund til at tro, at problemet er blevet mindre siden,« siger DTU-professoren.

Han tilføjer, at hvis man læser bekendtgørelsen, er der implicit en meget kraftig opfordring til, at folk med private boringer tager prøver.

»Men det sker tilsyneladende langtfra i tilstrækkeligt omfang,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Let at genindføre analysekravet

Manden bag den oprindelige Geus-undersøgelse, geolog Walter Brüsch, er i dag seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening (DN). Han kalder den tidligere V-regerings minimumsimplementering »meget bekymrende«.

»Det er en kendt sag, at en stor del at disse anlæg indvinder drikkevand fra de øverste magasiner, som ofte indeholder både pesticider og nitrat. Da anlæggene ofte ligger på gårdspladser, findes der også glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA, f.eks. i 20 procent af de undersøgte anlæg i det gamle Storstrøms Amt. Set i det lys mener DN, at analysekravet skal genindføres, hvilket er let, da alle lande selv kan skærpe EU-krav og tilpasse dem til nationale forhold,« siger han.

Walter Brüsch peger på, at der i den største undersøgelse af 628 anlæg med et begrænset analyseprogram blev fundet pesticidrester i 58 procent – heraf 35,5 over grænseværdien:

»Set i lyset af den seneste skandale om dispensationer til vandværker, der leder for høje koncentrationer af pesticider ud med drikkevandet, burde regeringen overveje, hvad den vil gøre for de titusinder af mennesker, der i dag måske indtager forurenet drikkevand.«

Minister: Vandkvalitet for disse forsyninger er en udfordring

WaterTech har spurgt miljøminister Lea Wermelin (S), om hun vil tage initiativ til at genindføre kontrollen. Ministeren svarer i en mail, at hun »er optaget af, at vi trygt skal kunne drikke det vand, som kommer fra vores vandhaner, og derfor skal vi beskytte vores grundvand«.

»Det gælder også de steder, hvor vi henter det fra private boringer eller brønde. Drikkevandskvaliteten for små private vandforsyninger indgår derfor i den kortlægning af udfordringer for grundvand, som jeg har sat i gang,« skriver ministeren.

Kortlægningen blev bebudet i det såkaldte ’forståelsespapir’ med støttepartierne, da regeringen tiltrådte i juni 2019: »Der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte.«

Ministeriet kan ikke svare på, hvor langt den er kommet.

Miljøstyrelsen oplyser, at man ikke har det præcise tal for antal husstande med egen vandboring, men at man ifm. arbejdet med ændring af drikkevandsbekendtgørelsen i oktober 2017 fik oplyst fra Bygnings- og Boligregistret, at der var der registreret ca. 47.500 ikke-almene vandforsyninger. Heraf var cirka 90 procent – altså næsten 43.000 – husstande med egen boring.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvori består den "store samfundsmæssige risiko". Faren for sundheden må da alene omfatte brugerne af vandet 1 - 2 husstande og deres eventuelle besøgende. Og kun i det omfang at forsyningen af tillige bliver brugt til drikkevand. Gæsterne kan man evt. fraråde at drikke af hanen. Man kunne jo købe drikkevandet i flasker, selv om emissionerne + mikroplast fra plastflaskerne givetvis udgør en større sundhedsrisiko end en let forhøjet nitrat eller pesticirester i koncentrationer man kun lige akkurat kan detektere. De danske grænseværdier for drikkevand er ikke baseret på fakta, men på en på den lange bane, totalt urealistisk forventning om at man kan vedblive med at finde tilstrækkelige mængder fuldstændigt ukontamineret grundvand til både toiletskyl, tøjvask madlavning mv. Et sæt realistiske grænseværdier der tager hensyn til det sundhedsmæsige og ikke blot er baseret på en stadig faldende detektiongrænse er meget på sin plads!

 • 11
 • 3

Foreklet kontrolprøve koster ca. 2.600 kr. I den indgår ikke kontrol for sprøjtegifterester. Så det hele handler om hvem der skal betale. For den enkelte ejer af borring må jo selv opveje risikoen.

"Det er en kendt sag, at en stor del at disse anlæg indvinder drikkevand fra de øverste magasiner, som ofte indeholder både pesticider og nitrat. Da anlæggene ofte ligger på gårdspladser, findes der også glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA, f.eks. i 20 procent af de undersøgte anlæg i det gamle Storstrøms Amt. Set i det lys mener DN, at analysekravet skal genindføres, hvilket er let, da alle lande selv kan skærpe EU-krav og tilpasse dem til nationale forhold,« siger han.

1) Forudsætningen omkring generalisering bør precises i artiklen. Omfanget er jo kun de gamle korte boringer, og IKKE alle borringer der forsyner 1-2 hustande. 2) Glypohat og AMPA testes ikke i forenklet kontrolprøve ..

Og lige der har vi svaret for hvorfor vi ikke har krav om at man skal vise en vandprøve hvert 1år, eller 4år. Spørgsmål?Hvormange stoffer skal der testes for? hvis det er mere en forenklet kontrol, koster det jo lige så meget som vandværkerne foretager sig, de har flere bruger til at dele en regning på 10k klassen.

 • 6
 • 0

Mon ikke en del af den manglende kontrol skyldes, at det hurtigt kan blive meget dyrt at skulle nedlægge egen boring og kobles på en fælles forsyning? Mig bekendt er det ikke noget man kan få hjælp til, og dem der er skyld i forureningen af vandet, er vist heller ikke forpligtet til at betale.

 • 5
 • 0

Der er talrige eksempler på at kommunerne og de kommunalt ejede vandselskaber i skøn samdrægtighed, da der var tvungen kontrol, brugte resultaterne af denne til at tvinge ejere af private vandindvindingsanlæg over på fællesløsninger. Ofte i strid med vandforsyningslovens regler om mulighed for etablering af ny boring til erstatning for den forurenede.

 • 7
 • 1

Det er en torn i øjet på "de røde" at der er folk ude på landet som benytter deres grundlovssikrede ret til at hente vand op fra egen matrikel. Det er ikke så mærkeligt, at de forsøger at forhindre det, ved at pålægge dem høje udgifter til forøget prøvetagning. Et udvidet prøvetagningsprogram skønnes at koste 20-30.000 kr. over 5 år Vand skal åbenbart centraliseres, så man kan styre bl.a. priserne. Uhyggeligt! De tidligere undersøgelser der er lavet af indholdet af pesticider og nitrat i private boring er iøvrigt ikke repræsentative. -Og endelig kan folk jo bare selv få taget prøver.

 • 1
 • 3

er det ikke alle private boringer, som har dårligt drikkevand. Jeg kender i hvertfald 2 eksempler, hvor indhold af hvert af de mest udbredte pesticider ligger under detektionsgrænsen. Modsat vandforsyningen visse steder i København, hvor man istedet for at lukke en forurenet boring blander det forurenede vand med mindre forurenet vand, således at man netop kommer under grænseværdierne. På den måde er man så garanteret et vist pesticidindtag et helt liv fra de offentlige haner.

 • 3
 • 1

Det er lidt underligt at dele nedadvendte tommelfingre ud uden at komme med relevante modargumenter. Det er nærmest som i skolegården når "Brian" deler øretæver ud fordi han er løbet tør for argumenter! Jeg forventer et lidt højere niveau af lngeniørens læsere.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten