Stop for CFC-gasser har bremset global opvarmning

En gådefuld opbremsning i udviklingen af den globale middeltemperatur de senere år har fået mange forskere til at kaste sig over at undersøge, hvorfor den globale opvarmning ser ud til at være stoppet.

Nu peger ny forskning fra Ciudad Universitaria i Mexico og Boston University i USA på, at en del af forklaringen kan findes i et minimeret forbrug af CFC-gasser i eksempelvis spraydåser eller som kølemiddel i køleskabe.

Forskerne har statistisk analyseret sammenhængen mellem temperaturer, strålingspåvirkning og drivhusgasser og fundet frem til, at tendenserne i strålingspåvirkning og temperaturer i høj grad afhænger af den atmosfæriske koncentration af drivhusgasser.

Forskerne konkluderer derfor også, at reduktioner i udledninger af drivhusgasser er en effektiv måde at mindske graden af global opvarmning på kort sigt. Over det seneste århundrede er den globale middeltemperatur steget med 0,8 grader frem til 1990'erne, hvor den stabiliserede sig. Forskerne kæder opbremsningen sammen med den internationale Montreal-protokol fra 1987, der netop havde til formål at begrænse brug af CFC-gasser, der virker skadelige på ozonlaget.

»Vores statistiske analyse peger på, at reduktionen i udledningen af ozonlagsnedbrydende stoffer som følge af Montreal-protokollen såvel som en reduktion i udledningen af metangas har bidraget til den lavere grad af opvarmning siden 1990’erne,« skriver forskerne..

De mexicanske og amerikanske forskere har desuden koblet en dokumenteret nedkøling i midten af det 20. århundrede til en lavere CO2-udledning under depressionen og de to verdenskrige.

Studiet slutter sig til andre, der har forsøgt at forklare den pludselige opbremsning i de globale temperaturer. Senest har forskere fra universitetet i New Jersey, USA, offentliggjort et studie, der peger på, at verdenshavene de seneste 60 år har fungeret som buffer mod den globale opvarmning, der har forplantet sig i vandet i stedet for i atmosfæren.

Læs også: Stillehavets dybder holder på den globale opvarmning

De har således fundet en rekordhøj temperatur i Stillehavet mellem 450 og 1.000 meters dybde, hvor havet har absorberet varme 15 gange hurtigere de seneste 60 år sammenlignet med de foregående 10.000 år.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En gådefuld opbremsning i udviklingen af den globale middeltemperatur...

Betyder det, at vi kan begynde at aflyse "panikken" mht global opvarmning?? Nu er der jo tale om alt andet end CO2.

 • 13
 • 9

Mindre CO2 pga 1. og 2. verdenskrig, samt depressionen i 30'erne gav mindre temperaturstigning.

Den langvarige vækst i udledningen af klimagasser fra 60'erne og fremefter forøgede den globale opvarmning.

Montreal-protokollen, som medførte færre udledninger af CFC-gasser, samt kampen imod methanudledninger har medført en aftagende stigningstakt i temperaturstigningen.

Konklusion: De globale temperaturer stiger hurtigere, når vi udleder mange klimagasser og langsommere når vi af den ene eller den anden årsag begrænser udledningen af klimagasser. Det er en positiv konklusion, fordi det antyder relativt hurtige effekter af at begrænse udledningerne.

Så skal vi vel bare følge op, og få begrænset udledningerne, når det nu er påvist, at det virker?

 • 15
 • 4

Det er meget skidt at komme med sådan en rubrik; Der er aldeles ingen bevis for at den globale opvarmning er sat på pause. Lufttemperaturen over land er ikke steget på det seneste, men det er temperaturen i verdenshavene.

Rubrikken kan få folk til at tro at der ikke længere er et overhængende problem, og dermed få konsekvenser for den førte politik.

Som der rigtigt skrives, er temperaturen i Stillehavet øget, og konskvenserne heraf er ikke fastlagt endnu.

Det er desværre for tidligt at afblæse kampen mod global opvarmning, så lad være med det. Tak.

 • 12
 • 5

@Stig Libori

Der er ikke bevist nogen ting overhovedet.........vidensskabfolket fra USA og Mexico konkluderer.....som er et andet ord for "Antager" :)

Dette gør de, fordi ingen endnu har kunnet give en forklaring på, at på trods af den målte CO2 stigning så er der ikke sket den forventede temperaturstigning.......derfor er blikket rettet andetstseds hen....fornuftigt nok.....men deres undersøgelse fører til , at det så må være manglende/svindende mængder CFC gasser ,der årsag til temperaturpausen.......Hvis den påstand er rigtig, så udsiger den at CO2 ingen betydning har.......Tankevækkende!

 • 5
 • 16

Prøv nu lige at kigge på artiklen og de fundne sammenhænge. Sammenhængen mellem globale temperaturer og forceringen fra de udledte drivhusgasser er imponerende god.

Undersøgelsen benytter ingen klimamodeller, teorier eller andet. Man kigger blot på den statistiske sammenhæng mellem udledningen af drivhusgasser og temperaturstigning. Det er imponerende, at der er så godt et sammenfald mellem de to - kurverne over globale temperaturer fluktuerer smukt omkring kurven over forcering fra de udledte klimagasser.

Jeg har aldrig set andre, der har kunnet opnå så overbevisende en "forklaring" på, hvordan de globale temperaturstigninger er foregået de sidste godt og vel 100 år.

 • 10
 • 5

Alarmisterne og deres kirke ved jo ALT hvad der har med klima at gøre. Alarmisterne har selvfølgelig kendt til cfc-gassernes virking i lang tid og mener det er uden betydning.

 • 8
 • 18

Hvis den påstand er rigtig, så udsiger den at CO2 ingen betydning har.......Tankevækkende!

Det slog også mig, at hvis færre CFC gasser kan bremse opvarmningen, så kunne de vil også speede den op som vi så indtil år 2000. Var der nogle der sagde settled science? Det er vist snart på tide at IPCC nedlægges, og klimaforskningen genstartes uden en agenda om at vise at CO2 og mennesket er årsag. Hvis vi er heldige, så kan det være vi lærer noget mere om klimaet. Kender I måske et forskningsområde, hvor så mange mennesker og penge er investeret i de sidste 30 år uden at de er kommet et dug nærmere den vigtige følsomhed for CO2 dobling. Det der kommer nærmest er nok fusionsforskning, men de truer da ikke med unævnelige ulykker og voldsomme skatter, nærmest tværtimod.

 • 10
 • 12

Artiklen siger ikke at CFC er hovedsynderen - det er stadig CO2. Artiklen siger derimod noget om, at der er sammenhæng mellem den samlede udledning af klimagasser og den globale temperaturstigning.

Den omtrent konstante globale temperatur i perioden 1935-1950 faldt sammen med en næsten konstant forcering fra drivhusgasser.

Den meget hurtige stigning i temperaturerne fra 60'erne og fremefter faldt sammen med hastigt stigende klimagasudledning.

Den aftagende stigning i 90'erne og frem faldt sammen med at vi udfasede CFC og fik bedre styr på methanudledningerne.

Intet af det er i modstrid med, at CO2 stadig er "hovedsynderen".

 • 9
 • 5

Det er svært at måle jordens temperatur. Dette problem kan man omgå ved at se på havstigningen, da havet i den helt store sammenhæng virker som et termometer. Fordi varmt vand fylder mere end koldt vand. Havstigningen har været på ca. 1mm/år siden o. 1850. Og havstigningen er ikke blevet forøget af at mængden af CO2 i atmosfæren er blevet forøget. Dette var den praktiske virkelighed. Ingen effekt af CO2. Men derfor kan effekten godt findes, man kan kan bare ikke måle den.

I laboratorier har man lavet forsøg med CO2 uden at kunne påvise en stor effekt af CO2. Men derfor kan effekten godt findes, man kan kan bare ikke måle den, måske man ikke er dygtig nok til at man kan efterligne virkeligheden godt nok.

Teorien om den opvarmende effekt af CO2 stammer fra 1700 tallet og er udviklet i 1800 tallet. Og tilbagevist af Niels Bohr med han atomteori i 1913. Så der kræves kun at man gen-tilbageviser hans atomteori for at teoretisk at bevise en mulig opvarmende effekt af CO2.

Derforuden så virker et drivhus ved at det holder den varme luft fanget inde i drivhuset ved jordoverfladen og ikke ved at glasset fanger jordens varmestråling.

 • 4
 • 9

Dansk er svært for nogen.

@ Stig Libori Du skriver i absolutter som her;

<>

På dansk hedder det ..... der kunne....være en sammenhæng og ikke.. at der er en sammenhæng.

Jeg siger ikke at det er usandsynligt......men præsten taler også om gud....og ve den som taler ilde derom:)

 • 5
 • 12

I betragtning af, at der påvises en statistisk sammenhæng er der en sammenhæng. Du kan så vælge at mene, at korrelans ikke er ensbetydende med kausalitet, men at der er en sammenhæng er påvist af artiklen.

 • 6
 • 1

Det er vel egentligt nemmere at måde jordens globale temperaturniveau ved overfladen, end det er at måle ændringerne i havstanden... Desuden vil ændringer i havniveauet kun ske langsomt ved temperaturændringer, fordi verdenshavene gennemsnitlige dybde er 4000 meter - det er altså noget af en vandsøjle at få opvarmet.

Endelig er sammenhængen mellem temperatur og den gennemsnitlige udvidelseskoefficient kompliceret, blandt andet fordi havvand har størst densitet omkring 4 grader, så noget af vandet vil få større densitet og andet mindre ved en temperaturstigning.

 • 3
 • 3

Betyder det, at vi kan begynde at aflyse "panikken" mht global opvarmning?? Nu er der jo tale om alt andet end CO2.

Det betyder i hvert fald, at vi igen får et bevis for, at klimamodeller er totalt ubrugelige. Der er ikke en eneste klimamodel der har regnet med CFC-gasser, ligesom de heller ikke har regnet med den påståede opvarmning af det dybe havvand. Første klimamodelvildskud truede med 60 meter havstigning på 100 år, nu er der gået 1/4 af denne tid, og havstigningen er tja tja bum, eller som de siger i cirkusrevyen cha, cha, cha, men her ved man da, at de laver grin med samfundet, det påstår CO2-fanatikerne at de ikke gør. Hvis ikke det var så sørgeligt med alle de spildte penge, og den deraf følgende forringelse af vores resterende velfærdssamfund, så kunne CO2-vanviddet være lige så underholdende, som diverse revyer.

 • 5
 • 4

Da Montreal-protokollen blev vedtaget troede politikerne at det fra omkring år 2000 ville begynde at stoppe nedbrydningen af ozon-laget. Ozonmålingerne synes imidlertid at vise at ozonlaget siden målingerne blev påbegyndt mere har fulgt årets gang end tyndere ozonlag fra år til år frem til år 2000, som forskerne stillede i udsigt dengang.

At man nu taler om CFC-gassernes virkning som klimagasser, noget som ikke var omtalt i forbindelse med udfasningen i løbet af 1990erne, tyder på at forskerne famler i blinde og måske optræder med en påtaget selvsikkerhed for ikke at miste levebrødet.

 • 2
 • 1

Hvorfor redde jorden... vi udpiner den jo aligevel....afgiftstiningerne er kun en måde at tjene penge på for stater.. vi skal jo bruge energi.. Grøn energi. Rend mig i røven... den er mærkelig nok dyrere end olie... nej venner vi er FÆRDIGE..... men bare rolige.. vi her, konmer ikke til at mærke meget til det.... det drejer sig om st tjene penge, ikke at redde vorej jord..... mennesker et faktisk det eneste væsen der skider og sviner deres bo til.....

 • 1
 • 7

Rubrikken kan få folk til at tro at der ikke længere er et overhængende problem, og dermed få konsekvenser for den førte politik.

Det ER heller ikke et overhængende problem. Jv. Lomborg er den svage opvarmning faktisk en netto-fordel for klodens befolkning og vil være det de næste 50 års tid.

Så vi skal stoppe hysteriet, og frem for alt skal vi stoppe vores politikere, der til uendelighed elsker at have gode undskyldninger for at kunne beskatte befolkningen yderligere.

 • 7
 • 5

Sidst de forsøgte at bortforklare den forsvundne opvarmning, var den feset ned i dybhavet, udetekteret igennem de øverste 700m. Nu er det så CFC gasser. Sagen er at hvis cfc kan få temperaturen til stagnere over 17 år, hvor CO2 indholdet er steget 8% (og temperaturen derfor burde være steget tilsvarende), så har cfc gasserne også været med til at øge opvarmningen fra 1975 til 1998 tilsvarende. Det efterlader kun en mindre plads til CO2 - kan cfc gasserne ophæve hele virkningen af CO2, så må de to forcings være lige stærke, hvilket halverer CO2s betydning. Hvis CO2 kun er halvt så kraftig, er det pludselig ikke farligt, da vi snakker en temperaturstigning på 1-2 grader indtil 2100.

Indfører vi lidt forcing fra solen pga UV stråling og Svensmarks skyer, er CO2s rolle endnu mindre. Det er nok på tude at nogen aflyser katastrofen, inden de bringer os til tiggerstaven med deres alt alt for dyre påståede grønne løsninger.

Der er i øvrigt lavet et studie, som viser at en temperaturstigning på op til to grader vil være en netto fordel, pga højere produktivitet i landbruget etc.

Måske skal vi genoverveje det smarte i at plante havvindmøller i sildehajernes habitatområder.

Vh Troels

 • 6
 • 4

CW,

"Så vi skal stoppe hysteriet, og frem for alt skal vi stoppe vores politikere, der til uendelighed elsker at have gode undskyldninger for at kunne beskatte befolkningen yderligere."

Inden de får fældet en masse regnskov til at dyrke biobrændstoffer og træpiller og slået en masse fattige mennesker ihjel med høje fødevarepriser, i klimaets navn.

Hvis det var rationelt og ikke et ideologisk korstog, ville skiffergas og kernekraft være i løsningsmængden. At de ikke er taler ders tydelige sprog.

I Australien har de stemt de gamle klimavenlige regering ud, og den nye er ved at rulle CO2 lovgivning mv tilbage, og som det eneste har de det har sendt en ung diplomat til cop19, for de vil ikke indgå nogen aftaler om co2. Canada har sagt noget lignende.

Vh Troels

 • 7
 • 3

"Det betyder i hvert fald, at vi igen får et bevis for, at klimamodeller er totalt ubrugelige. Der er ikke en eneste klimamodel der har regnet med CFC-gasser, ligesom de heller ikke har regnet med den påståede opvarmning af det dybe havvand."

Er du venlig at nævne en samlet klimamodel der ikke indkorporerer CFC's forcering og havets buffervirkning? For sådan nogle modeller har jeg aldrig hørt om?

Ser man eksempelvis på Wikipedias side om udstrålings forcering kan man se en tabel over de relative bidrag til forceringen fra gasserne for hvert af årene fra 1979 til 2012. Gasserne der vises bidrag for er:

CO2 - CH4 - N2O - CFC12 - CFC11 - 15mindre http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_for...

Der er absolut ikke pludseligt tilføjet nye bidrag. At CFC-gasser er drivhusgasser har man vidst i årtier. Her er eksempelvis et link fra 2001 som siger:

"Chlorofluorocarbons have two major, different - and often confused - effects in the atmosphere.

 1. Greenhouse effect: chlorofluorocarbons and halons act as greenhouse gases and are considered major contributors to the concerns discussed in the fact sheet Greenhouse Effect.

 2. Ozone-depletion effect: chlorofluorocarbons and halons are not destroyed in the lower atmosphere but waft slowly upward toward the stratosphere where they finally break down. Each of the chlorine or bromine atoms released in that breakdown is capable of destroying tens of thousands of ozone (O3) molecules - thus contributing to the thinning of the protective ozone layer.

Even though chlorofluorocarbons and halon emissions are being stopped today, the destruction of the stratospheric ozone layer will still continue, because chlorofluorocarbons and halons already released will move slowly up to the stratosphere and destroy ozone for the next 60 to 100 years."

http://dwb.unl.edu/teacher/nsf/c09/c09link...

(ja, ja, jeg ved godt det ser primitivt ud, men sådan skrev man dengang). Der er tale om det øverste link i denne søgning: https://www.google.com/search?q=CFC+greenh... Bemærk google's dato 01/02/2001

 • 3
 • 0

@Stig Labori, som skriver:

Mindre CO2 pga 1. og 2. verdenskrig, samt depressionen i 30'erne gav mindre temperaturstigning

Det er ikke korrekt, hvis du ser på temperaturudviklingen her: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_T... , så fremgår det klart, at stigningstakten i temperaturudviklingen stor set er den samme i perioden 1910-1944 som i perioden 1970-2000.

Stagnationen i temperaturudviklingen i perioden 1950-1970 tilskrives forsuringen (SO2) af atmosfæren. Først da forsuringen stoppede med vedtagelsen af ”Clean Air Act” først i England i 1956 og senere af USA i 1963, 1967, 1970,1977 og 1990 og tilsvarende i Europa, slog temperaturstigningen igennem igen. Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act... Ref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act...

Intet af det er i modstrid med, at CO2 stadig er "hovedsynderen".

Nå?. Se på artiklens fig.3. RFC gassers indflydelse er betydeligt større end CO2. Man har jo netop justeret de respektive påvirkninger, så man kan få temperaturudviklingen de sidste 15 år til at passe.

I betragtning af, at der påvises en statistisk sammenhæng er der en sammenhæng.

Nej. Der er et statistisk sammenfald og det har intet at gøre med statistisk sammenhæng. I øvrigt snyder man sig selv, hvis man laver statistik på filtrerede data.

Endelig er sammenhængen mellem temperatur og den gennemsnitlige udvidelseskoefficient kompliceret, blandt andet fordi havvand har størst densitet omkring 4 grader, så noget af vandet vil få større densitet og andet mindre ved en temperaturstigning.

Forkert. Det er en udbredt misforståelse, som er blevet rettet flere gange her.

Havvand med salinitet 35 har størst densitet ved frysepunktet uanset tryk..

Havdybde = 0 meter: Frysepunkt. = -1,9 gr.C. Densitet = 1028.185 Havdybde = 1000 meter: Frysepunkt = -2,7 gr.C Densitet = 1033,039 kg/m3

 • 1
 • 0

Kig lige ordentligt på den kurve. De globale teperaturer i 1950 og 1935 var de samme. Det giver en stigningstakt på 0, helt i overensstemmelse med artiklens kurver og konklusioner.

Hvorfor læser du forøvrigt ikke bare linket i ing.dk's artikel? Der er konklusionerne veldokumenteret vha diverse kurver over forcering sammenlignet med temperaturstigningen.

Forceringer fra de enkelte materialer bestemmes videnskabeligt udfra absorptionsspektre, samt omdannelsestid. Da CFC-gasser er længe i atmosfæren betyder det, at deres bidrag kommuleres (i modsætning til eksempelvis CH4, som kun er nogle få år i atmosfæren). Det er altså bare fysik det her. Endda velkendt fysik.

 • 1
 • 0

Det er altså ret komliceret at finde sammenhængen mellem densitet og temperatur i havet. Dels ændrer saliniteten sig ned gennem vandsøjlen, og dels kan du ikke benytte dine tal til at beregne densiteten ved en given temperatur, fordi trykket begynder at få afgørende betydning for densiteten i store havdybder.

Men det er korrekt, at den maksimale densitet ikke indtræffer ved 4 grader Celcius. Temperaturen med maksimal densitet falder alt andet lige for en fastholdt salinitet ned igennem vandsøjlen. Men saliniteten er netop ikke fastholdt ned gennem vandsøjlen.

For en given salinitet, temperatur og tryk kan vands densitet beregnes ved hjælp af denne regnemaskine: http://www.csgnetwork.com/water_density_ca... For store dybder er trykket i decibar indenfor 5% nøjagtighed det samme som vandybden i meter ved en salinitet på 35 promille (altså man får nogenlunde resultater ved at indsætte 4000 decibars tryk ved 4000 meters vanddybde).

 • 1
 • 0

De globale teperaturer i 1950 og 1935 var de samme. Det giver en stigningstakt på 0, helt i overensstemmelse med artiklens kurver og konklusioner.

Det er noget vrøvl og ikke seriøst. Du ser jo helt bort fra den væsentlige peak, der var midt i perioden (det svarer reelt til at påstå, at der ikke var nogen istid, fordi temperaturen før og efter var den samme).

Da CFC-gasser er længe i atmosfæren betyder det, at deres bidrag kommuleres

Ja, deres bidrag akkumuleres, og i de øvre luftlag anslås middellevetiden (så vidt jeg husker) op til 150 år. De rimer jo meget dårligt med, at faldende CFC-emission bidrager væsentligt til temperaturstagnationen. Det burde kun forklare, at temperaturstigningen ikke er accelererende.

Endda velkendt fysik.

Så kan det undre, at de mange klimaforskere ikke for længst har indregnet CFC-emissionen i klimamodellerne, så temperaturstagnationen kunne forudsiges.

Temperaturen med maksimal densitet falder alt andet lige for en fastholdt salinitet ned igennem vandsøjlen. Men saliniteten er netop ikke fastholdt ned gennem vandsøjlen.

Holder ikke. Saliniteten ned gennem vandsøjlen svinger mellem 36,5 og 34,9. Den svingning betyder ikke alverden. Se eksempelvis fig. 13.6 her: http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_... Bemærk at temperaturen er den målte - uanset salinitet.

Mht. beregning af vands densitet mv. vil jeg i stedet for din reference anbefale denne online kalkulator, der også beregner frysepunktet: http://fermi.jhuapl.edu/denscalc.html Her kan du også direkte indsætte vanddybden.

 • 3
 • 0

Stig Labori!

Du glemmer en faktor - den vigtigste - i din "rangordning". Vanddamp er drivghusgas nr 1. Hierakiet er derfor: H2O(gas), CH4, CO2, N2O, CFC12 - CFC11. Altså kun på en tredieplads til CO2.

Det der med havvandstemperaturen virker som en "søforklaring", og den trækker fuldstændig tæppet under CO2 diskussionen.

 • 5
 • 1

Havvands densitet Det er altså ret komliceret at finde sammenhængen mellem densitet og temperatur i havet. Dels ændrer saliniteten sig ned gennem vandsøjlen, og dels kan du ikke benytte dine tal til at beregne densiteten ved en given temperatur, fordi trykket begynder at få afgørende betydning for densiteten i store havdybder.

Og trykket er givet ved integralet af massen af alt det vand der er ovenover så det er også nødvendigt at kende densitetsfordeling for hele vandsøjlen over den dybde men er interesseret i (eller have målt trykket) - heldigvis er trykafhængigheden forholdsvis svag - men har betydning i dybhavet.

En ny standard for beregning af havvandsdensitet (til afløsning for Unesco 1980) er publiceret i 2010. Det er særdeles tungt stof.

http://www.teos-10.org/ og specifikt http://www.teos-10.org/pubs/gsw/html/gsw_c...

Karsten

 • 3
 • 0

Nej, det er ikke noget vrøvl. At kurven svinger hurtigt op og ned er ikke klima, men "vejr". Så den peak kan man godt se bort fra: det er en vejr-variation.

En udmærket metode til at midle "vejret" ud er at se på de globale temperaturer som toårsgennemsnit.

Derimod er det en udmærket "regnemaskine" du har fundet. Men den gør det jo stadig ikke enkelt at beregne, hvad der sker med vandsøjlen ved en temperaturstigning, for vi er vel enige om, at den differentielle densitetsændring ved temperaturændringer varierer fra næsten nul ved store havdybder til relativt betydelige udvidelser ved lave havdybder. Dermed får det stor indflydelse, hvor i vandsøjlen temperaturændringer indfinder sig. Havstrømme og det at overfladetemperaturerne varierer kraftigt med placeringen på jorden gør det absolut ikke enklere at vurdere virkningen.

Jeg holder fast i, at det er vanskeligt grænsende til umuligt at vurdere, hvad temperaturstigningerne indtil videre har betydet for havspejlet. Du er da velkommen til at komme med et bud på, hvad du mener det har betydet, så må vi jo kigge på om det virkeligt er noget man skulle kunne måle?

Se også Karstens kommentar

 • 1
 • 1

@Stig Labori, som skrev:

Nej, det er ikke noget vrøvl. At kurven svinger hurtigt op og ned er ikke klima, men "vejr". Så den peak kan man godt se bort fra: det er en vejr-variation.

Hvis det er en vejrvariation og ikke klimavariation, så forekommer det særdeles ulogisk og useriøst, at du bruger det selv samme interval i din egen klima-argumentation. Det må jo så også for dig selv være en ”ubrugelig” vejr-variation.

Se lige på klimakurven igen: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_T...

Du påstod, at 1. verdenskrig, depressionen i 30’erne og 2. verdenskrig gav mindre temperaturstigning. Den periode strækker fra 1914 til 1945.

Det, du bedriver, er dybt useriøst. Du har fundet 2 punkter i årene 1935 og 1950 hvor temperaturen er den samme. I den mellemliggende periode var der et temperatursving på +/- 0,2 grader, som du overser og nu kalder for et vejr-udsving.

Temperaturen stiger entydigt i en periode på 34 år fra 1910 til 1944 med 0,45 grader - og endda med ca. samme stigningstakt, som i perioden 1970-2000.

Se dog på temperaturudviklingen i referencen.

 • 1
 • 0

@Stig Labori, som skrev:

Jeg holder fast i, at det er vanskeligt grænsende til umuligt at vurdere, hvad temperaturstigningerne indtil videre har betydet for havspejlet. Du er da velkommen til at komme med et bud på, hvad du mener det har betydet, så må vi jo kigge på om det virkeligt er noget man skulle kunne måle?

Beregning af havet termiske ekspansion beregnes løbende på basis af de samme data, som bruges til beregning af havenes opvarmning.

Der er i dag 3600 ARGO bøjer jævnt fordelt over verdenshavene. Med en cyklus på 10 dage dykker de til 2000 meters dybde. Under den langsomme opstigning fra havdybet måles løbende bl.a. temperatur, tryk og salinitet. Når de når overfladen, transmitteres data, hvorefter måleprocessen gentages.

Der sker ikke meget under 2000 meter. Alligevel arbejder man pt. med et nyt design, der kan dykke til 4000 meter.

Så din påstand er forkert. Det er ikke ”grænsende til det umulige at beregne oceanernes termiske ekspansion”. Det er tværtimod dagligdag.

Mere om ARGO: http://en.wikipedia.org/wiki/Argo_(oceanog...

 • 1
 • 0

Det du kalder "vrøvl" er i virkeligheden standard metode. For at midle tilfældige vejrudsving ud, kan man enten anvende glidende gennemsnit, eller anvende middelændringer. Sammenligner man eksempelvis Giss dataserie med 5 års glidende gennemsnit med referencens afbildning af den globale forcering er der en høj overensstemmelse.

Alternativt kan man jo bare se på figur 1 øverst til højre, hvor "RFGHG fitted" viser den globale forcering, mens den blå dottede kurve "Global" viser de globale temperaturer. Det er meget tydeligt, at de to kurver følger hinanden, bortset fra at temperaturerne hopper mere op og ned (det man kan kalde "vejr", altså tilfældige fluktuationer).

Det er utroligt du udtaler dig så skråsikkert uden at kigge på artiklens eget datagrundlag...

 • 0
 • 0

@Stig Libori, som skrev:

Det er utroligt du udtaler dig så skråsikkert uden at kigge på artiklens eget datagrundlag...

Sikke en stråmand. Men den holder ikke. Selvfølgelig har jeg studeret artiklens data.

Sammenligner man eksempelvis Giss dataserie med 5 års glidende gennemsnit med referencens afbildning af den globale forcering er der en høj overensstemmelse.

Nej, det er der ikke - og specielt ikke i de perioder, som du har fremhævet (WW-I, depressionen og WW-II).

Forfatterne (der er økonomer med interesse for klima) har plasket så mange grafer sammen, så enhver sammenligning er vanskelig. Men hvis man har originalartiklen, så går det bedre, når den forstørres. Den kan hentes her: http://www.mtnforum.org/sites/default/file...

Dataværdier til NASAs-GISS plot kan hentes her: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

Jeg har plottet NASA-GISS + RFGHG data, så man kan se, hvad der forgår og let kan sammenligne. Plottet kan hentes her: http://peecee.dk/upload/view/426012

Når du ser plottet, tror jeg, at du kan se, hvor metoden svigter. Den er jo helt misvisende i perioden ca. 1900-1948. En periode på næsten 50 år !

Artiklen blev i øvrigt kommenteret i samme nummer af Nature (http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/nc...)

Her skønner Pretis og Allen at Montral-protokollen måske har sænket temperaturen med 0,1 grad, og at den udeblevne opvarmning er en kombination naturlige udsving, omfordeling af varmen i oceanerne og variation i indstrålingen fra solen.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten