Støjsvage dæk halverer støj

I Danmark er 130.000 husstande generet af trafikstøj på over 65 decibel. Regeringen har et mål om, at dette antal skal bringes ned på 50.000 i år 2010, men udviklingen går fortsat i den forkerte retning, skriver Politiken. Derfor har Trafikministeriet og Miljøstyrelsen nedsat en vejstøjsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at mindske støjen fra bilerne. Gruppen offentliggør om få uger en rapport, der blandt andet bygger på undersøgelser, som en af landet førende eksperter inden for trafikstøj har lavet. Eksperten er civilingeniør Søren Rasmussen fra rådgivningsfirmaet COWI.

Søren Rasmussen og COWI har undersøgt de op mod 300 dæktyper, der er på markedet i Europa, for støj og fundet, at de mest støjsvage dæk støjer 8 decibel mindre end de mest støjende.

Det lyder ikke af meget, men ifølge Søren Rasmussen svarer det til en halvering af den oplevede støj. De dæk, som typisk larmer mest, er de brede dæk, der ofte sidder på sportsvogne.

Som virkemidler til at nedsætte støjen fra dækkene overvejer vejstøjgruppen blandt andet afgifter.

Ifølge formanden for gruppen Flemming Secher kan man for eksempel hæve afgifterne på de mest støjende dæk og samtidig sænke dem for de støjsvage dæk. Dette ville være et billigt virkemiddel for samfundet og staten. Han nævner dog også en sænkelse af hastigheden i de plagede byområder, som en mulighed.

I dag findes der ingen lovgivning om hvor meget dæk må støje, og selvom dækproducenterne ved, hvor meget hver type dæk støjer, skal dette ikke oplyses, så forbrugerne kan forholde sig til det. EU er på vej med et direktiv som sætter grænser for, hvor meget et dæk må støje, men direktivet forventes først at træde i kraft i år 2005.

Ifølge COWI svarer det at leve med 65 decibel trafikstøj til at have sin dagligstue i forhallen på en travl banegård.