Støj fra kæmpemøller vil lukke Thylejren

15 flere boliger end hidtil beregnet - samt en campingplads, et hotel og hele Thylejren - bliver belastet så meget af støj fra det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild Klitplantage i Thy, at hele molevitten skal eksproprieres.

Det viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet, som Ingeniøren har fået udarbejdet.

Fadæsen er opstået, fordi Miljøministeriet i VVM-redegørelsen om testcentret har regnet med, at der skal opstilles møller på 12 MW - og at støjen fra dem vil føre til ekspropriering af fem ejendomme. Men siden loven blev vedtaget i Folketinget, har Risø DTU meldt ud, at møllerne kommer til at have en effekt på op til 20 MW.

Jo større mølleeffekt, jo mere larm, lyder det fra professor og akustikekspert Henrik Møller fra Aalborg Universitet.

I alt vil omkring 120 borgere komme til at bo i så meget larm, at støjbekendtgørelsen kræver en ekspropriering.

»Konsekvensen bør være, at man ikke opfører møllerne, eller at maneksproprierer alle ejendommene, for man kan ikke overholde støjbekendtgørelsen,« siger Henrik Møller, der sammen med GIS-specialist Jan Kloster Staunstrup og civilingeniør i akustik Steffen Pedersen har udarbejdet undersøgelsen, der offentliggøres i dag i en 32-siders rapport.

Resultatet i rapporten er særligt opsigtsvækkende, fordi et af de stærkeste argumenter for placeringen i Østerild var, at blot fem boliger skulle eksproprieres. Men det holder altså ikke, vurderer lydforskeren.

Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været modstander af at placere testcentret i Østerild. Foreningen mener, at de ekstra ekspropriatoner undergraver beslutningen om, at placere centret i Thy.

»Når støjgrænserne er forkerte, og der skal eksproprieres mere, så falder det sidste argument for Østerild. Det har været de få ekspropriationer, der har gjort, at testcentret blev vedtaget i Østerild,« siger Ella Bischop Hansen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hos Dansk Folkeparti undrer miljøordfører Jørn Dohrmann sig over, hvorfor Miljøministeriet har taget udgangspunkt i 12 og ikke 20 MW-vindmøller.

»Jeg synes, det er en mærkelig måde at agere på, men det viser, at nogen har ført skinforhandlinger og måske har haft en viden om, at de ville noget helt andet, når centret var vedtaget. Men de oplysninger, der er kommet os til hænde, det er dem, der gælder. Støjkrav og maksimumhøjde skal overholdes. Det er spillereglerne,« siger Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti, der afviser flere ekspropiationer.

I Miljøstyrelsen fastholder man, at støjbekendtgørelsen skal overholdes.

Hvis møllerne kommer til at støje mere, end det er fastsat i VVM-redegørelsen, har myndighederne mulighed for at skride ind.

Civilingeniør i Miljøstyrelsen, Jesper Mogensen, mener dog ikke, det er så vigtigt, om der er regnet med 12 eller 20 MW-møller.

»Man kan betragte MW-størrelsen, som et arbitrært tal, der er blevet sat på. Det er kendt viden, at med de vindmøller, man kender i dag, støjer større vindmøller mere end små, mølle for mølle. Men ingen kan give en garanti for, at det holder for fremtidige vindmøller. Det afgørende er, at bekendtgørelsen for støj fra vindmøller skal overholdes,« siger han.

Henrik Møller mener ikke, at det argument holder. Støjen fra prototypevindmøller skal sandsynliggøres, inden de stilles op. Og det er ikke gjort for 20 MW-vindmøller i VVM-undersøgelsen.

»Det er en refleksreaktion. Men det nytter ikke noget at vente, til møllerne er blevet stillet op. Det skal kunne sandsynliggøres, at møllerne vil overholde støjgrænserne, og det er det modsatte, der er sket her,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Karen Ellemann (V), der dog ved en tidligere lejlighed har sagt, at støjbekendtgørelsen skal overholdes.