Størstedelen af fejl i robotkirurgi skyldes fejl i robotterne

Siden robotterne begyndte at trille ind på verdens hospitaler omkring årtusindskiftet, er der blevet udført millionvis af operationer, hvor de menneskelige kirurger har anvendt robotter til indgreb. Det er især inden for gynækologi, urologi og mave-tarm-kirurgi, at robotassisteret kirurgi har vundet frem. Men også ved operationer i hoved og hals og omkring hjerte og lunger har robotter fundet anvendelse.

En operationsrobot er styret af kirurgen og har ingen selvstændige funktioner, men er et computerinterface til de kirurgiske instrumenter, som anvendes ved denne form for kikkertkirurgi.

Forskere fra en række amerikanske universiteter har nu gennemgået 10.264 tilfælde i perioden 2000 til 2013, hvor robotassisteret kirurgi har været udført på mennesker, og hvor et eller andet er gået galt. Det svarer til, at det over årene er gået galt mellem 550 og 1.000 gange for hver 100.000 operationer, eller mellem en halv og en hel procent.

Læs også: VIDEO: Lav kikkertoperationer på dig selv med et joystick

Undersøgelsen viser, at ud af de 10.264 tilfælde i perioden var robotten i 1.391 tilfælde årsag til skader på patienterne. I 144 tilfælde døde patienten. På årsbasis har antallet af uheld ligget stabilt siden 2007.

Robotten bruges forkert

Resten af de indrapporterede tilfælde skyldes, at robotten på den ene eller anden måde ikke har fungeret korrekt, eller at det kirurgiske team ikke har håndteret robotten korrekt. Det kan være problemer med video-systemet, eller fordi robotten har udført uplanlagte bevægelser. I det sidste tilfælde har dette været skyld i to dødsfald og 52 skader på patienter. Også ting, der er knækket af robottens instrumenter og faldet ned i patienten, har ført til ét dødfald og 119 skader på patienter.

Læs også: Danskere står i kø for at blive opereret af robotter

Ikke overraskende var der et større antal skader ved robotassisteret kirurgi ved mere komplicerede indgreb, som for eksempel indgreb på hoved og hals, end ved relativt simplere indgreb i forbindelse med gynækologi og urologi.

Forskerne konkluderer, at på trods af, at robotter er blevet et vanligt syn på de amerikanske operationsgange, så er der stadig et antal af tekniske problemer og komplikationer, som ikke kan negligeres.

Gode danske erfaringer

I Danmark er der ikke et lige så detaljeret register som i USA, men hændelser i forbindelse med robotkirurgi bliver registreret centralt. Fejlene kan f.eks. være fejlhåndtering af instrumenter, kamera/videosystem og evt. patientskade.

Læs også: Nyt center for robotkirurgi på Herlev Hospital

Leder af Center for Robotkirurgi på Herlev Hospital, overlæge Bjarne Kromann, er ikke overrasket over de amerikanske tal. Han understreger, at tilsvarende tal for Herlev Hospital ligger meget lavt – altså omkring én procent. På Herlev Hospital er der siden introduktionen af robotkirurgi i 2008 blevet udført mere end 6.500 operationer fordelt over tre specialer (urologi, gynækologi og tarmkirurgi).

Bjarne Kromann peger på, at en grundig oplæring af kirurger og det kirurgiske team er forudsætningen for det lave antal hændelser.

Emner : Robotter