Støj fra H.C. Ørstedsværket kan genere ny kanalby

En gang imellem får H.C. Ørstedsværkets naboer sig en ordentlig forskrækkelse. En meget høj hvæsende lyd får dem til at tænke: Springer det nu i luften?

»Lyden kommer, når vi blæser damp ud af systemerne på værket. Det varer typisk mellem to og ti minutter, hvor der kommer store mængder damp ud over taget. Vi gør det, når der opstår for højt tryk på dampnettet. Det er altså en slags sikkerhedsventil, der sørger for, at der ikke er for højt tryk på dampnettet,« forklarer Carsten Birkeland Kjær, presserådgiver i Dong Energy, der ejer værket.

At støj kan blive et problem for de kommende beboere i kanalbyen, der er planlagt på ti kunstige øer mellem gasværksgrunden ved Fisketorvet og H.C. Ørstedsværket i Københavns sydhavn, påpeger Dong derfor også i sit høringssvar til lokalplanen for Enghave Brygge.

»Vi gør opmærksom på, at myndighederne er nødt til at tage højde for, at kraftværket er i drift, og at det selvfølgelig kan høres. Den larm skal tænkes ind. Værket er der jo i forvejen, så det er bygherrerne, der skal finde ud af, hvor tæt på de kan bygge,« siger Carsten Birkeland Kjær.

De tre bygherrer kan gå i gang med at anlægge kanalbyen, når Borgerrepræsentationen i løbet af efteråret har vedtaget lokalplanen. Af VVM-redegørelsen fremgår det, at den nye bydels 2.400 boliger og 1.600 arbejdspladser bliver anlagt tæt på H.C. Ørstedsværket:

‘Den nye bebyggelse opføres mellem 40 og 130 meter fra H.C. Ørstedsværket, adskilt af en træbeplantning langs Tømmergravsgade og det nye grønne areal, Kraftværksparken.’

Alligevel nævner VVM’en ingen støjniveauer, men nøjes med at konstatere, at lokalplanforslaget ‘for fremtidige brugere af byggerierne på Enghave Brygge beskriver, at de bygninger, som ligger ud mod områder, der kan være støjbelastede, vil anvendes til erhverv og vil afskærme for bagvedliggende beboelsesejendomme.’

Aktivt kraftværk, i hvert fald til 2026

VVM-redegørelsens omtale af H.C. Ørstedsværket som ‘nationalt industriminde’ undrer Dong, der har kontrakt med hovedstadens to forsyningsselskaber, Hofor og CTR, om at levere varme til dampsystemet i indre København frem til 2026, dvs. med status som et aktivt kraftværk præcis som nu.

»H.C. Ørstedsværket og området omkring det er virkelig et el- og varmeknudepunkt i København. Det betyder, at der ligger utroligt mange rør og ledninger, som det ville være en kæmpe opgave at fjerne, hvilket Dong også gør opmærksom på i sit høringssvar,« siger Carsten Birkeland Kjær.

Hvad der skal ske efter 2026, kan Dong ikke sige. Det afhænger af, om der bliver lavet en ny aftale mellem Dong og forsyningsselskaberne.

Der er dog intet, der tyder på, at det er den sidste kontrakt. I 2004 investerede Dong stort i H.C. Ørstedsværkets nye kedler. Eftersom værket ikke kører på pumperne og er modent til at blive et kulturminde, ligger det i Dongs planer, at det også efter 2026 skal være et aktivt værk.

Planer om at sælge fra

I dag udgør værket et stort område. Det har Dong planer om at beskære, fortæller Carsten Birkeland Kjær:

»Vi frasælger det, som ikke er selve værket med dets kedler og turbiner.«

H.C. Ørstedsværket Dong har for længst afgivet værkets forareal, dvs. den gamle olie- og kulplads, ned mod vandet til By & Havn, der med udgangen af året også overtager området, hvor de to olieterminaler, som er ved at blive fjernet, står. Fra olietankene til højre og indad mod H.C.Ø.’s grund har Dong planer om at sælge de to transformerstationer, pumpe- og højspændingsbygningen fra til de kommunale forsyningsselskaber og grunden under bygningerne til By & Havn. Illustration: Dong

Ud over Dieselhourse, der i dag fungerer som museum, forhandler Dong salg af transformerstationer, pumpe- og højspændingsbygningen med de kommunale forsyningsselskaber.

»Jorden, der ligger imellem bygningerne, kan sælges fra til kommunen og indgå som en del af lokalplanforslagets ’kraftværkspark’. Man kan sagtens gå tæt omkring transformerstationen og have en højspændingsbygning liggende midt i en park,« forklarer Carsten Birkeland Kjær.

Når Dong har solgt alt fra, bliver der anlagt et hegn tæt om værkets tilbageværende bygninger for at beskytte værket. Adgangsvejen til de grønne områder og til de bygninger, der bliver solgt fra, kommer til at ligge helt tæt op ad hegnet.

Nogen oprensning bliver der ikke tale om. For to forskellige rådgiverfirmaers jordprøver og måling af forurening har ifølge Carsten Birkeland Kjær godtgjort, at der ikke er sket nogen forurening af kul- og oliepladsens grund.

H.C. Ørstedsværket blev opført i 1920 og har en samlet effekt på 98 MW el og 486 MJ/s fjernvarme. I dag er værkets primære opgave at levere fjernvarme til det storkøbenhavnske net.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En meget høj hvæsende lyd får dem til at tænke: Springer det nu i luften

Har de overvejet at sætte en støjdæmper på?

Ikke-ekspert-vurdering: Jeg går ud fra at lyder kommer når dampen bliver lukket ud gennem en ventil med meget højt tryk. Hvis der var et større lydisoleret mellemkammer, som så ville have større åbninger of derfor mindre tryk, så kunne man måske væsentligt formindske lydstyrken?

 • 0
 • 0

Citat: "Den larm skal tænkes ind. Værket er der jo i forvejen, så det er bygherrerne, der skal finde ud af, hvor tæt på de kan bygge"

Vi gør som vi plejer her i Danmark.

Først anlægger vi kanalbyen. Så begynder de nye beboere at klage. Værket kan ikke udvide, modernisere eller ombygge, da det nu har tusindvis af støjfølsomme naboer. Det hele ender med, at værket må lukkes, og overgår til museum.

Tag nu tyren ved hornene, og riv det ned. Både det og Svanemølleværket ligger på attraktive grunde, og alt for tæt på byen. Vi har heller ikke brug for flere halvtomme museer, dem har vi rigeligt af.

Der skal være plads til kraftværker, eller får vi ingen strøm. Men gamle og fejlplacerede kræftværker bør lukkes, og nye opføres, tæt på trafikknudepunkter, i industriområder eller på bar mark.

De to værker var ikke fejlplacere da de blev bygget, men det er de i dag. Nedrivning skal selvfølgelig ske efter en almindelig ekspropriation, med kompensation til DONG.

Det er skræmmende, at vi i dag lukker Enstedværket i Aabenraa, som er mere moderne og ligger på en industrihavn, men kører videre med de aldrende H. C. Ørstedsværket og Svanemølleværket.

 • 0
 • 0

Medmindre bygherrerne lider af nærmest livsfarlig uopmærksomhed, er de da klare over, at der ligger et kraftværk i nærheden!

Eller de vil måske gøre som med flyvepladser, industri og landbrug, bygge, klage over, at naboerne støjer og sviner, og få virksomhederne nedlagt?

 • 0
 • 0

Der er intet nyt at Ørstedværket ligger hvor det ligger. Er der problemer med støj må bygherren betale for støjdæmpning, det kan aldrig være værkets problem. Det er typisk for byboer, de vil bo midt i det hele, men den nødvendige støj og forurening skal ligge hos de andre.

 • 0
 • 0

Jeg er helt enig med Thue. Det burde være simpelt, at lede støjen væk. - Selv en tragt, som leder lyden opad, må være ret effektiv.

Da min, nu hedengangne, motorplæneklipper mistede lyddæmperen, og det viste sig, gevindet var alm. 1/4" legede jeg lidt. En simpel tragt gjorde den nærmest lydløs fra alle retninger, end set fra åbningen. ;-)

 • 0
 • 0

To andre har antydet det samme, men så vidt jeg husker, kom kraftværket før bebyggelserne. Så det er dem, der lægger nye boliger i en støjzone, der skal enten lade være, eller sælge dem så billigt, at beboerne vælger at leve med støjen. Men det er indlysende, at simple foranstaltninger (f.eks. mindre støj om natten) vel kan forhandles, men IKKE kræves. I øvrigt er støjen vel væsentlig mindre end hos de 200.000, der bor tæt ved en jernbane eller motorvej. Lufthavnen er nævnt.

 • 0
 • 0

Eller de vil måske gøre som med flyvepladser, industri og landbrug, bygge, klage over, at naboerne støjer og sviner, og få virksomhederne nedlagt?

Og:

Det er typisk for byboer, de vil bo midt i det hele, men den nødvendige støj og forurening skal ligge hos de andre.

Kan man antage, at bl.a. de citerede foretrækker/nyder, at benytte plæneklippere, buskryddere, motorsave m.m. om søndagen? (Ugens mest stille dag er, åbenbart, fordrende for "mandfolkehygge"; "Nu skal jeg satme hygge mig med mit motoriserede legetøj")

ADVARSEL! Sarkasme er anvendt! ;-)

Motoriserede hjælpemidler, man ønsker at benytte udendøre, bør, efter min mening, ikke larme mere end en elektrisk tandbørste!!!!

P.S.: Vi bor altså på landet, men i så "tæt" bebyggelse, at en søndag kan være et helvede i motorlarm fra de, langt, langt oftest, mænd der på en dejlig solskindsdag virkelig skal nyde det gode vejr! Når mon de nyder stilhed? På arbejde? ;-)

 • 0
 • 0

Hentydes der til overtryk i selve fjernvarme-dampnettet der går ud i København, eller et internt "net" på værket?

Arbejdes der ikke på at afskaffe damp til fjernvarme for at sænke energitabet fra damprørene?

 • 0
 • 0

Bygherre(rne) betaler for lyddæmpning af overtryksventilen og alle er glade - selvfølgelig såfremt det kan lade sig gøre at etablere det.

Det er vel ikke sværere?

 • 0
 • 0

@John Johansen

I dette tilfælde har H.C. Ørstedsværket en miljøgodkendelse, der netop beskriver hvor meget virksomheden har lov til at "forurene". Der er helt sikkert også et afsnit om hvor meget de har lov til at støje. Hvis H.C. Ørstedsværket holder sig inden for de given grænser, er der ikke meget at gøre. Grænserne kan genforhandles når miljøgodkendelsen skal revurderes. Indtil da, er værket fredet.

 • 0
 • 0

Hvis støj fra H.C. Ørstedsværket kan genere ny kanalby, skulle de nok have bygget den et andet sted - eller begyndte værket først at støje, efter at byggeriet var påbegyndt?

Det kaldes 'skade for hjemgæld' = tag konsekvenserne af dine handlinger, også de tåbelige.

 • 0
 • 0

Så det er dem, der lægger nye boliger i en støjzone, der skal enten lade være, eller sælge dem så billigt, at beboerne vælger at leve med støjen.

Rigtigt tænkt, men klynkerholdet og deres politiske støtter ser anderledes på tingene.

Et eksempel herpå var, da grundejerne på Vestamager i sin tid købte deres byggegrunde til en latterlig lav pris, fordi de lå nær de kanonskydebaner, som havde været i brug i mange år. Senere jamrede de over støjen og fik skydebanerne nedlagt - uden at skulle tilbagebetale de store summer, de havde sparet.

 • 0
 • 0

Hvis H.C. Ørstedsværket holder sig inden for de given grænser, er der ikke meget at gøre

Jo da! Lave nogle nye grænser. Mindre larm, såvel som mindre røg m.m., vil kun være en samfundsmæssig fordel!

 • 0
 • 0

Plant en skov mellem værket og de nye kanaløer. København mangler grønne områder. Ellers ender det hele med et blive et tæt bebygget slum område. :-) John

 • 0
 • 0

@Karin Hansen,

Tja det er altså ikke bare sådan lige at gøre. Godkendelsesmyndigheden kan revurdere miljøgodkendelsen hvis der er kommet nye metoder til fx. støjdæmpning. Man anvender princippet om "Best Available Technology", men dette må altså ikke medføre urimelige omkostninger. Men ellers er virksomheden altså fredet i 8 år indtil godkendelsesmyndigheden opstarter revurdering af miljøgodkendelse, og kan således inddrage at området er udlagt til andet formål, jf. kommuneplaner og lokalplan. Men disse planer kan jo heller ikke bare uden videre ændres fra det ene dag til den anden.

Det kan anbefales at læse lidt om planloven og miljøbeskyttelsesloven, hvis man skulle kede sig.

Og nej... Mindre larm og mindre røg er ikke kun en samfundsmæssig fordel. Det har givet mange fordele, men der er også ulemper ved at pålægge virksomheder så kraftige påbud!

 • 0
 • 0

Hej Karin! Logikken er, at den larm, man selv laver, er acceptabel, mens andres er ulidelig. Så hvis H.C.Ørstedsværket var et andels-kraftværk, så alle de omkringboende var ejere, så ville de være stolte af værket, og tage larmen som en oplevelse! Det samme gælder for vindmøller, luft-varmepumper, motorcykler, sportsvogne, helikoptere - og folk, der prutter og bøvser. PS. Jeg slår nu græs med en batteridrevet plæneklipper, der kun summer venligt. - fordi det er min!

 • 0
 • 0

Er det ikke det samme som der skete ved teglovnsvej ved Man Turbo (hedder det vist i dag). Der byggede man boliger og børnehave lige op af testmotoren, hvorefter der straks blev klaget over gener i samme sekund der flyttede nogen ind. Men det har jo nærmest ligget på bar mark i mange år, og da de flyttede derud, fik man en fin erklæring om at de ikke ville blive flyttet igen, da kommunen allerede havde flyttet det fra Christianshavn... Jeg mener den erklæring blev viftet frem for kommunen, allerede mens jeg var der, under bygningen af boligerne (ca. 2004). Men den erklæring er måske bare en myte?

Ihvertfald må man vel forvente at det samme sker for Ørstedsværket allerede nu, og Dong har vel ikke samme kanin i hatten...

 • 0
 • 0

Logikken er, at den larm, man selv laver, er acceptabel, mens andres er ulidelig.

Mnjae! Jeg/vi larmer nu kun ganske lidt. (Helt bevidst! Og velovervejet) En benzinmotoriseret plæneklipper bliver, af og til, hevet frem, da 'Gudenå'-håndskubberen har det svært med kanterne. Hvorfor de må rettes til med den motoriserede. - Men, hvis ingen naboer starter deres maskiner dén dag, venter vi til en dag hvor de gør..... Så er vi jo lissom fælles om larmen.....

fucking vigtig ér vores græsplæne altså heller ikke, at den ikke kan vente nogle dage/uger.

 • 0
 • 0

Logikken er, at den larm, man selv laver, er acceptabel, mens andres er ulidelig

Dét er altså noget vås, Holger! - Min egen plæneklipper er også uønsket! Den på benzin, altså.

Så hvis H.C.Ørstedsværket var et andels-kraftværk, så alle de omkringboende var ejere, så ville de være stolte af værket, og tage larmen som en oplevelse!

Der har du, derimod, fat i noget der kunne være rigtigt, Holger. - Men, kun måske. Selvom jeg kunne købe evt. andele, ville jeg stadig klynke over vindmøller netop her! :-/ - Well! Dobbeltmoral er jo dobbelt så godt.

Bare spørg LA og Anders Samuelsen. :-p

 • 0
 • 0

Mindre larm og mindre røg er ikke kun en samfundsmæssig fordel. Det har givet mange fordele, men der er også ulemper ved at pålægge virksomheder så kraftige påbud!

Steen! Ku' du ikke, venligst, nævne et par områder hvor mindre forurening ikke er en samfundsfordel, eller på anden måde vil være til gene?

 • 0
 • 0

Nu blev Ørstedsværket i sin tid bygget i et industriområde, hvor man gerne må støje, så kan man ikke bare lige lave det om til et boligområde. Bygherren ved godt at det støjer, men hvad med de kommende beboer, der er på fremvisning en sommerdag mens værket er lukket næsten ned. DONG hjælper tilsyneladende godt selv med, til at skabe problemer for sig selv, ved at sælge de uudnyttede arealer helt op til værket. Den langsigtede løsning vil være at nedlægge både Ørsteds- og Svanemølleværket, grundsalget kan formentlig finansiere en del af et erstatningsværk. Ensted 3 og Asnæs 5, DK's to største kraftværksblokke ligger i mølposen, fordi de hælder spildvarmen lige ud i havet. Åbenrå og Kalundborg har ikke flere indbyggere end et kvart brokvarter. Ørsteds. og Svanemølleværket er to af de ældste værker i DK, men de er primært varmeværker for København. Dampkredsløb, Ørstedsværket er et kraftvarmeværk, en dampkedel producere damp som via turbine og kondensator bliver til el og varme. Enhver dampkedel har en sikkerhedsventil, naboerne er sjældent i tvivl når den åbner.

 • 0
 • 0

Nu blev Ørstedsværket i sin tid bygget i et industriområde, hvor man gerne må støje, så kan man ikke bare lige lave det om til et boligområde

Øhm! Hvorfor dog ikke det???

 • 0
 • 0

DONG har en miljøtilladelse. Alle investorer virksomhedet såvel som private har et behov for at beskytte deres investeringer, derfor kan man heller ikke lige bygge en industri midt i et boligområde.

 • 0
 • 0

@Karin Hvad ville der ske hvis man forbød al transport med benzin og dieseldrevne biler? Hvad ville der ske hvis alle virksomheder blevet pålagt ikke at måtte støje mere end 37 dB på noget tidspunkt af døgnet?

 • 0
 • 0

Medmindre bygherrerne lider af nærmest livsfarlig uopmærksomhed, er de da klare over, at der ligger et kraftværk i nærheden!

- mulig forklaring her:

JM er en svensk baseret, nordisk entreprenør, der også har kastet sig over udvikling af universitetsbyer og havnenære boligprojekter. Nordic Property Vision er et privat investeringsselskab, der indgår i en Dubai-baseret entreprenør- og ejendomsgruppe, ejet af betydende investorer i Dubai

Kilde:

http://ing.dk/artikel/enghave-brygge-vrede...

Støjen når sikkert ikke til Sverige - eller Dubai!? :)

 • 0
 • 0

Er der virkelig nogen, der i ramme alvor synes at det kan være Dong's problem og dermed økonomiske byrde, at skulle sikrer mod støjforurening? De har fået tilladelse til at de må larme da de byggede kraftvarmeværket der. Hvis man ønsker at tage den tilladelse væk fra dem, så må man kompenserer dem økonomisk. Alt andet er vandvid.

Historien om MAN Diesel viser med alt tydelighed at nogen i Københavns kommune ikke har sat sig ordentligt ind i hvordan ressourcer bliver skabt i et samfund. Vi som samfund, er lige blevet enige om at videnssamfundet var et misforstået koncept, hvis man troede at det kunne fungere uden produktion. Så skal man jo ikke skræmme produktionen væk, men give dem gode vilkår!

Hvis vilkårene ændres, så må man kompenserer virksomheden, således at det ikke bliver til gene for den og gør at den mister konkurrenceevne.

 • 0
 • 0

Vi andre er godt trætte af et bystyre der eksporterer alle ulemperne til naboerne. Det gælder vand som man henter på hele Sjælland, energi, transport. Og så lukker man tilmed af for ordentlige forhold i byen og laver den om til en cykelby. Ligeledes må al det råstof der skal bruges til energi og varme selvfølgelig læsses af i byen ikke på landet. Så undgår CPH jo også de mange lastvogne.

 • 0
 • 0

De kunne jo bygge et ny kraftvarmeværk ved Amagerværket, når det ny forbrændingsanlæg står færdigt, bliver der en ledig grund efter den nuværende Amagerforbrænding, den udvikling er omtalt i lokalplanforslaget af 15/6-2011. Eller DONG kunne levere den nødvendige varme fra Avedøreværket, til den tid er de sidste damp baserede fjernvarmeanlæg forhåbentlig konverteret til varmt vand.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten