Støj-beregninger ramte forkert: Naboer til vindmøller får erstatning i retten

Fredag tilkendte Vestre Landsret et ægtepar fra Tarm i Vestjylland 500.000 kroner i erstatning, fordi parret er blevet ufrivillige naboer til en vindmøllepark.

Vindmølleerstatninger er indtil nu blevet tildelt ud fra teoretiske beregninger, der er udført, inden vindmøllerne er blevet bygget. Fredagens dom tager derimod udgangspunkt i de reelle forhold, efter at møllerne er sat i drift. De målinger vist, at de otte vindmøller, som står 500 meter fra Erik Nielsen og hans kones hus, udsender markant højere lavfrekvent støj end forudset i beregningerne.

Erik Nielsen protesterede allerede over placeringen af vindmøllerne, inden de kom i drift i 2010. Siden har parret haft svært ved at sove om natten på grund af støjen, og Erik Nielsens kone har været indlagt på hospitalet med forhøjet blodtryk, som vurderes til at have forbindelse til støjen fra vindmøllerne. Det skriver flere medier, herunder Berlingske.

Ifølge vindmøllebekendtgørelsen skal den pågældende kommune, i dette tilfælde Ringkøbing-Skjern Kommune, godkende og føre tilsyn med vindmølleparker for at sikre, at blandt andet grænserne for støjniveau bliver overholdt.

Støjgrænserne for nabobeboelse i det åbne land er 44 dB ved 8 m/s og 42 dB ved 6 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj er 20 dB både ved 6 og 8 m/s og gælder for det beregnede indendørs støjniveau.

Miljøstyrelsen har ikke set afgørelsen af sagen fra Tarm og kan derfor endnu ikke vurdere sagens indhold og betydning. Styrelsens Vindmøllerejsehold, der hjælper landets kommuner med at fremme vindmølleplanlægningen, er nu i gang med at indhente oplysningerne.

»Når dommen fra Vestre Landsret foreligger, vil vi se nærmere på præmisserne for landsrettens afgørelse,« siger støjekspert og civilingeniør Jesper Mogensen fra Vindmøllerejseholdet til Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det dækker vel dårligt besværet med retssagen!

Nu står familien så tilbage med værditab på ejendommen - formodentlig flere gange større end 500.000 og en ødelagt tilværelse.

Erstatningen burde være mindst 10 gange større, eller øjeblikkelig nedtagning af vindmøllerne

Det danske retssystem er en farce.

 • 0
 • 0

Ud over erstatningens beskedne størrelse bekymrer det meget, at den beregnede støjbelastning undervurderer den målte støjbelastning.

Beregnet støjbelastning anvendes tilsyneladende mange steder - fx vindmøller og metrobyggeri.

Kan det være forkert udførte beregninger, forkerte forudsætninger, uanvendelige modeller eller ?

 • 0
 • 0

Problemet er at beregningsmodellen anvender et gennemsnitstal for lydisoleringen i huse ved en given frekvens. I praksis er der stor spredning på lydisoleringen i forskellige huse, så hvis lydkildens dominerende frekvens falder sammen med en frekvens, hvor huset har dårlig lydisolering, vil støjniveauet blive væsentligt højere end beregnet. Ud fra en statistisk betragtning vil en vis procentdel af husene i nabolaget til en vindmølle opleve et væsentligt højere støjniveau end beregnet. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller giver ikke mulighed for at forlange støjen reduceret efterfølgende, hvis målinger viser en overskridelse af grænseværdien.

 • 0
 • 0

Tak for det oplysende svar.

Det lyder for mig, som om beregningerne foretages på baggrund af normtal for huses lydisolering. Vil det være muligt og/eller realistisk at foretage beregninger med udgangspunkt i de enkelte huses karakteristika ?

Når støjkilden, som i dette tilfælde er beskyttet, virker det for mig helt nødvendigt at beregningerne rammer rimeligt korrekt før støjkilden opføres.

 • 0
 • 0

Nu ved jeg ikke præcist hvordan beløbet fordeles, men jeg kunne forestille mig, at stor andel går til advokaten. Advokater er sjældent en del af en løsning - de gør ofte skaden større med en god fortjeneste til dem selv - tabt eller vundet.

Tvister involverende advokater skal så vidt muligt undgås - i sager som disse må beregningerne derfor tage udgangspunkt i de faktiske forhold.

 • 0
 • 0

Målingerne som ligger til grund for fastsættelsen af huses gennemsnitlige lydisolation for lavfrekvent støj viser en meget stor spredning på op til 25 dB ved visse frekvenser. Træhuse med lette facader klarer sig i denne sammenhæng dårligst. I princippet er det muligt at tage hensyn til konstruktionen af det enkelte hus ved fastlæggelsen af lydisolationen, men det vil gøre beregningerne væsentligt mere tidskrævende at gennemføre. Mulighederne for placering af vindmøller i et givent område vil i så fald komme til at afhænge af de omkringliggende huses konstruktion.

Bekendtgørelsens tal for lydisolation indeholder en vis sikkerhedsmargin i forhold til huses gennemsnitlige lydisolation ved lave frekvenser, men denne sikkerhedsmargin kan ikke i alle tilfælde opveje den spredning der er i lydisolationen mellem forskellige huse.

Erstatningen i den givne sag kunne måske med fordel anvendes til at forbedre husets lydisolation for lavfrekvent støj.

 • 0
 • 0

Er lavfrekvent støj virkelig noget man kun kan beregne? Er det ikke noget man kan måle, så man kan finde ud af, hvordan det forholder sig i den bestemte bygning?

 • 0
 • 0

Ja, vindmølle-industriens egen hjemmeside fremstiller sagen anderledes og de citerer flittigt advokaten der førte sagen for Bindesbøl Vind ApS. . .

I nævnte artikel fra Windpower springer følgende mig i øjnene: ”Grænseværdierne for lavfrekvent støj på ejendommen er overskredet efter det nuværende regelsæt, men fordi vindmøllerne blev opstillet tilbage i 2010, er projektet ikke underlagt grænseværdien for lavfrekvent støj." Ærgerligt at møllerne kom før støjen var anerkendt som støj!

Anbefaler denne blog fra Feltmester om bl.a. lavfrekvent støj: https://feltmester.wordpress.com/

 • 0
 • 0

Vindmølle-industrien's hjemmeside citerer advokaten for vindmøllefirmaet: "”Det fremgik af sagen, at hustruen havde et søvnproblem, men i retten blev det på ingen måde dokumenteret, eller forsøgt dokumenteret, at der var en sammenhæng mellem møllerne og søvnbesværet. Ægteparret blev opfordret til at dokumentere denne påstand, hvis de mente, der var en sammenhæng med møllerne, og det blev der ikke gjort nærmere forsøg på. Det hører med, at hustruen også før vindmøllerne, i en periode, havde lidt af søvnbesvær,” siger Jesper E. Schmidt, der påpeger, at mediernes udlægning af dommen derfor ikke er korrekt."

Men JP citere de ramte i januar 2015: "Ved Ådum nær Tarm har otte store Vestas-møller på 135 meter gjort livet så surt for landmandsparret Erik og Rigmor Nielsen, at de har været nødt til at købe et sommerhus for at få deres nattesøvn. Familien havde ellers investeret i et helt nyt stuehus i 2006, men det skulle de aldrig have gjort, siger Erik Nielsen. »Dengang vidste vi jo ikke, at møllerne ville komme, for så havde vi da aldrig bygget huset. Støjen har givet os voldsomme søvnproblemer, så vi har været nødt til at købe os et alternativt overnatningssted. Før har vi altid sovet fint, men nu vågner man ved den der brummende lyd. Det påvirker psykisk og går ud over vores samliv,« siger Erik Nielsen, der har den nærmeste mølle ca. 570 meter væk." http://finans.dk/finans/erhverv/ECE7339237...

Kunne det tænkes at ægteparret ikke havde kræfterne og mulighederne for at bevise at møllerne var årsagen?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten