Stillehavet gemmer plasticsuppe på størrelse med Afrika

Illustration: Algalita Marine Research Foundation

Der er smidt så meget plastic i Stillehavet, at det nogle steder danner enorme flydende øer af affald. I nogle områder er affaldet så koncentreret, at det ligner landområder, mens andre områder består af små spredte plasticstykker i et krystalklart Stillehav.

Især i det nordlige Stillehav mellem Hawaii og Japan svinger to enorme strømsystemer og indfanger alt flydende affald fra land, boreplatforme og skibe. Når først affaldet fanges i strømsystemerne, bliver det en del af plastic-øerne, indtil det nedbrydes efter et halvt århundrede, skriver den britiske avis The Independent.

I øjeblikket findes der i gennemsnit seks gange mere plastic end plankton i det nordlige Stillehavs plasticsuppe, viser havprøver foretaget af oceanografen Charles Moore, der har grundlagt den amerikanske Algalita Marine Research Foundation. Og mængderne af affald vokser.

Affaldsøerne kan ikke ses på satellitbilleder, fordi størstedelen ligger lige under overfalden, men flere forskere har bekræftet affaldsøernes eksistens. Blandt andet fordi de i perioder stryger ind forbi land og beklæder badestrande på eksempelvis Hawaii med farvestrålende plasticstykker som kajakker, videofilm, legoklodser og fodbolde.

Sejler var omgivet af affald i en uge

Charles Moore opdagede selv affaldsøerne i 1997, da han forsøgte at skyde genvej på sin tur hjem fra en kapsejlads mellem Los Angeles og Hawaii.

Normalt undgår sejlere området på grund af svag vind og ekstreme højtryk, men Charles Moore befandt sig pludselig i en flydende affaldsdynge, som i nogle områder lignede øer man kunne gå på. I en hel uge var han konstant omgivet af affaldsmængderne, som han anslår til at udgøre 100 millioner tons.

Nedbrydning laver plastic om til suppe

I sidste måned vendte Charles Moore hjem fra en fem uger lang ekspedition i området og kunne konstatere, at affaldsmængderne vokser, mens spiralen langsomt fordøjer plasticen. I midten af øerne er affaldet så opløst, at det er blevet en samlet masse af små stykker, mens kanten af øerne består af nyere plasticaffald.

Charles Moore skal sammen med professor og oceanograf David Karl fra University of Hawaii han på en ny ekspedition, der skal afdække affaldets betydning for fugle, fisk og pattedyr i området.

Affaldet tiltrækker mange dyr, blandt andet fordi muslinger vokser på store dele af plasticstykkerne. Det får måger til at spise løs, mens fisk søger ly under affaldet og finder føde. Konsekvensen er dog, at giftstoffer som PCB opkoncentreres gennem fødekæden, mens mange dyr dør.

Havfugle bliver ofte fundet døde med tandbørster eller lightere i maven, mens havskildpadder ofte kvæles i plasticposer, som de forveksler med spiselige brand- og vandmænd.

Ifølge FN's miljøbeskyttelsesprogram UNEP dør 100.000 pattedyr i havet hvert år af plasticaffald, mens flere end en million havfugle må lade livet.

Emner : Affald
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"I nogle omraader er affaldet saa koncentreret at det ligner landomraader".

Mig bekendt fremstilles plasticgranulat paa basis af raaolie. - Som nu altsaa koster over 100 USD pr. td!

Hvad med et fabriksskib som kunne regenerere plasticgranulat?

Mvh P.Grunth

 • 1
 • 0

Jeg havde en lignende tanke. Hvis der er så meget så må der være "penge i skidtet".

Vi har en masse fiskeskibe, der ikke kan sejle, fordi inden at de er ude af havnen, har de opbrugt deres fiskekvote.

Hvad med at lave et pilotprojekt, med et par af de "arbejdsløse" store fiskeskibe og og se om det egentligt ikke kan betale sig at trækket et trawl på tværs af området.

Det beskrives nærmest som en "plasticmine" til fri afbenyttelse.....netop i denne tid hvor plastic stiger i pris.

 • 0
 • 0

Fisk koster per kilo meget mere end olie! Det med en fiskeskib kan være en godt "feasability study", men hvis der skal være penge i skidet vil jeg tro at det kræver noget på størrelsen med en olie tankskib. Du skal også lokalt kunne fjerne vand og granulere / komprimere det.

 • 1
 • 0

En olie tankskib tilegnet til at filtrere og komprimere plastik - en godt ide.

Nu betales mange mia kroner i miljøafgift - uden klar report hvad de milliarder bruges til.

Vil helst have mulighed til at beslutte personlig hvor mine miljø-skattekroner vil gå.

 • 0
 • 0

Det må da være noget som Greenpeace kunne høst stor omtale (og kredit) på og mon ikke AP Møller ville forære et udtjent skib til prcessen

Ville det ikke være en ide for EU`s pengetank at sponcere et anlæg om bord til genanvendelse - så følte man da at man fik lidt fornuft ud af de penge der hvert år tilfalder diverse kontorer dernede

Mvh Keld

 • 0
 • 0

Keld. Emnet her har været oppe f'ør. Der er for det meste tale om en suppe substans af helt eller delvist opløst plastik. Det er noget forbandet svineri. Men jeg tror ikke at det kan lade sig gøre at "samle" det op og forarbejde det på et skib. Som sagt meget er som "tyk suppe" og kan ikke bare sådan indfanges/opdænges etc. Man har såvidt jeg huske det lavet nogle beregninger på hvor mange skibe der skulle til for at få dette svineri ryddet af vejen. Men konkultionen var en økonomisk uoverskuelig opgave. Desværre. Blot til info.

 • 1
 • 0

Det svarer til at høste et areal på størrelse med Afrika - som de foregående skriver skal der formentlig 100-200 skibe til og det vil så tage 10-20 år . . Men det der skal gøres er at gøre det strafbart at dumpe affald til søs - øget satellitovervågning, affaldsregnskab ved anløb af havne bøder ved mangler i regskab, osv, osv. Om det så er muligt når havene ikke er nationalt farvand er en helt anden sag . ..

 • 2
 • 0

Lidt supplerende:

27 January 2012, BBC News: Accumulating 'microplastic' threat to shores: http://www.bbc.co.uk/news/science-environm... Citat: "... "Once the plastics had been eaten, it transferred from [the animals'] stomachs to their circulation system and actually accumulated in their cells," he told BBC News ... "We were quite surprised. Some polyester garments released more than 1,900 fibres per garment, per wash," Dr Browne observed ..."

Link kommer herfra: http://da.wikipedia.org/wiki/Havaffald

 • 0
 • 0

Ville man kunne anvende de systemer man bruger til at opsuge olieforurening med - og derefter lade en eller to udtjente olietankere ligge stationært i "suppen" og suge/rense plastmatrialet fra??

 • 0
 • 0

Jeg brugte faktisk en del tid til at overveje mulighederne for ½ års tid siden og fik ideen til en "dims" der kunne samle op og opkoncentrere plastikken automatisk. Den skulle dog tømmes ind imellem. I korthed går det ud på, at en flydende spiral der er konstrueret så den snurrer i åbningens retning samler og fører plasten ind mod midten. Fintmaskede net hindrer at plasten smutter ud igen og fisk kan undslippe, da nettet ikke har bund.

 • 0
 • 0

Ja - men så mangler vi jo bare at div. miljøorganitationer engagere sig for alvor - i stedet for altid bare at give alle andre dårlig samvittighed ))

Jeg er sikker på at der også ligger en hel del arbejdspladser i at køre sådan et "plant" både på vand og i land - samtidig kunne man så give mega bøder til de krydstogt skibe m.v der bare dumper affaldet ud over siden om natten i sorte poser som jeg desværre selv har været vidne til

Samtidig er jeg overbevist om at der i processen vil fremkomme ny geniale opfindelser i henhold til den gamle læresætning "Nød lærer nøgen ........"

 • 0
 • 0

Opsamling er umulig Det svarer til at høste et areal på størrelse med Afrika - som de foregående skriver skal der formentlig 100-200 skibe til og det vil så tage 10-20 år . . Men det der skal gøres er at gøre det strafbart at dumpe affald til søs - øget satellitovervågning, affaldsregnskab ved anløb af havne bøder ved mangler i regskab, osv, osv. Om det så er muligt når havene ikke er nationalt farvand er en helt anden sag . ..

Alf Blume: Hvorfor give op på forhånd - Alting starter i det små

 • 2
 • 0

vel at mærke usorteret plastic.

200 skibe * 20 år * 1 uge pr. opsamling, vil svare til 208.000 opsamlinger.

Hvis vi forudsætter det er en konstant mængde og der er 100 millioner tons, vil hvert skib indeholde ca. 480 tons, men hvad er det værd.

 • 0
 • 0

Jeg har leget med tanken om at opsamle og omdanne platikken til olie i længere tid. Man kan forholdsvist simpelt cracke plastik tilbage til olie, og vægtmæssigt i en faktor 1:1. Da olie i dag er så dyrt at det kan betale sig at udnytte oil sands i Canada, vil jeg mene at der er reel fortjeneste i at udruste et skib til formålet. Det er ikke noget reelt problem at frasortere plastikken fra vandet, men en mekanisk udfordring, og selve crackingen er simpel. Det burde være muligt at udarbejde et konkret projektforslag og søge støtte i verdensbanken til projektet!

For øvrigt burde de stigende oliepriser snart gøre plastikaffald i den 3. verden interessant ud fra samme koncept.

 • 0
 • 0

Jeg formoder at det ikke kun er et spørgsmaål om penge (rentebilitet) - det er vel også at sørge for at vi ikke ødelægger havmiljøet samt at vi ikke lige pludselig får "plastikfisk" på bordet om aftenen

Samtidig giver jeg den sidste kommentator Christian ret i at det jo også må være et potitentiale at den 3. verden begynder at indsamle udnytte alt det affald der synes at flyde alle fattige steder - jeg mindes at have set en udsendelse om Brasilien?/Columbia?? der havde hjemløse m.v til at indsamle og sortere affaldsprodukter for så at "veksle" det til madkuponner / uddannelse m.v - en strålende ide og iøvrigt en kanon dokumentar der burde være pensum i alle skoler for at lære vores unge der smider pizzabakker coladåser m.v på gaden eller i parker når de går hjem efter fest koncert ect.

 • 0
 • 0

Med denne uoverskuelige masse og at rentabiliteten er tvivlsom så burde man give tilskud pr. ton indsamlet fra disse øer. På den måde får verden ryddet op efter sig til en minimal omkostning. Hvor denne tilskudordning skal komme fra er naturligvis det store spørgsmål for problematikken i hele denne sag er vel netop at ingen føler sig ansvarlige.

 • 0
 • 0

Tilskud og projekter uden rentabilitet har en forfærdelig track-record, specielt når det gælder områder hvor der ikke er nordeuropæisk/skandinavisk miljølovgivning mv. inde over, derfror mener jeg at den eneste realistiske mulighed for at få ryddet op, er at incitamentet er økonomisk vinding, og denne skal på alle måder være direkte bundet til realiserbar mængde slutprodukt.

I det øjeblik at man "bare" giver tilskud per indsamlet ton, vil alle former for svindel medd mængder mv. opstå, og de eneste tabere bliver miljøet og hvad der nu end financierer tilskuddet. Eksempler på at global miljøstrategi/lovgivning/oprydning ikke fungerer er legio, mammon er den eneste faktor der kan få gang i noget på dette område, og ikke i form af støtte, men direkte udmøntet i rentabilitet i projektet.

 • 0
 • 0

Alene denne debat på siden her viser hvor svært det er at få startet op på at løse et kæmpeproblem - man forstår bedre hvorfor der ikke sker en sk.. nede i EU´s div kontorer - der vil jo også være for og imod i diverse kontorer og løsningen eller igangsætningen på en løsning bliver mere og mere udvandet for så til sidst at flade ud og forsvinde eller blive skrinlagt til senere da der sikkert kommer et andet mere presserende problem på agendaen Eneste taber er - os alle sammen - desværre!!

 • 0
 • 0

Jeg formoder at det ikke kun er et spørgsmaål om penge (rentebilitet) - det er vel også at sørge for at vi ikke ødelægger havmiljøet samt at vi ikke lige pludselig får "plastikfisk" på bordet om aftenen

Godt set Keld - jeg tror du formoder rigtigt. Måske kan din overvejelse trække debatten i en mere begavet retning.

 • 0
 • 0

Jeg mener ikke at en pointering af hvordan den virkelige verden hænger sammen, nødvendigvis er ukonstruktivt eller forhindrer at problemet løses. Det er enormt nemt at sidde her, mens man husker at aflevere sine batterier på genbrugspladsen, og være enormt forarget over hvordan verden kan svine, og kræve handling, men fra hvem og hvordan? Og vi er selv en del af problemet, affaldet stammer også fra os, når vi ikke lige gider at gå i skraldespanden med slikpapiret når vi er ved Vesterhavet ender det med havstrømme mv. muligvis der. De containerskibe der fragter vores billige elektronik smider affaldet over skibssiden, det samme gør krydstogtskibene. Og de fabrikker - og landene de ligger i - er ikke på et trin på pyramiden hvor korrekt affaldshåndtering er en prioritet, og vi er da ligeglade, når Foxconn og andre har produceret en ny tablet e.l., og vi stiller ikke spørgsmål til miljø når vi ser den på tilbud.

Mammon styrer, sådan er det nu engang.

 • 0
 • 0

Mammon styrer, sådan er det nu engang.

Men hvordan kan det være at det kan betale sig at svine? Hvis jeg sviner - kan det så betale sig for dig? Hvis du sviner, kan det så betale sig for mig?

Hvis man tager summen af svineriet - har det så kunnet betale sig for os alle sammen?

Lad os antage at svaret er nej. Men så har du jo ikke ret - at mammon styrer.

Så måske tager du fejl. Lad os antage at du tager fejl. Måske er din forståelse for simplistisk. Måske skal man tilføje: styrer hvad? Hvis mammon styrer alt, hvorfor kan det så betale sig at svine? Det hænger jo ikke sammen. Det er vel en grænse for hvor meget svineri vi kan leve med og derfor vil dø af det. Kan det virkelig svare sig - også for den enkelte?

Måske er det sådan at mammon kun styrer hin enkelte, men ikke os alle, samfundene. Mao, hvorfor tillader vi i mammons navn en økonomisk adfærd af den enkelte som skader os alle, samfundet? Er vi ikke intelligente? Er det ikke her vores virkelige intelligens skal vise sig - at vi indretter os så vi kan overleve i stedet for at uddø.

Dyr der har en adfærd som undergraver artens livsgrundlag - vil uddø. Hvis løver kunne løbe hurtigere end gazeller - ville de tømme savannen for mad, eksplodere i antal for derefter selv at uddø. Ikke just bæredygtigt at kunne løbe hurtigere end gazeller hvis man er en løve. Så den løveart vil hurtigt forsvinde til fordel for de lidt langsommere fætre som ikke tømmer savannen for mad men holde bestanden nede svarende til hvad der er bæredygtigt.

Men vi kan alt - fordi vi er intelligente. Vi kan nemt tømme savannen for mad - men skal vi også gøre det? Er det intelligent?

Eller skulle vi snarere indrette vore hang til mammon sådan et det ikke vil kunne betale sig for den enkelte at svine?

Så måske har du alligevel ret - at mammon styrer. Men det kan være på en mere eller mindre intelligent måde. Det vi gør nu er da ikke intelligent.

Og tak for dine venlige ord iøvrigt.

 • 0
 • 0

[quote]Bare kom igang, udnyt den skade vi nu engang har påført.

Virkelig morsomt![/quote]

Nej faktisk ikke. Og det var heller ikke meningen at være morsom. Blot min holdning til tingene: Lad være med at hyle op og sparke i Jorden, når tingene ikke lige er som man ønsker. Vi (mennesker) skal tage fat om tingene som de er, og acceptere at vi selv har valgt at det skal være sådan; uanset om vi var bevidst om valget eller ej.

Og hvis vi virkelig har skabt en ny ø af plastik, så skal den da udnyttes på alle de måder den kan udnyttes. Ikke kun være en grim plet, som folk hyler op om.

 • 0
 • 0

Og hvis vi virkelig har skabt en ny ø af plastik, så skal den da udnyttes på alle de måder den kan udnyttes. Ikke kun være en grim plet, som folk hyler op om.

Jeg fornemmer du er en handlingens mand som ikke piver over småting og strabadser men både kan sparke dæk og drikke en håndbajer.

Hvad vil du gøre?

 • 0
 • 0

[quote]Og hvis vi virkelig har skabt en ny ø af plastik, så skal den da udnyttes på alle de måder den kan udnyttes. Ikke kun være en grim plet, som folk hyler op om.

Jeg fornemmer du er en handlingens mand som ikke piver over småting og strabadser men både kan sparke dæk og drikke en håndbajer.

Hvad vil du gøre?[/quote]

Rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke selv den fjerneste idé om hvad der kan eller skal gøres. Jeg vil heller ikke beskrive mig selv som en handlingens mand. Tværtimod, til det er jeg ALT for doven ;)

Men jeg er mand nok til at indse, at næsten alt hvad der sker i verden idag, sker som et resultat af nogle valg som mennesket selv har truffet. Og derfor skal hylekoret bare stoppes, og vi må tage den derfra.

Lad mig komme med et lidt mere konkret eksempel: Global opvarmning, drivhusgas og alt det dér.. Det cirkus startede "vi" for lidt over 150 år siden. For ca. 60-70 år siden blev vi opmærksomme på hvilket valg vi havde truffet, og hvad konsekvenserne vil blive. Siden da er det kun gået hurtigere og hurtigere; samtidig med at hylekorene bliver højere og højere... Det er da til grin :)

 • 0
 • 0

Søren, Dine anskuelser bærer præg af et, i min øjne, filosofisk og verdensfjernt syn på tingene. Mennesket har som art indtil videre udvist adfærd mere lig virus end højerestående dyr. Historien er fuld af eksempler på civilisationer som er gået til grunde som følge af at de netop ikke fulgte dine langsomme løvers ellers gode eksempel. Og vi er ikke anderledes, hvadenten vi taler om fiskeri, CO2-forurening, anden forurening eller på nogen som helst andre områder. Et simpelt selvstudie kunne være et besøg på den kommunale aflæsningsplads, og hold så diskret øje med folks opførsel når der ikke er en orange jakke i nærheden, så kan trykket træ godt blandes med andet, pap ryger nemt i småt brændbart osv. Og dette er situationer hvor omkostningerne kan måles i skridt! Kig så på alt fra Proms kemiske fabrikker til de før omtalte oilsands, er der penge involveret, så ryger ikke kun moral, men og evnen til at se konsekvenserne for både lokalområde og det globale. Og jeg mener fortsat ikke der er nogen som helst realistisk chance for at nogen dele af verdenssamfundet kan/vil betale for den monumentale opgave, så længe det kun er en omkostning. Og i konkurrencen med diverse sultkatastrofer mv. vil det nok ikke prioriteres ret højt. Desuden kan vi jo kigge på hvordan affaldshåndtering går i Italien, eller bare herhjemme, hvor der også svindles. Og med hensyn til de venlige ord, så går du ind i en debat, med en alt andet end konstruktiv kommentar om mangel på begavelse, ja man ser splinten i sin broders øje, men ej bjælken i sit eget.

 • 0
 • 0

Jeg har haft mange af de samme holdninger som dig. Så jeg forstår dig udmærket, og jeg vil aldrig fortælle dig at du er forkert på den. Mest af alt, fordi jeg er klog nok til at vide, at det muligvis er mig selv der er forkert på den :)

Jeg er kommet frem til den konklusion, at søde tanker, gode idéer og alt det andet "fis" som mennesker går og drømmer om, er ren utopi. Det er faktisk så langt fra virkeligheden, at det næsten er spild af tid.

Mennesket har brug for at ændre sin natur på det fundamentale niveau. Og dét kommer aldrig til at ske. Ikke før det hele er gået ned, og dem der står tilbage er nødt til at indse, at det vi gjorde før, ikke virker. Nu skal der prøves noget nyt: Byg hele verden af røget laks; bare for at prøve noget nyt.

"Vi går stadig rundt og banker hinanden i hovedet. Og istedet for at finde ud af hvorfor vi gør det, så snakker vi kun om hvad det skal koste og hvor vi skal få det fra." /Anden

 • 0
 • 0

Og med hensyn til de venlige ord, så går du ind i en debat, med en alt andet end konstruktiv kommentar om mangel på begavelse, ja man ser splinten i sin broders øje, men ej bjælken i sit eget.

Ligesom man kan tale om både en art og et individ, kan man tale om artens intelligens eller individets intelligens. Og det er slet ikke det samme.

Med din fatalistiske indstilling har vi ikke en chance. Måske ikke alligevel, men vi kunne da prøve i stedet for at slå opgivende ud med armene. Kan vi ikke løse vores artsproblemer - er vi altså ikke "intelligente" nok som art. Det er ligesom den afgørende intelligens test.

Jeg synes iøvrigt at det er jer som lever i en virkelighedsfjern verden. Ikke for at sige æh bæ buh, men hvordan kan det være at i modsætter Jer så meget som at overveje hvad man kan gøre for at rette op på tingene?

 • 0
 • 0

Jamen Søren, det er jo netop hvad jeg gør! Jeg kommer jo netop med et konkret løsningsforslag, ikke kun på indsamling, men også genanvendelse, og har endda medtænkt finansiering! At man ikke gør det af rent altruistiske årsager, gør ikke resultatet dårligere, men kun mere realistisk!

Ja, min indstilling kan tolkes som fatalistisk, men uden erkendelse af tingenes reelle tilstand, mener jeg ikke vi har en chance for at rette op på noget som helst!

Plastikøernes eksistens har været kendt i årevis, og ingen har taget tilløb til at gøre noget. Den ekstreme forurening som olieudvinding i Afrika medfører kender vi også, men ingen gør noget. Det samme gælder olieudvindingen i Canada. Vi kan se pseudo-reality-programmer om guldgravning på Discovery, hvor man uden blusel viser hvordan permafrossen jord pløjes op for et par gram guld. Ingen gør noget...

Nu var overskriften i mit første indlæg i denne tråd Vulcanus III, det rigtige skib hed Vulcanus II, og jeg kan huske hvordan folkemodstanden mod det fik afskaffet afbrændinger af giftigt affald til havs, en succeshistorie i forhold til de ovenstående! Vulcanus II blev hugget op på den berygtede Alang-strand i Indien for et par år siden, uden nogen hensyntagen til miljø, ironisk ikke?

 • 0
 • 0

Ja, min indstilling kan tolkes som fatalistisk, men uden erkendelse af tingenes reelle tilstand, mener jeg ikke vi har en chance for at rette op på noget som helst!

En noget kryptisk bemærkning. Mener du eller mener du ikke at vi kan rette op på det?

Jeg peger på at tingenes reelle tilstand er noget vi selv skaber og derfor også kan ændre. Jeg siger ikke det er nemt, men vi lever i et samfund hvor vi som borgere har bedre muligheder end i næsten alle andre samfund for sætte vores vilje igennem overfor magthaverne og pengemændene og ændre hvad du kalder "tingenes reelle tilstand". Og vores metode i det system vi har er baseret på gennem samtale at nå frem en forståelse af vores fælles problemer og hvad vi skal gøre ved dem.

I kommentarerne ovenfor kan man se at du og Tim (sådan læser jeg det i hvert fald) har besluttet at problemerne er uløselige - noget med menneskets natur og den slags - og at det derfor ikke nytter. I forstår godt problemerne og ville personligt så inderligt ønske at det forholdt sig anerledes men ak - der er jo ikke noget at gøre, ja dem der alligevel forsøger at snakke lidt action i gang er sådan lidt naive og umodne, elskelige fjolser som man kan omfatte med venlig sympati, men ikke tage alvorligt. I derimod er realister, ser frygtløst skæbnen i øjnene og bliver derfor siddende på hænderne.

Er det rigtig forstået?

 • 0
 • 0

(klippet)...men hvordan kan det være at i modsætter Jer så meget som at overveje hvad man kan gøre for at rette op på tingene?

Fordi vi af historisk erfaring ikke tror på, at det hjælper. Det skaber debat, jobs og løn til dem der arbejder med det. Men derudover gør det absolut ingen forskel: Mennesker er og bliver mennesker.

 • 0
 • 0

Fordi vi af historisk erfaring ikke tror på, at det hjælper.

Og hvad er så mennesker?

For det første er det noget vrøvl. Sådan er den historiske erfaring ikke. Du kan hente lige den historiske erfaring du ønsker - i historien.

For det andet er det irrelevant. Der er intet fortilfælde til den situation vi er i nu. Som sædvanlig er vi nødt til at forholde os til en ny situation. Sådan har det altid været - en ny situation. (intet nyt her). Og når vi stadig er her er det fordi vi har haft vilje til at løse problemerne som vi forstod dem. Det kan vi gøre igen.

Men folk og samfund som ikke har haft vilje til at løse problemerne er selvfølgelig forsvundet ud af historien.

 • 0
 • 0

Søren, så læser du forkert. I mit første indlæg pegede jeg på en løsning, og har pointeret dette flere gange. Hvorfor må det ikke kunne betale sig at løse problemerne i verden? I mine øjne er du både fordømmende og blåøjet, og læser hvad du vil læse. I den optimale verden kunne vi "sætte vores vilje igennem overfor magthaverne og pengemændene og ændre hvad du kalder "tingenes reelle tilstand".", det nytter bare ikke at vi gør det her i lille Danmark, det løser ikke affaldsproblemet i Stillehavet.

Og jeg mener IKKE at problemet er uløseligt, ellers ville jeg ikke komme ed et reelt løsningsforslag, som endda er financieret vel? Men jeg har indtil videre ikke set dig komme med nogen forslag til hvordan det kan løses, kun din retfærdsige harme over hvordan vi behandler kloden mv. hvilket er en utrolig nem tilgang at have, vi kan alle sidde og være forargede, og mene at vi burde gøre noget, og at det er for dååårligt... Du taler om at "snakke lidt action", indtil videre har du kun kritiseret, men kom frisk med et bud Søren?

 • 0
 • 0

Søren, så læser du forkert.

Ja, jeg læser forkert, det var ikke gået op for mig at du faktisk foreslår en løsning.

Jeg tror ikke at det i snæver forretningsmæssig forstand kan svare sig at indsamle plastikken på grundlag af dens værdi som råmateriale. Hvis det var tilfældet, hvorfor har man så ikke indsamlet det før det endte i havet, det ville da være ulig lettere. Derfor skal det nødvendigvis betales oveni gennem kapitalisering af de skader affaldet forvolder ved ikke at blive fjernet. Men det skal da undersøges. (I den markedsøkonomi vi lever i ville der ifølge teorien allerede være entreprenører/investorer i fuld gang med at høste plastik ud af havet - hvis det kunne betale sig. Men det er der vist ikke. Jeg tror at vi har brug for offentlige investeringer hvis dette projekt skal i gang. Det er ikke alle problemet som markedet kan løse, specielt ikke problemer som følger af forurening)

Om det overhovedet er muligt at fjerne affaldet ved jeg ikke (hvordan er affaldet fordelt størrelsesmæssigt?), det forekommer mig i givet fald at være et meget kostbart og energikrævende projekt og hvad gør man iøvrigt ved alt det dyreliv som bliver offer for indsamlingen.

Samtidig må man finde ud af hvordan man stopper videre forurening. Det betyder at man indfører betaling for indsamling af affald.

Et kæmpeprojekt. Men kan det svare sig at lade være?

 • 0
 • 0

NEJ !!! - Hvis I er i tvivl - så spørg vores børn (kommende - forhåbentlig? - generationer) - der nok vil se undrene tilbage på vores svineri - og manglende respons på problemet

Igen - her til morgen ser jeg at alle vi i EU giver 250.000 kr. til alle borgere i Grækenland - hvordan mon vi kunne overtale EU til at give 250 kr. til opsamlingen??

 • 0
 • 0

Forslaget med skibe tror jeg ikke dur. Min ide er en slags spiraler der driver rundt af sig selv og opsamler. De skal blot tømmes - eller plasten forarbejdes til elementer der udbygger spiralen. Når den når en vis størrelse deler den sig: 1 - 2 - 4 - 8 osv. Som en slags Von Neumann-maskine. På spiralerne kunne der desuden være diverse meteorologisk måleudstyr, bølgeenergiakkumulatorer, solfangere, vindmøller... Energien herfra kunne så også anvendes til cracking på stedet, fremstilling af poser/tanke til olien som så blot skulle hentes. De kunne lægges som en slags "bæer" af spiralen, påmonteret gps og sender med oplysning om mængde og kvalitet etc. "Bæerne" ville jo flyde på overfladen. Evt. kunne skibe også bunkre på havet og derved yderligere spare transport af fuel. Den idé jeg har omkring konstruktionen vil bevirke en automatisk opkoncentrering af plasten i midten af spiralen.

 • 0
 • 0

Søren, du spørger hvorfor man ikke har indsamlet det før det når i havet, oprindelsesstederne til forureningen er nok så mange og så forskellige, at ikke engang fantasien kan forestille sig alle, skibe, boreplatforme, lossepladser, vinden osv. flytter og dumper affaldet i havet, og havstrømmene akkumulerer det så i områder. Du skriver at det nok ikke kan betale sig, for så havde nogen nok gjort det, det er en alt andet end innovativ tankegang, hvorfor bruge energi på innovation, for hvis der var noget i det, så havde andre nok gjort det, det er da nihilistisk. Din tilgang til markedsøkonomisk teori er ikke korrekt, den modsiger simpelthen sig selv, markedsøkonomi kræver fist movers, der opdager et nyt marked, eller indtjeningspotentiale. Min vinkel er, at de stigende oliepriser vil skabe dette marked, det er ikke sværere at lave plastik om til olie, end at udvinde olie af tjæresand, for øvrigt noget man startede på i 70'erne, for så at stoppe igen da olien blev billig, nu kører maskineriet for fuld damp, desværre! Jeg ved faktisk at der i dag laves lavteknologiske private forsøg på at omdanne plastik til olie, for at tjene penge, men på land. Jeg mener ikke at global offentlig støtte til indsamling eller oprydning af affald vil blive prioriteret på nuværende tidspunkt, vi er simpelthen ikke globalt på et stade af en forsimplet behovspyramide, hvor der vil blive sat ressourcer af til dette, jeg beklager, men det er min mening, uagtet at jeg selv gerne så verden ryttet for miljøsyndere og affald.

Ønsket om selvreplicerende maskiner med vindmøller osv. mener jeg er en pipe dream, men økonomiske markeder er i en vis forstand selvreplicerende, og viser det sig at det kan betale sig at udnytte en ressource i internationalt farvand, som ingen kan gøre krav på, skal I bare se selvreplicerende maskiner, i den forstand, at den økonomiske vinding vil financiere replikationen af skibe og mandskab i stor stil!

 • 0
 • 0

Christian - Min "pipe dream" var simpelthen at opsamle med skibe da jeg stadig levede i den vildfarelse, at det virkelig lå som kæmpeøer og lige til at skovle op. Da jeg undersøgte det nærmere viste det sig at det meste er mikroskopisk granulat ned til flere meters dybde og ikke i særlig store koncentrationer. Derfor måtte jeg finde en mere realistisk løsning der i videst omfang fungerede af sig selv og kom på spiralerne. Man behøver jo ikke starte med vindmøller, selvreplikation etc. men kan placere spiralerne og tømme dem jævnligt. Dette er dog stadig ikke økonomisk rentabelt, vil jeg mene.

 • 0
 • 0

Man behøver jo ikke starte med vindmøller, selvreplikation etc. men kan placere spiralerne og tømme dem jævnligt. Dette er dog stadig ikke økonomisk rentabelt, vil jeg mene.

Rentabilitet er central. For at få gang i processen kunne man subsidiere den. Pengene fås fra subsidier til olie og kulindustrien f.eks. Eller vi laver en lille skat på plastik og andet som flyder rundt og generer os alle. Skatten kan finansiere betaling af affald ved levering i dertil indrettede modtage og genbrugscentre. Det vil skabe arbejde, omsætning, beskytte miljøet og reducere tabet af økologiske ydelser.

 • 0
 • 0

Søren, det tror jeg du har ret i. En øget ansvarsbevidsthed og opmærksomhed på problemet hos den enkelte ville dog nok være et ganske væsentligt supplement og værn.

 • 0
 • 0

En øget ansvarsbevidsthed og opmærksomhed på problemet hos den enkelte ville dog nok være et ganske væsentligt supplement og værn.

Jeg mener at det vil være forudsætningen for at etablere den debat som kan skabe den kollektive indsats det vil kræve at skabe rationelle løsninger på problemet.

Løsningen: Skat på produktion til finansiering af genbrug af affaldet. Hvor svært kan det være?

 • 0
 • 0

Peter, vi kan lige kigge på 1. Afsnit af artiklen: "I nogle områder er affaldet så koncentreret, at det ligner landområder (...)". Og så afsnit 4: "(...) og beklæder badestrande på eksempelvis Hawaii med farvestrålende plasticstykker som kajakker, videofilm, legoklodser og fodbolde." Tobis er også en lille ting at fange, men vi klarer det nu ret godt alligevel, mon ikke man kunne få fat i plastikken hvis man ville? Det er såmænd ikke fordi jeg er mod innovation, eller din ide om spiraler, de lød bare umiddelbart en anelse ude i fremtiden, specielt når du hiver vindmøller, solceller og Von Neumann ind over.

 • 0
 • 0

Christian - det er sandt med øerne og de store ting på strandene.Der er også en der har bygget sig en ø af plastflasker. Men hovedproblemet er de små og mikroskopiske stykker som ender i maverne på fugle og fisk. Og plastik nedbrydes i UV-lyset, ved slidtage samt udvaskning af blødgørerne. Så selv de store stykker ender som granulat. Dette granulat bliver i havet opblandet med alger og krill og er som nævnt ikke i voldsom koncentration. Det vil kræve komplicerede processer at opsamle og udskille.

Jeg tilstår en livlig og letløbende visuel forestillingskapacitet. ;0)

 • 0
 • 0

Problemet med affald i havet og andre steder er, at det altid er den billigste metode der vælges for at slippe af med affaldet med mindre det er lovreguleret. Hvis du skal betale for at slippe af med affaldet, hvorfor så ikke dumpe det i internationalt farvand eller andre steder. Hvis den skal vendes skal der udvikles en international handel med affald til genanvendelse - på samme måde, som der findes børser for genbrugsmetaller - så du får penge for at aflevere skidtet. Hele miseren bygger på, at det er meget billigere at udvinde nye råstoffer end det er at geninvinde affald. Money talks anytime.

 • 0
 • 0

Hvis den skal vendes skal der udvikles en international handel med affald til genanvendelse - på samme måde, som der findes børser for genbrugsmetaller - så du får penge for at aflevere skidtet. Hele miseren bygger på, at det er meget billigere at udvinde nye råstoffer end det er at geninvinde affald. Money talks anytime.

Som med så meget andet handler det om gøre det rentabelt og økonomisk attraktivt at agere på en måde der er i samfundets interesse.

 • 0
 • 0

Det må være muligt med det samme at lave en pris på opsamlet plastic fra havet og etablere indvejningssteder i området. . Ikke en pris som skal konkurrere med fisk, men et alternativ for fiskere i perioder hvor fiskeriet svigter.

Det vil ganske langsomt vende udviklingen og sammen med de mange gode forslag til opsamling og plastic håndtering i det hele taget må problemet kunne løses.

 • 0
 • 0

Er danske vandløb og søer også forurenede med plast? Og dermed også ferskvandsfisk og ferskvandskrebs?:

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (2013, May 29). Microplastic pollution prevalent in lakes, too. ScienceDaily: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/... Citat: "... "We were surprised to find such high concentrations of microplastics, especially in an environmentally aware country like Switzerland," says first author Florian Faure from EPFL. Faure's study focused on Lake Geneva, where both beaches and lake water were shown to contain significant amounts of microplastic contamination -- pieces of plastic waste up to 5 mm in diameter. ... In this preliminary study, the amount of debris caught in Lake Geneva using the manta trawl was comparable to measurements made in the Mediterranean Sea. ..."

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten