Stik imod løfterne: IC4-toget koster DSB dyrt

Den samlede regning for IC4-projektet bliver mindst 1 milliard kr. dyrere end den oprindelige kontraktsum - selv om DSB's topchef lovede, at toget blev meget billigt, efter forliget med Ansaldobreda i 2009 om de 83 stærkt fejlbehæftede togsæt.

En opgørelse, Ingeniøren har udarbejdet, afslører nemlig, at den samlede IC4-regning til skatteyderne ender på mindst 6,4 mia. kr. Regningen har været mulig at stykke sammen, efter at DSB for første gang har været tvunget til at løfte lidt af sløret for, hvor mange penge IC4-skandalen hidtil har kostet.

Den samlede udgift står i skarp kontrast til den tidligere DSB-direktør Sørens Eriksens løfte på et pressemøde om IC4-forliget 20. maj 2009 om, at 'vi får et meget, meget, meget billigt fjerntog i forhold til alternativet.'

Har betalt over 4 mia.

I et svar til Folketinget oplyser DSB, at statsbanerne ved udgangen af 2011 havde betalt over 4 mia. kr. for de IC4-tog, som i øjeblikket har forbud mod at køre med passagerer på grund af bremsesvigt.

Når Ingeniørens opgørelse når frem til 6,4 mia. kr., skyldes det, at man oven i de 4 mia. kr. skal lægge de kommende års yderligere kontraktbetalinger til AnsaldoBreda samt ventende momsbetalinger, som først bliver betalt, når det enkelte togsæt bliver overtaget af DSB.

Herudover vil de kommende år byde på fortsatte milliardudgifter til bl.a. opgradering af IC4-togene - størstedelen af de kommende ekstraudgifter skal finansieres af statskassen.

Samtidig inkluderer Ingeniørens opgørelse - i modsætning til DSB's tal - også en andel af de mangeårige lejeudgifter til dobbeltdækkermateriel, hvor mange af de i alt 112 dobbeltdækkervogne er blevet lejet som en direkte konsekvens af den mere og mere forsinkede IC4-leverance.

DSB har endnu ikke givet offentligheden indsigt i, hvor meget det koster at leje dobbeltdækkervogne til at dække huller i DSB's desperate materielsituation. Men ifølge Ingeniørens opgørelse løber lejeudgifterne op i næsten 1,5 mia. kr.

Netop de store følgeudgifter som f.eks. leje af dobbeltdækkertog - og opgradering og vedligeholdelse af de ellers nedslidte ME-lokomotiver, der skal trække dem - blev ikke taget med i regnestykket, da rådgivervirksomheden Atkins i deres IC4-analyse fra efteråret 2011 konkluderede, at IC4-toget på trods af udgifterne til videre opgraderinger var "et godt tog til prisen".

»Men en fair gennemgang af økonomien i IC4-købet giver først mening, når man indregner de afledte følgeomkostninger. Det har DSB aldrig gjort, og offentligheden er dermed aldrig blevet præsenteret for et ordentligt indblik i IC4-projektets samlede omkostninger,« siger lektor og ph.d Poul Erik Christiansen, CBS.

Ingeniørens opgørelse er en minimumspris, udelukkende baseret på de omkostninger, der er helt eller delvist offentliggjort. Ifølge lektor i international handel ved Aarhus School of Business, Christian Bjørnskov, er der derfor tale om et 'meget konservativt' bud på prisen.

»Samlet tør jeg godt konkludere, at DSB's samlede omkostninger til IC4-projektet ender med at ligge langt over den oprindelige kontraktsum på 5,3 mia. kr.,« siger han:

»DSB har haft en interesse i at fremhæve, at man har fået en meget stor rabat, og at IC4-togene derfor fortsat er 'et godt tog til prisen'. Den påstand holder nok ikke, når regnestykket skal gøres op om en årrække.«

Christian Bjørnskov peger samtidig på, at DSB's påstand om, at man samlet set har fået en rabat på 2,5 mia. kr. fra AnsaldoBreda har vist sig at hvile på et tyndt grundlag.

»Det har jo f.eks. vist sig, at en halv mia. kr. af rabatten er givet til DSB som en slags rabatkupon på køb af reservedele, som udløber til december inden DSB kan nå at gøre brug af rabatten,« siger Christian Bjørnskov.

En del af kompensationen skulle DSB dog angiveligt have fået udbetalt kontant. Dette drejer sig om i alt 1,5 mia. kr. som DSB angiveligt har fået udbetalt i tre rater siden forliget i 2009. Denne kompensation er indregnet i Ingeniørens opgørelse.

Kompensation spist op

Jernbaneekspert Alex Landex fra DTU Transport er enig i de øvrige eksperters vurdering.

»Min vurdering er, at den kompensation, som DSB fik tilkendt i 2009, i værste fald er mere end spist op af de direkte og indirekte følgeomkostninger i dag,« siger Alex Landex.

Han peger desuden på, at DSB også har lidt et økonomisk tab som konsekvens af tabte passagerindtægter fordi manglen på materiel og siddepladser har fået folk til at fravælge jernbanen.

Dansk Folkepartis trafikpolitiske ordfører, Kim Christiansen, har forgæves forsøgt at få DSB til oplyse både direkte og indirekte omkostninger ved IC4-projektet:

»Det er stærkt problematisk, at DSB ikke giver det fulde regnestykke. Det er nogle meget store beløb, som er på spil, og vi politikere har brug for det fulde billede, når vi skal overveje at bevilge flere penge til IC4-projektet.«

DSB har afvist at svare på Ingeniørens spørgsmål i sagen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At både de tekniske og de økonomiske problemer med IC4 forsøges holdt skjult for offentligheden er helt uforståeligt, især når der er tale om et offentlig finanseret projekt. Og generelt er der ikke meget i pressen om sagen, og i det lidt der står henvises ofte til Ingeniørens artikler. Så stor ros til Ingeniøren for vedholdende at kigge på IC4 sagen, og ligeledes for rejsekortet. Personligt har jeg opgivet at følge med på det tekniske, efter at vi må konstatere at eksperterne tilsyneladende har opgivet at finde årsagen til bremsesvigtene.

Men da CO2 jo er gud i dag, ville det være interessant hvis nogen kan komme med et overslag over hvor meget ekstra CO2 der udledes på grund af brug af forældede lokomotiver, alternativ (bil?) transport pga. manglende afgange og manglende pladser i togene og andre effekter afledt af IC4 problemerne.

 • 0
 • 0

Find ham/dem der er ansvarlig og sæt dem i en gabestok foran Christiansborg, så kan folk se, hvordan det IKKE skal gøres!

 • 0
 • 0

Jeg sad netop i går aftes og syntes, at der havde været så stille omkring IC4 i den seneste tid. Overvejede sågar at rykke Nicolai Østergaard for, om der da slet ikke var noget at skrive om... ?!

Det var der så...

Mvh MM

 • 0
 • 0

nu DSB ikke var et offentlig selskab, med en ejer som kan trække på borgernes lommer - hvorledes havde dette så udviklet sig?

Havde de aldrig købt togene?

Var de gået konkurs?

Eller havde de bare strammet ballerne og leveret varen?

 • 0
 • 0

Hvis artiklen er sand, er der tale om en katastrofe, af dimensioner, vi aldrig tidligere har har oplevet i Danmark. Hvordan er det muligt at tale sådan en sag ned? Der må dog være nogle dokumenter, hvor nogen har skrevet under på handelen med togleverandøren - eller er alle ansvarlige døde?

 • 0
 • 0

Det vil føre til uønsket ansvarspådragelse med risiko for påberåbelse af præcedens overfor de øvre offentlige og politiske lag. Hvis man ikke vil gøre det attraktivt at arbejde i etaterne, og DSB skal vel søge sine ledere blandt hard core masochister, så får man et tilsvarende resultat. Hvis man til det lægger, at der er præmie for at finde en politiker som ikke ser dette hverv som en del af en karrierestige, så har man en controller som bestemt ikke er animeret til at højne risikoprofilen. Nyt system, hvor vi anerkender at vi har professionelle politikere og derfor også må betragte dem som ansatte og ikke som valgte kunne være en hel anden ingeniøropgave.

 • 0
 • 0

DSB er en offentlig ejet institution, derfor er beslutningen om køb af IC4 truffet i Folketinget, under hensyn til et EU der ønskede at støtte et arbejdsløsheds ramt område i Italien. Folketinget har ladet sig vejlede af eksperter på jernbaneområdet, nemlig DSB men hvem har de lyttet mest til, sig selv, politikerne på tinge, EU eller DSB. Sikkert er det at BN vognene kunne have været renoveret, billigere end at leje vogne samt have givet arbejde i Danmark og lokomotiverne MY,MX,MZ og ME der kunne køre med BN materiellet fortsat kører, spredt ud over hele EU og resten af verden.

 • 0
 • 0

Måske de ledende regnskabsfolk i etaten skal undlade at skrive DSB i deres CV.

 • 0
 • 0

Baggrunden for at DSB fik et nedslag i prisen var vel netop at DSB havde ekstraudgifter til dobbeltdækkere mm. så at nedsættelsen er ædt op af leje af ekstra tog er vel helt efter bogen.

Så er der røget ekstra udgifter på fordi DSB har tabt tilliden til at AB kan få togene til at virke og DSB vælger at gå selv. Det er jo en årelang tradition i DSB (IC3 var jo det samme bare hele vejen) og det har så vist sig at være dyrt.

Nu skal vi bare se at få de futtog ud at køreinden der kommer strøm på hele nettet :-)

PS: Hvis man vil se nogle helt unikke billeder og beretninger fra tilblivelsen af IC3 er der en lang tråd om dette på www.jernbanen.dk's forum.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke hvorfor vi skal blive ved med at finde os i at blive bedraget i milliardklassen af en organisation, hvis eksistensgrundlag burde være at stå danskere til tjeneste?

DSBs forretningsføring er og har været en total skandale igennem mange år nu, og det får af en eller anden grund lov til at fortsætte. Måske fordi regningen i sidste ende betales af os passagerer og skatteborgere, og så kan man som forretning være ligeglad i sidste ende. Hvor er konsekvensen henne!

Findes der noget privat firma der ville finde sig i eller acceptere så helt og aldeles rådne kontrakter, SAMT fejlbehæftede produkter fra en leverandør som Ansaldobreda, på samme måde som DSB har gjort det? Findes der nogen der ville overleve uden kunstige saltvandsindsprøjtninger fra staten? Hvem har fået penge under bordet eller er gift med en italiensk insider, for at skandaler af de her dimensioner bare er gledet igennem?

Hvorfor kræver man ikke pengene tilbage eller sagsøger røven ud af bukserne på leverandøren for kontraktbrud, eller på den kontraktansvarlige hos DSB, der ikke har lavet arbejdet ordentligt? Hvorfor tager vi med fløjshandsker på sjusket materiel i milliardklassen?

Jeg er træt af at skulle høre på statskrise, miste mine velfærdsrettigheder og piskes ind i et fælles korstog mod miljøforringelser, men samtidig blive afkrævet at skulle betale prisen for elendig ledelse. Jeg skal redde verden fra global opvarmning ved at tage toget, og betale højere og højere afgifter og skatter for at redde staten fra krisen, og så skal jeg iøvrigt lige redde DSB røv, fordi de har sejlet rundt som amatører. Tak for kaffe, hvorfor tager I ikke min folkepension og sætter betaling på uddannelserne nu I er ved det? Jeg føler mig ikke helt udnyttet nok endnu.

Jeg syntes det er på tide at boykotte DSB, jeg har pendlet med jer i mange år, gennem tykt og tyndt, men bægeret er eddermame ved at være fuldt.

Hvorend jeg gerne vil gøre det rigtige, tage toget og spare på miljøet, være fælles med de andre danskere og alt det der, så er det her simpelthen skandaløst ud over alle grænser. Jeg har været trofast DSB passager i hele mit voksenliv på kryds og tværs af Danmark, gennem al det lort I har budt os, men først nu føler jeg mig totalt til grin for nogensinde at have troet på jeres værdier og legitimitet som primær leverandør af offentlig transport.

 • 0
 • 0

"DSB har afvist at svare på Ingeniørens spørgsmål i sagen."

 • Det burde ikke længere være et valg, de har tilbageholdt alt for meget allerede. Det er på tide at få kortene på bordet og få ryddet op. Vi vil have svar!
 • 0
 • 0

Jeg er fuldstændig enig med mange andre om, at man skal lede længe efter en større scandale en DSB's håndtering af indkøb af nye regionaltog (det skulle måske lige være universiteternes overgang til nyt regnskabssystem i midten af halvfemserne).

Men Søren Eriksen kan jo stadig have ret. Muligvis var og er det bedste alternativ til prisen i forhold til alternativet stadig det ikke-kørende scandaleramte tog. Det sørgelige er, at vi ikke kender meget til hvilke alternativer SE hentyder til.

Måske kunne ingeniøren også bidrage til åbenhed i denne sag ved at fortælle hvilke spørgsmål DSB har afvist at svare på?

 • 0
 • 0

»... og vi politikere har brug for det fulde billede, når vi skal overveje at bevilge flere penge til IC4-projektet.«

Men det er nu helt uden betydning for den fremadrettede afgørelse at få afdækket fortidens økonomi. Det er 'sunk cost' - ærgerligt, men ingen kan ikke gøre noget derved.

Så det er udelukkende det fulde [B]fremtidige[/B] billede, som skal indgå i beslutningerne.

Det er nemlig kun de fremtidig omkostninger, der tæller. Disse fremtidige omkostninger skal så sammenholdes med en vurdering af chancerne for - nogensinde - at få de tog ud at køre.

Man kan imidlertid bruge fortiden til at sige, at når der igen og igen findes nye, store og dyre problemer og forsinkelserne bare er en lang gentagelse, så er der - næsten uanset den anvendte stokastiske model - en stadig mindre sandsynlighed for, at disse tog nogensinde bliver gode eller blot på en rimelig måde kan indsættes i nogen køreplan.

IC4 skal stoppes - ved lov - så DSB og alle andre tvinges til kun at tænke andre tog - leje købe eller stå op i de nuværende tog.

For at mindske 'at stå op i de nuværende tog', bør folketinget afsætte et stort beløb, som DSB så ubetinget skal købe alternative/midlertidige tog for - NU. Det er sikkert svært, men hvis IC4 ved lov ubetinget skal sendes i en højovn - så får DSB nok den fornødne kreativitet til at finde helt brugbare togsæt.

Lars :)

 • 0
 • 0

Det her er jo en del af prisen for vores politkeres EU-fanatisme. Tingene skal jo sendes i EU-udbud, det er en del af EU-fanatismen. Man vælger så af alle steder korrupte Italien som dem der skal bygge.....for at tækkes et eller andet europæisk propaganda.

Man skulle stoppe EU-propagandaen en gang for alle. Vi kan selv bygge gode tog i Danmark.

Tag EU-elskerne i nakke og røv og smid dem hjem til Bruxelles hvor de hører til.

 • 0
 • 0

Projektet må nu slutte med konklusionen, at man intet får ud af at sparke på en død hund. IC4-eventyret kan sammenlignes med det stokholmske blodbad og konsekvenserne deraf.

Hvorfor skal det nu gå ud over miljøet ?

 • 0
 • 0

Det var måske det de mente da det blev udnævnt til et Ferrari-tog. Til transport mellem A og B er en Ferrari jo meget dyrere end en Skoda.

 • 0
 • 0

. Vi kan selv bygge gode tog i Danmark.

Men det er helt uden betydning i denne sag.

Reglerne for udbud er måske nok rent praktisk udformet via EU - og man kan sagtens finde forhold, man kunne ønske at øndre i de konkrete regler fx beløbsgrænser ol.

Men det forhold at man anvender interanationale udbud, [B]er dansk kernepolitik[/B] pg har heldigvis opbakning i hele eller næsten hele folketinget.

Det er en grundlæggende del af den verdensomspændende enighed, der bla via WTO bekæmper protektionisme og monopoler. Hvis en dansk fabrik ønsker og kan bygge tog, så må den komme med et godt forslag og en rigtig god pris.

Tidligere (og vel lidt endnu) havde fx kommuner og amter ofte større lyst til at vælge en lokal håndværker end at skaffe den bedste ydelse til den laveste pris. Dette var(er) naturligvis til stor skade for skatteborgerne og er langsigtet en dovengørelse af det lokale erhvervsliv (=lav produktivitet).

Det duer altså ikke.

Det var protektionisme, der var en stor del af årsagen til, at krisen 1930'erne blev så dyb og langvarig og førte til facisme og krig.

Det er uhyggeligt, at så mange i disse tider synes at være helt historieløse.

Lars :)

PS! Men kravet om udbud - der ved beløb på 4-5 milliarder er indlysende - betyder naturligvis, at man [B]skal[/B] anvende krav i udbuddet, der sikrer at man også får et ønsket og brugbart produkt.

Det synes forholdvis indlysende (og burde også have været det, da man fravalgte el-drift før IC4 beslutningen) at Danmarks skulle have fulgt den 'megatrend', der hedder overgang til eldrift i Europa. Strategi skal ikke lave udfra ens egen 'lig her og nu' økonomi.

 • 0
 • 0

På auktioner sælges f.eks Ferrari 250 LM for op til 18 Mio$. De har gået knap 60.000 km. Så med en antaget købspris på 30.000$ i 1962, så har ejeren fået kanp 300$ pr kørt kilometer. Det er der nok ikke mange Skoda ejere der kan mønstre.

;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten