Stik imod løfterne: IC4-toget koster DSB dyrt

Den samlede regning for IC4-projektet bliver mindst 1 milliard kr. dyrere end den oprindelige kontraktsum - selv om DSB's topchef lovede, at toget blev meget billigt, efter forliget med Ansaldobreda i 2009 om de 83 stærkt fejlbehæftede togsæt.

En opgørelse, Ingeniøren har udarbejdet, afslører nemlig, at den samlede IC4-regning til skatteyderne ender på mindst 6,4 mia. kr. Regningen har været mulig at stykke sammen, efter at DSB for første gang har løftet lidt af sløret for, hvor mange penge IC4-skandalen hidtil har kostet.

Den samlede udgift står i skarp kontrast til den tidligere DSB-direktør Sørens Eriksens løfte på et pressemøde om IC4-forliget 20. maj 2009 om, at 'vi får et meget, meget, meget billigt fjerntog i forhold til alternativet.'

I et svar til Folketinget oplyser DSB, at statsbanerne ved udgangen af 2011 havde betalt over 4 mia. kr. for de IC4-tog, som i øjeblikket har forbud mod at køre med passagerer på grund af bremsesvigt.

Og de kommende år byder fortsat på milliardstore udgifter til bl.a. opgradering af IC4-togene - størstedelen af de kommende ekstraudgifter skal finansieres af statskassen.

Samtidig har DSB ikke givet det totale billede af, hvor meget det koster at leje dobbeltdækkervogne til at dække huller i DSB's desperate materielsituation. Det løber op i næsten 1,5 mia. kr., viser opgørelsen.

»En fair gennemgang af økonomien i IC4-købet giver først mening, når man indregner de afledte følgeomkostninger. Det har DSB aldrig gjort, og offentligheden er dermed aldrig blevet præsenteret for et ordentligt indblik i IC4-projektets samlede omkostninger,« siger lektor Poul Erik Christiansen, CBS.

Ingeniørens opgørelse er en minimumspris, udelukkende baseret på de omkostninger, der er helt eller delvist offentliggjort. Ifølge lektor i international handel ved Aarhus School of Business Christian Bjørnskov er der derfor tale om et 'meget konservativt' bud på prisen.

»Samlet tør jeg godt konkludere, at DSB's samlede omkostninger til IC4-projektet ender med at ligge langt over den oprindelige kontraktsum på 5,3 mia. kr.,« siger han:

»DSB har haft en interesse i at fremhæve, at man har fået en meget stor rabat, og at IC4-togene derfor fortsat er 'et godt tog til prisen'. Den påstand holder nok ikke.«

Jernbaneekspert Alex Landex fra DTU Transport er enig.

»Min vurdering er, at den kompensation, som DSB fik tilkendt i 2009, i værste fald er mere end spist op af de direkte og indirekte følgeomkostninger i dag,« siger Alex Landex.

Dansk Folkepartis trafikpolitiske ordfører, Kim Christiansen, har forgæves forsøgt at få DSB til oplyse både direkte og indirekte omkostninger ved IC4-projektet:

»Det er stærkt problematisk, at DSB ikke giver det fulde regnestykke. Det har vi brug for, når vi som politikere skal overveje at bevilge flere penge til IC4-projektet.«

DSB har afvist at svare på Ingeniørens spørgsmål i sagen.