Stik imod anbefaling: Københavnere må kigge langt efter sydhavnsmetro

Stik imod anbefalingen fra Trængselskommissionen har regeringen, Venstre og konservative ikke tænkt sig at bakke økonomisk op om Københavns Kommunes plan om at anlægge en sydhavnsgren af metrocityringen.

Det vurderer overborgmester Frank Jensen (S), som på grundlag af regeringens finanslovsforlig med Venstre og konservative frygter, at Sydhavnsmetroen nu ikke bliver gennemført:

»Jeg er meget ærgerlig over, at der ikke er afsat penge til en metro til Sydhavn. Trængselskommissionen har anbefalet Sydhavnsmetroen, og i København er vi klar. Vi har allerede fundet vores del af pengene. Hvis vi ikke meget snart finder en løsning, bliver det vanskeligt overhovedet at gennemføre projektet i fremtiden. Det vil være meget skidt for København og hele hovedstadsområdet,« siger han.

Mens Københavns Kommune for længst har afsat sin del af anlægsomkostningerne, både de 200 millioner kroner til afgreningskammeret og de to milliarder til hele Sydhavnsmetroen, er der hverken skyggen af pengene eller en principbeslutning om projektet hos den anden ejer, staten.

Afgreningskammer anlægges i 2014

Det har hele tiden ligget i kortene, at Københavns Kommune og staten skulle afsætte hver 200 millioner kroner på næste års budget til Sydhavnsmetroens planlagte afgreningskammer ved Hovedbanegården.

Tidsmæssigt er det nemlig en forudsætning, at pengene er til rådighed til næste år, når entreprenøren skal anlægge afgreningskammeret, to år inden det egentlige anlægsarbejde begynder i 2015.

Det fremgår af den redegørelse, som Metroselskabet i sommer afleverede til metroens ejerkreds. Heri understreger selskabet vigtigheden af en politisk principbeslutning inden 2014.

Fatalt for økonomien

I modsat fald går tidsplanen i fisk. Så bliver afgreningskammeret anlagt, efter at Cityringen er gået i drift, med mærkbare konsekvenser for dens mange tusinde passagerer og dermed metroprojektets økonomi. Indtægterne vil falde, og driftsomkostningerne stige.

I Transportministeriet er beskeden, at der ikke er truffet nogen beslutning om Sydhavsmetroen. Ministeriets talsmand fremhæver, at selv om de 200 millioner kroner ikke står på finansloven, kan de muligvis tages ud af de forventede besparelser på igangsværende projekter. Staten lægger nemlig som standard 50 procent oven i budgettet for at sikre sig mod uforudsete udgifter.

Sydhavnsmetroen skulle ikke bare have understøttet kommunens ønske om at skaffe kollektiv trafik til sine nye vækstområder i Sydhavnen. Den skulle også gøre Ny Ellebjerg til et af hovedstadsområdets store trafikale knudepunkter med forbindelse til byens centrum samt S-tog, regionaltog og de nationale trafiksystemer, herunder den opgraderede jernbane til Tyskland via Femern-tunnellen.

V: Hellere motorveje

For Venstre var Sydhavnsmetroen imidlertid ikke vigtig, fortæller partiets transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen:

»Vi er tilfredse med at gøre Cityringen færdig og har også sat penge af til dens afgrening til Nordhavnen, men en afgrening til Sydhavnen ligger ikke først i 'vandrørene',« fastslår han.

Venstre-ordføreren fremhæver projektets dårlige samfundsøkonomi.

»Masser af andre projekter, som Frederikssundsmotorvejens 3. etape, Helsingør- og Kalundborgmotorvejene samt flere fynske motorveje, der efterspørges af vores erhvervsliv, står foran i køen,« siger han.

Ifølge Metroselskabets udredning fra i sommer har Cityringens sydhavnsgren en forrentning på én procent. Regnestykket omfatter imidlertid ikke en forventet øget ejendoms- og grundværdi i områderne med større byudvikling, dvs. Enghave Brygge, Islands Brygge Syd (under forudsætning af, at der bliver anlagt en gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge Syd), Teglholmen og Sluseholmen - og deraf følgende øgede skatteindtægter til staten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er noget der ikke stemmer her. Da Sydhavnmetroen blev foreslået, skulle den køre via vedligelsesholdelsescentret, og byggeriet af afgreningskammeret hertil er i fuld gang på Sønder Boulevard. Skal der nu to kamre til?

 • 0
 • 0

Citat: "..der efterspørges af vores erhvervsliv, står foran i køen".

Ja, hvad borgerne har behov for, må så komme i sidste ende. Men da trods alt rart, at han melder klart ud, hvad det handler om,

 • 0
 • 0

@Thorbjørn Kammeret ved Sønder Boulevard har hele tiden været planlagt og skal bruges til at afgrene fra selve Metroringen og ud til vedligeholdelsescenteret.

Sydhavnsmetroen skal bruge et ekstra kammer til afgrening. Dette kammer skal ligge et sted mellem Sønder Boulevard og vedlligeholdelsescenteret.

 • 0
 • 0

Stik imod anbefalingen, så godkendes et projekt med en lavere forrentning end andre projekter ikke.

For det første kan man undre sig over, at man anbefaler projekter med lavere forrentning, men det kan måske hænge sammen med at det ligger i København? Man er jo vant til, at alting skal ligge, udvikles og gennemføres her.

Du nævner så, at det ikke er borgerne der tænkes på. Javel ja. Så de 3-4 mio. borgere bosat udenfor København, som også betaler skat og vælger kandidater til Folketinget - de skal synes, at det er en god ide, at gennemføre et projekt i København der har en lavere forrentning end fx Fynske Motorvej.

Hmmm... Jeg tror der er nogen her, som er vant til, at være den store dreng i klassen og altid får sin vilje for lige nu står det kun skrevet i sandet, at København ikke har fået penge. Det er bestemt ikke mejslet i sten. Når du vågner i morgen og der er 1.000 flere der har klynket med diverse knap så samfundsøkonomiske argumenter, så skal det nok blive besluttet, hvor pengene skal komme fra.

Bare rolig! Det er jo København. Spydspids i Verden. Alle andre er jo bare lidt rådden banan. Det kan man ikke få noget indflydelse for.

 • 0
 • 0

Dette er en ikke-nyhed. Hvis jeg læse rigtigt, betaler KBH 90% af anlægssummen. Denne slags projekter falder normalt ikke på gulvet pga. 10% manglende SIKKER finansiering.

Lad os nu se om ikke det også bliver jul for dette projekt.

 • 0
 • 0

Det er jo København. Spydspids i Verden. Alle andre er jo bare lidt rådden banan.

Ja sådan er det vel nøgternt set. Det har altid været sådan at erhvervslivets behov dikterede bosættelsesmønster og dermed også infrastrukturudvikling. Tidligere da hovedparten af den danske befolkning var beskæftiget i landbruget, da boede befolkning i små byer på landet. Men dagens specialiserede job inden for eksporterhvervene så samler erhvervslivet sig i store byområder. Skal vi så kunstigt holde liv i beboelser langt fra arbejdspladser, med høj støtte til transport og andet, bare for at glæde dem, der synes det er dejligt at bo på landet. Eller skal vi akceptere at selv Ørestad city er nødt til at ekspandere for ikke at glide bagud i den internationale konkurrence.

 • 0
 • 0

@ Martin Wolsing

Citat: "Ja, hvad borgerne har behov for, må så komme i sidste ende. Men da trods alt rart, at han melder klart ud, hvad det handler om"

Hvad der er godt for erhvervslivet, er i sidste ende godt for borgerne. Det skaber arbejdspladser til borgerne, og en motorvejsudvidelse gavner under alle omstændigheder både lastbilerne og personbilerne.

Hvis erhvervslivet gerne vil have en udvidelse af motorvejen ved Kolding, der er behov for den, den har en meget positiv samfundsmæssig forrentning, den vil kommer borgerne tilgode såvel som erhvervslivet, så skal den selvfølgelig prioriteres højt. Om den skal prioriteres højere end en Sydhavnsmetro med meget ringe samfundsøkonomi, er et prioritetsspørgsmål.

Men det er vigtigt i denne sammenhæng, at det ikke i sig selv er Sydhavnsmetroen man skal tage stilling til, det er afgreningskammeret mellem Sønder Boulevard og vedligeholdelsescentret ved Otto Busses Vej.

 • 0
 • 0

Ingen skade til, at Metroselskabet og dets ejerkreds gearer ned, og at de ikke altid får det, som de vil have det. Lad dem nu blive færdig med den elendigt planlagte og udførte Cityring, inden de kaster sig ud i nye lige så høbløst planlagte projekter. En Sydhavnsmetro afhjælper overhovedet ikke trængslen i området, og langs de veje den passerer med mere end max. 1.000 biler i døgnet. Det er ikke de indstrømmende bilistpendlere, der stiger om til metroen, det er budpassagerer, nogle cyklister samt nye passagerer. Metroens evne til at dæmpe biltrafikken er utrolig ringe, og skyldes linieføringen, at der er for langt mellem stationerne, og at den ikke er forbundet med de store indfaldsveje. Set i det perspektiv, er metroen en dundrende fiasko, men skal man hurtigt rundt i byen - fra det ene indkøbscenter til det næste - ja, så er den sikkert blevet en succes. Bortset fra, at der kun er halvdelen af de passagerer, der blev brugt som prognose da den blev vedtaget. Og bortset fra det økonomiske morads metroselskabet og dermed skatteyderne befinder sig med en ubetalelig gæld på 35-40 mia kr.

 • 0
 • 0

Citat: "Ministeriets (Transportministeriets, red.) talsmand fremhæver, at selv om de 200 millioner kroner ikke står på finansloven, kan de muligvis tages ud af de forventede besparelser på igangsværende projekter"

Go redning! Så må vi håbe der er projekter som bliver billigere og at andre projekter ikke bliver dyrere i 2014.

Transportministeren har måske sovet under finanslovsforhandlingerne, nå nej, Pia Olsen Dyhr (SF) var jo slet ikke med. Det var Holger K (SF), men han sov. Partiets formand var til digtoplæsning.

 • 0
 • 0

Transportministeren har måske sovet under finanslovsforhandlingerne, nå nej, Pia Olsen Dyhr (SF) var jo slet ikke med. Det var Holger K (SF), men han sov. Partiets formand var til digtoplæsning.

Host op med din prædiken i et andet forum; alle her er efterhånden klar over dine stærke antipartier over for den siddende regering.

Godt der er nogen, som har slået bremsen i. Som metroen anlægges pt. er det et misfoster, vi slet ikke kender regningen på endnu.

 • 0
 • 0

Problemet med at slå bremsen i på lige det punkt (anlæggelse af forgreningskamre) er at det bliver næsten umuligt at lave projektet hvis fremtiden viser at det er en god ide.

Lidt ligesom at lave en motorvej med 2 spor i hver retning - og uden mulighed for fremtidig udvidelse.

 • 0
 • 0

Jens Haugaard

Citat: "Host op med din prædiken i et andet forum"

Jens hvis du ikke er interesseret i at høre andres mening, er det så ikke DIG som har valgt det forkerte forum? Giver det mening at læse andre folks kommentarer, hvis du ikke vil høre andre folks meninger?

Desværre bliver regeringen ved med at levere stof til tragisk morskab. Som for eksempel ikke at forberede en metro til en mulig fremtidig udvidelse. Grunden til jeg falder over lige netop den ting er, at den heller ikke var en del af finanslovsaftalen regeringen forhandlede med Enhedslisten. Det er altså klart for enhver at regeringen og i særdeleshed Transportministeren har snorksovet i timen.

Nu prøver Transportministeren så at redde den hjem med en kommentar fra en af hendes embedsmænd om at "det kan jo være der alligevel bliver råd hvis andre projekter bliver billigere". Det er patetisk, sådan kan man ikke tilrettelægge infrastrukturprojekter.

Afgreningskammeret SKAL bygges nu, hvis ikke en Sydhavnsmetro i fremtiden skal blive mange millioner kroner dyrere. Det kan man ikke "redde hjem" ved at andre projekter måske bliver billigere i løbet af 2014.

 • 0
 • 0

@ Jens Haugaard

Citat: "Postulater er ikke videre interessante, når de fremstår som netop postulater"

200 mio. kroner til et afgreningskammer er ikke med i den endelige finanslov - Fakta. Afgreningskammeret var heller ikke med i regeringens forslag til finanslov med Enhedslisten - Fakta. Ansvaret er Transportministerens - Fakta. Transportministeren hedder Pia Olsen Dyhr (SF) - Fakta.

Det var blot det jeg gjorde opmærksom på. Undskyld jeg gav min mening til kende i et debatforum, Jens. Det kommer nok til at ske igen.

 • 0
 • 0

Hvorfor i alverden laver man ikke letbane i stedet? Det er da langt billigere, hurtigere at få i drift, og er langt lettere tilgængelig for brugerne. Men det er vel hr. Jensens prestigebyggeri; hans vartegn for eftertiden. Og metroens tåbelige system med ½ rulletrappe (hvor man STADIG ikke har formået at lave én opadgående og én nedadgående i begge ender), og ½ almindelig trappe op til overfladen, er til at få knopper over!

 • 0
 • 0

En letbane over Sydhavnen skal også graves ned, og så er den ikke billigere.

Beslutningen om at sløjfe Sydhavnsmetroen er så ærgerlig. For miljøet, for københavnerne, og for dem, der arbejder her. Og i stedet skal der satses endnu mere på motorveje, stik imod alle intentioner om at vi skal have skåret ned på energiforbruget, og have DK lidt ned af ranglisten som et af Verdens mest resurseforbrugende folk. Virkelig deprimerende.

 • 0
 • 0

Virkeligt ærgerligt hvis en metro til Sydhavnen ikke bliver til noget i første omgang. København er efterhånden årtier bagud for andre storbyer og byen har efterhånden en del områder, som virkelig trænger til bedre trafikforhold. Dog må økonomien naturligvis være på plads. Mener dog klart at infrastruktur i hovedstaden er vigtigere og bør prioriteres højere end flere jyske/fynske motorveje.

Mvh Claus Bermann http://www.clausbermann.dk

 • 0
 • 0

Selvfølgelig er økonomien på plads, det er et spørgsmål om prioritering.

Men ellers meget enig, det går den forkerte vej med dansk trafikpolitik. Vi skal satse meget mere på effektive offentlige trafik-systemer, og mindre på motorveje. Og til alle, der er utilfredse med at København får for meget, så bliver der faktisk også investeret stort i de fynske og jyske jernbaner de kommende år.

 • 0
 • 0

Det er en næsten kun noget der vedrører København og kommunen er jo en af de mere velhavende kommuner. Så det må være en smal sag for københavn, at betale for den afgrening, som jeg forstår gerne skal være lavet før der kommer trafik på ringen.

Men det er tvivlsomt med investeringer med ringe rentabilitet bare fordi det er i København. Fordi vi bor netop her er der da ikke fornuft i at støtte urentable projekter.

Hvordan og hvor tåbeligt var det ikke i slutningen af 1800 tallet og op i 1930'erne, da hver valgkreds skulle have sin jernbane og sine stationer?

Der er mange samfundsnyttige projekter, der har en rigtig god rentabilitet og en god robusthed mod ændrede forudsætninger. Lad os da lave dem først.

Lars :)

 • 0
 • 0

Jeg er så enig. Man kan argumentere for at ringmetroen kommer Kbh. C's opland til gode - jeg er ikke enig, men sådan en argumentation ville ikke være helt i skoven. Til gengæld er en metro til Nord- og Sydhavn næsten udelukkende af lokal interesse. Så er det vigtigere at bygge et ekstra S-togsspor igennem København og forbedre kapaciteten på Hillerød-Køge linien.

 • 0
 • 0

^^^

Ganske enig Lars F. Jensen. Københavnerne har efterhånden fået i pose og sæk, og vil de have investeringer her og nu, uden at vente på at det bliver deres tur, ja så må de selv betale!

Der findes uttallige trafikinvesteringer i dette land, der har ventet generationer på at blive virkelighed, og de venter stadig.

Så for min skyld, ingen grund til at vente med at tunnelere hele Sjælland, så længe i tager pengene fra kommunekassen.

 • 0
 • 0

Claus ! København er ikke en storby , langtfra, nærmeste rigtig storby er altså Hamborg , som vi her på fastlandet føler os mere knyttet til , men vi kan ikke engang få strøm på skinnerne fra Århus fks, der er overhovedet ikke brug for en metro i Kbh byen er ganske enkelt for lille til det .

 • 0
 • 0

@Bent.

1) Hvor stor skal en by være for at være stor nok?

2) Kbh, vokser med 10.000 mennesker om året.

 • 0
 • 0

@Finn: Der er altså ikke brugt så meget som en eneste statslig krone til metroen i København! Det er allerede brugerne der selv betaler.

Der kommer vist nok en smule statslig medfinansiering af Nordhavns-grenen, men ellers er både den eksisterende metro og Cityringen finansieret via grundsalg og billetindtægter (godt nok indtil videre via lån, som Københavns- og Frederiksberg kommune hæfter for over halvdelen af). Og Sydhavnsmetroen har Københavns kommune allerede fundet halvdelen af finansieringen til.

Hvor meget bidrager de jyske kommuner med til de jyske motorveje?

 • 0
 • 0

både den eksisterende metro og Cityringen finansieret via grundsalg og billetindtægter (godt nok indtil videre via lån,

Når man sælger offentligt ejede grunde - endda grunde der er blev værdiforøget via kommune- og lokalplaner - og bruger pengene til at købe fx en Metro for, i stedet for at putte dem i kommune eller statskassen, så er det kun 'kreativ bogføring' af offentlig støtte/betaling. Ligeledes er lån, der i en bank straks ville være nedskrevet til nul også en form for 'kreativ bogføring'.

Man kan også sige, at DR's tvungne flytning fra Gyngemosen er ren offentlig støtte, selv om pengene i høj grad kommer fra den særlige skat, der kaldes licens.

"There is no such thing as a free lunch"

Lars :)

 • 0
 • 0

Ja, det er korrekt at man har været kreativ i finansiering, og har indskudt værdier og truffet beslutninger der understøtter indtægtsgrundlaget for metroen. Man har også begunstiget metroen i indtægtsdelingen mellem trafikselskaberne, og dermed indirekte flyttet penge fra trafikselskaber, der er offentligt subsidieret, til metroens pengekasse.

Så nej, metroen har ikke været gratis, og der har været indirekte offentlig medfinansiering på mange punkter. Men pointen er bare stadig at der ikke har været afsat penge til metroen i nogen finanslov eller større trafikforlig. På intet tidspunkt har staten åbnet pengekassen direkte og hældt penge i - i modsætning til mange andre store trafikinvesteringer som motorveje og jernbaner.

 • 0
 • 0

@ Rasmus Olsen

Citat: "...men ellers er både den eksisterende metro og Cityringen finansieret via grundsalg..."

Grundsalg af statens ejendom i form af grunde i Örestaden og i havnen. Hvad er forskellen på at sälge statens ejendom og give pengene til metroen og på direkte statstilskud?

Det er jo borgernes penge i statskassen, ligesom det er borgernes grunde som er solgt.

Ökonomisk taler vi om det samme. Dermed har vi alle, jyder som själländere og andre betalt for metroen i KBH. Hvilket jeg synes er en god ide :-)

 • 0
 • 0

Så vidt jeg husker havde Trængselskommisionen 78 forslag til tiltag - er der nogen, som lige kan huske, hvor langt nede af listen en Sydhavnsmetro lå? Det er godt nok en meget dyr måde at lave en meget beskeden forbedring på.

 • 0
 • 0

Men hvorfor i alverden taler de også om at lægge hele metroen i en boret tunnel?? Der er jo allerede spor på halvdelen af strækningen (fra Ellebjerg til Sluseholmen), som kan genbruges.

 • 0
 • 0

Det ejerforhold har der så vidt jeg erindrer så været megen polemik omkring; en del kom fra Kbh's kommunes ejendomme placeret i selskabet TOR? Ejerskabet til havnen er et område, som ingen vist er endt med at være enige om!

Det er offentlige midler der er tilført - uanset om de er kommet direkte fra staten, eller via de tilskud som staten har forbedret økonomien i netop Københavns kommune.

Københavns kommune har fået meget ekstra statsstøtte i tidligere år, hvor økonomien så dårligere ud i KK, men som kunne have været forbedret med indtægterne fra grundsalget på Amager.

Det forekommer mig også at være en meget lidt konstruktiv debat, at nogle ret få Nordjyder betaler til Hovedstadsområdet, når der går så meget den anden vej. Det vigtige er om de offentlige investeringer vi fortager er rentable og løser afgørende problemer på en effektiv måde. Her ligner Metroen mere en 'vi er også en storby' imponator, end en rationel og økonomisk trafikløsning.

Hele udbygningen af København, hvor alt åbenbart helst skal ligge indenfor Københavns kommunegrænse, - i modsætning til den Østjyske storby Randers-Aarhus-Herning-Trekantområdet - synes mig meget mærkelig.

Hvorfor satser man ikke på at gøre Næstved - Ringsted - Holbæk/Roskilde og Køge til en mere integreret den af Den sjællandske storby sammen med byerne i region Hovedstaden.

Der kommer nye El-tog mellem de nævnte byer indenfor ganske få år, og motorvejene er også stort set i orden.

Lars :)

 • 0
 • 0

Det er offentlige midler der er tilført - uanset om de er kommet direkte fra staten, eller via de tilskud som staten har forbedret økonomien i netop Københavns kommune.

Københavns kommune har fået meget ekstra statsstøtte i tidligere år, hvor økonomien så dårligere ud i KK, men som kunne have været forbedret med indtægterne fra grundsalget på Amager.

Ikke nødvendigvis uenig med dig om end jeg ikke har erindring om at Kbh i de dårlige år op gennem 80'erne fik specielt megen fokus. Dengang var kommunens gæld over 15 mia. kr i datidens penge - og Kramer (der ville se kraner) ikke videre populær hos den daværende borgerlige regering. Udtænkningen af konstruktionen med Ørestaden og salget af kommunens ejendomme var vel første sten lagt i en plan om at få offentlige midler kanaliseret mere ind i byen.

Vedr. rentabilitet af trafikinvesteringer i kollektiv trafik: Dette har sjældent et positivt c/b-forhold, hvilket bl.a. hænger sammen med de faktorer, der medtælles eller ej; sammenhængen med den måde nytteværdien af fx en motorvej opgøres på gør det endvidere svært at sammenligne. Det er også lidt ligegyldigt: Det burde IMHO ses til sammenligning mellem investering i forskellige løsninger; letbane vs metro, udbygning af Kalundborg-banen osv.

 • 0
 • 0

"Hele udbygningen af København, hvor alt åbenbart helst skal ligge indenfor Københavns kommunegrænse (...) synes mig meget mærkelig."

Det skyldes jo nok at det er der, folk helst vil bo.

 • 0
 • 0

Københavns Kommune har afsat 200 mio til afgreningskammeret og 2 mia til hele sydhavnsmetroen. Skal det forstås på den måde at afgreningskammeret koster 10% af det samlede budget for hele metroen?

Det lyder godt nok dyrt. Hvad er så specielt ved sådan et kammer i forhold til resten af metroen med stationer, installationer etc. ?

 • 0
 • 0

Hvad er egentligt problemet her?

Afgreningskammeret koster cirka 200 mio. kr. KBH´s kommune har afsat 2 mia. kr. over 10 år til projektet - altså 200 mio. kr. om året.

Brug et enkelt års afsatte midler på afgreningskammeret.

Hvis Sydhavnsmetroen aldrig nogensinde bliver til noget, er 200 mio. kr. spildt. Men 1,8 mia. kr. frigjort i det fremtidige budget fra KBH´s kommunes budget.

Jeg tror ikke på Sydhavnsmetroen aldrig nogensinde bliver til noget, men den kan let komme senere end Frank Jensen og os andre önsker. Sådan er det når der skal prioriteres. Men jeg synes det er megen polimik om 200 mio. kr. ud af et budget hvor der i forvejen er afsat 2 mia. kr.

10% af anlägssummen kan blive spildt, når vi taler store milliardprojekter er det en helt acceptabel risiko. Staten bruger i dag en marginal på minimum 30% når man beregner anlägsprojekter (med risiko for lidt at blande pärer og bananer her).

 • 0
 • 0

@ Morten Nielsen

Citat: "Kbh, vokser med 10.000 mennesker om året"

Ja og Stockholm vokser med 40.000 mennesker om året. Ändrer jo ikke på Sydhavnsmetroen har en meget lav samfundsökonomi, modsat stort set alle jyske motorveje, som har en meget höj samfundsmässig rentabilitet.

Jeg synes Sydhavnsmetroen er en god idé, men det er klart den skal ses i forhold til andre projekter.

Afgreningskammeret skal selvfölgelig bygges nu, resten af Sydhavnsmetroen kan vente.

I artiklen nävnes at de manglende 200 mio. kr. måske kan tages fra projekter som skulle vise sig at blive billigere. Det ville da väre dejligt, men en noget risikofyldt finansiering. Först skal der väre projekter som bliver billigere end planlagt, derefter skal der väre minimum 90 mandater i folketinget som synes de penge skal gå til Sydhavnsmetroen, og ikke til projekter med större samfundsmässig värdi. Og det skal väre i 2014, ellers vil Metrocityringens afgrening til Otto Busses Vej väre så fremskreden, at afgreningskammeret alligevel ikke kan anlägges uden store ekstraomkostninger.

 • 0
 • 0

Sjovt nok du nævner netop Stockholm. Da de planlagde deres Tunnelbana i '40erne var det med en betydelig skepsis. Man mente, at en by skulle have mere end 1 million indbyggere for at det var rentabelt, men man gjorde det allligevel. Netop deres store Tunnelbana gør det muligt for byen at vokse hurtigt og effektivt. Sydhavnsmetroen vil få en samfundsmæssig rentabilitet, der vil få en jysk motorvej til at ligne noget fra et tredieverdensland.

Desuden er du ikke opdateret mht. informationer om Stockholm vs. København. I en ny rapport fra Stockholm Handelskammer skrives der, at København har overhalet Stockholm i vækst. Desuden har Stockholm ALDRIG vokset med 40.000 indbyggere om året og kommer heller ikke til det, men det kan du blive klogere på ved at følge nedenstående link:

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonom...

 • 0
 • 0

@Bent Du burde skjule dine mindreværdskomplekser marginalt bedre. Desuden planlagde man i Stockholm i 40'erne en undergrundsbane, da byen knap havde 500.000 indbyggere. Den er i dag fantastisk udbygget og et kæmpe aktiv.

 • 0
 • 0

Ja og Stockholm vokser med 40.000 mennesker om året. Ändrer jo ikke på Sydhavnsmetroen har en meget lav samfundsökonomi, modsat stort set alle jyske motorveje, som har en meget höj samfundsmässig rentabilitet. Jeg synes Sydhavnsmetroen er en god idé, men det er klart den skal ses i forhold til andre projekter.

Jeg er i princippet ikke uenig med dig i dit sidste udsagn, men det første er blot et ret simpelt resultat af leg med tal: c/b analyser kan vise det du vil, når forudsætningerne for hvilken værdi du tillægger de forskellige elementer, der indgår, er tvivlsomme.

Eks: Værdisætningen af tidsforbrug ifm. kollektiv transport sættes generelt lavere end samme i bil - hvorfor det burde være ret nemt for de fleste her at gennemskue hvorfor "jyske motorveje" bliver mere 'samfundsøkonomisk rentable'

 • 0
 • 0

jo storstockholm vokser rent faktisk med ca. 40.000 indbyggere om året I øjeblikket - den er skam god nok. Lige som københavn bor der altså en hel mennesker I stockholms forstæder og byen har I alt ca 2 mio indb nu...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten