Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Stigende mængder affald af brugt tøj fra EU får en uvis skæbne i udviklingslandene

PLUS.
1,7 millioner tons tekstilaffald blev i 2019 eksporteret ud af Europa. Illustration: Dansk Affaldsforening

Vi skal være bedre til at håndtere vores tekstilaffald i Danmark og generelt i Europa, hvis vi skal nå 2030-målene og leve op til EU’s strategier for en mere bæredygtig og cirkulær økonomi.

Problemet er bare, at vi i Europa er virkelig dårlige til netop at håndtere det tøj, vi smider ud, og derfor eksporterer vi enorme mængder væk fra kontinentet, viser en rapport, som det europæiske miljøagentur EEA har udgivet.

Mængden af brugte tekstiler, der eksporteres fra Europa, er tredoblet over de sidste to årtier.

Ifølge EEA's analyse er der udsigt til, at mængden bliver ved med at vokse i fremtiden.

Analysen har set på mønstre og tendenser i EU’s eksport af brugte tekstiler fra 2000 til 2019.

I år 2000 var den eksporterede mængde af brugte tekstiler omkring 550.000 tons. Det tal voksede til 1,7 millioner tons i 2019.

Mængden af tekstilaffald eksporteret ud af Europa Illustration: UN Comtrade, 2022d

Køb og smid væk-kulturen lever ifølge analysen i bedste velgående. I 2019 var det årlige forbrug af tøj omkring 15 kg per borger i EU, mens den årlige eksport af brugt tøj var 3,8 kg per borger.

En tredobling af eksport

Med den nuværende håndtering af brugte tekstiler i Europa kan det vise sig at blive en stor udfordring at overholde målsætningerne i EU’s strategi om bæredygtig og cirkulær håndtering af tekstiler inden 2030.

Tilmed har alle EU-lande forpligtet sig til at sortere tekstilaffald separat inden 2025. I Danmark træder den nye affaldssortering af tekstiler allerede i kraft inden den 1 juli i år for alle husstande.

Det betyder, at presset på at finde en fornuftig håndtering af tekstiler i Europa stiger.

Europa har generelt en begrænset kapacitet, når det kommer til håndtering, genbrug og oparbejdning af brugte tekstiler.

Danmark bliver sammen med Sverige og Finland bliver i rapporten fremhævet som et af de lande, der har en dårlig håndtering- og sorteringskapacitet.

Analysen påpeger dog også, at det kan skyldes højere arbejdsomkostninger i her i Norden, fordi håndtering og sortering er en meget omkostningstung affære.

Ude af syne, ude af sind

Ifølge EEA’s rapport er det ofte svært at vide, hvordan de brugte tekstiler ender med at blive behandlet efter eksporten ud af Europa.

På trods af uvisheden om de brugte tekstilers skæbne, når de forlader kontinentet, så viser data fra FN, at de primære destinationer er Afrika og Asien, hvor det før i tiden primært landede på afrikansk jord.

Destinationerne for tekstilaffald eksporteret ud af Europa Illustration: UN Comtrade, 2022c

46 procent af de brugte tekstiler, der blev eksporteret fra Europa i 2019, endte i Afrika, hvor noget af det blev genbrugt som billig beklædning, mens resten røg på åbne lossepladser.

I Asien, hvor 41 procent af de brugte tekstiler endte i 2019, indgår størstedelen af tekstilerne i en økonomisk infrastruktur.

Her bliver de brugte tekstiler primært downcycled til klude og fyld eller reeksporteret.