Stigende havtemperaturer udgør en verdensomspændende trussel

Ny rapport udgivet af IUCN, international organisation for naturbevarelse, giver det samlede billede af konsekvenserne af opvarmningen af verdenshavene. En synlig konsekvens er smeltning af den permanente is på polerne. Illustration: Wikipedia

Temperaturen i verdenshavene stiger med vidtrækkende konsekvenser til følge. Det fremgår af en ny rapport udgivet af den internationale organisation for naturbevarelse, IUCN, der indleder rapporten med at kalde de stigende havtemperaturer for ‘den største skjulte udfordring for vores generation’.

Det skyldes, at de stigende havtemperaturer kan føre til voldsomme ændringer i de marine økosystemer med følger for både dyr og mennesker, der lever af og omkring havet. Mens smeltning af den permanente is på polerne, global vandstandsstigning og ændringer af havstrømmene følger med de stigende havvandstemperaturer, følger også voldsommere vejrforhold over vandet med flere kraftige storme, regnskyl, oversvømmelser og tørke.

Læs også: NBI-professor: Kraftig El Niño og varmerekord på vej

Disse effekter kan allerede ses flere steder i verden. Men rapporten peger på også på fremtidige scenarier, hvor man risikerer større grad af sygdomsspredning ved de kystnære områder, mens der lurer millioner af ton frossen methan på havets bund, der potentielt kan blive frigivet til atmosfæren og eskalere den globale opvarmning.

Uanset om man zoomer ind på en bare én af følgerne af øgede havvandstemperaturer eller ser på alle konsekvenserne i et bredt billede, er rapportens konklusion, at 'det påvirker alle i et eller andet omfang, da vi lever på en vandplanet'.

Havene redder os fra drivhuseffekten

Ifølge rapporten er temperaturen i oceanerne i gennemsnit steget med 0,13 grader hvert dekade siden begyndelsen af dette århundrede med en udsigt til en samlet stigning på 3-4 grader frem mod udgangen af det 21. århundrede. Det skal ses i forbindelse med, at en undersøgelse af havvandstemperaturerne de seneste 136 år viser, at temperaturen i 2015 var den højeste nogensinde registreret. Det var fjerde gang over en tiårig periode, at temperaturrekorden blev slået.

Det skyldes, at drivhuseffekt og lignende effekter af menneskelige aktiviteter har forårsaget en ubalance i Jordens energiregnskab, der gør, at varme bliver afsat i Jordens atmosfære, overflade, is og have. Ifølge IUCN’s rapport er hele 93 procent af den overskydende varme skabt siden 1970’erne blevet afsat i verdenshavene, mens henholdsvis 1, 2 og 4 procent er afsat i henholdsvis atmosfæren, jordoverfladen og den permanente is. To tredjedele af den optagne varme er afsat i de øverste 700 meter af havoverfladen.

Læs også: Klimamodeller undervurderer afsmeltning fra indlandsisen

Det er altså verdenshavenes rolle som lager for den overskydende varme, der forårsager den dramatiske stigning i havvandstemperaturen. Rapporten estimerer, at temperaturen på Jorden ville være steget med 36 grader, hvis den overskydende varme var blevet afsat i atmosfæren frem for de øverste to kilometer af havene havde opsamlet den overskydende varme. ‘Indtil nu har oceanerne beskyttet os mod de værste konsekvenser af klimaforandringer’, som der står i rapporten.

Forsuret havvand

Ikke nok med at havene har absorberet den overskydende varme, der ellers ville have hævet temperaturen på Jordens overflade og i atmosfæren, klodens oceaner har også optaget en stor del af den menneskeskabte CO2. Havene har altså også på anden vis forsinket den direkte effekt af udledningerne af drivhusgasser blandt forårsaget af afbrændingen af fossile brændstoffer.

Læs også: Jorden er forbavsende effektiv til at fjerne CO2 fra atmosfæren

Resultatet er en forsuring af havene, der bliver forstærket af de stigende temperaturer i oceanerne, og ligesom temperaturstigningerne har vidtrækkende konsekvenser for dyre- og planteliv i vandet.

Følgerne er at finde i både stor og lille skala. Skaldyr og fisk har sværere ved at opbygge deres kalkbaserede skal og ben, mens plantelivet og dermed fødekilde for flere havdyr bliver forandret.

Resultaterne af stigende havvandstemperaturer og forsuring af oceanerne er ikke blot teorier, men kendsgerninger. Derfor peger rapporten på, at ‘der er brug for øjeblikkelig handling, ikke blot aftale, fra det internationale samfund'.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...og brug istedet ressourcerne på at finde ud af hvad vi kan gøre når ændringerne for alvor slår igennem.

Vi - menneskene på denne planet - vil aldrig i tilstrækkeligt omfang blive enige om at gribe ind i vores adfærd for at undgå yderligere forværring. Der er myriader af undskyldninger, gode som dårlige.

 • 10
 • 12

Det lader desværre til at være helt korrekt. Klimaforskere har i 40 år gjort opmærksom på problemerne og der er ikke sket noget. Den største synder USA har stadig et republikansk parti der benægter menneskeskabte klimaforandringer.

Mit eneste håb er fusionsenergien, at den kommer, og at den kan bruges til at trække CO2 ud af atmosfæren. Og methan for den sags skyld.

Så kan vi begynde at bygge bjerge af kul, det er ufattelige mængder der er lagret i atmosfæren...

Bare vi ikke følger den samme procedure som Venus... Det er min værste frygt.

På den anden side kan de ufattelige lidelser vi påfører husdyr være et overstået kapitel hvis Homo Sapiens bliver udraderet, det er en trøsterig tanke. Man skal jo ikke altid kun tænke på sig selv:-)

 • 9
 • 5

"Rapporten estimerer, at temperaturen på Jorden ville være steget med 36 grader, hvis den overskydende varme var blevet afsat i atmosfæren frem for de øverste to kilometer af havene havde opsamlet den overskydende varme." Tallene er ikke forkerte som sådan, men temperaturen kan bare ikke stige 36 grader, denne varme ville blive udstrålet meget hurtigt. Man kunne sikkert også regne ud at temperaturen ville falde adskillige grader hvis isen på polerne smeltede.

 • 9
 • 17

Rapporten estimerer, at temperaturen på Jorden ville være steget med 36 grader, hvis den overskydende varme var blevet afsat i atmosfæren frem for de øverste to kilometer af havene havde opsamlet den overskydende varme

- iflg. Argo data:

http://www.climate4you.com/SeaTemperatures...

, skønsmæssigt pænt under 0,04 gr. C på seks år.

Og så bør det stadig erindres, at oceanernes pH-værdi er pænt over 7, så 'forsuring' betyder på almindeligt dansk 'mindre alkalisk'! ;)

 • 7
 • 10

Nej, på alm. dansk betyder forsuring at ph falder.

Når en base bliver neutraliseret, bliver den sur? Det er ikke en præcis beskrivelse. https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline https://da.wikipedia.org/wiki/Alkalinitet https://en.wikipedia.org/wiki/File:WOA05_G... Efter denne er det stadig indenfor basisk: https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Karbonat...

Kommer pH under 7, kan vi tale om sur, men så længe det er over 7, er der tale om mindre alkalisk.

 • 6
 • 8

Jeg tror temperaturstigningerne og havstigningerne kommer, og det uanset hvad vi gør!

Naturen spiller også ind, der kan komme vulkanudbrud og anden frigivelse af drivhusgasser med mere, så i stedet for at snakke og dunke almindelige mennesker i hovedet i hele tiden, så bør man begynde at tage højde for, og arbejde efter at det sker.

Det vil sige der skal udarbejdes planer for højere diger, byggestandarder, byggereguleringer om hvor der må bygges, byplanlægning og omlægning, kloakering osv osv.

Mennesket er kun en lille brik i det store spil, så kom op på hesten, tag naturen seriøst, og arbejd så ud fra dens præmisser, mennesket er ikke gud, vi kan ikke styre og ændre alt, men vi kan forberede os, tilpasse og indrette os efter den.

 • 6
 • 9

På den anden side kan de ufattelige lidelser vi påfører husdyr være et overstået kapitel hvis Homo Sapiens bliver udraderet, det er en trøsterig tanke.

Arh, du får det til at lyde som om, at alle planetens dyr ville bebo en nærmest paradisisk verden hvis mennesket blot ikke var her.

Dyr slås også indbyrdes. De bider andre hanners unger ihjel når de overtager flokken. Katte lemlæster mus så de stadigvæk kan yde lidt modstand, så deres unger kan øve sig på dem. Masser af parasitter, sydomme og insekter har nogle modbydelige invirkninger på deres ofre, om det så er som måltid eller som middel til formering.

Og ufattelige lidelser? Jeg ved godt at der blandt mennesker også findes kyniske, barbariske individer som synes det er sjovt at plage dyr, men jeg gætter på at dyr under menneskelig kontrol gennemsnitligt har det bedre end dyr som lever 'frit'.

 • 7
 • 3

Det vil sige der skal udarbejdes planer for højere diger, byggestandarder, byggereguleringer om hvor der må bygges, byplanlægning og omlægning, kloakering osv osv.

- og det var så Danmark, men hvad skal resten af jordens befolkning - særligt i tredje verdens landene - stille op mod stigende vandstand, mere ekstremvejr og ændrede vækstbetingelser? Desværre er jeg enig i, at der ikke er noget quickfix, men som borger i den informerede og oftest mest klimabelastede verden, er jeg enig med artiklen i, at det er på tide med international handling - ikke bare aftaler. Klimafornægtelse er ganske enkelt dumhed, uanset om vi kan nå at gøre noget eller ej.

 • 11
 • 3

I de sidste år er der skat en afkøling af verdenshavene, på grund af strømforhold i Stillehavet.

Der udover så er verdenshavne ikke sådan at opvarme, fordi de sveder, fordamper vand når de bliver opvarmet, så de afgiver vanddamp til luften, vanddamp som bliver til hvide skyer som afkøler jorden.

Det er ikke nemt at simulere jordens klima, fordi der så kraftige modsat rettede kræfter.

 • 4
 • 9

Mennesket er kun en lille brik i det store spil, så kom op på hesten, tag naturen seriøst, og arbejd så ud fra dens præmisser, mennesket er ikke gud, vi kan ikke styre og ændre alt, men vi kan forberede os, tilpasse og indrette os efter den.

Det eneste vi efter din anvisning ikke skal er at ændre adfærd i forhold til at brænde fossiler af. Det er jo ikke naturen herself der henter olien op for at brænde den af. Det er noget vi har under vores kontrol, så vi kunne godt. Forklar lige hvorfor vi alligevel skal vi blive ved med det? Er det for aktionærernes skyld?

 • 8
 • 4

Søren Fosberg, nej det mener jeg ikke, jeg mener bare at det er for sent, eller at det igen kun er en lille brik i et større naturligt spil, som påvirkes af solen, naturligt frigivne gasser osv.

Men jeg går skam ind for udviklingen af div. ikke forurenene energikilder, det eneste jeg bare siger, det er at jeg ikke tror på mennesket kan nå at standse en udvikling der allerede er godt i gang, og at vi derfor skal forberede os på de forandringer det så vil fordre i god tid, det bliver jo ikke nogen billig omgang, der skal foretages investeringer i milliardklassen.

 • 4
 • 1

og at vi derfor skal forberede os på de forandringer det så vil fordre i god tid, det bliver jo ikke nogen billig omgang, der skal foretages investeringer i milliardklassen.

Belager hvis jeg synes det ikke hænger sammen at vi ikke skal forsøge at begrænse forureningen. Er det forureningen der er årsag til problemet eller er det naturlige, udenfor vores kontrol, processer. Hvad mener du egentlig? Hvad har solen med sagen at gøre. Har den ændret udstråling eller er den lige så stabil som tilforn. Er der andet der markant har ændret sig i vores vilkår end netop vores egen påvirkning af naturen. Hvis det sidste, hvorfor så ikke gøre noget? Det positive er jo netop at vi er i stand til at gøre noget hvis vi selv skaber problemerne. Hvad er det for en taberstrategi du anviser. Det er uværdigt. Hvad siger du til dine børn?

 • 3
 • 5

Søren, jeg tror du vil misforstå, jeg siger ikke vi ikke skal gøre noget, jeg siger bare det ikke er nok, og at vi også skal gøre andet!

Og nej, det er ikke mennesket der alene er skyld i udviklingen, og mennesket kan ikke bare trykke på en knap og stoppe naturens gang.

Derfor skal vi også forberede os på at temperaturen og havet stiger, andet vil da være dumt.

 • 3
 • 2

Og nej, det er ikke mennesket der alene er skyld i udviklingen, og mennesket kan ikke bare trykke på en knap og stoppe naturens gang.

1, Med "udviklingen" mener du vel klimaforandringer, den globale opvarmning, ændringen i atmosfærens kemiske sammensætning, havstigninger, forsuring og opvarmning, isafsmeltning, tab af biodiversitet osv osv - ikke sandt? Hvilke naturlige processer mener du driver disse udviklinger hvis det ikke er menneskelige aktiviteter?

Du kan da ikke bare stange sådan noget ud uden at begrunde det.

2, Hvis du ser dig om i Danmark vil du se mange vandafledningsprojekter. Det kaldes klimaændringstilpasning og der investeres hidsigt for at imødegå ekstremregn. Og der bliver meget mere. Eller gå på nettet og søg på climate adaptation. Det kan du bruge en del tid på - et kæmpestort ingeniør- og investeringsområde. Det er altså ikke noget du har fundet på.

Men jeg er enig i at vi skal gøre mere. Meget mere. Og det hjælper ikke at sige at der ikke er noget vi kan gøre.

 • 3
 • 5

Til oplysning kan jeg henvise til at danske myndigheder for 4-5 år siden besluttede at følge FNs klimascenarie A1B i byggeanvisninger (Skrift 27 -30). Her er en lille tekst fra Odder kommune.

Sandsynlighedskortet er en screening der viser hvor vi sandsynligvis kan forvente oversvømmelser i år 2050. Der er ingen der med sikkerhed kan sige hvordan klimaet vil udvikle sig, men FN har udviklet 6 scenarier for hvordan klimaet bliver i 2050. Scenariet vi har valgt at følge kaldes A1B og er det scenarie der anbefales af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen og Region Midt har stillet nogle værktøjer til rådighed som vi har benyttet i udarbejdelsen af sandsynlighedskortet.

http://www.oddernettet.dk/site.aspx?MenuID...

Det betyder at i stedet for som i gamle dage at dimensionere på grundlag af de sidste 100 års nedbørserfaringer, inkluderer vi fremtidsscenarier i grundlaget. Det kaldes klimatilpasning / rettigdig omhu. (om det er rettidigt er dog tvivlsomt)

Om FNs (IPCC) klimascenarier se f.eks. her:

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emissi...

eller her

http://www.ess.co.at/METEO/CCS.html (en ordentlig omgang for de særligt interesserede)

Danske forskrifter se her:

https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/svk...

Bemærk kommentarer side 9 til emmissionsscenarie A1B

God fornøjelse

 • 4
 • 5

Mener du derved at mennesket ikke har en fri vilje og derfor ikke skal forsøge at tage ansvaret for sine egne handlinger?

Jeg tror nok Per Hansen mener vi er ansvarlige og skal tage ansvar, men det skal også have en virkning som står mål med indsatsen. Dette med begrænsning af CO2 udledning er nærmest af religiøs karakter. Ingen spørger mere om hvad det skal nytte, eller hvad det reelt vil hjælpe på temperaturen. Et sådant spørgsmål betragtes nærmest som kætteri. Klimamodellerne er den nye Gud, og klimaforskerne som fortolker dem er de nye ypperstepræster.

 • 6
 • 6

Jeg tror nok Per Hansen mener vi er ansvarlige og skal tage ansvar, men det skal også have en virkning som står mål med indsatsen.

Det ser jeg ikke noget i hans indlæg der bare antyder... "Mennesket er ikke guder" indikerer at vi er så små her på jorden at vi ikke har mulighed for at påvirke noget og derfor kan gøre hvad vi vil... Det enkelte individ kan ikke gøre en forskel, men som samlet art har vi mulighederne for at ødelægge hele jorden eller at lade være...

Dette med begrænsning af CO2 udledning er nærmest af religiøs karakter. Ingen spørger mere om hvad det skal nytte, eller hvad det reelt vil hjælpe på temperaturen. Et sådant spørgsmål betragtes nærmest som kætteri. Klimamodellerne er den nye Gud, og klimaforskerne som fortolker dem er de nye ypperstepræster.

LOL det er da mere omvendt, modstanden mod at begrænse forureningen er ved at antage religiøse karakterer, såsom dit eget eksempel... Hvornår er du f.es. holdt op med at spørge til om det skal nytte noget? Folk som dig henviser hele tiden til gamle klimamodeller som om de var guddommelige og uden fejl og samtidig brokker i jer over at klimamodellerne tilpasses i et forsøg på at følge med virkeligheden... Kan du beslutte dig? Er klimamodellerne guddommelige eller er de et menneskeligt forsøg på at beskrive verden? Er de statiske eller er de åbne for tilpasninger...

Desuden så er det jo endnu ikke lykkes at begrænse udledningen af CO2, der er stadig et stigende indhold i atmosfæren... Problemet er jo at der er nogen der mener det er deres ret at bruge verden som en losseplads, da de kun selv betræder jorden i en enkelt menneskealder...

 • 7
 • 4

LOL det er da mere omvendt, modstanden mod at begrænse forureningen er ved at antage religiøse karakterer, såsom dit eget eksempel.

Brugen af ordet forurening om CO2 er nok den værste forvrængning der er sket. Al anden virkelig giftig udledning kan drukne i den udvanding der er sket ved at kalde CO2 for forurening. CO2 er nødvendig for plantevækst såvel som vand, og vanddamp er altså den mægtigste drivhusgas, men samtidig den dominerende klimaregulator via skyer og nedbør. Fokuseringen på CO2 som det eneste virkemiddel, minder om manden der ledte efter sin tabte pung under lygten, selvom den var tabt et andet sted, men der kunne han se.

 • 7
 • 6

CO2 er nødvendig for plantevækst såvel som vand, og vanddamp er altså den mægtigste drivhusgas

 1. Ingeniørerne er jo først og fremmest vigtige, fordi det er dem, som skal afbøde skaderne fra forrige generationer.

Citat Arne Steinmark

 1. Jeg argumenterer, dengang som nu, for at debatten har alt for stor værdi, for Mediehuset og samfundet som sådan, til at man skal lade den dominere af kværulerende gamle mænd der ustandseligt (I ordets egentlige forstand) genudsender forlængst afgjorte nederlag med stadig mere virkelighedsfjern argumentation.

Citat Poul Henning Kamp

Hvornår smækker Ingeniøren døren i for egoflipperen Svend Ferdinandsen?

Hint: brug +/÷

 • 5
 • 5

Den eneste mand der har (økonomisk) mægt, drivkraft og vilje til at gøre noget ved dette problem er Elon Musk. Støt ham ved at, du køber Tesla istedet for en anden bil.

Vi kan ikke blive alle samme enige som verdens nation. Men ved at overføre nok penge til de rigtige mennesker kan vi faktisk "stemme" på at ting bliver gjort i den rigtige retning.

 • 1
 • 3

Ville jeg også gerne - hvis jeg en dag kommer til at tjene MEGET mere end jeg gør i dag. Jeg er en normal lønmodtager og har råd til en fornuftig brugt mellemklassebil, som jeg selv vedligeholder, for at holde budgettet. En tesla er en interessant tanke - men det må lige regne lidt mere på eliten, før det kan dryppe på os iblandt pøblen ;o) Alene prisen på hjul til sådan en kæmpespand er helt ude i hampen for normale mennesker - 42.000kr. - det er prisen for hele den bil, som mange mennesker kører rundt i. Jeg fik nye alufælge og continental dæk til min gamle 406 til 4200kr. Bilen fylder meget - men man må vælge sine kampe - og lige nu gør jeg mit bedste med alle andre områder - f.eks fornuftigt forbrug, spild, kørsel, vedligehold, genbrug osv.

 • 5
 • 0

Brugen af ordet forurening om CO2 er nok den værste forvrængning der er sket. Al anden virkelig giftig udledning kan drukne i den udvanding der er sket ved at kalde CO2 for forurening.

Det afhænger naturligvis af mængden... Mennesket kan ikke leve uden vand, men vi kan få vandforgiftning hvis vi drikker for meget vand... Når nu vi kan måle at niveauet af CO2 i atmosfæren stiger og stiger, så udleder vi mere CO2 end planterne kan optage og da CO2 er en drivhusgas, så medfører det at temperaturen stiger... Vanddamp er ikke forurening, da luften kun kan indeholde en hvis mængde, så fortættes vanddampen til skyer og falder ned igen som regn... Men det kaldes for forurening hvis man lukker varmere vand ud i et vandløb end vandløbet kan klare og naturligvis har man måtte indfører regler og begrænsninger for hvor meget man må hæve vandtemperaturen i lokale vandløb for kraftværker og industri... Selv almindelig gødning er forurening hvis det lukkes ud de forkerte steder og i for store mængder...

Fokuseringen på CO2 som det eneste virkemiddel, minder om manden der ledte efter sin tabte pung under lygten, selvom den var tabt et andet sted, men der kunne han se.

Kun dem der ikke tror på at der er et CO2 problem, snakker om CO2 som det eneste virkemiddel. Alle andre snakker om CO2-ækvilalenter og derved man man omregne forskellige stoffer til hvor stor en effekt de har på det samlet system... Lige netop der kan du snakke om noget der minder om en religiøs tilgang til debatten...

 • 5
 • 3

Michael Rangård Det betyder ikke så meget med disse CO2 ækvivalenter, da det fortrinsvis er CO2 vi kan påvirke, men CO2s virkning er desværre meget lille ligesom de andre gasser man regner som klimagasser.. "Summarizing Question: Why is there so much preoccupation with atmospheric CO2 concentrations and reducing anthropogenic CO2 emissions when it is well documented in the peer-reviewed scientific literature that the CO2 contribution to the overall greenhouse effect is so weak that it can be easily supplanted by small changes in clouds and water vapor, or natural climate-changing constituents? - See more at: http://notrickszone.com/#sthash.UEtSKsqT.dpuf"

Fra indlægget: http://notrickszone.com/2016/09/19/new-pap... I indlægget listes flere artikler (Peer Review) der viser den lille betydning CO2 har. Der er altså andre end mig der er en kontrær gammel kværulant. Der er mange gode grunde til at begrænse fossilafbrænding, men lad os bruge de rigtige.

 • 3
 • 7

Det betyder ikke så meget med disse CO2 ækvivalenter, da det fortrinsvis er CO2 vi kan påvirke, men CO2s virkning er desværre meget lille ligesom de andre gasser man regner som klimagasser..

I det mindste er vi nu enige om at CO2 er en drivhusgas... Om den og de forskellige andre gasser har mere eller mindre indvirkning er jeg ikke i stand til at udtale mig om, men uden at det er mit speciale så er jeg overbevist om at de har en hvis indflydelse... Derfor lægger jeg mit lod i de forskere der beskæftiger sig med forskning på området, vel vidende at der naturligvis er forskellige holdninger... Hvis de tager fejl, så er der ikke sket nogen skade ved at begrænse afbrændingen af de fossile stoffer, fremme CO2-let energiproduktion og begrænse partikelforureningen i nærområder...

Men noget andet vi nok også kan blive enige om... Når CO2 udledningen begrænses og man måske ligefrem begynder at trække CO2 ud af atmosfæren og sågar verdenshavet... Så vil mine børnebørn formentlig opleve en dag hvor problemet er det modsatte, at der er for lidt CO2 i atmosfæren... Så CO2 er naturligvis kun forurening så længe der udledes for meget af det...

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten