Stearinlys udleder dobbelt så mange ultrafine partikler som paraffinlys

39 pct. af danskerne tænder dagligt eller næsten dagligt levende lys. En ny rapport fra Miljøstyrelsen antyder, at det måske ikke er det sundeste, man kan gøre.

I rapporten har forskere fra Teknologisk Institut undersøgt partikel-udslippet fra hvide, såkaldte stagelys på det danske marked og altså ikke fyrfadslys og bloklys.

Læs også: Luftrensere kan gøre ondt værre: Danner selv ultrafine partikler i boliger

De har dels målt udledningen i et klimarum ved optimal forbrænding, dels screenet det danske marked for vokslys og foretaget en litteraturgennemgang på området.

Målingerne omfatter både de ultrafine partikler, som tælles og angives i antal. Og de noget større, fine partikler, PM 2,5, hvor det er massen, der måles og angives i mikrogram pr. kubikmeter.

Stearinlys udleder mest

Målingerne viser overordnet, at der er stor forskel på udledningen fra forskellige typer vokslys, idet stearinlys udsender dobbelt så mange ultrafine partikler og noget mere partikelmasse end paraffin-lys.

Læs også: Stearinlys forurener danske hjem på niveau med lejligheder i Beijing

Stearinlys 19 millioner ultrafine partikler pr. kubikcentimeter, mens et paraffinlys udsender 7,8 millioner/cm3 målt direkte ved lyskilden. Målt ude i rummet er de tilsvarende tal 1,6 millioner/cm3 og 0,92 millioner/cm3 ved samtidig afbrænding af to lys.

For de ultrafine partikler eksisterer der endnu ingen grænseværdier at sammenligne de astronomisk høje tal med, mens WHO har grænseværdier for udeluftens indhold af de noget større, fine partikler (PM 2,5).

Levende lys året rundt uden overskridelser

Målinger på de fine partikler viser her, at man faktisk godt kan have to lys af begge typer tændt i otte timer dagligt tre dage om ugen uden overskridelser af års-grænseværdien.

Man kan også have fire paraffinlys tændt otte timer hver dag hele året rundt, mens fire stearinlys med samme anvendelsesmønster – som de eneste - vil overskride årsgrænseværdien et helt år.

Læs også: Julelys bombarderer dig med partikler

De lave tal skyldes, at lysene under målingerne er sat til at brænde optimalt, hvorfor forskerne også har inddraget målinger af en sodende forbrænding af stearin- og paraffinlys fra 2009. De viser, at stort alle de førnævnte anvendelsesmønstre vil medføre overskridelser af WHOs PM 2,5 grænseværdien for udeluften.

Indikation på sundhedsskade

Konklusionen på undersøgelsen er langt fra bombastisk:

’Selvom man ikke direkte kan overføre udelufts-grænseværdierne til indeluft og dermed til emission fra levende lys, er dette dog en indikation på, at der kan optræde sundhedsskadelige effekter som følge af partikelemission fra levende lys i de anførte scenarier,’ hedder det i rapporten.

Læs også: Luftforurening giver for tidligt fødte børn

Her peger man især på, at scenarier med stort forbrug af lys og/eller sodende afbrænding medfører meget høje partikeleksponeringer. Det betyder – ifølge rapporten – at man må forvente, at den ekstra partikeleksponering med fine partikler, PM 2,5, kan føre til øget forekomst eller forværrelse af luftvejslidelser og hjerte-karlidelser.

Hvad angår forskellen på stearin- og paraffinlys, vil rapporten heller ikke konkludere særlig bastant:

’Med den manglende viden om partiklernes sammensætning er det vanskeligt at afgøre, hvorvidt stearinlys, der afgiver flere partikler (både som partikelmasse og partikelantal), udgør en større belastning for sundheden end paraffinlys,’.

Læs også: Luftforurening dræber 2,5 millioner mennesker hvert år

Derimod har afbrændings-omstændighederne afgørende betydning, altså om lyset soder eller ej, hvorfor rapporten råder os almindelige forbrugerne til at prioritere lys, der brænder med rolig og ikke-sodende flamme.

Bly i vægen giver bly i luften

Endelig viser undersøgelsen også, at man kan finde bly og nikkel i vægerne og voksmassen.

I 26 ud af 32 undersøgte væger er der fundet bly. Samtidig er der konstateret bly i seks af de undersøgte vokser. Og i ni af lysene er der fundet nikkel i vægerne, og i to af de ni lys er der også nikkel i voksen.

Her konkludere rapporten at man kan finde bly i de opsamlede, udledte partikler fra afbrænding af lyset:

’Det vil sige, at hvis man afbrænder stagelys med indhold af bly i voks og væge, vil blyet være at genfinde i de emitterede partikler og derfor udgøre en potentiel helbredsmæssig risiko ved indånding.’

Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at der ikke findes krav til partikeludledningen fra levende lys – kun begrænsninger i forhold til bly.

Der findes dog en vejledende standard, som de fleste lysproducenter overholder. Den sætter blandt andet krav til, hvor meget et lys må sode.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Partikelforurening og helbred - ja så tænker vel mange på DØR - Det Økologiske Råd og deres tanker om afgift på brændefyring til gavn for sundheden. Så må stearinlys er da lige vand på deres mølle - eller er der alligevel ingen interesse for sundheden hvis salget af fjernvarme ikke kan fremmes!

Man komme næppe til at høre noget fra DØR i denne sag. Desværre. For var DØR virkelig bekymret for befolkningens helbred og især de ultrafine partikler - ja så ville man bruge tid og ressourcer på at få nogle valide og ordentlige målinger over mængden af ultrafine partikler indendørs som udendørs fordelt over HELE året og i repræsentative områder - villakvarterer, større indfaldsveje til byerne, langs jernbanespor og i de havne som modtager krydstogtskibe og endelig geografisk fordelt over hele landet. For de fleste partikler forekommer tilsyneladende mest på Lolland/Falster, Møn og Sydøstsjælland. Så disse er næppe dansk produceret - men den er en helt anden snak!

 • 19
 • 7

Med de kæmpe antal partikler der alene skulle komme fra stearinlys skulle forefindes i en enkelt cm^3 er der så plads til andre ultra fine og større partikler ......og Atomerne :)

Hvis det er stearin og bivoks der er af organisk oprindelse, hvilke skader kunne de ultrafine partikler tænkes at forvolde på vore organismer(lunger) over tid. Kunne det tænkes at organismen kunne skille sig af med dem, på forskellige måder hen af vejen, hvis påvirkningen var periodisk.

Anderledes stiller tingene sig hvis man opholder sig i støvede miljøer i kulminer og miner, i cement og asbest produktioner og møllerier hvor støvmængden er høj i hele arbejdstiden....der kan lungerne ikke følge med...og stenlunger, asbestose og kullunger er resultatet.

 • 2
 • 3

Jeg har 4 styk "kærtelys"- og de har været i funktion siden 2. Juledag. Bevares, man kan godt se at lysmængden falder over tid, og de bruger AAA-batterier (2 for hvert "lys"). Men med 8 timers brændetid i døgnet- er det meget godt klaret.

Men jeg er faktisk gået hen og blevet rigtig glad for dem: Ingen brandfare, inge katte, der brænder knuhår/haler af, ingen partikelforurening- også kan man forlade rummet uden at slukke og lufte ud.

Det negative er selvfølgelig batterierne... :-(

Mvh Tine- og de oplagte gaver til ældre mv, så de ikke indebrænder af tørre juledekorationer.

 • 7
 • 0

Jan Damgaards link til bolius er yderst relevant. Soya-lysenes målemetode er her også forklaret. Partikelreduktionen er ifølge opfinderen over 90% i forhold til stearlinlys.

 • 2
 • 0

Det lyder som overraskende mange, måske mere som et hyggeønske end en realitet. Miljøstyrelsen bruger tallet uden kilde, men tallet stammer fra en Yougov-undersøgelse med 1005 danskere i alderen 18-74 år. Metoden med Computer-Aided Web Interviewing er sikkert både billigt og effektivt, men mon ikke deltagerne tænker mere på at fx at vinde den dyre cykel mm som blir udloddet til dem, end at klikke bare nogenlunde sandfærdigt på den dags mange spørgsmål...

 • 4
 • 1

DØR er i virkeligheden bekymret for det manglende provenue i fossilindustrien

Linket er til en useriøs vandrehistorie om at Det Økologiske Råd langt henad vejen er elselskabernes lobbyvirksomhed. Baseret først på en fejllæsning af at Energifonden klart er den største enkeltdonor, selvom de kun ser ud til at levere en tredjedel af budgettet. Og dernæst af en underlig påstand om at tilskud fra Energifonden til fremme af energibesparelser altså får modtageren til at elske elselskaber, selvom disse kun i beskeden grad har indflydelse på hvem der får...

Kunne vi ikke nøjes med en mere faglig kritik af DØRs beregninger samt uklare brug af statistik og partikelstørrelser, i stedet for denne evigt opdukkendfe vildmand?

 • 2
 • 5

Vandrehistorie - Måske. Men går man ind og ser DØR's regnskab for 2015 får de indtægter gennem medlemsbidrag på 16% af de i alt 9 mio kr som er deres samlede indtægter i 2015. Resten udgøres af projektindtægter. Heraf kommer ca. 3 mio fra Energifonden. Resten fra andre fonde / statslige og private foretagender.

Det som er interessant er når man ser på udgiftssiden under "projektudgifter". Her er udgifter på nær 5-10% identiske med hvad de ovenstående fonde m.m. har bidraget med.

Så det ligner et bestillingsarbejde som DØR udfører. SÅ vandrehistorie er der nok ikke helt tale om. Men se selv: https://www.ecocouncil.dk/component/search...

Vælg regnskab for 2015 i oversigten.

 • 1
 • 0

Jeg linkede selv direkte til samme regnskab, og jeg forstår slet ikke hvordan du ser en bekræftelse af at Det Økologiske Råd langt henad vejen er elselskabernes lobbyvirksomhed. DØR har effektivt hentet støtte til diverse projektarbejde fra diverse fonde, men din påstand om at det ligner et bestillingsarbejde som DØR udfører, hvilket vel så må være for elselskaberne, ser jeg intet belæg for. Find nogle langt bedre argumenter, tak!

 • 0
 • 1

Brug evt. opladelige batterier - Dog skal jeg lige melde klart ud at jeg ikke er sikker på at alle opladelige batterier er gode til det lave strømtræk, som der er til LED. Gætte dog på at Ni-MH er et bedre forslag end Lithium - grundet evnen til at kunne tåle at blive ladet helt af/ned uden memory-effect. http://www.candlepowerforums.com/vb/showth...

https://www.amazon.com/Panasonic-BK-3MCCA4...

Jeg skal blot lige have fundet ud af hva dælen der hyler/hviner i de der LED look-a-like lys. For min åbenbart stadig formidable hørelse kan snildt høre dårlig elektronik, som f.eks strømforsyninger. Selv den lille oplader til mit 12v udtag/cigarettænder i bilen, kan hyle ganske forfærdeligt, så man tror generatorremmen skal skiftes eller lignende.

 • 0
 • 0

Find nogle langt bedre argumenter, tak!

Fakta taler for sig selv. DØR havde projektindtægter fra Velux-landbrug på 900.352 kr og projektudgfter til samme på 845.071 kr, Trafikstyrelsen gav 965.812 kr i projektindtægt til DØR og DØR havde projektudgifter på 902.865 kr til elbil-projekt. Energifonden er anført for projektindtægter for DØR på kr. 2.892.952 kr og DØR har anført i sit regnskab at man har haft projektudgift for Energifonden for 2.10.9082 kr i 2015. Sådan kan man blive ved.

Det er for så vidt i orden såfremt man huskede at oplyse i sine publikationer fra DØR at man har fået penge fra interesseorganisationer. Så har man som læser mulighed for at forholde sig til om man vil tro eller ej på de resultater som DØR gerne vil have udbredt. Omkring Brændeovnsfyring står der f.eks. intet om at man har lavet en rapport på basis at penge man har fået fra Energifonden. Og det er et problem. Senest så vi hvordan CBS og Bæredygtigt landbrug lavede noget tilsvarende - hvilket nok ender med at en medarbejder hos CBS bliver fyret.

 • 2
 • 0

Korrekt. Men problemet er stadig at man som organisation / enkeltperson bør oplyse om hvorvidt der er en interessekonflikt. Der er jo tilfældet her hvor man modtager 1/3 af sin indtægt fra Energifonden. Gør man ikke det - ja så må man acceptere at ens konklusioner / resultater bliver mistænkelige. Det hedder redelig adfærd / opførsel.

 • 2
 • 0

hvorvidt der er en interessekonflikt.Der er jo tilfældet her hvor man modtager 1/3 af sin indtægt fra Energifonden.

Fordi hvad? Jeg fatter fortsat ikke en bjælde i hvordan den fond til fremme af energibesparelser skulle blive styret direkte af nogle elselskabers interesser - og hvordan dette så har påvirket en lemfældig rapport om brændefyring. For de fleste knarvorne er det vel rigeligt mistænkeligt, at DØR hedder noget med økologisk. Men dette underlige banner vil åbenbart fortsat blive viftet her, på trods af de manglende argumenter.

 • 0
 • 4

Jeg har ingen forudsætninger for at kunne bedømme din fatteevne. Men alm. sund fornuft vil normalt betegne det som værende dumt at save den gren over man selv sidder på

Her dækkes DØR for 1/3 vedkommende af Energiformer. Så ville det være ualmindeligt dumt hvis DØR skrev noget som gik direkte imod hvad den største bidragsyder har som interesse. Ydermere når DØR i sit regnskab for 2015 noterer at indtægterne er faldet og man skal forsøge at få flere indtægter.

Om det hedder økologisk råd eller noget helt andet er uvedkommende.

 • 0
 • 0

Så ville det være ualmindeligt dumt hvis DØR skrev noget som gik direkte imod hvad den største bidragsyder har som interesse

OK - som et lyn fra en røgfyldt himmel indser jeg nu, hvad Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Miljøbevægelsen NOAH og Dansk Vegetarforening har til fælles med DØR. De har alle af pengelyst underkastet sig elselskabernes interesser i hemmeligt maskepi med en fond til fremme af energibesparelser. Jeg har set (stearin)lyset nu, og støtter fremover at den slags tågesnak bør dominere enhver diskussion om DØRs rapporter.

 • 0
 • 2

Hvis foreningen af batteriproducenter gav et tilskud til et "projekt" hos DØR - ja så ville jeg ikke blive overrasket såfremt DØR producerede en rapport om farligheden ved brug af stearinlys og ved samme lejlighed så lige nævnte at man kunne bruge batteridrevne fyrfadslys etc.

Hvad der forskellige andre organisationer du opremser har af indtægter og producerer af rapporter ved jeg intet om.

Men pointen er at man som læser af sådanne rapporter bør vide om forfatterne bag har en interesse i at udbrede et bestemt budskab fordi de har en økonomisk interesse bagved. Omkring brændeovnsfyring. Ingen bør være i tvivl om at det næppe er sundt at indånde disse partikler. MEN samtidig kommer langt de fleste af slige partikler fra udenlandske kilder samt transportsektoren.

Så entydigt at udpege med endda meget præcise angivelser af dødsfald - ja det er useriøst. Især når man så kæder det sammen med fjernvarme og elvarmepumper.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten