Status over Ground zero
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Status over Ground zero

World Trade Center bestod indtil den 11. september af 7 forskellige bygningskomplekser. Udover tvillingetårnene kollapsede en 47 etager høj bygning benævnt 7 WTC senere om aftenen som følge af en brand, der opstod efter tårnenes kollaps. Det meste af 3 WTC, et Marriott Hotel er ligeledes næsten helt ødelagt, mens d e øvrige tre bygninger på centerarealet undgik kollaps men er meget svært beskadigede.

Udover disse primære skader har 20 bygninger i området lidt skade og af disse fem er erklæret ustabile.
Kollapsen af WTC7 ødelagde to transformerstationer med tilhørende hovedforsyningsledninger hvorfor strømforsyningen til mere end 13000 større og mindre aftagere forsvandt.. Naturgastilførslen til 6000 og fjernvarmeforsyningen til 270 kunder blev ligeledes afbrudt.

Tonsvis af byggeaffald

Sammenstyrtningerne producerede enorme mængder af støv. Alene til bygningen af hvert tårn var medgået 100.000 tons stål og en tilsvarende mængde beton. I alt regner myndighederne med at der skal fjerrnes mere end 1,1 million tons brokker og bygningsaffald, et tal der kan vise sig at være alt for optimistisk når man får mulighed for at undersøge skaderne på de dybereliggende kælderkonstruktioner efterhånden s om affaldet fjernes.

Et skøn over katatstrofens økonomiske omfang er naturligvis fuldstændig umuligt at give, men de direkte skader forventes ifølge Morgan Stanley Equity Research i New York, at kunne udløse forsikringssummer på op til 400 milliarder kroner.

George W. Bush har ønsket en Kongressens velsignelse til en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 5-600 milliarder kroner hvoraf foreløbig 240 milliarder er bevilget.

Oprydningen

Selve oprydningsarbejdet udføres af entreprenører, der arbejder på såkaldte tids- og materiale kontrakter.Det er ikke muligt at arbejde på almidelige akkorder, da arbejdet jævnligt må standse helt for at give redningsfolk mulighed for bjærge ligene af de ofre, der stadig bliver fundet i dyngerne af ruiner. Samtidig med den egentlige oprydning, der især drejer sig om flytte murbrokker, er andre entreprenører i gang med at sikre den 40.000 m2 store kælderkonstruktion, der udgjorde basis for tvillingetårnenen .

Kælderen er omgivet af en 22 meter dyb og en meter tyk vægkonstruktion, der er understøttet af betondæk i 6 niveauer. En række dækskiver blev gennembrudt ved sammenstyrtningen af sydtårnet og det er derfor nødvendigt at etablere nye afstivninger. Dette gøres med 30 meter lange fjeldankre placeret i 5 niveauer samtidig med at en grundvandssænkning sørger for at tage en del af trykket fra væggene.Hvert anker har en trækkapacitet på 300 tons.
Oprydningsarbejdet og stabiliseringen af kælderkonstruktionen bliver af de mest optimistiske vurderet til at være afslutte om 6 måneder.

For undergrundslinierne N og R, der forløber øst katastrofeområdet er fremtidsudsigterne lyse, idet det forventes at de kan genoptage driften i løbet af foråret. Derimod ser det meget værre ud for regionaltoglinierne 1 og 9, der passerer tværs gennem centeret og hvor mere end 200 meter af banestrækningen er totalskadet. Det vil tage år at genopbygge og vil måske kræve en ny linieføring med tilhørende flytning af stationen afhængig af planerne for bygningerne ovenpå.

Nyt byggeri

Samtidig med at oprydningsarbejdet pågår diskuteres det fortsat hvad der skal ske når byggetomten er klar. Mange mener at der skal bygges to tårne af sammen størrelse om ikke for andet så for at demonstrere, at man ikke lod sig kujonere af terroristerne. Andre er mere tilbageholdne og mener, at der bør gå en rum tid før man endeligt beslutter sig. Der er behov for betydelig omtanke. Et nyt tårn vil, uanset hvor sikkert det bygges, kunne tiltrække terrorrister. En ting er imidlertid sikkert. Det bliver tallene på projektets bundlinie, der i den sidste ende bestemmer.

Skærpede sikkerhedskrav

Normer og sikkerhedsstandarder undergår forandringer i skyggen af begivenhedrne den 11. september selvom og så bombesprængningen i Oklahoma City i 1995 og attentaterne på USA's ambassader i 1998 har medført stramninger af sikkerheden for især offentlige bygninger. Således pågår der i øjeblikket amerikanske ambassadebyggerier efter nye standarder i Qatar, Kenya, Dar Es Sallam, Tunis, Istanbul, Zagreb og i Abu Dhabi.

Tilsvarende er opmærksomheden skærpet ved alle oplagte terrormål og der er blevet en større forståelse for nødvendigheden af at sikre den amerikanske infrastruktur. Overvågning af højspændingsledninger, naturgas- og olieledninger, veje og jernbaner har pludselig fået myndighedernes bevågenhed og man må forvente at der i fremtiden vil blive afsat endog meget store beløb af til dette formål.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først