Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Folketinget klar til at trodse al modstand og tvinge vindmøller opsat på land

PLUS.
Mellem 10 og 15 energiparker, som denne i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal opstilles i landet inden 2030. Illustration: Ringkøbing-Skjern Kommune

Staten kan komme til at tvinge sin vilje igennem, når der skal findes plads til 10-15 energiparker på land.

I Folketingets aftale om grøn strøm og varme fra juni, som alle partier undtagen Nye Borgerlige står bag, er parkerne det vigtigste redskab til at nå målet om at udvide landmøllekapaciteten med 3,5 GW og tidoble solcellekapaciteten til 20 GW.

Kommuner har selv mulighed for at byde ind med potentielle arealer, men forligskredsen bestemmer i sidste ende på baggrund af en igangværende kortlægning af mulige lokationer og kan komme til at trumfe sin vilje igennem.

Brian Vad Mathiesen, der er professor ved Institut for Energiplanlægning på Aalborg Universitet, advarer mod, at man lader staten styre opstilling af vindmøller.

»Det er gået helt galt i Norge. Staten skal skabe nogle rammer, som gør det attraktivt lokalt at få vindmøller opsat, men det er et sygdoms­tegn og brud med dansk tradition, hvis vindmølleprotester havner på et ministerbord,« siger han.

I Norge gennemførte Stortinget for nogle år siden en lignende plan. På baggrund af analyser udpegede man 13 områder med stort vindmøllepotentiale, men en mur af modstand og vrede høringsbreve fulgte, de fleste kommuner sagde nej tak, og i 2019 blev det hele skrinlagt.

Ordfører: Parkerne skal opføres

For at undgå en lignende situation er der i aftalen lagt op til, at udvælgelsen af lokationer skal foregå i dialog med blandt andre kommunerne.

Der bliver f.eks. arbejdet på, at kommunerne får en form for kompensation for at lægge jord til energi­parkerne, siger energiordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

Han understreger, at frivillighedens vej er den foretrukne, og han har også en forhåbning om, at det vil ske. Men han tilføjer:

»Det er også sådan, at det ikke er en option, at energiparkerne ikke bliver til noget. Og min holdning er, at hvis det bliver nødvendigt, så skal staten være klar til at gå ind med en anlægslov.«

Lokalområdets penge er nøglen

Men selv om lokal modstand er realistisk, er den største forhindring for opsætning af landvindmøller ikke den såkaldte NIMBY-problematik (Not In My Backyard), understreger lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Kristian Borch, der i flere år har forsket i konflikter om opstilling af vindmøller.

»Det er en myte, at borgerne ikke vil have vindmøller. De vil bare ikke have, at andre trækker det ned over hovedet på dem. Den ømme tå er dårlig planlægning i kommunerne,« siger han.

Problemet er, at borgerne først får kendskab til et vindmølleprojekt, når planen er lavet, og det endelige beslutningsforslag bliver fremlagt. Så har de ikke andet valg end at sige nej. I stedet bør man sørge for at engagere borgerne i langt højere grad, så de kan nå at få indflydelse, mener han.

Engagement kan man skabe ved at give større gulerødder. Brian Vad Mathiesen og Kristian Borch foreslår, at man gør det obligatorisk, at en del af overskuddet fra energiproduktionen går til en almennyttig fond, der kan investere i udvikling af lokalområdet.

Det er kommunerne ikke tvunget til i dag, så VE-pengene, der flyder over i kommunekassen, ender ifølge Kristian Borch ofte med at gå til at lappe huller i asfalten eller andet, der ikke er hensigten med loven.

Muligheden for at købe andele har vist sig heller ikke at være et succesfuldt middel.

»Det er vigtigt, at pengene går til værdiskabelse i lokalområdet som for eksempel arbejdspladser og natur. En almennyttig fond sikrer, at alle får noget ud af det og ikke kun dem, der ejer møllen, og dem, der har købt andele,« siger Kristian Borch.

Desuden skal staten sørge for at give kommunerne ressourcer og god tid til at tage dialogen med borgerne, hvis energiparkerne skal have en chance for at gå igennem ad frivillighedens vej, er budskabet fra AAU.

Spørgsmålet er dog, hvor lang tid staten vil vente. Allerede i slutningen af 2022 vil Folketingets bud på, hvor energiparkerne skal ligge, nemlig blive fremlagt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fint nok at sætte flere vindmøller op, men det er ødelæggende for befolkningens lyst til at spille med, når man kan se at mølllerne står stille selvom det blæser. Vi må væk fra at EON og andre Tyske netoperatører kan betale sig fra at få møllerne i Vestjylland til at stå stille, når selskaberne ikke kan opnå en ordentlig pris for strømmen.

 • 32
 • 18

Møllerne står stille fordi de ikke kan komme af med strømmen = der er overproduktion.

Enten skal strømme kunne nå ud til flere markeder, hvor det er realistik at afsætte strømen når det blæser, eller også skal energien fra strømme kunne gemmes til der er behov for energien. Energien fra strømmen kan gemmes på flere forskellige måder, det kan være et traditionel batteri, en from for potententielt energi batteri, såsom pumpe vand op i et vandreservoir, eller PtX, såsom bruge strømmen til at generere Hydrogen.

Alle de tiltage er igang, men de ser ikke ud til at følge med udbygningen af vindmøller og derfor er møllerne nød til at stå stille, når der er overproduktion, da de ellers vil overbelaste elnettet, med strøm der ikke bliver aftaget.

 • 9
 • 4

Enten skal strømme kunne nå ud til flere markeder, hvor det er realistik at afsætte strømen når det blæser, eller også skal energien fra strømme kunne gemmes til der er behov for energien.

En 3. mulighed er at slukke for produktion anden produktion.

Det er den som loven er ved at ændre således at f.eks. norsk vandkraft kan byde ind på specialreguleringen, så de danske og tyske vindmøller kan fortsætte produktionen, mens det er norsk vandkraft der regulere ned og derved spare på vandforbruget... Det er ikke muligt med den nuværende lovgivning, hvor det kun er danske møller i grænselandet der kan byde ind på specialreguleringen på det tyske marked.

Det forudsætter naturligvis at der foregår en eksport fra Norge imod Danmark og/eller Tyskland, eller at der er plads til yderligere import set fra Norges side...

 • 11
 • 0

Vi må væk fra at EON og andre Tyske netoperatører kan betale sig fra at få møllerne i Vestjylland til at stå stille, når selskaberne ikke kan opnå en ordentlig pris for strømmen.

Problematikken er grundigt behandlet i denne tråd https://ing.dk/artikel/fjernvarmevaerker-m... Som det fremgår, forventes det, at problemet løses i marts 2023, men det har krævet en tilladelse fra Forsyningstilsynet for at indføre en model, hvor norske og svenske vandkrafværker kan spare på vandet fremfor at danske vindmøller stoppes.

 • 15
 • 0

Da jeg så overskriften om, at man vil tvinge kommuner og måske landejendomme til at opsætte endnu flere vindmøller, tænkte jeg lidt bredere - og lidt mere effektivt: Eller måske blot en strøtanke....

Kunne det tænkes, at man kunne tvinge f.eks. Frederikssund Kommune (der bor jeg) til at opføre det kernekraftværk ved Kyndby, som var med i energiplanen fra 1976, og hvor pladsen i 1980 var reserveret til dette formål???

Der var dengang reserveret 15 pladser, som alle kan ses i cirkulæret, der ligger på: reo.dk/?p=2862 PS. Der er desværre ikke plads i min baghave! (;-)

 • 8
 • 20

Hvad er formålet med flere møller, når de eksisterende kan forsyne Danmark når det blæser? Og når det blæser i Danmark, er der stor sandsynlighed for at det også blæser hos vores naboer, der også opstiller flere møllen end de kan bruge. Problemet opstår når det ikke blæser, og det hjælper flere møller ikke meget på.

 • 11
 • 26

PHK: Olavur har forklaret problemet, men jeg tilføjer: Faktisk kan man - lidt provokerende - udtrykke problemet simpelt: Vindmøller leverer altid enten for meget eller for lidt el.

Og det lever vi med, fordi vi forventer altid at kunne købe/sælge strøm til vore naboer, og/eller supplere med kul, gas, biomasse (back-up) og/eller stoppe vindmøller ved overproduktion.

Det har vi (Energinet.dk) været så dygtige til, at hverken politikere, journalister eller forbrugerne er klar over problemet. Det kører bare..... - indtil .. UPS!

 • 9
 • 27

Hvad er formålet med flere møller, når de eksisterende kan forsyne Danmark når det blæser?

Det er ikke kun elforbruget der skal dækkes af VE, det er hele energiforbruget... Hvis der er 1.000.000 elbiler i 2030 og 2.000.000 elbiler i 2035, som det ser ud til i krystalkuglen lige nu, så skal vi til at lægge planer for elproduktionen allerede nu... Samtidig skal der produceres el til PtX til tung transport, skibe og fly og varmeproduktionen skal også over på el...

Det er ikke kun en grøn omstilling vi er i gang med, det er en næsten total elektrificering af hele samfundet...

 • 21
 • 1

Problematikken er grundigt behandlet i denne tråd https://ing.dk/artikel/fjernvarmevaerker-m... Som det fremgår, forventes det, at problemet løses i marts 2023, men det har krævet en tilladelse fra Forsyningstilsynet for at indføre en model, hvor norske og svenske vandkrafværker kan spare på vandet fremfor at danske vindmøller stoppes.

Det må være en alvorlig systemfejl i det "marked" der skulle styre produktion og priser, når vores elpris er afhængig af Tyskland uden at der åbenbart er fri handel over den grænse.

Markedet er åbenbart blevet liberaliseret hurtigere end handelskanalerne kunne følge med.

Hvordan fungerer dette "marked" for solceller? Er det blevet en ekstra spiller man ikke havde taget højde for, trods vældige planer for dem?

 • 13
 • 10

Jo mere vi elektrificerer samfundet, jo mere samfundskritisk bliver vores el-system. Vi har ikke brug for mere ustabil flukturerende energi, vi har brug for et system, hvor produktionen møder forbruget døgnet rund.

 • 9
 • 15

Jo mere vi elektrificerer samfundet, jo mere samfundskritisk bliver vores el-system. Vi har ikke brug for mere ustabil flukturerende energi, vi har brug for et system, hvor produktionen møder forbruget døgnet rund.

Og det er hvad vi planlægger... Forbrug og produktion skal følges ad og derfor udvikler vi værktøjer så forbruget kan varieres til at følge produktionen... Havde vi udbygget med atomkraft skulle forbruget i stede tilpasse sig en konstant produktion og stå backup for produktionen...

 • 12
 • 6

Man kan også undre sig over at vindmøllerne og solcellerne i skrivende stund producere omkring 4200 MW hvilket svarer til hvad forbruget er i DK ligenu. At vi så skal betale 6 kr for en kwh giver slet ikke mening

 • 12
 • 7

Og det er hvad vi planlægger... Forbrug og produktion skal følges ad og derfor udvikler vi værktøjer så forbruget kan varieres til at følge produktionen... Havde vi udbygget med atomkraft skulle forbruget i stede tilpasse sig en konstant produktion og stå backup for produktionen...

Prøv at tænke over, at vi har brugt omkring 100 år på at producere el efter behovet. Nu skal vi skalere baglæns, så vi skal afpasse vores behov efter hvad der produceres.

Bageren må vente på at melet bliver malet og på at der kommer en hestevogn med brænde til hans ovn. Sommetider vælter det ind med mel og brænde, men så er der ikke kunder nok før brødet er for gammelt.

 • 11
 • 11

Et eller andet sted syntes jeg at det er lidt tankevækkende at det er AJT og andre der går meget ind for atomkraft, der giver udtryk for ikke helt at have forstået hvad det er man er i gang med i Europa og det meste af verden...

I Europa er der lagt planer om at opføre enorme mængder af VE for at kunne gennemføre elektrificeringen af samfundet og den grønne omstilling. Vi snakker om: - 1.000 GW sol - 1500 GW landvind - 500 GW havvind

Og det inden 2050... For at atomkraft skulle kunne løfte samme opgave, skulle der opføres mindst 1.000 GW atomkraft inden 2050

Hvis der bare bliver opført 100 GW atomkraft, vil det være stort og vi vil kunne nedskrive behovet for VE med 10%, der er masser af plads til at opføre al den atomkraft som der er planer om pt, men det vil ikke ændre nævneværdigt på behovet for VE... Der vil være masser af plads til SMR når de kommer, men det ændre ikke meget i det store spil...

I Danmark regner vi med at der skal være 20 GW sol, 10 GW landvind og 13 GW havvind, det ville svare til 15 GW atomkraft, opført inden 2050...

En andel af VE produktionen bliver formentlig direkte til PtX, men det kan kun fremtiden vise og uanset hvad, så er der plads til alle produktionsform... Vi skal bare til at lægge planerne nu, ellers er der ikke tid nok...

 • 13
 • 3

Systemfejlene består i, at tyskerne ikke vil erkende, at de ikke har tilstrækkelig national transmissionskapacitet til at kunne købe/producere strømmen i Nordtyskland og forbruge den i Sydtyskland.

Derfor byder de hver dag ind på køb af el i nord til levering dagen efter, og når morgendagen så oprinder, og de skal have den købte strøm leveret, opdager de, at de ikke har plads til at transportere den ned gennem Tyskland.

Så skal de i gang med panikløsninger, bestående i, at de skal betale nogen for ekstraordinært at standse produktionen (eller øge forbruget, hvilke danske varmeværker nyder godt af) i nord, samtidigt med, at de skal betale nogle andre for ekstraordinært at levere ekstra strøm til syd.

Nationen Tyskland er taberen i det spil. Nationen Danmark er vinderen.

Men danske elkunder er collateral damage. Vi betaler for meget for vores strøm , fordi tyskerne i går pressede prisen op på Nordpools auktion ved at bestille strøm til levering i nord i dag, selv om de godt inderst inde vidste, at de ikke ville blive i stand til at aftage den.

Løsningen er simpel: Man opdeler områderne på hver side af de tyske nationale flaskehals i hver deres priszone, og så lægger man transmissionskapaciteten mellem zonerne ind i auktionssystemet. Så sørger Nordpools algoritme for, at der ikke købes mere strøm i een priszone til levering i en anden priszone, end der kan presses gennem flaskehalsen.

Dette system med flere priszoner har vi i både Danmark, Sverige og Norge, og det fungerer.

Hvis tyskerne fulgte trop, ville danske forbrugere få lavere elpriser, ogTyskland ville ikke skulle betale så mange dummebøder for manglende aftagelse af bestilt strøm.

Tyskerne er blot dumstædige, og jeg fatter ikke, at EU ikke griber ind.

EU har faktisk grebet ind en gang før, da tyskerne forsøgte at løse problemet ved at begrænse transmissionskapaciteten mellem Danmark og Tyskland, så flaskehalsen blev flyttet hertil. Men EU tvang tyskerne til at skrue op igen, uden at de tvang tyskerne til at ordne deres interne problemer. Og derfor har vi nu en værre gang rod.

 • 29
 • 0

Et eller andet sted syntes jeg at det er lidt tankevækkende at det er AJT og andre der går meget ind for atomkraft, der giver udtryk for ikke helt at have forstået hvad det er man er i gang med i Europa og det meste af verden...

Et eller andet sted tror jeg heller ikke EU helt ved hvad man er i gang med og omfanget.

Til sammenligning har vi 5GW vind i Danmark, der skal så opføres 40 gange mere. Jeg ved desværre ikke hvor meget vind der er blevet tilføjet de sidste 5 år i EU, for det kunne være en målestok for opgaven.

 • 0
 • 11

Til sammenligning har vi 5GW vind i Danmark, der skal så opføres 40 gange mere.

??? Vi har omkring 5 GW og vi regner med at komme op på omkring 23GW... Det får jeg ikke til 40 gange så meget ?

Et eller andet sted tror jeg heller ikke EU helt ved hvad man er i gang med og omfanget.

Politikkerne er ved at forstå de store tal... Derfor aftalen om 150 GW i Nordsøen og 60 GW i Østersøen... Men det går stadig for langsomt...

Mærsk vil f.eks. være CO2 neutral i 2040, så alt brændstof skal komme fra PtX...

 • 9
 • 1

Michael, du skriver bl.a.: Det samme kan man sige om atomkraft der kører med en kf = 0,9 og lige som med atomkraft kan vindmøller regulere ned hvis der produceres for meget og der er brug for backup, hvis der leveres for lidt...- Du fupper! Det samme kan du sige om antal ambulancer, brugser og lokummer.

Seriøst er der basisenergier (olie, kul, gas, vand- og kernekraft, biomasse og geovarme m.v. som i passende miks leverer stabil og sikker el. - Og så er der "vejrenergi" (sol og vind), der i Danmark leverer henholdsvis ca. 12-15 % og 50-70 % af tiden.

Tænk f.eks. på Sverige, der indtil ca. 2000 havde 50 % vandkraft og 50% kernekraft og særdeles stabil elforsyning, og kunne udveksle el med bl.a. Danmark. Nu har Sverige bygget en masse vindmøller og lukket 4-5 reaktorer. Og nu er elprisen i Sydsverige næsten lige så dyr som i Danmark, og de tænker på rationering og på længere sigt på at bygge mere kernekraft.

Eller tænk på Frankrig, der med 56 reaktorer + vandkraft havde stabil og billig elforsyning i 30 - 40 år, hvor produktionen blev reguleret, så den matchede forbruget (+ salg af el til Italien).

I skærende kontrast til Tyskland - UHA-da-da! - Jeg så, at "Den korte Avis" meget vittigt kaldte det "ENERGI-ENDE"!!!

 • 3
 • 15

Seriøst er der basisenergier (olie, kul, gas, vand- og kernekraft, biomasse og geovarme m.v. som i passende miks leverer stabil og sikker el. - Og så er der "vejrenergi" (sol og vind), der i Danmark leverer henholdsvis ca. 12-15 % og 50-70 % af tiden.

Ja, der er kontrollerbar og der er sol og vind... Og så er der atomkraft der i praksis bør betegnes som konstant... Solceller i Danmark leverer energi i omkring 50% af tiden, men ikke fuld effekt, til gengæld leverer de mest om dagen (i sommermånederne) hvor forbruget er højere end om natten. Vind leverer mest i vinterhalvåret og ikke så meget i sommermånederne... Dvs i den periode hvor vores behov er størst.

Du ved også at VE er sol, vind, vandkraft, biogas, biomasse, affaldsforbrænding, bølgekraft, geotermi osv...

Og så har jeg også tidligere forklaret hvordan fjernvarme, PtX og i fremtiden også DAC skal indgå som fleksibelt forbrug i energimikset... Især varmelager, men også batterilager til hurtig regulering, vil der komme ind i energimikset... Det bliver et fleksibelt system, men der skal nok blive plads til atomkraft også...

 • 11
 • 1

Eller tænk på Frankrig, der med 56 reaktorer + vandkraft havde stabil og billig elforsyning i 30 - 40 år, hvor produktionen blev reguleret, så den matchede forbruget (+ salg af el til Italien).

Som jeg skriver i et senere indlæg, der skal bygges omkring 1000 GW atomkraft inden 2050 hvis de skal erstatte sol og vind, for at vi kan nå i mål med den grønne omstilling... Mit gæt er at der maks bliver bygget 100 GW, med det politiske billede der er lige nu... Men hvis atomkraftindustrien kommer i gang og der bygges 300 GW, så kan vi spare 30% af sol og vind, men der skal stadig opføres store mængder sol og vind... Vi skal stadig bygge energiøer og have plads til solpaneler og vindmøller på land...

300 GW atomkraft er 10 GW der skal idriftsættes hvert eneste år, fra for to år siden... Og ingen har planer for at opføre så meget... Lige nu tager det omkring 17 år at idriftsætte et værk i europæiske lande der allerede har styr på hele systemet omkring atomkraft...

 • 8
 • 0

Politikkerne er ved at forstå de store tal... Derfor aftalen om 150 GW i Nordsøen og 60 GW i Østersøen... Men det går stadig for langsomt...

Mærsk vil f.eks. være CO2 neutral i 2040, så alt brændstof skal komme fra PtX...

Ja det ligner fugle på taget :-) Det er let at ønske kæmpe vind- og sol-parker, men de skal lige bygges af nogle.

Min sammenligning gik på størrelsen, som der tales om i EU/Europa, kontra vores langvarige opbygning af bare 5GW. Derfor spurgte jeg også om hvor meget der var kommet til i de sidste 5år i området.

Man kan da håbe at alle de elforbrugende ekstraaktiviteter først kommer når vi kan producere nok el til det nuværende forbrug og til en rimelig pris.

 • 1
 • 13

Michael, om solceller. Da jeg læste, at dine solceller leverer energi 50 % af tiden, gad jeg ikke læse flere af dine kommentarer, fordi dit tal ikke engang gælder i Sahara!

MINE solceller sidder på et sydvendt tag med hældning 45 grader. Det leverer el i 6-9 timer i fuldt solskin, mest i 4-5 timer og mindre først og sidst. Morgener og aftener ingen produktion, om natten ingen produktion og i skyet vejr 5-10 % af makseffekt.

Integrerer du det over alle ugens timer, får du "brugbar el" i 12 - 15 % af tiden. Jeg kender en, der har solcellerne på øst- og vestvendt tag. Han får strøm en time mere morgen og aften, men lidt mindre midt på dagen. - Med "brugbar" mener jeg mere end 1% af maks-effekten. I et teknisk debat-forum synes jeg, det er besynderligt, at du (vist med vilje) kommer med et tal, der er tre gange større, end der står i salgsmaterialet om solceller.

Hvor har du de 50 % fra??

 • 6
 • 2

Tak for at klarlægge sammenhængen. Nogen må jo ha en tyrkertro på at det løser sig, ellers haster det vel ikke med at få opført endu flere møller på land som heller ikke kan komme af med strømmen ? Allerede idag er vi jo 100% selvforsynende med el, når det rigtigt blæser fra vest

 • 0
 • 9

Integrerer du det over alle ugens timer, får du "brugbar el" i 12 - 15 % af tiden. Jeg kender en, der har solcellerne på øst- og vestvendt tag. Han får strøm en time mere morgen og aften, men lidt mindre midt på dagen. - Med "brugbar" mener jeg mere end 1% af maks-effekten. I et teknisk debat-forum synes jeg, det er besynderligt, at du (vist med vilje) kommer med et tal, der er tre gange større, end der står i salgsmaterialet om solceller.

Hvor har du de 50 % fra??

Det er et 1 MW markanlæg, placeret i midtjylland.

I 2021 har de produceret 1292 MWh til nettet, det giver en kf på 14,7% og der er 4046 timer, hvor de producerer over 1% af installeret effekt (svarende til 46,2 %). Produktionen er timeværdier, fra afregningsmåleren, så tab i deres interne net, mellemspændingstransformer og 10 kV net indtil målepunktet på vores station, er taget fra anlægets produktion.

 • 8
 • 0

De nævnte kf på 14,7 er jeg enig i, og jeg medgiver, at min grænse på 1 % af maks var en skønsmæssig, lav effekt. Faktisk plejer at skrive, at solceller leverer "en betydelig" effekt i 12-15 % af tiden. Men da det jo er upræcist, valgte jeg at skrive 1 %.

Uden at kunne beregne det præcist, burde jeg - igen skønsmæssigt - nok mere korrekt skrive 5 %. Det svarer til, at et privat anlæg på 6 kW i 12-15 % af tiden leverer mere end 300 W.

Eller med nejhatten på: I 85 - 88 % af tiden leverer det mindre end 300 W.

Og der er vist ingen andre investeringer, der accepteres, hvis "tids-virkningsgraden/udnyttelsestiden" er så lav. Det er dybest set, det jeg vil gøre opmærksom på.

Helt bortset fra, at jeg synes, det er forfærdeligt, at vi fylder så mange store marker med solceller.

 • 1
 • 4

I sidste ende en DK et NIMBY land. Det vil altid bliver brokket over alt - fra et A-kraftværk til solceller. Derfor har vi folkevalgte politikere som må stå på mål for deres beslutninger...

 • 0
 • 0

Man kan også undre sig over at vindmøllerne og solcellerne i skrivende stund producere omkring 4200 MW hvilket svarer til hvad forbruget er i DK ligenu. At vi så skal betale 6 kr for en kwh giver slet ikke mening

Det skyldes vel i bund og grund det deregulerede marked som i årevis har sikret os meget lave energipriser. Mekanismen er forklaret rimeligt godt her:

https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08-30...

IMO kan man kun få det du efterspørger ved at regulere markedet - og det har på sigt vist sig at give de højeste energipriser til forbrugerene - men altså høje priser lige nu.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten