Statsrevisorer: Miljøministeriet har svigtet kontrollen med pesticider

'Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler'.

Sådan lyder den usædvanligt kraftige kritik fra Folketingets statsrevisorer onsdag, efter at de har læst en ny rapport fra Rigsrevisionen om pesticider i grundvandet.

Rigsrevisionens rapport er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort, men de politisk valgte statsrevisorer lægger ikke fingrene imellem i deres kritik af Miljøministeriets forvaltning af vores grundvand.

De finder det 'bekymrende', at forbruget af pesticider er steget fra 2004 til 2010, selvom politikerne hele tiden har sagt, at målet er at reducere det.

'Statsrevisorerne konstaterer i den forbindelse, at Fødevareministeriets tilbud til landbruget om frivillig rådgivning ikke har virket efter hensigten', skriver de.

Konsekvensen er ifølge statsrevisorerne klar: Danskernes risikerer, at de ikke fremover kan drikke urenset grundvand, der er fri for rester af sprøjtegift.

Udtalelsen kommer, efter at den seneste rapport om det danske grundvand har vist, at der er pesticidrester i hver fjerde drikkevandsboring herhjemme, dog kun i ganske få tilfælde over grænseværdien.

'Statsrevisorerne kritiserer, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad har forebygget nedsivning af pesticider til grundvandet', hedder det i dagens udtalelse.

Den går videre og kritiserer, at ministeriet ikke har nået at revurdere godkendelser af pesticider til tiden.

'Det har medført, at ni pesticider har været på markedet på lempeligere vilkår i op til 5 år i perioden 2000-2011', skriver statsrevisorerne.

Desuden har Miljøministeriet ikke overholdt kravet om hvert år at opdatere listen over sprøjtegifte, som vandværkerne skal teste for. Tværtimod har listen, bortset fra en enkelt mindre ændring, været uændret fra 1997. Først næste år træder nye regler i kraft.

'Drikkevandet kan således have indeholdt pesticider, som Miljøministeriet, kommunerne og vandværkerne ikke har kendt til. Miljøministeriet forventer dog ikke, at det har indebåret en sundhedsmæssig risiko', skriver statsrevisorerne.

De foreslår 'andre virkemidler' til at reducere forbruget af sprøjtegifte, herunder større afgifter på pesticider. Dem har den nye regering lovet at indføre, når der er udviklet en metode til at lade afgifterne følge pesticidernes miljøbelastning.

Ing.dk følger op på Rigsrevisionens rapport onsdag og torsdag.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Lad landbruget udfase brugen af pesticider indenfor de kommende 5 år - der er ingen grund til at fortsætte grundvandsforureningen yderligere. Desuden er pesticid-frie madvarer er af en højere kvalitet, og giver større indtjeningsmuligheder.

  • 0
  • 0

Jeg beklager, at jeg mod reglerne poster et indlæg 2 steder.

Magnus Bredsdorf må selv tage ansvaret for det, idet han skriver to artikler om den samme rapport med godt en times mellemrum. - Det kan vel kaldes med et nyt udtryk: "Tæppebombende kampagnejournalistik"?

"Rigsrevisionen er jo ikke noget fagligt organ. Det er derimod ing.dk, hvilket burde forpligte til at rette faglige misforståelser, der sker i så vigtige organer som Rigsrevisionen.

For et lægt øje, kan det se ud til at de har ret i deres kritik. Der er imidlertid i de sidste 14 år taget forholdsvis få pesticider i brug, og dem, der er, er meget nøjere testet for risiko for nedvaskning, samt giftighed. - Det er er også derfor, at over 90% af de midler, man finder rester af i grundvand, ikke længere er på markedet.

Pga. den tid, det tager for grundvandet at nå boringerne, er der heller ikke nogen grund til at ændre fokus ved at tage nogle gamle midler ud af de obligatoriske tester, da de de fleste steder faktisk ikke er nået ned til produktionsboringerne endnu. De nye midler bliver også nu overvåget i de moderne anlæg, hvor man undersøger muligheden for, at de kan udvaskes til de øverste grundvandslag - ca. 3 meter - og hvis de kan det i foruroligende grad, bliver de forbudt. Derved kan man sikre grundvandet i fremtiden, hvilket er for sent, når midlerne først er nået produktionsboringerne, da det vil tage over 50 år, før det kommer fra overfladen og derned mange steder.

Man overser desuden, at vandværkerne har pligt til at tage prøver, hvis der er sandsynlighed for en forurening af et stof, der ikke står på listen. Den megen snak om Roundup har gjort, at mange - især større - vandværker har taget prøver for det, hvor der kan være en mulighed. - I 2009 således 66 prøver. - Ingen havde spor af aktivstoffet glyfosat eller nedbrydningsstoffet AMPA.

se side 15 i denne rapport fra Teknologisk Institut: http://www.tekno.dk/pdf/projek....pdf

Mon der ikke er andre stoffer, man skulle koncentrere sig lidt mere om, hvis man ville være saglig og rationel? F.eks. Arsen og bakterier, som rent faktisk har kostet både dødsfald og sygdom i modsætning til pesticider. - Ikke engang de gamle og giftige, der nu er forbudt har det.

Mvh Peder Wirstad"

PS: Det er vel typiskt, at den manglende faglige kvalitet af disse artikler om "landbrugets farlige gifte", følges op af indlæg som Louises her, der jo ikke er andet end et totalt følelsesbegrudnet "statement".

  • 0
  • 0

Få danskere vil vel kalde nordmænd for liberale livsnydere, der ikke ser så stort på "farlige ting". - Vore restriktive love mod rygning, alkoholforbrug og forbud mod boksning er jo begrundet i helseskadelighed.

Hvis man googler "pesticider" på de to sprog får mand:

Norge:.........27.000 Danmark...610.000 - Altså bliver "pesticider" nævnt i mere end 20 gange så mange skrivelser på nettet i Danmark, som i Norge!!

Ved lidt nøjere studier, ser man, at praktisk taget alle norske hits er fra fagtidsskrifter og offentlige udredninger, mens de fleste danske er fra negativt vinklede artikler og debatindlæg mod pesticider.

Jeg kan da heller ikke huske, at jeg har oplevet en "pesticiddebat" her siden i 70erne, hvor "øko-68erne" endnu var på banen - og da rettet mod brugen i skoven af hensyn til biodiversiteten. - Jeg hører også BBC-WS hver dag, samt Sveriges "radioavis", Ekot, og mindes ikke at have hørt noget om "pesticider" - eller gifte fra landbruget. - Med undtagelse af bakteriegifte i madvarer.

"Giftparanoiaen" omkring dansk landbrug har nået fuldstændigt uforståelige niveauer, og er vel det bedste eksempel på, at en kollektiv psykose i form af, at alle bare løber i flok uden at vide hvorfor, kan opstå i alle samfund.

Med ønsket om god bedring

Mvh Peder Wirstad

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten