Statsrevisorer kritiserer minister skarpt for banerod

Statsrevisorer gik onsdag ud med en gedigen næse til trafikminister Flemming Hansen.

Blandt kritikpunkterne er slækkelse af tilsynet på et tidspunkt, hvor det burde være strammet, fejlbehæftede og bevillingsstridige oplysninger på grund af dårlig økonomistyring samt Transport- og Energiministeriets mangelfulde sagsbehandling og kvalitetssikring af bevillingsansøgningerne (aktstykker).

Flemming Hansen skal stå skoleret i finansudvalget den 21. september, og trafikudvalget har også indkaldt trafikministeren til et samråd om Banedanmark.

Rigsrevisionens rapport har allerede under udarbejdelsen affødt ændringer i ministeriets håndtering. I hvert fald vil erklærer ministeriet over for rigsrevisionen at ville følge anbefalingerne.

Trafikministeriets departement udskød og fordyrede dermed sporarbejder af pr-mæssige årsager, så budskabet i en sporanalyse om forøget efterslæb kunne afsende samtidig med et signal om hurtig opfølgning i form af en efterfølgende igangsættelse af projekterne, fremgår det af rigsrevisionsrapporten.

Forståelse for formildende omstændigheder

Det omvendte var dog tilfældet i vinter, da Banedanmark begyndte en sporfornyelse mellem Hasle og Holme Olstrup uden et ja fra finansudvalget på grund af valgkampen og folketingsvalget 8. februar.

Den hastige sporgenopretning skete for at undgå hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Rigsrevisor kritiserer den manglende bevillingsdækning, men mellem linierne anes forståelse for de formildende omstændigheder for at bryde formalia af hensyn til jernbanesikkerheden.

Statsrevisorernes to påtaler - som følge af den seneste Rigsrevisorrapport om Banedanmark (en ny er allerede bebudet) - står skrevet i fede typer:

»Statsrevisorerne påtaler, at transport- og energiministeren har ført et utilstrækkeligt tilsyn med Banedanmark. Statsrevisorerne har tidligere understreget, at det centrale mål for Transport- og Energiministeriets koncernstyring skal være at sikre opfyldelsen af de af Folketinget fastsatte mål inden for de økonomiske rammer.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at ministeren ikke ved samrådet den 13. april 2005 gav fuldt dækkende oplysninger til Finansudvalget om årsagerne til, at bevillingsreglerne ikke blev overholdt.«

Hverken rigsrevisoren eller statsrevisorerne beskæftiger sig med den faktiske bemanding eller kompetence i de administrative organer, som har haft svært ved at kommunikere.